Промени

Направо към: навигация, търсене
редакция без резюме
|Тя била щавачка, която била от ранно присъединилите се към Исляма. Мухаммад се оженил за нея по време, когато бил непопулярен и банкрутирал. Смятал да се разведе с нея когато, като най-старата и най-обикновената от неговите жени (описвана още като дебела и много бавна/мудна), тя вече не го привличала, но тя го преследвала да я задържи в къщата си при условие, че никога няма да спи с нея (тя преотстъпила реда си на Аиша).
|
*[[Сахих Бухари|Сахих Бухари]]<ref>{{Bukhari|2|26|740}}.</ref>
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq<small>(Англ.)</small> 148, 309, 530.</ref>
*[[Ибн Хишам]]<ref>Ibn Hisham note 918<small> (Англ.)</small></ref>
|
*Коран<ref>{{Quran-range|3|33|51}}; {{Quran-range|19|16|40}}; {{Quran|21|91}}; {{Quran|66|12}}.</ref>
*[[Сахих Бухари|Сахих Бухари]]<ref>[http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=55&translator=1&start=91&number=633/ [[Сахих Бухари|Сахих Бухари ]] 4:55:642<small>(Англ.)</small>]. {{Bukhari|5|58|163}}.</ref>*[[Муслим|Сахих Муслим]]м<ref>{{Muslim|31|5965}}.</ref>
*Майлиси<ref>[http://www.al-islam.org/hayat-al-qulub-vol2-allamah-muhammad-baqir-al-majlisi/ Majlisi, ''Hayat al-Qulub'' 2:26<small>(Англ.)</small>].</ref>
|
*Коран<ref>{{Quran-range|28|4|13}}; {{Quran|66|11}}.</ref>
*[[Муслим|Сахих Муслим]]<ref>{{Muslim|31|5966}}.</ref>*[[Ибн Катир]]<ref>[http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=122/ Ibn Kathir, ''Tafsir''] on {{Quran|66|11}}<small>(Англ.)</small>.</ref>
*Майлиси<ref>[http://www.al-islam.org/hayat-al-qulub-vol2-allamah-muhammad-baqir-al-majlisi/ Majlisi, ''Hayat al-Qulub'' 2:26]<small>(Англ.)</small>.</ref>
|
*Коран<ref>{{Quran-range|19|27|28}}.</ref>
*[[Муслим|Сахих Муслим]]<ref>{{Muslim|25|5326}}.</ref>
*Майлиси<ref>[http://www.al-islam.org/hayat-al-qulub-vol2-allamah-muhammad-baqir-al-majlisi/ Majlisi, ''Hayat al-Qulub'' 2:26]<small>(Англ.)</small>.</ref>
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq 235<small>(Англ.)</small>.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad 8:288-289.</ref>
*[[Абу Дауд]]<ref>{{Abudawud|12|2219}}; {{Abudawud|12|2220}}; {{Abudawud|12|2221}}.</ref>
*Мууатта<ref>{{Muwatta|20|10|31}}.</ref>
|
*[[Ибн Исхак]]<ref>Guillaume/Ishaq 590<small>(Англ.)</small></ref>
*[[Сахих Бухари|Сахих Бухари]]<ref>{{Bukhari|7|62|24}}; {{Bukhari|7|62|58}}; {{Bukhari|7|62|63}}; {{Bukhari|7|62|66}}.</ref>
*Ибн Саад<ref>Bewley/Saad 8:114<small>(Англ.)</small>.</ref>
*[[Ибн Катир]]<ref>[http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1839&Itemid=89/ Ibn Kathir, ''Tafsir''<small>(Англ.)</small>] on {{Quran|33|50}}.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
|Тя била сестра на жената на Мухаммад, Рамла. Рамла предложила Изза за булка "след като аз не мога да съм ти единствена жена, бих искала да споделя щастието си със сестра ми". Но Мухаммад заявил, че не може да се ожени за две сестри едновременно.
|
*[[Муслим|Сахих Муслим]]<ref>{{Muslim|8|3412}}; {{Muslim|8|3413}}.</ref>
|-<!-- New row starts here -->
|Тя била дъщеря на на жената на Мухаммад, Хинд. Друга съпруга, Рамла, отбелязала, че Мухаммад се възхищавал на Дурра и попитала дали той възнамерява да се ожени за нея. Той отговорил, че не може да се ожени за доведената си дъщеря; и освен това, нейният баща бил негов доведен брат. В денят, когато Мухаммад починал, Дурра била само на шест години.
|
*[[Муслим|Сахих Муслим]]<ref>{{Muslim|8|3412}}; {{Muslim|8|3413}}.</ref>
|-<!-- New row starts here -->

Навигация