Промени

Направо към: навигация, търсене

Плоската земя и Корана

1118 байта изтрити, 15:15, 14 септември 2018
редакция без резюме
==Дискусия от Ирак, за формата на земята ==
<youtube>9R6Dw24MKew</youtube>
 
 
== Плоската земя в Корана и посоката на молитва, ако Земята е кръгла ==
<youtube>https://youtu.be/FOh_8PZt8DU</youtube>
== Анализ ==
مهاد = михадeн = плоска земя, равнина, поле, натиск
=== Дахаха, а не Духийа в Коран 79:30===Мнозина ислямски апологети (защитници) се опитват да оборят критиките, че Коранът прокламира погрешното вярване за плоска земя чрез думата „дeхаха.”„дeхаха”, използвана в 79:30 от Корана, обикновено коректно превеждана като „разстилам” или „разтягам” с думата "духийа" - „яйцевиден”, „заоблен” или „щраусово яйце”:<br /><youtube>QQJqKA1MWLo</youtube> 
{{Quote|{{Quran|79|30}}| '''Арабски:''' والارض بعد ذلك دحاها<br />
'''Български превод''': и земята след това разпростря.}}
Някои преводи са се опитали да преведат думата „дехаха” Преводи в смисъл, че означава „яйцевиден” или „щраусово яйце”. {{quote || '''Български превод от арабиста проф.Цветан Теофанов, където редакторите от Главно Мюфтийство са добавили обяснителен текст към превода на професора''':{{Quote|{{Quran|79|30}}| ''<small>30. , и земята след това разпростря</small>''<small>(2)</small>.<br />* (<small>2</small>)В това знамение се разкрива едно от научните чудеса на Корана, тъй като глаголът “разпростря” (“даха”) в знамението има и значение на “заобли се като яйце”. }}}}
{{quote ||
'''Khalifa:''' He made the earth egg-shaped. <ref name="ia-79-30"/>
{{quote || „В стих 79:30, Аллах казва:
[транскрипция] Waal-arda baAAda thalika dahaha Уeл aрдa бa’дe заликe дeхаха [79:30]
Ключовата думата в горния стих е “дехаха”. В арабския има едно словосъчетание “изе дехаха”, което означава „когато той хвърля камъни от земята към дупката”. Дупката се нарича „Удхийатун”. “Алмадхи” означава кръгли камъни, като според размера им, дупка е изкоп в земята, в който камъните биват хвърляни в една игра. „Алмадахи” също така означава нещо кръгло, направено от олово, при хвърлянето на което, хората се борят помежду си. Така че съществува посочки за КЪЛБОВИДНОСТТА в корена на думата “дехаха”. Според някои етимолози, думата за “яйце на щраус” има същия корен както “дехаха”. От това те също така стигат до извода, че земята има формата на щраусово яйце. По-късните научни открития потвърждават, че земята не е точно сфера, но е елипсовидна, т.е. е сплескана при полюсите си, също както и яйцето на щраус.
Арабските думи за „плосък” , „равен” или „с правилна форма” са “сауи” и “алмустави”. Няма нито едно място в Корана, където да съществува указание, че земята е „плоска” или „с правилна форма”. Думата „фараасх” в стихове 2:22, 51:48; думата “уасиа” в стихове 4:97, 29:56, 30:10; думата “махдm” в стихове 20:53, 43:10, 78:6, думата “басаат” в стих 71:19; думата „суттихат” в стих 88:20 и думата “тахааха” в стих 91:6 – всички те означават „разпростирам”, „разширявам” или „простирам” с малки разлики в своите допълнителни значения, но никоя от тях не означава, че земята е с правилна форма или е плоска.”
Твърдението, че “алмадахи” и „удхийатун” представят концепцията за кълбовидността, която те свързват с корена на “дехаха” е погрешна поради причината, че „закръглеността” на „алмадахи” и „удхийатун” е само в две измерения. „Алмадахи” е „кръгъл” като парче арабски хляб (т.е. с форма на диск), а “удхийатун” е също „кръгъл”, но в две измерения. Все пак едно от значенията на “дехаха” е „хвърлям” и това произлиза от думите „алмадахи” и „удхийатун”.
==== Даха и Духийа=- добавка от Главно Мюфтийство на Р.България над Коран 79:30 ===В арабския език всяка дума трябва Нека се спрем върху думата, спомената, за да произлиза означи ”заобли се като яйце” от своя корен. Коренът обикновено съдържда три буквиГлавно Мюфтийство на Република България, които могат да бъдат променяни чрез добавяне а не от преводача на гласниКорана.  Арабиста професор Цветан Теофанов е превел текста от аят 79:30, представки но от Главно Мюфтийство добавят към превода и наставкидруго значение, за да се произведат различни думи с различни значениякоето е и невярно:{{Quote|{{Quran|79|30}}| <br />30. Например „ка-та-ба” и земята след това '''разпростря'''<small><small>(пиша2) представлява корен за много думи като китаб </small></small>.<br />Транслитерация : Уeл aрдa бa’дe заликe '''''дeхаха'''''. <br />* <small><small>(книга2)</small></small>'''В това знамение се разкрива едно от научните чудеса на Корана, мактаба тъй като глаголът “разпростря” (библиотека), катиб (писател), мактууб (написан), китабат (писания“''даха''”) в знамението има и т.нзначение на “заобли се като яйце”'''.}}
Нека се спрем върху думата, спомената, за да означи щраусово яйце – „Духийа”. Тази дума не е корен. Тя е съществително и произлиза от “да-ха-уа”, същият корен, от който произлиза и глаголът “дехаха”. Освен това, Духийа дори не означава яйце на щраус. Това казват найНай-уважаваните речници по този въпроспоказват, че “даха” има друго значение от “заобли се като яйце”:
===== Лисан Ал Араб =====
{{quote || الأُدْحِيُّ و الإدْحِيُّ و الأُدْحِيَّة و الإدْحِيَّة و الأُدْحُوّة مَبِيض النعام في الرمل , وزنه أُفْعُول من ذلك , لأَن النعامة تَدْحُوه برِجْلها ثم تَبِيض فيه وليس للنعام عُشٌّ . و مَدْحَى النعام : موضع بيضها , و أُدْحِيُّها موضعها الذي تُفَرِّخ فيه .ِ}}
Превод: Al-udhy, Al-idhy, Al-udhiyya, Al-idhiyya, Al-udhuwwa: Място в пясъка, където щраусът снася своето яйце. Това е така, защото щраусът изравя дупка земята с краката си и после снася своите яйца там, щраусът няма гнездо.
{{quote || الدَّحْوُ البَسْطُ . دَحَا الأَرضَ يَدْحُوها دَحْواً بَسَطَها . وقال الفراء في قوله والأَرض بعد ذلك دَحاها قال : بَسَطَها ; قال شمر : وأَنشدتني أَعرابية : الحمدُ لله الذي أَطاقَا
от Онзи, Който стори за вас от земята постеля и от небето -; свод, и изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете -; препитание за вас! И като знаете това, не сторвайте подобия на Аллах!}}
Думата, преведена като „свод” е бинаа или бинаан/бинаен ( بِنَاء ). Тази дума означава „сграда”. Небесата са като многоетажна сграда над земята. Има седем пласта или етажа към тази сграда наречена „небеса”. Небесата са построени върху „плоска” основа , наречена „земя”. Тефсирът (тълкуванието) на [[Ибн Касир Катир]] потвърждава това:
{{quote || Тези знамения сочат, че Аллах започна създаването чрез създаване на земята, след което той е направил небето на седем небеса. Това е начина, обикновено започва сграда с по-ниските етажи първо и след това най-горните етажи, <ref>[http://tafsir.com/default.asp?sid=2&tid=1494 Tafsir 'ibn Kathir]</ref> }}
=== Коран 2:144 ===
[[File:Praying towards the Ka'aba.JPG|right|thumb|250px|'''Горе ляво:''' Поради сферичността на земята, молитвата във всяка една посока ще е насочена към небето / открития космос, не Мекка.<BR>'''Горе дясно:''' Хората, които се намират на противоположната "страна" на земята, ще трябва да се молят вертикално надолу към центъра на земята, а също така ще хулят срещу Аллах, защото те се изхождат по посока на Кааба, в отговор на повикването на природата. <BR>'''Долу ляво:''' Ако използваме традиционният мюсюлмански метод за определяне на кибла (т.е. посоката за молитва - Кааба в Мекка) това все пак би било богохулство, защото вие едновременно ще се молите с лицето и гърба, насочени към Кааба. <BR>'''Долу дясно:''' : Има една точка на противоположната "страна" на земята, където всяка посока за всичките 360 градуса ще гледа "към" Мекка и следователно няма да има нито една посока, която да е правилна.]]
{{Quote|{{Quran|2|144}}| Виждаме да се обръща твоето лице [о, [[Мухаммадибн Абдуллах|Мухаммад]]] към небето. Ние непременно ще те обърнем в посока за молитви, която ще ти е угодна. Тъй че обърни лице към Свещената джамия! Където и да бъдете, обръщайте лице към нея! Дарените с Писанието знаят, че това е истината от техния Господ. Аллах не подминава техните дела..}}
Този стих казва на всички мюсюлмани да се молят към Кааба (кибла – е посоката, по която трябва да се обърне човек, за да направи това). Това е възможно единствено при плоскоземния модел. Поради сферичността на земята, молитвата, отправена в която и да е посока, ще сочи към небето/космоса, а не към Мекка.

Навигация