Промени

Ред 97: Ред 97:  
}}
 
}}
   −
== Такия и Китман ==
+
== Такия и Китман ==   
Мюсюлманите имат право да излъжат немюсюлманите, за да ги победят.  
+
Освен Такия, е известна и конкретна форма на лъжа в исляма с име Китман(كتمان "тайна, укриване"), състоящ се конкретно в изкуството на двусмислени изявления или лъжа от бездействие.<br />
Освен Такия - казвайки нещо, което не е вярно, е известно и конкретна форма на лъжа в исляма с име Китман(كتمان "тайна, укриване"), състоящ се конкретно в изкуството на двусмислени изявления или лъжа от бездействие.<br />
   
Пример за Китман е, когато мюсюлманските апологети цитират само няколко думи от стих 05:32 (че ако някой убива "''ще бъде както, ако той е убил цялото човечество''"), за да покажат Корана с красиви послания и миролюбиви заповеди към мюсюлманите:
 
Пример за Китман е, когато мюсюлманските апологети цитират само няколко думи от стих 05:32 (че ако някой убива "''ще бъде както, ако той е убил цялото човечество''"), за да покажат Корана с красиви послания и миролюбиви заповеди към мюсюлманите:
 
{{Quote|{{Коран|5|32}}|<small>Заради това предписахме на синовете на Исраил, че '''който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора'''. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.</small>}}
 
{{Quote|{{Коран|5|32}}|<small>Заради това предписахме на синовете на Исраил, че '''който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора'''. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.</small>}}