Промени

Направо към: навигация, търсене

Такия и позволената лъжа

557 bytes added, 17:32, 14 януари 2016
Сунна
{{Quote|{{Bukhari|5|59|369}}| Апостол на Аллах каза: "Кой е готов да убие Кааб бин Ал-Ашраф, който е наранил Аллах и на Неговия Апостол?" Тогава Мохамед бин Маслама стана казвайки: "О Апостоле на Аллах! Бихте ли искали аз да го убия?" Пророкът каза: "Да", Мохамед бин Маслама каза: '''"Тогава ми позволи да кажа (фалшивио) нещо (т.е. да заблудя Кааб)" Пророкът каза: "Може да го кажеш"'''<br />
....<br />'''Така че те го убиха и отидоха при Пророка и го информираха'''. (Абу Рафи) бе убит след Кааб бин Ал-Ашраф."}}
{{Quote|{{Bukhari|4|52|271}}| Пророкът каза: "Който е готов да убие Kaаб бин Ашраф (евреин)." Мохамед бин Маслама отговорил: "'''Желаете ли аз да го убия?'''" Пророкът отговори утвърдително. Мохамед бин Маслама каза: "'''Тогава позволете ми да кажа това, което ми харесва." Пророкът отговорил: "Съгласен съм.''' (т.е. позволявам ти).}}
=== От сборника на достоверни хадиси на Сахих Муслим ===
{{Quote|{{Muslim|32|6303}}| Хумейд бин Абдал-Рахман бин Ауф съобщава, че неговата майка Ум Култум, дъщеря на Укба бин Абу Муейт и една от първите емигранти, които заявили своята преданост към Пратеника на Аллах(мир нему), казва, че е чула '''Пророка на Аллах(мир нему) да казва: Не е лъжец този, който се опитва да носи мир сред хората и говори за добро(за да предотврати спор) и прави добро. Ибн Шихаб казва, че той не е чул да се оправдават лъжите, които хората изричат, освен в три случая: в битка, за постигане на помирение сред хората и казването на думи от мъж към неговата съпруга и казването на думи от жена към нейният съпруг''' (В изопачен вариант, за да се постигне сдобряване между тях).}}
 
== Сира ==

Навигация