Основни принципи

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Основните принципи представляват главната политика, чрез която работи УикиИслям и от която произлизат другите му policies and guidelines(Англ.) .

Съдържание

Atom 1.png 1. Съдържанието трябва да се отнася до критиката или разбирането на исляма
УикиИслям е безпристрастен уебсайт, като целта му е да стане безценен източник за всичко, което се отнася до критиката или разбирането на исляма. Цялото съдържание трябва да бъде фокусирано чисто и просто върху исляма и как той се практикува, а не върху неговото пропагандиране или върху въпроси, които са повече социо-политически по природа (такива като имиграцията, мултикултурализма или Израело-Палестинския конфликт).
Atom 1.png 2. Съдържанието трябва да се основава върху напълно съотнесени факти и общопризнати ислямски източници
Всеки анализ върху исляма трябва да се основава върху неговите общопризнати правила и религиозни източници, което означава, че статиите не бива никога да прокламират (но могат просто да документират или оспорят) маргинални теории, които не са подкрепени от множеството доказателства. Не трябва да има лични мнения или абстрактни заключения, а всеки установен факт, трябва да бъде подкрепен от надеждни, официално оповестени източници.
Atom 1.png 3. Съдържанието трябва да бъде написано и представено по професионален начин и в научен стил
Човек не трябва да е професионалист или учен, за да пише по професионален начин или в научен стил. Това може да бъде постигнато просто чрез избягване употребата на някои неща като повторения на информация и многословие; съкратени форми на думите; писане от първо или второ лице, както и екстремистки, сензационен, саркастичен или емоционален език.
Atom 1.png 4. Съдържанието трябва да бъде организирано така, че да е приспособено към универсалната аудитория
Статиите, никога не трябва да показват предпочитания или да обръщат прекалено внимание върху определени държави или демографски райони. Редакторите не бива да приемат, че публиката към която е насочено съдържанието, принадлежи само към определена държава или демографски райони. Това е особено важно, когато проблемът, който се обсъжда засяга в еднаква степен много или всички страни или възрасти.
Atom 1.png 5. Съдържанието трябва да остава неутрално спрямо другите религии, мирогледи и политическите позиции
Препратките към другите религии, мирогледи, политическите позиции и онези, които се придържат към тях, трябва напълно да бъдат избягвани. Ако по някаква причина това стане необходимо, препратката трябва да остане абсолютно неутрална - нито да ги подкрепя, нито да ги критикува. Това ще рече, че всеки анализ върху исляма трябва да се базира върху науката (например еволюцията е приета като научен факт).

Общност

Atom 1.png 6. Отнасяйте се към другите с уважение и равнопоставеност
Всички личности, без значение техния пол, сексуална ориентация, раса, етнос, националност, религиозни вярвания или политически възгледи са равни и би трябвало един към друг да се отнасят като такива. Редакторите трябва да направят всичко възможно да бъдат вежливи, услужливи и приятелски настроени към всеки един, с когото си взаимодействат. Ако има вероятност личното мнение или вяра да засегнат друг редактор, тогава мястото му не е тук и не трябва да бъде изразявано.
Atom 1.png 7. Избягвайте несправедливо да осъждате другите и прощавайте грешките
Редакторите могат понякога да сгрешат, като направят нещо, което е противоположно на политиката и ръководните принципи на сайта. Когато това се случи, другите редактори трябва да проявят добронамереност и да избегнат прибързано осъждане. Трябва да бъдат направени разумни опити да им се помогне да разберат какви са грешките им и да им се покаже как да ги отстранят.
Atom 1.png 8. Бъдете отворени за нови идеи и конструктивна критика
Редакторите трябва да оценяват идеите по самата им стойност, а не по това дали те са вече съществуващи или са нови идеи. Също така, редакторите трябва да бъдат отворени за конструктивна критика на същите тези идеи. Дискусията и компромисът могат да имат като резултат това, една „лоша” идея да се развие в добра такава или да не се развие. Най-важното е да се преценят всички възможности, преди да се достигне до окончателното заключение.
Atom 1.png 9. Оставайте спокойни и търсете начин да решавате нещата по рационален начин
Различия в мненията, засягащи съдържанието ще съществуват и редакторите трябва да бъдат подготвени да ги обсъждат рационално. Когато съществуват конфликтни гледни точки, всеки един трябва да запази спокойствие и да остане уравновесен. Никой не трябва да чувства, че е третиран по агресивен начин, персонално атакуван или критикуван заради своето мнение относно съдържанието.
Atom 1.png 10. Направете прекъсване, за да се успокоите, ако нещата са се разгорещили
Ако един редактор започне да чувства раздразнение по време на дискусия или взаимодействайки си по някакъв друг начин с друг редактор, и двамата трябва да спрат своето редактиране и да се върнат към него след няколко минути или часа, когато се почувстват по-добре. Ако са се уморили поради продължителни сесии по редактирането, те трябва да си помислят дали да не прекарат няколко дни или седмици далеч от сайта, ако това е необходимо.

Вижте също