Промени

Направо към: навигация, търсене
редакция без резюме
Според Анас ибн Малик, Пророкът [[Мухаммад ибн Абдуллах|Мухаммад ]] посещаваше всичките си единадесет жени за една нощ; но би могъл да се справи с това, ако е имал необикновенната сексуална мощ на тридесетина мъже.<ref>{{Bukhari|1|5|268}}. Виж също {{Bukhari|7|62|142}}.</ref> Историкът [[Ал-Табари ]] изчислил,че Мухаммад се е оженил за общо петнадесет жени, но единадесет по едно и също време; и два от тези брака никога не са били консумирани.<ref>{{Tabari|9|pp. 126-127}}.</ref> Този брой от петнадесет не включва поне четири наложнички.Според Мериам Уебстър, наложницата е “жена, с която един мъж съжителства без да имат брак”, и има “по нисък социален статус в домакинството от съпругата”<ref>[{{Reference archive|1=http://www.merriam-webster.com/dictionary/concubine|2=2011-09-28}} Concubine<small>(Англ.)</small>] – Merriam-Webster, accessed September 28, 2011</ref> Всички от наложниците на Мухаммад са били негови робини. [[Ал-Табари ]] изключва от тези петнадесет няколко други жени, с които Мухаммад е имал някакъв вид брак или връзка, но които по технически и правни причини , никога не са станали негови съпруги. Сигурно е обаче, че никоя от тези връзки не е била консумирана. Те били културен еквивалент на развален годеж.Накрая, имало е няколко други жени за които Мухаммад е искал да се ожени или на които е предложил брак, но по различни причини не го е направил.
==Списък==
Следните списъци с жени в живота на [[Мухаммад ибн Абдуллах|Мухаммад]] са базирани на ислямски източници.И тъй като е имало толкова много жени, някои от които са имали много кратко взаимоотношение с него, е възможно този брой да не съвпада с реалния брой жени.
===Съпруги и наложници===
|Тя била заможна търговка от Мека, която наела 24-годишният Мухаммад и след това му предложила брак. Тя е била майка на 6 от неговите деца и главен(ключов) участник в ранното развитие на Исляма. Тя била единствената жена на Мухаммад докато е била жива. Починала е през април 620 година.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 82-83, 106-107, 111, 113-114, 160-161, 191, 313-314.</ref>*[[Ибн Хишам]]<ref>Ibn Hisham note 918.<small>(Англ.)</small></ref>*[[Ал-табариТабари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 127-128}}; {{Tabari|39|pp. 3-4}}</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:9-12, 39, 151-152.</ref>
|Тя била щавачка, която била от ранно присъединилите се към Исляма. Мухаммад се оженил за нея по време, когато бил непопулярен и банкрутирал. Смятал да се разведе с нея когато, като най-старата и най-обикновената от неговите жени (описвана още като дебела и много бавна/мудна), тя вече не го привличала, но тя го преследвала да я задържи в къщата си при условие, че никога няма да спи с нея (тя преотстъпила реда си на Аиша).
|
*[[Сахих Бухари|Сахих Бухари]]<ref>{{Bukhari|2|26|740}}.</ref>*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 148, 309, 530.</ref>*[[Ибн Хишам]]<ref>Ibn Hisham note 918<small> (Англ.)</small></ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 128-130}}; {{Tabari|39|pp. 169-170}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:39-42, 152.</ref>
|Тя била дъщеря на най-добрия приятел на Мухаммад и главен сподвижник Абу Бакр. Муххамад избира 6-годишната Аиша пред сестра и тийнейджърка и тя остава докрай негова любима съпруга. Тя предоставя/допринася основната информация за ислямският закон и история. Педофилският аспект на тази връзка институционализира/легализира подобни бракове в Исляма.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 116, 223, 279-280, 311, 457, 464-465, 468, 493-499, 522, 535-536, 544, 649-650, 667, 678-688.</ref>*[[Ибн Хишам]]<ref><small>(Англ.) - </small>Ibn Hisham note 918.</ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 128-131}}; {{Tabari|39|pp. 171-174}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small>8:43-56, 152.</ref>
|Тя била дъщерята на най-заможният приятел на Мухаммад - Омар. Хафса била пазител на авторския текст на Корана, който всъщност бил нещо различно от това, което е днес.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq 218, 301, 679.</ref>
*Ибн Хашам<ref>Ibn Hisham note 918.</ref>
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 131-132}}; {{Tabari|39|pp. 174-175}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:56-60, 152.</ref>
|Тя била вдовица от средната класа, позната като "Майка на бедните" заради отдадеността и към благотворителността. Тя починала през октомври 625.
|
*[[Ибн Хишам]]<ref>Ibn Hisham note 918 - <small>(Англ.)</small></ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 138}}; {{Tabari|39|pp. 63-64}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:82, 152.</ref>
|Привлекателна вдовица с четири малки деца, Хинд била отхвърлена от нейното аристократично семейство в Мекка защото то било връждебнонастроено към Исляма. Нейният такт и практическа мъдрост понякога умекотявали жестокостите на Мухаммад. Тя била бележит учител по ислямско право и поддръжник на Али.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 146, 147, 150-153, 167-169, 213-214, 462, 529, 536, 546, 589, 680.</ref>*[[Ибн Хишам]]<ref>Ibn Hisham note 918.</ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 132}}; {{Tabari|39|pp. 175-177}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:61-67, 152.</ref>
|От първите приели илсляма, Зайнаб била жена на осиновеният син на Мухаммад Зайд Ибн Харитах. Тя била също така биологична братовчедка на Пророка. Когато Мухаммад бил увлечен от Зайнаб, Зайд се принудил да се разведе. За да узакони женитбата си с нея, Мухаммад обавява нови аяти, че (1) осиновеният син не се брои за истински син, така че Зайнаб не му е снаха и (2) като пророк, му се позволява повече от стандартният брой жени - четири. Зайнаб била много добра в занаята с кожи.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 215, 495.</ref>*[[Ибн Хишам]]<ref><small>(Англ.)</small> - Ibn Hisham note 918.</ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 134}}; {{Tabari|39|pp. 180-182}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:72-81, 152.</ref>
| Нейният съпруг бил един от 600-900те Курайза мъже, които Мухаммад обезглавил през Април 627. Той поробил всички жени и избрал Раяна за себе си, защото тя била най-красивата. Когато тя отказала да се ожени за него, той я задържал за себе си като наложница вместо това. Тя починала малко преди Мухаммад през 632 година.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 466.</ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 137, 141}}; {{Tabari|39|pp. 164-165}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:92-94, 153.</ref>
| Дъщерята на арабски водач, тя била взета за затворничка, когато Мухаммад нападнал нейното племе. Мухаммад нямал навика да се жени за пленничките от война, но Аиша заявила, че Джууейраийа била толкова красива, че мъжете винаги се влюбвали в нея от пръв поглед.
|
*[[Ибн Исхак]]к<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 490-493.</ref>*[[Ибн Хишам]]<ref><small>(Англ.)</small> - Ibn Hisham note 918.</ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 133}}; {{Tabari|39|pp. 182-184}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:83-85, 152.</ref>
|Тя била дъщеря на Абу Сафиан, водача на Мекка, който водил защитата срещу Мухаммад, но тя приела исляма в тийнейджърските си години. Този брак компенсирал някои от политическите унижения на Мухаммад в спогодбата на Худайбаиа, като демонстрирал, че той може да управдава вярността на дъщерята на собствения си враг. Рамла била предана на Мухаммад и бързо влизала с разпри с хората, които не били такива.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq 146, 527-528, 529, 543. - <small>(Англ.)</small></ref>*[[Ибн Хишам]]<ref>Ibn Hisham note 918.</ref>*[[Ал--Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 133-134}}; {{Tabari|39|pp. 177-180}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:68-71, 153.</ref>
|Тя била красивата дъщеря на еврейски водач, Хуйай ибн Актаб. Мухаммад се оженил за нея в деня, в който той надвил последното еврейско племе в Арабия, само часове след като наблюдавал убийството на Кинана, нейният втори мъж. По-ранните му жертви включват нейният баща, брат, първи съпруг, трима чичовци и няколко братовчеда. Този брак не носел никаква полза на победеното племе на Сафиа, които били изгонени от Арабия няколко години по-късно; неговото истинско политическо значение било, че присъствието на Сафиа в домакинството на Мухаммад било открита демонстрация на победата му над евреите.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 241-242, 511, 514-515, 516-517, 520.</ref>*[[Ибн Хишам]]<ref>Ibn Hisham note 918. - <small>(Англ.)</small></ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 134-135}}; {{Tabari|39|pp. 184-185}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:85-92, 153.</ref>
|Тя била вдовица от средната класа от Мекка, която предложила брак на Мухаммад. Кротка жена, която поддържала много чиста къща, Маймуна била напълно обсебена от правила и ритуали.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq 531, 679-680.</ref>*[[Ибн Хишам]]<ref>Ibn Hisham note 918. - <small>(Англ.)</small></ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 135}}; {{Tabari|39|pp. 185-186}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:94-99, 153.</ref>
| Тя е била една от няколкото робини, които Гобернаторът на Египет изпраща като подарък на Мухаммад. Той я задържа като наложница, въпреки възраженията на съпругите му, които се страхували от нейната красота. Мария ражда син на Мухаммад, Ибрахим.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq 653.</ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 137, 141}}; {{Tabari|39|pp. 193-195}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:148-151.</ref>
|Нейното семейство устоява на мюсюлманската инвазия в Мекка. Нуждаейки се от укротяване на завоевателят, те му дали красивата Мулайка за невеста. Когато тя разбрала, че Мухаммад убил баща и, тя настояла за развод, който той и дал. Тя починала няколко седмици след това.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|39|p. 165}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:106, 154.</ref>
|Тя била дъщерята на нисш управник, който приел Исляма. Мухаммад се развел с нея само след няколко седмици "защото тя се заглеждала по мъжете в двора на джамията". Фатима трябвало да работи до края на живота си като събирачка на животинска тор и надживяла всичките вдовици на Мухаммад.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 138}}; {{Tabari|39|pp. 186-188}}. Въпреки объркването около името, тя е вероятно и жената, спомената в {{Tabari|9|pp. 136-137}} и "Фатима бинт Шурай" на {{Tabari|9|p. 139}}</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:100-101, 153.</ref>
|Тя била принцеса от Йемен, чието семейство се надявало брачният съюз да спаси Медина от инвазия. Но Мухаммад се развел с нея преди да консумират брака след като Аиша я измамила да изрече формулата/фразата за развод. Асма по-късно се омъжила за брат на Умм Салама.
|
*[[Ибн Хишам]]<ref>Ибн Хишам записка918 (тук той очевидно я обърква с Амра бинт Язид).</ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|39|pp. 188-191}}. Тя е спомената в {{Tabari|9|pp. 128-130}} но очевидно донякъде е объркана с Амра бинт Язид .</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small>8:101-105, 153.</ref>
|Тя била бедуинка, без никакво политическо значение. Мухаммад се развел с нея преди консумация на брака след като видял, че има симптоми на проказа.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Ибн Исхак, живущ в Гуилауме, A. (1960). ''Нова светлина върху живота на Мухаммад", pстр. 55. Манчестър:Университетска преса на Манчестър</ref>*[[Ибн Хишам]]<ref>Ибн Хишам записка 918 (тук очевидно я бърка с Асма бинт Ал-Нуман).</ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 139}}; {{Tabari|39|pp. 187-188}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:100-101.</ref>
|Тя била бедна вдовица с нуждаещи се от грижа деца. Тя отправила на Мухаммад предложение за брак и той се съгласил. Обаче, когато се срещнали лице в лице, въпреки че била привлекателна, тя била и "стара" и той незабавно се развел с нея. Тя не се омъжила повторно.
|
*[[Ибн Хишам]]<ref>Ibn Hisham note 918. - <small>(Англ.)</small></ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 139}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:111-114.</ref>
|Тя била принцеса от могъщото племе Талиб в северна Арабия. Нейният чичо уредил брака, който трябвал да бъде политически изгоден и за двете страни. Мухаммад подписал договора, но Кауула починала запът към Медина, преди да се срещнат лице в лице.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 139}}; {{Tabari|39|p. 166}}</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:116.</ref>
|Тя била леля на Кауула бинт Худейл (по-горната). След смъртта на Кауула, семейството се опитало да замени Шараф. По едно предание, Шарифа починала преди консумацията, по друго Мухаммад си променил решението и развалил договора.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 138}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:116-117.</ref>
|Една от първите мюсюлманки в Медина, Лейла помолила Мухаммад да се ожени за нея за да може нейният клан, Зафар, да бъде най-близко свързаният с Пророка. Той се съгласил. Обаче, Лейла била предупредена от нейното семейство, че била прекалено "ревнива и сплетлива" за да се приспособи към полигамията, което би причинило много политически проблеми за цялото им общество. Под този натиск, Лейла развалила годежа. .
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 139}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:7, 108-109, 231.</ref>
|Тя била братовчедка на Мухаммад. Той я видял когато била бебе и пълзяла и отбелязал: "Ако съм жив, когато тя порасне, ще се оженя за нея.". Променил си решението, когато разбрал, че нейният баща бил негов осиновен брат и починал малко след това.
|
*[[Ибн Исхак]].<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 311.</ref>*[[Ал-Табари]].<ref>{{Tabari|9|p. 140}}.</ref>
*Ибн Саад.<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:36.</ref>
|Тя била дъщерята на мюсюлманския войн, който се надявал да се издигне в кариера си като стане свекър на Мухаммад. Мохаммад подписал договора, но Сана починала преди бракът да бъде консумиран.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 135-136}}; {{Tabari|39|p. 166}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:106-107.</ref>
|Тя предложила брак на Мухаммад и той приел. Нейният баща го информирал, че страдала от сериозна болест, след което Мухаммад развалил годежа. Според мюсюлманските хроники, нейният баща пристигнал вкъщи и разбрал, че тя наистина се е разболяла от проказа.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 140-141}}</ref>
|-<!-- New row starts here -->
|Тя била от бедуинско племе, което било приятелски настроено към Мухаммад, но което също така било близко с племето Кураиш. Ал-Шанба обидила Мухаммад още първия ден като заявила, че той не е истински пророк и той се развел с нея незабавно.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 136}}.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
|Тя била братовчедка на Асма бинт Ал-Нуман и йеменитите я изпратили на Мухаммад като булка-заместител. Той подписал брачния договор но починал преди Кутейла да пристигне в Медина. Веднага щом разбрала, че Мухаммад е починал, се отвърнала от Исляма. Скоро след това се омъжила за арабски вожд, който водач/лидер в Отстъпническата война.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|pp. 138-139}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:105.</ref>
|
*Коран<ref>{{Quran-range|3|33|51}}; {{Quran-range|19|16|40}}; {{Quran|21|91}}; {{Quran|66|12}}.</ref>
*[[Сахих Бухари|Сахих Бухари]]<ref>[http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=55&translator=1&start=91&number=633/ [[Сахих Бухари|Сахих Бухари ]] 4:55:642<small>(Англ.)</small>]. {{Bukhari|5|58|163}}.</ref>*[[Муслим|Сахих Муслим]]м<ref>{{Muslim|31|5965}}.</ref>
*Майлиси<ref>[http://www.al-islam.org/hayat-al-qulub-vol2-allamah-muhammad-baqir-al-majlisi/ Majlisi, ''Hayat al-Qulub'' 2:26<small>(Англ.)</small>].</ref>
|
*Коран<ref>{{Quran-range|28|4|13}}; {{Quran|66|11}}.</ref>
*[[Муслим|Сахих Муслим]]<ref>{{Muslim|31|5966}}.</ref>*[[Ибн Катир]]<ref>[http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=122/ Ibn Kathir, ''Tafsir''] on {{Quran|66|11}}<small>(Англ.)</small>.</ref>
*Майлиси<ref>[http://www.al-islam.org/hayat-al-qulub-vol2-allamah-muhammad-baqir-al-majlisi/ Majlisi, ''Hayat al-Qulub'' 2:26]<small>(Англ.)</small>.</ref>
|
*Коран<ref>{{Quran-range|19|27|28}}.</ref>
*[[Муслим|Сахих Муслим]]<ref>{{Muslim|25|5326}}.</ref>
*Майлиси<ref>[http://www.al-islam.org/hayat-al-qulub-vol2-allamah-muhammad-baqir-al-majlisi/ Majlisi, ''Hayat al-Qulub'' 2:26]<small>(Англ.)</small>.</ref>
По-късно все пак, Фахита отишла при Мухаммад, казвайки че децата и вече са пораснали и тя най-накрая била готова за брак; но той и казал, че е закъсняла.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 181, 184, 404-405, 551-552, 557, 689.</ref>*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 140}}; {{Tabari|39|pp. 170-171}}</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad<small>(Англ.)</small> 8:109-110.</ref>
|Водачите на Мекка предложили на Мухаммад "колкото жени поиска аза брак", заедно с богатство, политическа сила и услугите на компетентен екзорсист, само ако той спре да хули техните богове. Мухаммад отказал това предложение, което било направено докато Хадиджа била все още жива.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|6|pp. 106-107}}.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
|Хабиба била изтъкнат член на клана Наджар в Медина. Когато водачът починал, без наследник, Мухаммад предложил на Хабиба. Неговите сподвижници го предупредили, че мединските жени не са свикнали с полигамията и че мъжете много ревнували от щастието на техните дъщери; акотози брак се окажел лош, видни граждани биха могли да си оттеглят от Исляма. Мухаммад оттеглил предложението си, но клана Наджар го направили техен водач така или иначе.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq 235<small>(Англ.)</small>.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad 8:288-289.</ref>
*[[Абу Дауд]]<ref>{{Abudawud|12|2219}}; {{Abudawud|12|2220}}; {{Abudawud|12|2221}}.</ref>
*Мууатта<ref>{{Muwatta|20|10|31}}.</ref>
|Това е същата Хаулла бинт Хаким, която уредила браковете на Мухаммад с Аиша и Савда. Нейният пръв съпруг бил чичото на Хафса и техният по-голям син се бил при Бадр. След като овдовяла, Хаулла помолила Мухаммад да се ожени за нея, но той отказал без да даде причина. Вместо това, той и намерил съпруг още същия ден.
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq 590<small>(Англ.)</small></ref>*[[Сахих Бухари|Сахих Бухари]]<ref>{{Bukhari|7|62|24}}; {{Bukhari|7|62|58}}; {{Bukhari|7|62|63}}; {{Bukhari|7|62|66}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad 8:114<small>(Англ.)</small>.</ref>
*[[Ибн Катир]]<ref>[http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1839&Itemid=89/ Ibn Kathir, ''Tafsir''<small>(Англ.)</small>] on {{Quran|33|50}}.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
|Дубаа била заможна благородничка, на която Мухаммад изпратил предложение за брак, когато чул за нейната красива дълга коса, изпълваща цяла една стая когато тя сядала. Но когато тя го приела, той бил посъветван, че тя е "възрастна"(нейният пораснал син бил роден от третият и брак) и затова той оттеглил предложението си преди дори да се срещне с нея.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 140}}</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad 8:111<small>(Англ.)</small>.</ref>
|Тя била сестра на жената на Мухаммад, Рамла. Рамла предложила Изза за булка "след като аз не мога да съм ти единствена жена, бих искала да споделя щастието си със сестра ми". Но Мухаммад заявил, че не може да се ожени за две сестри едновременно.
|
*[[Муслим|Сахих Муслим]]<ref>{{Muslim|8|3412}}; {{Muslim|8|3413}}.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
|Тя била дъщеря на на жената на Мухаммад, Хинд. Друга съпруга, Рамла, отбелязала, че Мухаммад се възхищавал на Дурра и попитала дали той възнамерява да се ожени за нея. Той отговорил, че не може да се ожени за доведената си дъщеря; и освен това, нейният баща бил негов доведен брат. В денят, когато Мухаммад починал, Дурра била само на шест години.
|
*[[Муслим|Сахих Муслим]]<ref>{{Muslim|8|3412}}; {{Muslim|8|3413}}.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
|Тя била пленница от война от Месопотамия. Мухаммад и предложил да се омъжи за него, но когато тя казала, че иска да се върне при съпруга си, той позволил на нейното семеиство да я откупи. Казва се, че нейното племе я проклело затова, че поставила собственото си щастие над това на племето си.
|
*[[Ал-Табари]]<ref>{{Tabari|9|p. 140}}</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad 8:109-111<small>(Англ.)</small>.</ref>

Навигация