Разлика между версии на „Говорещото бебе Иисус“

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
[проверена версия][проверена версия]
Ред 16: Ред 16:
 
#Мухаммад е чул историята, и по погрешка я е включил  в Корана, мислейки я за канонична, а не апокрифна
 
#Мухаммад е чул историята, и по погрешка я е включил  в Корана, мислейки я за канонична, а не апокрифна
  
Арабското детско евангелие е възприето за [http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/bulgaria/pismenost/Apokrif.htm апокрифно]<ref>[http://rechnik.info/апокриф Тълковен речник на думата <big>''апокрѝф''</big>]</ref>. Вярва се, че то е откритие от седми век, и е било много популярно сред сирийските несторианци<ref>[http://www.pravoslavieto.com/inoverie/eresi/nestorianstvo.htm Християнски ереси и секти - Несторианство]</ref><ref>[http://philosophy.evgenidinev.com/nestorius/ Несторианство - философски речник]</ref><ref>[http://rechnik.chitanka.info/w/несторианство Несторианство - Български тълковен речник]</ref>. Чудото на говорещото бебе Иисус е записано в Сирата като една от темите, обсъждана с Мухаммад от трима християни<ref>...Благодарение на това религиозно разложение иудеите и християните са имали свободен достъп в Арабия и не са били преследвани. Религиозното влияние на иудеите върху туземното население не е било дълбоко. Съвсем малки успехи е имало тук и християнството. Неговата мистическа страна съвсем не съответства на практичния и привързан към земното арабин. Затова, ако християнството е имало в Арабия последователи, те в по-голямата си част са го приемали външно, даже в неговите еретически форми - несторианство и монофизитство...([http://www.pravoslavieto.com/inoverie/islam/islam_p_valchev.htm Религиозното състояние на арабите преди появяването на исляма])</ref>, точно преди той да разкрие въпросните стихове. Така, изглежда странно това, че Коранът би трябвало да съдържа апокрифен разказ по темата.  
+
Арабското детско евангелие е възприето за [http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/bulgaria/pismenost/Apokrif.htm апокрифно]<ref>[http://rechnik.info/апокриф Тълковен речник на думата <big>''апокрѝф''</big>]</ref>. Вярва се, че то е откритие от седми век, и е било много популярно сред сирийските несторианци<ref>[http://www.pravoslavieto.com/inoverie/eresi/nestorianstvo.htm Християнски ереси и секти - Несторианство]</ref><ref>[http://philosophy.evgenidinev.com/nestorius/ Несторианство - философски речник]</ref><ref>[http://rechnik.chitanka.info/w/несторианство Несторианство - Български тълковен речник]</ref>. Чудото на говорещото бебе Иисус е записано в Сирата като една от темите, обсъждана с Мухаммад от трима християни<ref>...В Северна Арабия близо до визинатийските граници се изповядва християнския монофизизъм, а близо до границите със сасанидите се рапространява несторианството, донесено от изгнаниците от Византийската империя...([https://arabculture.wordpress.com/2010/02/02/idolite-vpredislqmska-arabia/ Идолите в предислямска Арабия])</ref><ref>...Благодарение на това религиозно разложение иудеите и християните са имали свободен достъп в Арабия и не са били преследвани. Религиозното влияние на иудеите върху туземното население не е било дълбоко. Съвсем малки успехи е имало тук и християнството. Неговата мистическа страна съвсем не съответства на практичния и привързан към земното арабин. Затова, ако християнството е имало в Арабия последователи, те в по-голямата си част са го приемали външно, даже в неговите еретически форми - несторианство и монофизитство...([http://www.pravoslavieto.com/inoverie/islam/islam_p_valchev.htm Религиозното състояние на арабите преди появяването на исляма])</ref>, точно преди той да разкрие въпросните стихове. Така, изглежда странно това, че Коранът би трябвало да съдържа апокрифен разказ по темата.  
  
  

Версия от 15:34, 1 февруари 2017

Паралел между Корана
и юдео-християнските писания
От Джулиън Чартърис
Introduction
Говорещото бебе Иисус
Sanhedrin 37a
The Raven & the Burial of Abel
The Quranic Version of Trinity‎
Jesus Christ & the Clay Birds
Mary & Zachariah
Mary, Jesus & the Palm Tree
Satan & His Refusal to Prostrate
The Queen of Sheba
Abraham & the Idols
The Wealth of Korah
Conclusion

Историята на говорещото бебе Иисус, за която четем в Сури 19:29-31 и 3:46 съответства на намереното в апокрифните творби:

И посочи тя към него. Рекоха: “Как ще беседваме с дете в люлка? Рече то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк. И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.
Коран 19:29-31
И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”,
Коран 3:46

Въпросният откъс е извадка от Арабското детско евангелие:

1. “1. Намираме това, което следва, в книгата на Йосиф, първосвещеника, който е живял по времето на Христос. Някои изследователи казват, че той е Каяфа. Казва се, че Иисус е говорил в кърмаческа възраст, и в интерес на истината, когато е лежал в люлката Си, Той е казал на Мария, майка Си: „Аз Съм Иисус, Божият Син, Логоса, Когото ти роди, както ангелът Гавраил ти съобщи; и Моят Отец ме изпрати за спасението на света.

Паралела между арабското детско евангелие, и стихове 29-31 от 19 глава, и 46 от 3 глава, е видимо очевидна. Има три възможни логични причини за това:

  1. Коранът е „поправил пропуска” за историята на говорещото бебе Иисус в Новия Завет.
  2. Коранът е „поправил поверяването на историята на апокрифните текстове”, и това, че арабското детско евангелие трябва да бъде включено в каноничния Нов Завет.
  3. Мухаммад е чул историята, и по погрешка я е включил в Корана, мислейки я за канонична, а не апокрифна

Арабското детско евангелие е възприето за апокрифно[1]. Вярва се, че то е откритие от седми век, и е било много популярно сред сирийските несторианци[2][3][4]. Чудото на говорещото бебе Иисус е записано в Сирата като една от темите, обсъждана с Мухаммад от трима християни[5][6], точно преди той да разкрие въпросните стихове. Така, изглежда странно това, че Коранът би трябвало да съдържа апокрифен разказ по темата.


Грешка при създаване на миникартинка: Липсващ файл
Previous - Introduction            Sanhedrin 37a - Next
Грешка при създаване на миникартинка: Липсващ файл
  1. Тълковен речник на думата апокрѝф
  2. Християнски ереси и секти - Несторианство
  3. Несторианство - философски речник
  4. Несторианство - Български тълковен речник
  5. ...В Северна Арабия близо до визинатийските граници се изповядва християнския монофизизъм, а близо до границите със сасанидите се рапространява несторианството, донесено от изгнаниците от Византийската империя...(Идолите в предислямска Арабия)
  6. ...Благодарение на това религиозно разложение иудеите и християните са имали свободен достъп в Арабия и не са били преследвани. Религиозното влияние на иудеите върху туземното население не е било дълбоко. Съвсем малки успехи е имало тук и християнството. Неговата мистическа страна съвсем не съответства на практичния и привързан към земното арабин. Затова, ако християнството е имало в Арабия последователи, те в по-голямата си част са го приемали външно, даже в неговите еретически форми - несторианство и монофизитство...(Религиозното състояние на арабите преди появяването на исляма)