Ембриологията в ислямското писание

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази статия се фокусира по-скоро върху това, което Исляма и Писанията ни казват за ембриологията, отколкото върху апологетичната страна на въпроса.

Въведение


Коранът и достоверните хадиси

“Ислямската ембриология” произлиза както от Коран, така и от Хадиси и звучи доста логично спрямо всички източници на информация. Основната част на историята може да се открие в Коран 22:5.

О, хора, ако се съмнявате във възкресението, [вижте как] Ние ви сътворихме от пръст, после от частица сперма, после от съсирек, после от късче, сякаш надъвкано месо -; оформено и неоформено, за да ви изявим [Нашата сила]. И оставяме в утробите когото пожелаем за определен срок, после ви изваждаме като деца, после [ви препитаваме], за да стигнете своята зрелост. И някой от вас умира, а някой от вас бива доведен до най-окаяната възраст, и тогава не знае нищо, след като е знаел. И виждаш земята безжизнена, но когато изсипваме вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва, и отглежда всякакъв прелестен вид…”
Коран 22:5,Коран 22:5-(Английски език)

Тук откриваме трите стадия на ембрионното развитие, дефинирани в Корана. Това са фаза на"семе", "капка" или "сперма"(на арабски:"Нутфа"), следвана от фазата на "съсирек" или "прикрепен съсирек"(на арабски:"Алака"), и накрая фазата на "късче плът" или "надъвкано месо"(на арабски:"Мудга")

Има шепа допълнителни аяти, които се занимават с този въпрос и никой от тях не се различава от основния сценарий. И все пак може много да се научи от хадисите, специално от тези на Бухари и Муслим. Отново, сметките са доста логични и допълнителната информация, която предоставят самите хадиси е важна. Първият от тях ни разказва за точните периоди на развитие:

Разказано от Aбдулах бин Масуд : “Апостолът на Аллах, истинния и истински вдъхновения каза,"(Въпросът със създаването на) човешкото същество се развива в утробата на майката за четиридесет дни, след това се превръща в съсирек сгъстена кръв за подобен период и след това в парче плът за подобен период .”
Сахих Бухари - 4:54:430(англ.)-(Английски език)

Точно тези факти са дадени също и в Сахих Бухари/4/55/549/Сахих Бухари - 4:55:549(англ.)-(Английски език), Бухари/8/77/593/Сахих Бухари - 8:77:593(англ.)-(Английски език), Сахих Бухари/9/93/546/Сахих Бухари - 9:93:546(англ.)-(Английски език) и Муслим/33/6390/Сахих Муслим - 33:6390(англ.)-(Английски език).

Основната информация, идваща от тези хадиси сочи, че трите фази (нутфа, алака и мудга) са всяка по 40 дни, правещи заедно период от 120 дни от зачатие до момента, в който ембриона се превръща в зародиш.

И една допълнителна спорна информация се съдържа в хадисите. Тя касае момента, в който се определя пола. Един такъв хадис е следният от достоверния Бухари:

Разказано от Анас ибн Малик: “Пророкът каза: "Аллах поставя ангел да бди над утробата и ангелът казва: 'О, Господи, (то е) сперма! О, Господи, (сега е) съсирек! О, Господи, (сега е) късче плът.' И тогава, ако Аллах пожелае да завърши творението си, ангелът пита: 'О, Господи, (ще бъде ли) мъжко или женско?' "”
Сахих Бухари - 8:77:594(англ.)-(Английски език)

Този детайл се повтаря и в Сахих Бухари/4/55/550/Сахих Бухари - 4:55:550(англ.)-(Английски език) и Муслим/33/6397/Сахих Муслим - 33:6397(англ.)-(Английски език) и те доста ясно показват, че ембрионът не е мъжки или женски докато не достигне фазата мудга, около 80 дни (по ислямските сметки) след зачеването.

И така, това са детайлите на ембриологията според Корана и хадисите:

  1. Ембрионът прекарва 40 дни като капка сперма или семе.
  2. След това ембрионът прекарва още 40 дни във формата на "съсирек" или "прикрепен съсирек" кръв.
  3. И тогава ембрионът прекарва още 40 дни във формата на "късче плът"
  4. По време на който период, Аллах определя пола на детето посредством ангел.

И така това са детайлите, свързани с реалното ембриологично развитие, които ще определят верността или неверността на ислямската теза. Въпросъв всъщност е много прост:

Дали тази теза описва първите 120 дни от ембриологичното развитие или не?

Точки на дискусията

Периодизиране на ислямските фази

Взети заедно, трите фази на ислямската ембриология правят 120 дни взети от зачеването до монента, в който ембриона се превръща в зародиш(тоест идентично човешко бебе) или около 17 седмици. Дали това съвпада с това, което знаем за ембриологичното развитие?

Очевидно отговорът е не. Човешкият ембрион се превръща в зародиш около 9-та седмица или грубо казано около половината от посоченото време в ислямската ембриология. До 56-ят ден зародишът е завършен, макар и малко, човешко същество с всички органи на място и всички развити тъкани. Това е точно в средата на фазата, която в исляма наричат "алака". С други думи, развиващият се човек е почти завършено човешко същество в момента, в който хадисите настояват (не той или тя), че то все още има три седмици оставащи докато е "бучка съсирена кръв”.

Всъщност, няма ниакви важни стадии в развитието, които могат да се отбележат за тези 40 дневни периоди в ислямската ембриология, дори на тях да се набляга в няколко авторитетни хадиса.

Заключение: Хадисите очевидно грешат по отношение на периодизацията на ембриологичното развитие.

Описание на ислямските фази

Трите фази на развитие в исляма са описани по доста визуален начин, което позволява информирано да се оцени правотата им. Това може да е така, поради причината, че по времето на Пророка не е съществувала дори идеята за микроскоп и всяко дадено описание би било на обекти, които са лесно видими за невъоръжено око.

И определено, всеки от тези три стадия е описан на визуално-градационно ниво. Капка сперма, съсирек кръв, парче плът; всички те са с размери, с които древните араби са били запознати.

Фазата "Капка сперма" (Нутфа)

Няма почти никакво съмнение сред мюсюлманите относно това, какво означава думата "нутфа". Това е "капка семе" или "капка сперма(семенна течност)", с което всеки възрастен арабин бил запознат. Арабите правилно са разбрали (както и всички техни съседи не-араби), че семенната течност е необходима за да се започне един процес на възпроизводство. Но, точно както всички техни не-арабски съседи, писателите на Корана и на хадисите изглежда не са разбирали, че се е произвеждала яйцеклетка от майката, която се опложда от мъжката семенна течност. Арабите вярвали, че жената служела само като инкубатор за детето, което изцяло се съдържало(произлизало) в бащината сперма(семенна течност). Не е съществувало разбиране на реалният биологичен процес на сексуалната репродукция, такова разбиране не се забелязва и в Корана. Вместо това, Корана ни съобщава как "капката семе" си остава точно това(капка семе) през цялата фаза нутфа (40 дни според Бухари и Муслим). Какво всъщност става по време на тези 40 дни и как може да се каже, че ембриона се оприличават на "капка сперма"? Реалната "капка сперма", предоставена от мъжа, се разпръсква минути след еякулацията, така че преди зачатието, буквално не съществува "капката сперма". Със сигурност случаят е такъв, че оплоденото яйце прилича на семе до 13-я или 14-я ден, но "капката" отдавна е изчезнала, заменена от микроскопична яйцеклетка, която преминава през период, в който се образува т.н."бластоцист". Но, до започването на 3-та седмица, ембрионът е започнал да се видоизменя в 3-измерен ембрион с 3-те слоя: ектодерма, мезодерма и ендодерма. Само две седмици и половина след зачатието, ембрионът вече изобщо не изглежда като "капка сперма", докато ислямската традиция сочи, че фазата нутфа продължава още три седмици след това.

До 40-я ден на ембрионното развитие (когато фазата на "капката" би трявало да завършва и тази на "съсирека" да започне) ембрионът е всъщност доста напреднал. С големина около 11 милиметра и нервната му система е в своето развитие. Ембрионът има очи и уши, четирите му крайници са започнали да се оформят, сърдечният пулс е на лице. Този момент от развитието не би могъл да се сравни както с "капка сперма", така и с "прикрепен съсирек".

Временно заключение: Корана греши, описвайки ембриона като "капка сперма" във всеки един период и определено греши като определя 40 дневен период за тази фаза.

"Прикрепен съсирек" (Алака)

Думата "алака" е малко по-неясна от "нутфа" и затова е преведена малко по-гъвкаво от ислямските апологети. Въпреки, че е логично преведена като "съсирек кръв" от много преводачи, има и шепа източници, които и отдават значението "прикрепен съсирек". Това е фазата(според Бухари и Муслим), която започва на 41-ят ден и завършва на 80-ят ден от зачеването.

Сред многото образи, резултат на творящата сила на Аллах в Корана и в хадисите, този на човека, създаден от съсирек кръв, е най-разпространеният (показан над дозина пъти в Корана, Бухари и Муслим).

Какво всъщност се случва по време на тези 40 дни и как то би могло да се оприличи на "прикрепен съсирек"?

Периодът на развитие, определен от фазата "алака", включва времето от шестата седмица до единадесетата седмица след зачатието. Първите две седмици на тази фаза всъщност обхващат последните две седмици от ембионното развитие, защото на този етап бебето е по същество напълно оформено и оттук нататък се счита за зародиш. Интересното е, че в никой момент от този период (или който и да е период касаещ този въпрос) ембрионът или зародишът не приличат на "съсирек". И докато зависимостта от плацентата може да се опише като "прикрепяне", поради това, че е прикрепена към стената на матката, то никой не би сбъркал ембриона или зародиша с пиявица(кръвопиец, лепка).

Това е подходящ момент да се посочи, че развитието на ембриона е по същество завършен до 56-я ден или за по-малко от половината от времето, посочено от ислямската ембриология.

За повече от три седмици от предполагаемата "алака" фаза, зародишът е по-скоро напълно оформено човешко същество с дължина между 35мм и 80мм, отколкото "прикрепен съсирек".

Временно заключение: Корана и хадисите са в грешка, описвайки ембриона като "прикрепен съсирек" във всеки един период и определено грешат, определяйки този период от 41-ят до 80-ят ден за тази фаза.

Фазата "късче надъвкано месо" (Мудга)

Арабската дума "Мудга" е постоянно превеждана като "бучка" или "късче плът". Понякога за по-описателно се казва "късче надъвкано месо". Според хадисите, тази фаза покрива дните от 81-ят до 120-ят от развитието на зародиша или от 12-та до 17-та седмица. Все пак, в този период основно се увеличава размера на вече напълно оформеният зародиш, отколкото той да представлява каквото и да е "късче". По време на този период израстват пръсти на краката и ръцете на зародиша, започва да му расте коса и в краят му майката започва да усеща движенията на детето. В никой момент от тези седмици, зародишът не изглежда като нещо друго, различно от човешко същество.

Ако имаше момент, в който ембрионът може да бъде описан като "късче месо", то това би било доста по-рано, може би по време на четвъртата седмица. Но дори и тогава ембрионът е доста организиран и сложен, силно казано "надъвкан" във всеки смисъл на думата.

Временно заключение: Коранът и хадисите грешат, описвайки ембриона като "късче месо" във всеки един период и със сигурност грешат определяйки периода от 81-ят до 120-ят ден за тази фаза.


Заключение: Не е възможно трите коранични фази да съвпадат с реалното развитие на ембриона и този проблем още повече се усилва от периодизирането на тези фази, както се описва в хадисите. Няма действителни фази, които да съвпадат с нутфа, алака и мудга, а нивото на развитие, достигнато според исляма за 120 дни, всъщност отнема по-малко от половината на това време.

Пол

Според многото хасиди, едва след фазата мудга (дните от 81-ят до 120-ят) ангел Божий определя пола на детето. Но всъщност, съвременната генетика показва, че полът на бебето се определя в момента на зачеването и следователно той е вече установен четири месеца преди в исляма да се зададе въпроса към Аллах.

Заключение: Авторите(Писателите) на Корана и хадисите са нямали и идея за генетичната природа на пола и са заключили погрешно, че той се определя от Аллах месеци след като реално е бил определен от генетиката.

Няколко бележки към Преводите на д-р.Кийт Муур

В статии, публикувани широко в ислямските уебсайтове Д-р. Кийт Муур завидно дава щедра оценка на Корана и хадисите по отношение на съвременната наука за ембриологията. Но преглед на неговия "анализ" показва степента, до която той стига в изопачаването на ислямските писания и на модерната наука за да направи така, че те да съвпаднат. И по-точно, интелектуалните пропуски на Муур са следните:

1. Той свободно превежда от арабски термини(изрази), които никой арабско-говорящ не би счел за правдоподобни, но това му позволява да претендира, че арабския е по-близо до истината, отколкото той всъщност е. Например, въпреки факта, че почти три дозини превода на "алака" намерени онлайн, никога не изключват думата "съсирек", Муур написва това:"Думата "алака" означава пиявица или кръвопиец.".

2. Той напълно игнорира периодизирането на фазите, посочено в хадисите. а ако го имаме в предвид, то неговия и така грешен превод става неразбираем. Например след погрешния превод на фазата "алака" като "пиявица или кръвопиец", той я съпоставя с ембрион в 24-ят ден от гестационното развитие. Но 24-ят ден е все още във фазата "нутфа", когато ембрионът би трябвало да изглежда като "капка(частица) сперма". Той прави същото с "мудга", съпоставяйки я с ембрион в 28-ят ден, което е все още във фазата "нутфа" и само 4 дни след съпоставянето с "алака".


Вижте също

Външни препратки (Английски)