Грешки в Корана: Наследствените закони на Аллах

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
Грешки в Корана
1.Наследствените закони на Аллах

2.Моисей и Аарон – вуйчовци на Иисус
3.Спаси ли Аллах семейството на Ной?
4.Създаването на небето и земята

Всеки, който някога е участвал в разделяне на наследството ще знае, че лесно може да се получи груба грешка и как това може да отрови семейните отношения, ако хората си мислят, че са били измамени. Обещаваш на определени хора определен дял, но не си в състояние да го платиш този дял, защото повече е било обещано, отколкото е в наличност - най-сигурната рецепта за бедствие.

Правила при определяне на наследство

Повелява ви Аллах за вашите деца: за мъжкото е дял, колкото за две женски. А ако са повече от две жени, за тях са две третини от оставеното. А ако е една, за нея е половината. А за родителите му, за всеки един от тях, е шестината от оставеното, ако е имал дете. А ако не е имал дете и го наследят родителите му, за майка му е третината. А ако е имал братя, за майка му е шестината след завещание, завещано от него, или дълг. Предписание от Аллах! Не знаете кой ви е по-близък по изгода, бащите или синовете ви. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Коран 4:11
За вас е половината от онова, което са оставили съпругите ви, ако не са имали дете. А ако са имали дете, за вас е четвъртината от онова, което са оставили след завещание, завещано от тях, или дълг. А за съпругите е четвъртината от онова, което сте оставили, ако не сте имали дете. А ако сте имали дете, за тях е осмината от онова, което сте оставили след завещание, завещано от вас, или дълг. А ако мъж или жена биват наследени и нямат родители и деца, и имат брат или сестра, за всеки един от тях е шестината. А ако са повече от това, те са съдружници в третината след завещание, което е завещано, или дълг, без да има ощетен. Това е завет от Аллах! Аллах е всезнаещ, всеблаг.
Коран 4:12
И те молят да постановиш. Кажи: “Аллах ви постановява за умрелите без деца и бащи. Почине ли мъж и не е имал дете, а е имал сестра, нейно е половината от онова, което е оставил, а и той я наследява, ако не е имала дете. А щом са две, за тях са две третини от онова, което е оставил. А щом са повече братя и сестри, за мъжкото е дял, колкото за две женски.” Аллах ви обяснява, за да не се заблудите. Аллах знае всяко нещо.
Коран 4:176

Това са чисто юридически казуси.

Как трябва да изпълнят мюсюлманите повелята на Аллах

Ако мъж умре и остави след себе си три дъщери, двамата родители и съпруга , то те ще получат съответно:

Съпруга 1 / 8 според Коран 4:12
Дъщери 2/3 според Коран 4:176
Баща 1/6 според Коран 4:11
Майка 1/6 според Коран 4:11
Общо (9/8)1,125!? Задължително и винаги трябва да е цяла единицаНека сега Съпруг да остави Майка, Съпруга и две Сестри:

Съпруга 1 / 4 според Коран 4:12
Майка 1 / 3 според Коран 4:11
Сестри 2 / 3 според Коран 4:176
Общо (5/4)1.25!? Задължително и винаги трябва да е цяла единица

Ислямски защитници с последващ отговор

Мг.jpg
Мг2.jpg
Мг3.jpg
Този случай е пример за „авль”, защото всички наследяват „билфард”, и сбора от процентите превишава 1.

Ако съберем 1/6 + 1/6 + 1/8 + 2/3 на принципа на най-малък общ знаменател, ще се получи 27/24, което е повече от 1. В такъв случай има недостиг от 3/24 или 1/8 и тогава бащата и майката ще получат по 4/27 вместо 4/24, съпругата 3/27 вместо 3/24, а дъщерите ще си разделят 16/27 вместо 16/24.”

"то тогава съпругата наследява 1/8, а дъщерите 2/3, и това е пример за „рад”, защото всички наследяват „билфард”, и сбора от процентите е по-малко от 1. Ако съберем 1/8 + 2/3 на принципа на най-малък общ знаменател ще се получи 19/24, което е по-малко от 1. В такъв случай има излишък от 5/24 и съпругата ще получи 3/19 вместо 3/24 и дъщерите ще получат по 8/19 вместо по 8/24.”

Цитат на ислямски защитник

С тези думи се доказва, че изчисленията чрез автора на Корана са по-големи или по-малки от единица. Очеизвадно е, че според Корана се получава абсурд, в който се разделя нещо с грешна формула. Все едно 1 делено на 3 = 0.39. Какво е това слово на Аллах в Корана, когато се налага да се пре-пресмятат неговите сметки? Оказва се, че тук не се смята с формулата от Корана, а с формули от конвенционалната математика, за да бъде възможно разпределението на наследството. Редно ли е вярващи мюсюлмани, да не се доверяват на божието присъствие и промисъл в Корана?Книгата на Саид Мутли - "ФАКХ" е основание да твърдя, че Исляма има решение за всяка една ситуация и не само просто решение, а справедливо решение.

Даже отправям предизвикателство, да се "потвърди", че някой е по-голям математик от Създателят(Аллах), като намериш такова решение за деленето на наследството, че то да бъде универсално за всяка една ситуация :) Изключвам варианта 1:1:1:1.
Лъжа е, че реално ситуация като Авлъ или Рад не е прецедент, а е при всяка ситуация разделяща наследството според Корана?

Пример мъж има син и дъщеря и той умира ......... 2/3 + 1/3 е равно на 1!

Цитат на ислямски защитник

Най-важното условие при изчисляване на наследството с формула, е да стига за всички или да не остава излишък. Примерно 1/8 +1/2 + 1/8 +1/4 =1, а не на 1.25 или 0.96! Тук също има опит да се замаже факта, че формулата на Аллах в Корана не работи, като се показва книга, назоваваща грешните формули с имената – Авлъ и Рад. Обикновено се постъпва по класически начин и се обвинява превода от арабски език, когато се оправдава нещо от Корана. Тук обаче Авлъ и Рад ясно показат, че разпределението на наследството според заръките на Аллах в Корана, са крайно неточни и е необходимо допълнително досмятане, а не точен превод.
Даже и при ситуация 2/3+1/3=1(мъж има син и дъщеря и той умира) грешката ще се появи, ако някой от участниците в примера докажат брат, сестра, втора съпруга и т.н => Авлъ и Рад. Тоест, за да работи формулата на Аллах от Корана, трябва всички мюсюлмани да гледат да им умре съпругата, и да имат само син и дъщеря? А понеже това само по себе си е абсурдно, затова ислямските учени се налага да преизчисляват формулата на Аллах от Корана, за да работи(справка - снимките от книгата вдясно)


Всичко това (Авлъ и Рад) само по себе си е против словата в Корана, защото математика е изчислил как да се разпределя наследството и накрая в аята казва:

За вас е половината от онова, което са оставили съпругите ви, ако не са имали дете. А ако са имали дете, за вас е четвъртината от онова, което са оставили след завещание, завещано от тях, или дълг. А за съпругите е четвъртината от онова, което сте оставили, ако не сте имали дете. А ако сте имали дете, за тях е осмината от онова, което сте оставили след завещание, завещано от вас, или дълг. А ако мъж или жена биват наследени и нямат родители и деца, и имат брат или сестра, за всеки един от тях е шестината. А ако са повече от това, те са съдружници в третината след завещание, което е завещано, или дълг, без да има ощетен. Това е завет от Аллах! Аллах е всезнаещ, всеблаг.
Същият гореспоменат Коран 4:12

Мухаммад не спазва словата на Аллах към себе се

В Корана е записано:

Предписано ви е, когато смъртта надвисне над някого от вас, ако той остави благо, да го завещае на двамата родители и на близките според обичая. Това е дълг за богобоязливите.
Коран 2:180

В Сунната се вижда, че Мухаммад не спазва написаното в Корана към себе си:

Попитах Абдула бин Абу Ауфа, "Пророка направи ли завещание?" Той отговори: "Не". Аз го попитах: "Как тогава, правенето на завещание е било заповядано на хората, (или че им е поръчано да направят завещание)?" Той отговори: "Пророкът завещал Книгата на Аллах (т.е. Корана)."
Разказ от Талха: Попитах Абдула бин Аби Ауфа:"Знаете ли Пророка да е направил завещание (да назначи негов приемник или завещае богатството)?". Той отговори: "Не". Аз казах:"Как е предписано това завещание за хората да го правят и са осъдени да правят това, когато Пророка не е направил никакво завещание?". Той каза: "Той е направил завещание, там където той препоръчва Книгата на Аллах."

Също от Ибн Сaад Китаб ал-Кабир от 852г.:

"... Апостолът на Аллах каза:" Динари и дирхами (пари) не трябва да се разпределят между моите наследници, което аз оставям трябва да отиде в благотворителна организация, след разходите за издръжка на жените ми и провизиите на слугата."
(Книга на основните класове, Том 2, стр.391-392)
"...Апостолът на Аллах, Аллах да го благослови, умира и той не е оставил завещание, освен около резиденцията на жените си и парче земя."
(Книга на основните класове, Том 2, Стр.394)