Мухаммад се е обличал в женски дрехи

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
Разказва Исмаил, от своя брат, от Сулайман, от Хишам ибн Уруа, от неговия баща, от Аиша, която съобщава, че жените на пророка били разделени на две групи. В едната група били Аиша, Хафса, Сафия и Сауда, а в другата група били Ум Салама и останалите жени на пророка. Мюсюлманите узнали за голямата любов на пророка към Аиша и ако някой искал да направи подарък на пророка, той отлагал връчването му до времето, когато пророкът трябвало да бъде в дома на Аиша.

Тогава групата от съпруги, близки до Ум Салама, дошли при Ум Салама и поискали от нея да каже на пророка да заповяда на хората, че ако искат да му връчат подарък, трябва да му го дават без значение в коя от къщите на своите съпруги се намира.

И Ум Салама отишла и говорила с пророка, но той не ѝ отговорил. Когато групата я попитала какво ѝ е казал пророкът, тя им казала, че той нищо не е отговорил. Ето защо те поискали от нея да говори с него отново, докато не даде отговор… тогава пророкът ѝ казал: „Не ме наранявай заради Аиша, понеже вдъхновението не идва при мен, когато съм с женско облекло [фее тауб имраа - на арабски оригинал], освен с това на Аиша.”[1]
Разказва Абдулла ибн Абдел Уахаб, от Хамад, от Хишам, от неговия баща, който съобщава, че хората давали своите дарове (на пророка), когато е бил в дома на Аиша. Приятелките на Ум Салама ѝ казали: „О, Ум Салама! В името на Аллах, хората чакат да връчат даровете си, когато е денят на Аиша, а ние желаем хубавите неща също както Аиша. Така че поискай от пророка да заповяда на хората да му връчват своите подаръци без значение в коя къща на своя съпруга се намира.” Ум Салама споменала това на Пророка, но той не ѝ отговорил. Тя му го повторила още веднъж и той продължил да не ѝ отговаря, но на третия път той казал: „О, Ум Салама! Не ме наранявай заради Аиша; в името на Аллах, вдъхновението не слизаше върху мен, докато аз бях с покривалата (лихаф) на всяка една от вас (съпругите) с изключение на Аиша..”[2]
Аиша, съпругата на Пратеника на Аллах (мир нему), каза: Съпругите на Пратеника на Аллах (мир нему) изпратиха Фатима, дъщерята на Пратеника на Аллах (мир нему), при Пратеника на Аллах (мир нему). Тя поиска позволение да влезе, докато той лежеше с мен с моето покривало. Той ѝ даде позволение и тя каза: Пратенико на Аллах, наистина твоите съпруги ме изпратиха при теб, за да поискат от теб да се отнасяш със справедливост спрямо дъщерята на Абу Куафа. Тя (‘А‘иша) каза: Аз си замълчах. Тогава Пратеникът на Аллах (мир нему) ѝ каза (на Фатима): О, дъще, не обичаш ли тези, които аз обичам? Тя каза: Да, (така е). Тогава той каза: Аз обичам тази. След като чу това от Пратеника на Аллах (мир нему), Фатима стана и отиде при жените на Пратеника на Аллах (мир нему) и им съобщи какво му е казала и какво Пратеникът на Аллах (мир нему) ѝ е рекъл. Тогава те ѝ казаха: Смятаме, че не си ни била от никаква полза. Можеш отново да отидеш при Пратеника на Аллах (мир нему) и да му кажеш, че неговите съпруги искат справедливост спрямо дъщерята на Абу Куафа. Фатима казала: В името на Аллах, никога повече няма да говоря с него по този въпрос. ‘А‘иша (продължава да) разказва: Съпругите на Пратеника на Аллах (мир нему) тогава изпратиха Зайнаб б. Джааш, съпругата на Пратеника на Аллах (мир нему) и тя беше тази, която до известна степен беше равна с мен в очите на Пратеника на Аллах (мир нему), а аз никога не съм виждала жена, която да е по-извисена в религиозното благочестие от Зайнаб, по-богоосъзната, по-вярваща, по-привързана към кръвната връзка, по-щедра и по-жертвоготовна в ежедневието и по-милосърдна и по този начин по-близо до Аллах, Всевишния, от нея. Въпреки това тя бързо изгуби самообладание, но след малко се успокои. Пратеникът на Аллах (мир нему) ѝ позволил да влезе, докато тя (Аиша) била заедно с Пратеника на Аллах (мир нему) в нейната мантия, по точно същия начин, когато и Фатима била влязла. Тя казала: Пратенико на Аллах, твоите съпруги ме пратиха при теб, като искат справедливост спрямо дъщерята на Абу Куафа. След това тя дойде при мен и ми показа своята враждебност към мен и аз гледах Пратеника на Аллах (мир нему) дали ще ми позволи. Зайнаб продължи, докато не узнах, че Пратеникът на Аллах (мир нему) няма да възрази, ако отвърна рязко. Тогава аз ѝ заговорих с груби думи, докато не я накарах да млъкне. В резултат на това Пратеникът на Аллах (мир нему) се усмихна и рече: Тя е дъщеря на Абу Бакр. Този хадис е разказан от името на Зухри със същата верига от разказвачи, като има малки разлики в словореда.
Разказва Ал-Хасан ибн Али ал-Хилуани, от Абу Бакр ибн Надир, от Абд ибн Хамид, от Якун ибн Ибрахим ибн Са‘д Ибн, от неговия баща, от Салих ибн Шихаб, от Мухаммад ибн Абдел Рахман ибн Харит ибн Хишам съобщава, че Аиша, съпругата на пророка, е казала: „Съпругите на пророка изпратиха Фатима, дъщерята на пророка, при него и тя поиска позволение да влезе, докато той лежеше на леглото ми (носейки) (временно) моята одежда (мирт). Той ѝ даде позволение да влезе и тя му каза, че неговите съпруги са я изпратили при него, като търсят справедливост спрямо дъщерята на Абу Каафа (Аиша). Пророкът ѝ каза: „О, дъще, не обичаш ли каквото аз обичам?“ Тя отговори: „Да, така е.“. След това той ѝ каза: „Тогава обичай също и нея“. И така , когато чу това от пророка, Фатима стана и се върна при съпругите на пророка. После съпругите изпратиха при пророка Зайнаб Бинт Джааш… която поиска позволение от пророка да влезе докато той беше с Аиша (временно) в нейната одежда (мирт) и в същото положение, когато Фатима го завари.”[3]
Разказва се от ‘А‘иша, че съпругите на пратеника на Аллах се разделили на две групи. В едната били Аиша, Хафса, Сафия и Сауда, а в другата група попадали Умм Салама и останалите съпруги на пратеника на Аллах. Мюсюлманите били наясно с любовта на пратеника на Аллах към ‘А‘иша и когато някой от тях искал да направи подарък на пратеника на Аллах, той отлагал да му го даде до времето, когато пратеникът на Аллах се намирал в дома на Аиша. Тогава човекът с подаръка го изпращал на пратеника на Аллах, докато той бил в дома на ‘А‘иша. Групата на Умм Салама си говорела за това и ѝ казала (на Умм Салама): „Кажи на пратеника на Аллах да говори пред народа и да каже: „Който иска да направи подарък на пратеника на Аллах трябва да му го дава без значение в чий дом на своя съпруга се намира.“ Умм Салама му казала какво са си говорили, но той не отговорил нищо. Те я попитали и тя казала: „Той нищо не ми каза.“ Те ѝ казали: „Говори с него“. Тя казала, че е говорила с него и когато той е бил с нея, но нищо не ѝ е казал. Те я попитали и тя рекла: „Той нищо не ми каза“. Те ѝ казали: „Говори с него, докато не ти отговори“. Той дошъл при нея и тя му говорила. Той ѝ казал: “Не ме наранявай заради Аиша. Откровението не идва при мен, когато съм в одеждата на жена с изключение на Аиша.” Тя казала: „Разкайвам се пред Аллах, че те нараних, Пратенико на Аллах.“ После те повикали Фатима, дъщерята на пратеника на Аллах и я изпратили при пратеника на Аллах да му каже: „Твоите съпруги искат от теб в името на Аллах честност спрямо дъщерята на Абу Бакр“. Тя говорила с него и той казал: „О, дъще, не обичаш ли каквото аз обичам?“ Тя казала: „Да, така е“. Тя се върнала при тях и им съобщила случилото се. Те рекли: „Върни се при него“, но тя отказала да се върне. Те изпратили Зайнаб бинт Джааш и тя отишла при него и му говорила грубо, като казала: „Твоите съпруги искат от теб, в името на Аллах, честно спрямо дъщерята на Абу Куафа.“ Тя повишавала своя глас, докато не се обърнала към седналата ‘А‘иша и я ругаела, докато пратеникът на Аллах не погледнал към Аиша, за да види дали ще отвърне. ‘А‘иша започнала да отвръща на Зайнаб, докато не я укроти. Тя казала: „Пророкът погледна към Аиша и рече: „Тя наистина е дъщеря на Абу Бакр.’”[4]
Тя каза, че хората си избирали деня на ‘А‘иша, за да дават подаръците си, като така търсели благоволението на пратеника на Аллах. Тя каза, че съпругите на пратеника на Аллах били на две групи, като едната включвала ‘А‘иша, Хафса, Сафия и Сауда, а другата включвала Умм Салама и останалите съпруги на пратеника на Аллах. Групата на Умм Салама говорила с нея и ѝ казала да поиска от пратеника на Аллах да каже на народа: „Ако някой желае да направи подарък на пратеника на Аллах, нека го връчи без значение къде той се намира.“ Тя направила това и той отговорил: “Не ме притеснявай заради ‘А‘иша, понеже вдъхновението не идва при мен, когато съм в одеждата на никоя жена, освен в тази на ‘А‘иша” Тогава те повикали Фатима, изпратили я при пратеника на Аллах и тя говорила с него, но той отговорил: „Момиченце, не харесваш ли каквото аз харесвам?“ Тя казала: „Със сигурност“ и така той рекъл: „Тогава обичай тази жена.“ (Бухари и Муслим)[5]
Мишка Ал Масаби, Том II, Книга XXVI


Външни линкове на английски език

Източници

  1. Сахих ал-Бухари, Хадис Номер 2581, книга „Благодатта и нейните добродетели, глава „Какво е било осигурено на Сподвижниците и на съпругите.“
  2. Сахих ал-Бухари, Хадис Номер 3941, книга „Книга на добродетелите“, глава „Добродетелите на Аиша“.
  3. Сахих колекция на Имам Муслим, Хадис номер 4472, книга „Из добродетелите на сподвижниците.“, глава „Из добродетелите на Аиша“.
  4. Сахих колекция на Ал-Бухари, Хадис номер 2442, глава 52. Книга на освобождението, VII: Този, който даде подарък на приятеля си, като се стремеше да е във времето, когато той беше с една от съпругите си, а не с друга.
  5. Мишка Ал Масабих, Том II, Книга XXVI – Фитан. Глава XXXVIII, “Прекрасните качества на съпругите на Пророка“. Превод на английски с обяснителни бележки от д-р Джеймс Робсън, Sh. Muhammad Ahsraf Publishers, Booksellers & Exporters, Лахоре-Пакистан, преиздаден през 1990 г., стр. 1361