Промени

Направо към: навигация, търсене

Такия и позволената лъжа

330 bytes added, 22:45, 17 януари 2016
Такия и Китман
== Такия и Китман ==
Мюсюлманите имат право да излъжат немюсюлманите, за да ги победят.
Освен Такия - казвайки нещо, което не е вярно, съществува и синоним с име Китман(كتمان "тайна, укриване") - , състоящ се в изкуството на правене на двусмислени изявления или лъжа от бездействие.<br />Пример за Кирман е, когато мюсюлманските апологети цитират само един фрагмент от стих 05:32 (че ако някой убива "''ще бъде както, ако той е убил цялото човечество''"), за да покажат Корана с красиви послания и миролюбиви заповеди към мюсюлманите:
{{Quote|{{Коран|5|32}}|<small>Заради това предписахме на синовете на Исраил, че '''който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора'''. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.</small>}}
Пренебрегвайки да споменат, че преди тези думи в същият стих се говори за предписаното към синовете на Исраил(Израел)-евреите, а не за към мюсюлманите: "<small>'''Заради това предписахме на синовете на Исраил''', че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора</small>", и буквлно следващия стих и много други, където мандатът за убийсто убийство е ясно дефиниран:
{{Quote|{{Коран|5|33}}|<small>'''Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята, е да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от земята''' [им]*. Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение</small><br />
*<small>''[им]- е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригинала оригиналният Коран на арабски , тази добавка липсва''</small>.}}
{{Quote|{{Коран|9|29}}|<small>'''Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога [[Джизя (Данък)|джизя]] безусловно и с покорство'''.</small>}}
{{Quote|{{Коран|9|5}}|<small>А изтекат ли месеците на възбрана, '''убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път!''' Аллах е опрощаващ, милосърден.</small>}}

Навигация