Промени

Направо към: навигация, търсене

Плоската земя и Корана

954 bytes added, 15:15, 14 септември 2018
редакция без резюме
Ако Коранът е буква по буква продиктуван от Аллах, то би следвало той да се съгласи с този факт, който е бил известен на целия свят преди неговото откровение, а и също така би трябвало да противоречи на плоскоземния модел, който е бил широкоразпространен като вярване сред бедуините в Арабия от 7-ми век
 
== Ислямски учен смята, че земята не се движи ==
<youtube>U2PfIyVUig8</youtube>
 
 
==Дискусия от Ирак, за формата на земята ==
<youtube>9R6Dw24MKew</youtube>
 
 
== Плоската земя в Корана и посоката на молитва, ако Земята е кръгла ==
<youtube>https://youtu.be/FOh_8PZt8DU</youtube>
 
== Анализ ==
=== Коран 15:19 ===
مهاد = михадeн = плоска земя, равнина, поле, натиск
=== Дахаха, а не Духийа в Коран 79:30===Мнозина ислямски апологети (защитници) се опитват да оборят критиките, че Коранът прокламира погрешното вярване за плоска земя чрез думата „дeхаха.”„дeхаха”, използвана в 79:30 от Корана, обикновено коректно превеждана като „разстилам” или „разтягам” с думата "духийа" - „яйцевиден”, „заоблен” или „щраусово яйце”:<br /><youtube>QQJqKA1MWLo</youtube> {{Quote|{{Quran|79|30}}| '''Арабски:''' والارض بعد ذلك دحاها<br />'''Български превод''': и земята след това разпростря.}}
'''Транслитерация:''' ''Уeл aрдa бa’дe заликe дeхаха.'' <br />
'''Желан от апологетите, но грешен и несъществуващ превод:''' А земята / Планетата Земя, след това той наду и се разпростря / тя се е разпространила. <ref name="ia-79-30">[http://islamawakened.org/Quran/3/default.htm#003_054 Islam Awakened - Quran 79:30]</ref>
Превод от Цветан Теофанов: '''и земята след това разпростря.''' }}
==== Коранични български и английски преводи от арабски език за стих 79:30====
{{quote ||
'''Yusuf Ali:''' And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse); <ref name="ia-79-30"/>
Превод на български: „ И сушата след той Той разпростря.”}}
Някои преводи са се опитали да преведат думата „dahaha” Преводи в смисъл, че означава „яйцевиден” или „щраусово яйце”.{{quote ||
'''Khalifa:''' He made the earth egg-shaped. <ref name="ia-79-30"/>
Превод на български: „Халифа: Той направи земята яйцевидна.” }}
 
{{quote ||
'''QXP:''' And after that He made the earth shoot out from the Cosmic Nebula and made it spread out egg-shaped. ('Dahaha' entails all the meanings rendered (21:30), (41:11)). <ref name="ia-79-30"/>
==== Твърдения на апологетите====
{{quote || „Всъщност, за да се отговори на твоя въпрос защо Всемогъщият Аллах е използвал думата “dahaha” “дехаха” в стих 79:30, това е така, защото тази дума е най-точната от всички. Тя описва кълбовидността и плоскостта на земятанаведнъжземята наведнъж.”
<ref>[http://web.archive.org/web/20071227021224/http://www.answering-christianity.com/earth_in_islam.htm Answering Christianity on dahaha]</ref>}}
Някои също така твърдят, че коренът на думата „dahaha” „дехаха” е „duhiya”„духийа”, което означава „щраусово яйце”.
{{quote ||„4. Земята има гео-сферична форма.
Коранът споменава истинската форма на земята в следния стих:
„И направихме земята яйцевидна” (Коран 79:30)
Арабската дума „Dahaha” „ДЕхаха” означава „яйцевиден”. Тя също така означава „простор”. „Dahaha” „ДЕхаха” произлиза от “Duhiya”“Духийа”, която от своя страна се отнася за яйцето на щраус, което има геосферична форма, точно каквато е и формата на земята.
Следователно Коранът и съвременната наука са в съвършена хармония.”<ref>[http://www.islamicvoice.com/February2006/QuestionHour-DrZakirNaik/?PHPSESSID=c30907389ab7486d8886b1a992e9ae1a Q & A - Zakir Naik - dahaha]</ref>}}
Въпреки това много мюсюлмани все още се придържат към вярването, че “dahaha” “Дехаха” означава „щраусово яйце”, без значение затруднението, което това представлява за науката, защото земята е сплесната сфера, докато щраусовото яйце е продълговата сфера.
Друго апологетично становище сочи към една игра, която се играе от жителите на Мека Мекка в опит да се свърже „dahaha” „дехаха” с кълбовидността.
{{quote || „В стих 79:30, Аллах казва:
[транскрипция] Waal-arda baAAda thalika dahaha Уeл aрдa бa’дe заликe дeхаха [79:30]Ключовата думата в горния стих е “dahaha”“дехаха”. В арабския има едно словосъчетание “iza dahaha”“изе дехаха”, което означава „когато той хвърля камъни от земята към дупката”. Дупката се нарича „Udhiyatun”„Удхийатун”. “Almadhi” “Алмадхи” означава кръгли камъни, като според размера им, дупка е изкоп в земята, в който камъните биват хвърляни в една игра. „Almadahi” „Алмадахи” също така означава нещо кръгло, направено от олово, при хвърлянето на което, хората се борят помежду си. Така че съществува посочки за КЪЛБОВИДНОСТТА в корена на думата “dahaha”“дехаха”. Според някои етимолози, думата за “яйце на щраус” има същия корен както “dahaha”“дехаха”. От това те също така стигат до извода, че земята има формата на щраусово яйце. По-късните научни открития потвърждават, че земята не е точно сфера, но е елипсовидна, т.е. е сплескана при полюсите си, също както и яйцето на щраус.Арабските думи за „плосък” , „равен” или „с правилна форма” са “sawi” “сауи” и “almustavi”“алмустави”. Няма нито едно място в Корана, където да съществува указание, че земята е „плоска” или „с правилна форма”. Думата „faraash” „фараасх” в стихове 2:22, 51:48; думата “wasia” “уасиа” в стихове 4:97, 29:56, 30:10; думата “mahd” “махдm” в стихове 20:53, 43:10, 78:6, думата “basaat” “басаат” в стих 71:19; думата „suttihat” „суттихат” в стих 88:20 и думата “tahaaha” “тахааха” в стих 91:6 – всички те означават „разпростирам”, „разширявам” или „простирам” с малки разлики в своите допълнителни значения, но никоя от тях не означава, че земята е с правилна форма или е плоска.”
<ref>[http://www.quranicteachings.co.uk/earth-shape.htm QuranTeachings.co.uk - 79:30]</ref>}}
Твърдението, че “almadahi” “алмадахи” и „udhiyatun” „удхийатун” представят концепцията за кълбовидността, която те свързват с корена на “dahaha” “дехаха” е погрешна поради причината, че „закръглеността” на „almadahi” „алмадахи” и „udhiyatun” „удхийатун” е само в две измерения. „Almadahi” „Алмадахи” е „кръгъл” като парче арабски хляб (т.е. с форма на диск), а “udhiyatun” “удхийатун” е също „кръгъл”, но в две измерения. Все пак едно от значенията на “dahaha” “дехаха” е „хвърлям” и това произлиза от думите „almadahi” „алмадахи” и „udhiyatun”„удхийатун”=== Даха - добавка от Главно Мюфтийство на Р.България над Коран 79:30 === Нека се спрем върху думата, спомената, за да означи ”заобли се като яйце” от Главно Мюфтийство на Република България, а не от преводача на Корана.
==== Daha и Duhiya====В арабския език всяка дума трябва да произлиза Арабиста професор Цветан Теофанов е превел текста от своя корен. Коренът обикновено съдържда три буквиаят 79:30, които могат да бъдат променяни чрез добавяне на гласнино от Главно Мюфтийство добавят към превода и друго значение, представки което е и наставки, за да се произведат различни думи с различни значенияневярно:{{Quote|{{Quran|79|30}}| <br />30. Например „ka-ta-ba” и земята след това '''разпростря'''<small><small>(пиша2) представлява корен за много думи като kitab </small></small>.<br />Транслитерация : Уeл aрдa бa’дe заликe '''''дeхаха'''''. <br />* <small><small>(книга2)</small></small>'''В това знамение се разкрива едно от научните чудеса на Корана, maktaba (библиотека), katib (писател), maktoob тъй като глаголът “разпростря” (написан), kitabat (писания“''даха''”) в знамението има и т.нзначение на “заобли се като яйце”'''.}}
Нека се спрем върху думата, спомената, за да означи щраусово яйце – „Duhiya”. Тази дума не е корен. Тя е съществително и произлиза от “da-ha-wa”, същият корен, от който произлиза и глаголът “dahaha”. Освен това, Duhiya дори не означава яйце на щраус. Това казват найНай-уважаваните речници по този въпроспоказват, че “даха” има друго значение от “заобли се като яйце”:
===== Лисан Ал Араб =====
{{quote || الأُدْحِيُّ و الإدْحِيُّ و الأُدْحِيَّة و الإدْحِيَّة و الأُدْحُوّة مَبِيض النعام في الرمل , وزنه أُفْعُول من ذلك , لأَن النعامة تَدْحُوه برِجْلها ثم تَبِيض فيه وليس للنعام عُشٌّ . و مَدْحَى النعام : موضع بيضها , و أُدْحِيُّها موضعها الذي تُفَرِّخ فيه .ِ}}
Превод: Al-udhy, Al-idhy, Al-udhiyya, Al-idhiyya, Al-udhuwwa: Място в пясъка, където щраусът снася своето яйце. Това е така, защото щраусът изравя дупка земята с краката си и после снася своите яйца там, щраусът няма гнездо.
{{quote || الدَّحْوُ البَسْطُ . دَحَا الأَرضَ يَدْحُوها دَحْواً بَسَطَها . وقال الفراء في قوله والأَرض بعد ذلك دَحاها قال : بَسَطَها ; قال شمر : وأَنشدتني أَعرابية : الحمدُ لله الذي أَطاقَا
و دَحَيْتُ الشيءَ أَدْحاهُ دَحْياً بَسَطْته , لغة في دَحَوْتُه ; حكاها اللحياني . وفي حديث عليّ وصلاتهِ , اللهم دَاحِيَ المَدْحُوَّاتِ يعني باسِطَ الأَرَضِينَ ومُوَسِّعَها , ويروى ; دَاحِيَ المَدْحِيَّاتِ . و الدَّحْوُ البَسْطُ . يقال : دَحَا يَدْحُو و يَدْحَى أَي بَسَطَ ووسع }}
Превод : да се „daha” „даха” земята означава, „разпростирам”. После се споменават две арабски поеми, които потвърждават това значение. Всеки, който може да чете арабски ще разбере, че това е непоклатимо доказателство, че „Daha” „Даха” означава „разпростирам”.
===== Ал Камуус Ал Мухиит =====
{{quote || (دَحَا): الله الأرضَ
(يَدْحُوهَا وَيَدْحَاهَا دَحْواً) بَسَطَها}}
Превод: Аллах “daha” “даха” Земята: Той я разпростря.
===== Ал Уасиит =====
{{quote || دَحَا الشيءَ: بسطه ووسعه. يقال: دحا اللهُ الأَرض }}
Превод: да се “daha” “даха” нещо: означава да се разпростре. Например: Аллах daha даха Земята.
===== Арабско-английски речник - [http://www.tyndalearchive.com/tabs/lane/ Lane's Lexicon] =====
Dahw
1. Daha Даха (., MM_b;,, 1,) първо лице Dahouth aor, yad'hoo inf. N. Dahoo: Той се разпространява; разпространява или назад; разширена; или удължени; (S, Msb, K; ) нещо; (K; ) и когато каза Бог, земята; (Fr, S, Mb, 1V; ) И също daha(даха) първо лице dahaithu(дахайту) (K в пар. daha) aor. yaad’heae inf. n. dahae: (Msb, и K в пар. dahae : ) или Той(Бог) създаде земята широка, или предостатъчна; както се обяснява от Арабска жена от пустинята на Sh: (TA:) също казано за щрауса (S, TA,) той разшири и направи широко, (TA,) със стъпалото, или крака си, мястото, където щеше да снесе яйцата си: (S, TA : ) и казано за човек, той разширява и го прави обикновено, равно или гладко. (TA в пар. dhaha ) – Също казано за човек, (К..) aor. yad’hoo, inf. n. dahwu(TA,) i.q. Джейми също като daja(дажа); под влиянието на 1Abr. (ТА.) (Казва се dhahaha(дааха) Той я натисна(компресира); както като се казва, , dhajaha(дхайаха)) Също Той изхвърли, или хвърли, и подтиква, задвижва, или премахва от мястото му камък, с ръка (ТА.) Някои също казват, този, който си играе с орехи, abidil maddha va adhhuhu, имайки предвид (Измери си далечно разстояние и) го хвърли. (S,TA.: Виж също midh’hath, на две места. И за пороя някои казват, dhaha bilbat’hai Той хвърли заедно(меката пръст и камъчетата в негова посока; или ги е направлявал тогава). (ТА) И за дъжда, някои казват, dhaha Al hissa an waj’hil Ardhi (S,Msb) Доведе камъчетата от повърхността на земята; (Msb; ) или ги премахна. (ТА.) (Виж също dhaha, в следващият пар.) И aldhahwu bilhijarathi също означава Да се състезават, един с друг, хвърляйки камъни и да се надвият(като правят това); като също al Midahath (inf. n- от dahee). (ТА marra yad’hoo inf.n. dahow казано за кон, Той продължи напред, мятайки предните си крака, без да вдига много копитата си от земята. (S,TA) = dhahal bathan. Коремът беше, или стана, голям и висящ надолу; (Kr.K; ) и Indhahee (коремът) беше, или стана, широк или разширен: (MF : ) или и двете значат (коремът) стана подут или издут, или голям, и висеше надолу, поради дебелина или болест; също като Dhau и Indah (TA в пар. dooh. ) 3. Dhahee inf.n. Mudahath: виж 1. 5. Thud’hee Той разпростря, или разшири, себе си; синоним. Thabassuth. (K: в пар. Daha) Казва се, nama fulan fathadhahha Като някой спял и (и се разширил за да) се разположил върху широко пространство земя (ТA в този параграф) – И thadhahhathil ibilu fil ardhi Камилите направили дупки в земята, където легнали, на меко; оставяйки в тях кухини като тези на гърди: но правейки това само когато са дебели. (El-'Itreefee, TA в пар. Daha. ) 7. Виж 1, последно изречение. 9. id'havi (на мяркаta if'alath за if'alle като Ar'awa) To (нещо, ТА) беше, или стана, разпростря, разпространи се или напред, разширено, или продължено. (К.)
Dhahin (act. part n. of 1). Allahumma dhahil Mad’huwwath в молитва на ‘Alee, означава О, Господи, Разстилащ се и Разпространяващ се на (седем) земи: (TA : ) al Mdhuwwath (правилно) означава нещата, които се разпространяват, &c.; както също Al Mudh’hiyyath. (TA в пар. dhaha ) _ Al’Matharuddahee. Дъждът, който премахва (отнася) камъчетата от повърхността на земята. (TA.)
Ud'hiyy (S.K) (Първоначално od'huwa на мярката Uf'ool от dhahaithu но казано в S, за да бъде на тази мярка от dhahouthu разговорното разл. dhahaithu не е споменато там,) и id’hiyy и Ud’hiyyath и ud’huwwath (K). Мястото, където се снасят яйцата, (S, K,) и на излюпването след това, (S,) , на щрауса, (S, К) в пясъка; (К;) защото тази птица го разширява и го прави широко, със стъпало или крак; за щрауса няма (гнездо, както се обозначава) Ush (S: ) множествено Adahin (TA в настоящ параграф.) и Adahee (i. e., ако не е нетранскриптирано, Adahiyyu съгласувано с единственото число.): (TA в пар. dhaha и mudhhiyya (по същият начин) означава мястото на яйцето на щрауса. (S.) (Следователно,) binthu Adh’hiyyathun Женски щраус. (TA.)_(Следователно също,) Al Udkhiyyu и Al Id’hiyyu Определено имение на луната, (K, TA,) (именувано, 21то имение,) между Na’aai’m sa’dha zabih (по-общо) наречено Al Baldath подобно на Adhahhee на щрауса. (TA.)
Ud’hiyyath: виж ud’hiyyu, в пар. dahoo, на две места.
.<ref>[http://www.studyquran.org/LaneLexicon/Volume3/00000023.pdf Lane's Lexicon - daha (PDF)] </ref>}}
Забележете, че Lane също превежда “dahaha” “дехаха” като място в пясъка, където щраусът снася своите яйца, а не че това са самите яйца.
=== Коран 88:20===
{{Quote|{{Quran|88|20}}| والى الارض كيف سطحت
Wa-ila al-ardi kayfa sutihat Уе илел aрдъ кейфе сутъхaт.
и как бе разпростряна земята? }}
{{Quote|{{Quran|91|6}}| والارض وماطحاها
Waal-ardi wama tahaha Уeл aрдъ уe ма тaхаха
и в земята, и в Онзи, Който я е разпрострял,}}
{{Quote|{{Quran|2|22}}| الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون
Allathee jaAAala lakumu al-arda firashan waalssamaa binaan waanzala mina alssama-i maan faakhraja bihi mina alththamarati rizqan lakum fala tajAAaloo lillahi andadan waantum taAAlamoonaEллeзи джeaлe лeкумул aрдa фирашeн уeс сeмаe бинаа(бинаeн), уe eнзeлe минeс сeмаи мяeн фe aхрeжe бихи минeс сeмaрати ръзкaн лeкум, фe ля тeдж’aлю лилляхи eндадeн уe eнтум тa’лeмун(та’лeмунe).
от Онзи, Който стори за вас от земята постеля и от небето -; свод, и изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете -; препитание за вас! И като знаете това, не сторвайте подобия на Аллах!}}
Думата, преведена като „свод” е binaa бинаа или binaan бинаан/бинаен ( بِنَاء ). Тази дума означава „сграда”. Небесата са като многоетажна сграда над земята. Има седем пласта или етажа към тази сграда наречена „небеса”. Небесата са построени върху „плоска” основа , наречена „земя”. Тефсирът (тълкуванието) на [[Ибн Катир ]] потвърждава това:
{{quote || Тези знамения сочат, че Аллах започна създаването чрез създаване на земята, след което той е направил небето на седем небеса. Това е начина, обикновено започва сграда с по-ниските етажи първо и след това най-горните етажи, <ref>[http://tafsir.com/default.asp?sid=2&tid=1494 Tafsir 'ibn Kathir]</ref> }}
{{Quote|{{Quran|18|86}}| حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا ياذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا
Hatta itha balagha maghriba alshshamsi wajadaha taghrubu fee AAaynin hami-atin wawajada AAindaha qawman qulna ya tha alqarnayni imma an tuAAaththiba wa-imma an tattakhitha feehim husnanХaтта иза бeлeгa мaгрибeш шeмси уeджeдeха тaгрубу фи aйнин хaмиeтин уe уeджeдe индeха кaума(кaумeн), кулна я зeл кaрнeйни имма eн туaззибe уe имма eн тeттeхъзe фихим хусна(хуснeн).
докато стигна залеза на слънцето. Намери го да залязва в кална вода и намери там хора. Рекохме Ние: “О, Зу-л-Карнайн, можеш да ги измъчиш или да им сториш добрина.”}}
{{Quote|{{Quran|18|47}}| ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا
Wayawma nusayyiru aljibala watara al-arda barizatan wahasharnahum falam nughadir minhum ahadanУe йeумe нусeййирул джибалe уe тeрeл aрдa баризeтeн уe хaшeрнахум фe лeм нугадир минхум eхaда(eхaдeн).
[Помнете] Деня, в който ще раздвижим планините и ще видиш земята оголена, и ще ги съберем [тварите], и не ще пропуснем никого от тях. }}
=== Коран 2:144 ===
[[File:Praying towards the Ka'aba.JPG|right|thumb|250px|'''Горе ляво:''' Поради сферичността на земята, молитвата във всяка една посока ще е насочена към небето / открития космос, не Мекка.<BR>'''Горе дясно:''' Хората, които се намират на противоположната "страна" на земята, ще трябва да се молят вертикално надолу към центъра на земята, а също така ще хулят срещу Аллах, защото те се изхождат по посока на Кааба, в отговор на повикването на природата. <BR>'''Долу ляво:''' Ако използваме традиционният мюсюлмански метод за определяне на кибла (т.е. посоката за молитва - Кааба в Мекка) това все пак би било богохулство, защото вие едновременно ще се молите с лицето и гърба, насочени към Кааба. <BR>'''Долу дясно:''' : Има една точка на противоположната "страна" на земята, където всяка посока за всичките 360 градуса ще гледа "към" Мекка и следователно няма да има нито една посока, която да е правилна.]]
{{Quote|{{Quran|2|144}}| Виждаме да се обръща твоето лице [о, [[Мухаммадибн Абдуллах|Мухаммад]]] към небето. Ние непременно ще те обърнем в посока за молитви, която ще ти е угодна. Тъй че обърни лице към Свещената джамия! Където и да бъдете, обръщайте лице към нея! Дарените с Писанието знаят, че това е истината от техния Господ. Аллах не подминава техните дела..}}
Този стих казва на всички мюсюлмани да се молят към Кааба (qiblah кибла – е посоката, по която трябва да се обърне човек , за да направи това). Това е възможно единствено при плоскоземния модел. Поради сферичността на земята, молитвата, отправена в която и да е посока, ще сочи към небето/космоса, а не към Мекка.
За хората, които се молят на голямо разстояние от Мека, тяхната qiblah кибла би била някъде надолу към земята, а хората, които се намират на обратната „страна” на планетата би трябвало да се молят вертикално към центъра на Земята.
Така, например, мюсюлманите в Соломоновите острови всъщност богохулстват срещу Аллах, защото отделят изпражнения по посока на Ка’аба, когато отговарят на позива на природата.
Дори ако трябваше да се използва традиционния мюсюлмански метод за определяне на qiblah кибла (т.е. великия кръг или посоката за молитва - Кааба в Мекка), това би било отново богохулно, защото едновременно бихте се молили с лицето и гърба си, насочени към Кааба.
Също така има една точка на обратната „страна” на земята, където всяка посока за всичките 360 градуса би сочила „към” Мека и следователно, не би имало нито една посока, която да е правилна.
{{Quote|{{Quran|22|61}}| ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير
Thalika bi-anna Allaha yooliju allayla fee alnnahari wayooliju alnnahara fee allayli waanna Allaha sameeAAun baseerunЗаликe би eннaллахe йулиджул лeйлe фин нeхари уe йулиджун нeхарe фил лeйли уe eннaллахe сeмиун бaсир(бaсирун).
Така е, защото Аллах въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта. Аллах е всечуващ, всезрящ.}}
{{Quote|{{Quran|31|29}}| الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير
Alam tara anna Allaha yooliju allayla fee alnnahari wayooliju alnnahara fee allayli wasakhkhara alshshamsa waalqamara kullun yajree ila ajalin musamman waanna Allaha bima taAAmaloona khabeerunE лeм тeрe eннaллахe юлиджул лeйлe фин нeхари уe юлиджун нeхарe фил лeйли, уe сeххaрeш шeмсe уeл кaмeрe куллун йeджри ила eджeлин мусeммeн уe eннaллахe би ма тa’мeлунe хaбир(хaбирун).
Нима не виждаш, че Аллах въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта, и подчинява слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок, и че за вашите дела Аллах е сведущ?}}
{{Quote|{{Quran|39|5}}| خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار
Khalaqa alssamawati waal-arda bialhaqqi yukawwiru allayla AAala alnnahari wayukawwiru alnnahara AAala allayli wasakhkhara alshshamsa waalqamara kullun yajree li-ajalin musamman ala huwa alAAazeezu alghaffaruХaлaкaс сeмауати уeл aрдa бил хaкк(хaккъ), юкeууирул лeйлe aлeн нeхари уe юкeууирун нeхарe aлeл лeйли уe сeххaрeш шeмсe уeл кaмeр(кaмeрe), куллун йeджри ли eджeлин мусeмма(мусeммeн), e ла хууeл aзизул гaффар(гaффару).
Сътвори Той небесата и земята с мъдрост. Той заставя нощта да следва деня и заставя деня да следва нощта. И подчини Той слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Той е Всемогъщия, Многоопрощаващия.}}
Един прост експеримент може да се направи, за да се демонстрира това твърдение. Всичко, което ви трябва е тъмна стая, маса и фенерче. Ако фенерчето се повдигне бавно над ръба на масата (подобно на изгрева на слънцето), ще се наблюдава постепенна промяна от тъмнина към светлина. Така че стиховете 31:29, 39:5 и 22:61 не ни предоставят информация за формата на Земята. Те са просто наблюдения, които всеки един може да направи.
В допълнение, тези стихове погрешно отнасят светлината и тъмнината към две различни неща. Те всъщност са едно и също нещо. Нощта не „задминава” Деня, защото има само светлина, а тъмнината не е нищо друго освен отсъствие на светлина.
== Заключение ==

Навигация