Грешки в Корана: Създаването на небето и земята

От УикиИслям
Версия от 14:50, 11 май 2018 на Damaskin (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Грешки в Корана
1.Наследствените закони на Аллах
2.Моисей и Аарон – вуйчовци на Иисус
3.Спаси ли Аллах семейството на Ной?
4.Създаването на небето и земята


За сътворението на Земята и небесата - в Корана е записано, че първо са сътворени небесата, а след това Земята за шест дни.:

59.Онзи, Който сътвори небесата и земята, и всичко помежду им в шест дни, после се въздигна [безподобен] на Трона. Всемилостивия - питай за Него знаещите!.
Коран 25:59


Но в Сура 41 е записано, че първо е сътворена Земята и след това небесата за общо осем дни - 2 за Земята,2 за небесата и 4 за планини и препитание.

9.Кажи: “Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господът на световете.”

10. И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието й точно в четири дни поравно - за търсещите...
11. После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим, и рече на него и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: “Покоряваме се доброволно.

12. И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело. И украсихме най-ниското небе със светилници, и за опазване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.
Коран 41:9-12


А в Сунната(достоверните хадиси) е записано, че всичко на Земята е Сътворено за седем дни, а за небесата не е посочено дали са сътворени:

Абу Харайра съобщи, че пратеникът на Аллах (за мир към него) хвана ръцете ми и каза: Аллах, възвишен и славен, създал глината в Събота и създал планините в Неделя и създал дърветата в Понеделник и създал нещата, свързани с труда във Вторник, създадоха светлина в Сряда и разпространението на животните в Четвъртък и създадоха Адам (мир на него) след Асър в Петък, последното творение в последния час от часовете в петък, т.е. д. между следобеда и нощта.


Извод

Ако ислямският бог със собствено име Аллах е Всевиждащ, Всезнаещ и Всеможещ, а от текста няма категорична яснота, а има категорични противоречия, това показва поредна грешка на Аллах в Корана.