Разлика между версии на „Говорещото бебе Иисус“

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
[проверена версия][проверена версия]
(Нова страница: „{{parallelism_qjcs}} Историята на говорещото бебе Иисус, за която четем в Сури 19:29-31 и 3:46 съответст...“)
 
 
(Не са показани 9 междинни версии от същия потребител)
Ред 1: Ред 1:
 
{{parallelism_qjcs}}
 
{{parallelism_qjcs}}
Историята на говорещото бебе Иисус, за която четем в Сури 19:29-31 и 3:46 съответства на намереното в апокрифните творби:  
+
Историята на говорещото бебе Иисус, за която четем в Сури 19:29-31 и 3:46 съответства на намереното в [http://www.pravoslavieto.com/bible/docs/bible_canon/apokrifi.htm#нз апокрифните творби]:  
  
‏{{Quote|{{Quran|19|29-31}}|И посочи тя към него. Рекоха: “Как ще беседваме с дете в люлка? Рече то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк. И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.}}
+
‏{{Quote|{{Quran|19|29-31}}|И посочи тя към него. Рекоха: “'''Как ще беседваме с дете в люлка'''? Рече то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк. И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.}}
  
{{Quote|{{Quran|3|46}}|И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”,}}  
+
{{Quote|{{Quran|3|46}}|'''И ще говори на хората още в люлката''', и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”,}}  
  
The following is the relevant excerpt taken from the Arabic Infancy Gospel:  
+
Въпросният откъс е извадка от Арабското детско евангелие:  
  
{{Quote|[http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/gospels/infarab.htm Арабско детско евангелие]|1. “1. Намираме това, което следва, в книгата на Йосиф, първосвещеника, който е живял по времето на Христос. Някои изследователи казват, че той е Каяфа. Казва се, че Иисус е говорил в кърмаческа възраст, и в интерес на истината, когато е лежал в люлката Си, Той е казал на Мария, майка Си: „Аз Съм Иисус, Божият Син, Логоса, Когото ти роди, както ангелът Гавраил ти съобщи; и Моят Отец ме изпрати за спасението на света.”}}
+
{{Quote|[http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-arab.shtml Арабско детско евангелие - <small>Руски език</small>]|1. “1. Намираме това, което следва, в книгата на Йосиф, първосвещеника, който е живял по времето на Христос. Някои изследователи казват, че той е Каяфа. '''Казва се, че Иисус е говорил в кърмаческа възраст''', и в интерес на истината, '''когато е лежал в люлката Си, Той е казал на Мария, майка Си: „Аз Съм Иисус, Божият Син, Логоса, Когото ти роди, както ангелът Гавраил ти съобщи; и Моят Отец ме изпрати за спасението на света.'''”}}
  
The parallelism between the Arabic Infancy Gospel and verse 19:29-31 and 3:46 is plainly evident. There are three possible logical reasons behind this:  
+
Паралела между арабското детско евангелие, и стихове 29-31 от 19 глава, и 46 от 3 глава, е видимо очевидна. Има три възможни логични причини за това:  
  
#The Qur'an has ‘corrected the omission’ of the talking baby Jesus tale from the New Testament.  
+
#Коранът е „поправил пропуска” за историята на говорещото бебе Иисус в Новия Завет.
#The Qur'an has ‘corrected the consigning of the tale to the apocrypha,’ and that the Arabic Infancy Gospel should be included in the canonical New Testament.  
+
#Коранът е „поправил поверяването на историята на апокрифните текстове”, и това, че арабското детско евангелие трябва да бъде включено в каноничния Нов Завет.
#Muhammad heard the story and mistakenly included it in the Qur'an, thinking it to be canonical and not apocryphal.
+
#Мухаммад е чул историята, и по погрешка я е включил  в Корана, мислейки я за канонична, а не апокрифна
  
The Arabic Infancy Gospel is widely regarded as apocryphal. It is believed to be a seventh century invention and was quite popular among the Syrian Nestorians. The talking baby Jesus miracle was recorded in the sira as one of the topics discussed by three Christians with Muhammad just before he revealed the relevant verses. Thus, it seems strange that the Qur'an should contain what is clearly an apocryphal story.
+
Арабското детско евангелие е възприето за [http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/bulgaria/pismenost/Apokrif.htm апокрифно]<ref>[http://rechnik.info/апокриф Тълковен речник на думата <big>''апокрѝф''</big>]</ref>. Вярва се, че то е откритие от седми век, и е било много популярно сред сирийските несторианци<ref>[http://www.pravoslavieto.com/inoverie/eresi/nestorianstvo.htm Християнски ереси и секти - Несторианство]</ref><ref>[http://philosophy.evgenidinev.com/nestorius/ Несторианство - философски речник]</ref><ref>[http://rechnik.chitanka.info/w/несторианство Несторианство - Български тълковен речник]</ref>. Чудото на говорещото бебе Иисус е записано в Сирата като една от темите, обсъждана с Мухаммад от трима християни<ref>...В Северна Арабия близо до визинатийските граници се изповядва християнския монофизизъм, а близо до границите със сасанидите се рапространява несторианството, донесено от изгнаниците от Византийската империя...([https://arabculture.wordpress.com/2010/02/02/idolite-vpredislqmska-arabia/ Идолите в предислямска Арабия])</ref><ref>...Благодарение на това религиозно разложение иудеите и християните са имали свободен достъп в Арабия и не са били преследвани. Религиозното влияние на иудеите върху туземното население не е било дълбоко. Съвсем малки успехи е имало тук и християнството. Неговата мистическа страна съвсем не съответства на практичния и привързан към земното арабин. Затова, ако християнството е имало в Арабия последователи, те в по-голямата си част са го приемали външно, даже в неговите еретически форми - несторианство и монофизитство...([http://www.pravoslavieto.com/inoverie/islam/islam_p_valchev.htm Религиозното състояние на арабите преди появяването на исляма])</ref>, точно преди той да разкрие въпросните стихове. Така, изглежда странно това, че Коранът би трябвало да съдържа апокрифен разказ по темата.  
  
  
 
{{pn|prev=Parallelism: Introduction|next=Parallelism: Sanhedrin 37a|prevtitle=Introduction|nexttitle=Sanhedrin 37a}}
 
{{pn|prev=Parallelism: Introduction|next=Parallelism: Sanhedrin 37a|prevtitle=Introduction|nexttitle=Sanhedrin 37a}}
  
[[Category:Qur'an]]
+
[[Category:Коран]]
[[Category:Не завършени статии]]
+
[[Category:Завършени статии]]
[[Category:Parallelism]]
 

Текуща версия към 10:32, 9 януари 2020

Паралел между Корана
и юдео-християнските писания
От Джулиън Чартърис
Introduction
Говорещото бебе Иисус
Sanhedrin 37a
The Raven & the Burial of Abel
The Quranic Version of Trinity‎
Jesus Christ & the Clay Birds
Mary & Zachariah
Mary, Jesus & the Palm Tree
Satan & His Refusal to Prostrate
The Queen of Sheba
Abraham & the Idols
The Wealth of Korah
Conclusion

Историята на говорещото бебе Иисус, за която четем в Сури 19:29-31 и 3:46 съответства на намереното в апокрифните творби:

И посочи тя към него. Рекоха: “Как ще беседваме с дете в люлка? Рече то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк. И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.
Коран 19:29-31
И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”,
Коран 3:46

Въпросният откъс е извадка от Арабското детско евангелие:

1. “1. Намираме това, което следва, в книгата на Йосиф, първосвещеника, който е живял по времето на Христос. Някои изследователи казват, че той е Каяфа. Казва се, че Иисус е говорил в кърмаческа възраст, и в интерес на истината, когато е лежал в люлката Си, Той е казал на Мария, майка Си: „Аз Съм Иисус, Божият Син, Логоса, Когото ти роди, както ангелът Гавраил ти съобщи; и Моят Отец ме изпрати за спасението на света.

Паралела между арабското детско евангелие, и стихове 29-31 от 19 глава, и 46 от 3 глава, е видимо очевидна. Има три възможни логични причини за това:

  1. Коранът е „поправил пропуска” за историята на говорещото бебе Иисус в Новия Завет.
  2. Коранът е „поправил поверяването на историята на апокрифните текстове”, и това, че арабското детско евангелие трябва да бъде включено в каноничния Нов Завет.
  3. Мухаммад е чул историята, и по погрешка я е включил в Корана, мислейки я за канонична, а не апокрифна

Арабското детско евангелие е възприето за апокрифно[1]. Вярва се, че то е откритие от седми век, и е било много популярно сред сирийските несторианци[2][3][4]. Чудото на говорещото бебе Иисус е записано в Сирата като една от темите, обсъждана с Мухаммад от трима християни[5][6], точно преди той да разкрие въпросните стихове. Така, изглежда странно това, че Коранът би трябвало да съдържа апокрифен разказ по темата.


Грешка при създаване на миникартинка: Липсващ файл
Previous - Introduction            Sanhedrin 37a - Next
Грешка при създаване на миникартинка: Липсващ файл
  1. Тълковен речник на думата апокрѝф
  2. Християнски ереси и секти - Несторианство
  3. Несторианство - философски речник
  4. Несторианство - Български тълковен речник
  5. ...В Северна Арабия близо до визинатийските граници се изповядва християнския монофизизъм, а близо до границите със сасанидите се рапространява несторианството, донесено от изгнаниците от Византийската империя...(Идолите в предислямска Арабия)
  6. ...Благодарение на това религиозно разложение иудеите и християните са имали свободен достъп в Арабия и не са били преследвани. Религиозното влияние на иудеите върху туземното население не е било дълбоко. Съвсем малки успехи е имало тук и християнството. Неговата мистическа страна съвсем не съответства на практичния и привързан към земното арабин. Затова, ако християнството е имало в Арабия последователи, те в по-голямата си част са го приемали външно, даже в неговите еретически форми - несторианство и монофизитство...(Религиозното състояние на арабите преди появяването на исляма)