Арабски език

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Арабският език (اللغة العربية ал-лугату л-ʿарабиийах или просто عربي араби) се явява говорим за около 150 милиона души и е най-ползвания език от групата на семитските езици, по брой ползващи го[1].

История на езика

По произход и генетична класификация принадлежи към групата на централносемитските езици, заедно с иврит и арамейски. Модерният арабски се явява макро език за 27 подгрупи като езиков стандарт ISO 639-3. Той е извлечен от класическия арабски, който често е наричан "кораничен арабски" и е единственият оцелял от групата на северните аравийски диалекти на арабския език, явява се също и литературен и литургичен език в Исляма, наложен е в 7-ми век след Христа. Подобно на латинският в Западна Европа и арабския език има голямо влияние върху езиците в ислямския свят, в речника на който ще намерите голям запас от арабизми.

Оправдателно изискване за изучаване на езика

Много често от устата на ислямските апологети (защитници) ще чуете твърдението, че правилното разбиране на Корана е възможно само след като се прочете на оригиналния арабски, че всички преводи са неточни и всяка критика на исляма няма смисъл, ако човек не знае езика - класически арабски. Този метод на защита е несъстоятелен по няколко причини:

 • Аятите са били написани в епохата на Мухаммад на класическия за времето арабски, приет по време на самото рецитиране(низпославане) - без диакритични знаци, точки и гласни звуци (в арабската писменост няма гласни), необходими за правилното разбиране на текста, което доказателство не е в полза на неговата божествена яснота.[2]
 • Ако не можете да критикувате исляма, понеже не разбирате и не знаете класическият кораничен арабски (можете да разберете погрешно Исляма), то следва по същата причина да е не възможно, да разпространявате Исляма, защото ще го разпространите грешно. Но нито един мюсюлманин не би се съгласил с това, защото повечето от тях не разбират модерния арабски език, пък да не говорим за класически кораничен арабски.
 • По принцип не е възможно да се научи език, който не разполага с ясен превод, така че този, който настоява, че критикуващите Исляма трябва "да владеят до съвършенство арабски език", за да разберат Корана, прави логическа грешка. Той или трябва да признае, че оригиналният език на Корана е преводим (в този случай не е необходимо да учите арабски) или да приеме факта, че който не говори арабски език, не може да бъде мюсюлманин (тъй като в този случай Корана ще бъде достъпен и разбран само за говорящите до съвършенство езика).
 • Арабският език, не се различава по нищо от другите и подобно на всички други езици, също може да бъде превеждан. За критиците и последователи на юдаизма, християнството и индуизма не е необходимо да учат иврит, гръцки или санскрит, за да разберат смисъла на религиозните текстове. Същото важи и за исляма.
 • Много преводи са смекчени, с цел прозелитизъм[3] и пропаганда, за да са по-приемливи за по-широка аудитория. Примерите могат да са много, но и тези са показателни:
 1. В английски превод на стиха 4:34[4][5]от Корана, според който на истинския мюсюлманин е позволено да бие жена си, но преводача Абдула Юсуф Али добавя от себе си думата lightly (леко).[6][4][5] Подобно нещо се вижда и в българският превод на ает 4:34[7] от Корана, където преводача проф.д-р. Цветан Теофанов добава от себе си думите [ако трябва][8][7]
 2. В английски превод на стиха (аета) 9:5[9][10]от Корана и думата kill, slay (убивайте)[11] в знаменития (ает на меча)[12] е омекотена с добавената дума fight (бори, бий, сражавай) от преводача Абдуллах Юсуф Али[13][9][10], за да изглежда като убийство по време на военна битка.

Любопитно

След като преводите на Корана направени от Елмир Гулиев (Эльмиром Кулиевым) в Русия, бяха обявени за екстремистки, веднага някои мюсюлмани започнаха да се придържат към противоположното мнение: "Забраната за превод на Корана е забрана на Корана"[14][15][16][17] По този начин, в повечето случаи, признаването или не признаването на семантичен превод е показателно за целта на всеки един мюсюлманин: когато трябва да се защити от критика към исляма - преводите не са признават за правилни, а когато са забранени самите преводи, те изведнъж стават тъждествени и верни с Корана.

Външни препратки

Източници

 1. MSN Encarta, проверено 27-ми декември 2010 г. - Arabic (англ.) (архивно копие на оригинала от 4-ти Юни 2011 г.)
 2. ”СМЪРТТА МУ ИЗПРЕВАРВА СЪБИРАНЕТО В ЦЯЛОСТЕН РЪКОПИС На низпосланите коранични текстове и постепенно възниква опасност от изопачаване и забравяне на автентичните откровения. В устните варианти на Свещената книга, запаметени от достопочтените сподвижници, Аллах да е доволен от тях, се наблюдавали отделни несходства, а и записите на някои текстове допускали разночетения поради несъвършенството на арабското писмо през онази епоха, особено поради липсата на диакритични знаци. Около 633 г. Омар ибн ал-Хаттаб, близък съратник на Пророка, صلى الله عليه وسلم, и бъдещ втори халиф, убеждава тогавашния повелител на вярващите Абу Бакр да се погрижи за съхраняването на кораничните знамения. Въпреки че се колебаел да вземе решение по въпрос, който не е обсъждан с Пратеника на Аллах, صلى الله عليه وسلم, Абу Бакр възлага на младия Зайд ибн Сабит, бивш секретар на Пророка, صلى الله عليه وسلم, да събере различните източници на Корана. Той изпълнява повелята с изключителна добросъвестност и съставя безспорен автентичен вариант, преписи от който се разпращат до ал-Басра, ал-Куфа и Дамаск, а всички други копия се унищожават. През X в. текстът окончателно се потвърждава от авторитета на седем всепризнати богослови, всеки от които работел с по двама компетентни четци.” - Предговор към Корана от проф.д-р Цветан Теофанов или Свещен КОРАН,превод Цветан Теофанов,стр.14-15
 3. новообръщенци в учението на исляма
 4. 4,0 4,1 "Yusuf Ali: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (LIGHTLY); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).", Един от преводите на Коран 4:34 от арабски на английски.Преводач е Абдуллах Юсуф Али., "- Verse (4:34) - English Translation", http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=4&verse=34 
 5. 5,0 5,1 "004.034 YUSUFALI: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (LIGHTLY); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).", Един от преводите на Коран 4:34 от арабски на английски.Преводач е Абдуллах Юсуф Али., "- Translations of the Qur'an, Surah 4", http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/004-qmt.php#004.034 
 6. "..beat them (LIGHTLY)" - "..бийте ги (леко).."
 7. 7,0 7,1 "34 Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и [АКО ТРЯБВА] ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е всевишен, превелик.", 4. Сура Жените (Ан-Ниса)1 - мединска -, "Свещен Коран - Превод проф. д-р. Цветан Теофанов", http://www.islamforbulgaria.com/koran/quran/4.An-Nisa.htm 
 8. "..и [ако трябва] ги удряйте!.."
 9. 9,0 9,1 "YUSUFALI: But when the forbidden months are past, then FIGHT and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.", Един от преводите на Коран 9:5 от арабски на английски.Преводач е Абдуллах Юсуф Али., "- Translations of the Qur'an, Surah 9", http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/009-qmt.php#009.005 
 10. 10,0 10,1 "Yusuf Ali: But when the forbidden months are past, then FIGHT and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.", Един от преводите на Коран 9:5 от арабски на английски.Преводач е Абдуллах Юсуф Али., "- Verse (9:5) - English Translation", http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=9&verse=5 
 11. ""83 times as the form I verb qatala (قَتَلَ)/Превод:83 пъти по форма I глагола гатала(убиване)", "Verb (form I) - to kill/Превод:Глагол (форма I) - да убие", "(9:5:5) fa-uq'tulū - then kill - ..فَاقْتُلُوا../Превод:(9:5:5) фа-угтулю - тогава убий - ..тогава убий(от арабски език)"", "Quran Dictionary - ق ت ل", http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=qtl#(9:5:5) 
 12. "5.А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.", 9. Сура Покаянието (Ат-Тауба) - мединска -, "Коран на Български език", http://www.islamforbulgaria.com/koran/quran/9.At-Tauba.htm 
 13. "..then FIGHT and slay the Pagans wherever ye find them.."/Превод:"..след това се (бори,бий,сражавай) и убий езичниците, където ги намерите.."
 14. Руски Телевизионен Канал «Глазами мусульман Татарстана»: Забранен ли е Корана в Русия (рус.) — YouTube, 16-ти Ноември 2013г.( архивно копие от 17-ти Ноември 2013г.)
 15. Отношение к критериям экстремизма всегда будет субъективным (рус.)
 16. Критики «ваххабитского» перевода Корана — мелкие стукачи (рус.)
 17. Запрет на перевод Корана Эльмиром Кулиевым отменён судом (Кубань) (рус.)