Значението на думата: Кател

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Тази статия разглежда най-погрешно превежданата арабска дума в Корана.

Въведение

В ежедневната употреба на думата „сражавай“ (битка, бой, борба) в редки случаи се използва в значение на “убийство" или “смърт". Единствено ако „сражавай” се използва в смисъл на „военна битка“, тогава тази дума загатва за загубата на живот.

Дори и тогава, именно самата война причинява смъртта, а не само битката. „Борба“ може да бъде използвана и в позитивен смисъл. Всеки ден хората се „борят“ срещу рака, хората се „борят“, за да бъдат чути и т.н.

Въпреки това в арабския език глаголът за “Кател” не е толкова „благ“ като неговата превеждана версия.

“Qatal” е арабската дума, превеждана като „fight” в англоезичния Коран, се превежда по-точно като “kill” (убивам), „massacre” (коля, заколвам) или “slaughter” (коля, изколвам, избивам)

Определения

Кател

По-долу е поместено значението на думата "Кател":

Каф-Ta-Лам = убивам, умъртвявам, обвинен съм, убивам/заколвам, опитвам се да убия, подтиквам някого да убие друг човек, водя война/сражавам се/бия се, надделявам, съпернича/боря се, зная нещо подробно, запознат съм добре с него.


Катела глагол. (I) свършено действие: 2:72, 2:251, 3:183, 4:92, 4:157, 4:157, 4:157, 5:30, 5:32, 5:32, 5:95, 5:95, 6:140, 8:17, 18:74, 18:74, 20:40, 28:19, 28:33 несвършено действие: 21, 2:85, 2:87, 2:91, 3:21, 3:21, 3:112, 4:29, 4:92, 4:93, 5:27, 5:28, 5:28, 5:70, 5:95, 6:151, 6:151, 7:150, 8:17, 8:30, 9:111, 12:10, 17:31, 17:33, 25:68, 26:14, 28:9, 28:19, 28:20, 28:33, 33:26, 40:26, 40:28, 60:12 повелително наклонение: 2:54, 2:191, 2:191, 46, 4:89, 4:91, 9:5, 12:9, 29:24, 40:25 минало перфектно: 3:144, 3:154, 3:156, 3:157, 3:158, 3:168, 3:169, 3:195, 17:33, 22:58, 47:4, 51:10, 74:1Italic text9, 74:20, 80:17, 81:9, 85:4 неперфектно: 2:154, 4:74, 9:111 n. vb. 2:191, 2:217, 3:154, 3:181, 4:155, 5:30, 6:137, 17:31, 17:33, 33:16

Катела съществително, мъжки род(множествено число на гатал) - 2:178,

Каттела глагол (II) несвършено действие 7:127, 7:141 минало перфектно 33:61 минало неперфектно 5:33, отглаголно съществително 33:61

Катела глагол (III) свършено действие: 2:191, 3:146, 3:195, 4:90, 9:30, 33:20, 48:22, 57:10, 57:10, 60:9, 63:4 несвършено действие: 2:190, 2:191, 2:191, 2:217, 2:246, 2:246, 2:246, 3:13, 3:111, 4:74, 4:74, 4:75, 4:76, 4:76, 4:90, 4:90, 4:90, 9:13, 9:36, 9:83, 9:111, 48:16, 59:14, 60:8, 61:4, 73:20 повелително наклонение: 2:190, 2:193, 2:244, 3:167, 4:76, 4:84, 5:24, 8:39, 9:12, 9:14, 9:29, 9:36, 9:123, 49:9 минало перфектно: 59:11, 59:12 минало неперфектно: 22:39 отглаголно съществително: 2:216, 2:217, 2:217, 2:246, 2:246, 3:121, 3:167, 4:77, 4:77, 8:16, 85, 33:25, 47:20

Иктатала глагол (VIII) свършено действие: 2:253, 2:253, 49:9; несвършено действие: 28:15

LL, V8, стр.: 238
Превод от английски на -Qaf-Ta-Lam
Lane's Arabic-English Lexicon[1]

Преводи

Кател, преведено като „убивам“

В Корана, ако погледнем стих 4:157, ще видим, че се използва правилно думата „убивам“ като превод на думата „Кател”. В този стих Аллах отрича, че Иса е бил разпънат или убит, посредством думите: 'УЕ MAA КАТЕЛУХУ УЕ MAA САЛЕБУХУ', което означава „и те не го убиха и те не го разпънаха“.

и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” - но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те
Коран 4:157

В стих 18:74 мъдрецът, при когото Муса е изпратен да се научи на мъдрост, убива едно момче. Тук отново думата „Кател” се превежда като „убивам“ - ..ФЕ КАТЕЛАХУ КАЛЕ Е КАТЕЛТЕ НЕФСЕН...

И пак тръгнаха, додето срещнаха едно момче, и той го уби. Рече [Муса]: “Нима ти уби една чиста душа не за възмездие? Ти извърши нещо скверно.”
Коран 18:74

Също така и стих 2:154 ни казва: "..ЛИ МЕН ЮКТЕЛУ ФИ СЕБИЛИЛЛАХИ..", че които са убити заради делото на Аллах и т.н.

И не наричайте “мъртви” убитите по пътя на Аллах! Не, живи са! Но вие не усещате..
Коран 2:154

Кател, преведено като „Битка, борба, сражение“

Въпреки това, когато стигнем до стихове като например 8:39, преводът се променя внезапно към „сражавам се, боря се, бия се“, вместо „убивам“ - УЕ КАТИЛУХУМ ХАТТА ЛА ТЕКУНЕ..:

И се сражавайте с тях, докогато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах! А престанат ли - Аллах е зрящ за техните дела.
Коран 8:39

Контекстът на този стих е много ясен – т.е. пречупете силата на неверниците чрез масови кланета, за да не остане никаква съпротива. Казва ви се да се биете, докато не преодолеете съпротивата – нещо, което не е възможно без масово клане на противниците, т.е. без намаляване на бройката им.
Следователно много по-точен превод би било нещо от сорта на „продължавайте да ги убивате, докато не остане съпротива“, т.е. докато противниците не бъдат пометени.
Също се отнася и за стих 9:29. Докато смекчените английски преводи използват думата “Сражавайте”, оригиналното послание, което бива предавано на арабско-говорящите мюсюлмани, които четат този стих е: „Убивайте тези, които не вярват нито в Аллах, нито в Последния Ден“ - КАТИЛУЛЛЕЗИНЕ ЛА ЮМИНУНЕ...

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра - докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 9:29

Ако прочетем превода на проф.Цветан Теофановна за стих 63:4, той използва думата „порази” - ..КАТЕЛЕХУМУЛЛАХУ ЕННА ЮФЕКУН(Е)..:

И като ги гледаш, видът им ти харесва, и като говорят, вслушваш се в думите им. Те са като подпрени дървета. Смятат, че всеки вик е против тях. Те са врагът. Пази се от тях! Да ги порази Аллах, как така се подлъгват!
Коран 63:4

Ясно е, че преводачи на Корана селективно избягват употребата на думи като (убивам) в определени пасажи.

Свързани езици

В еврейския език, който е от семейството на семитските езици, в числото на които влиза и арабският, а и в Урду, език, който заимствал голяма част от арабския, ние намираме подобно значение.

Кател на еврейски

Кател: убивам
Оригинална дума: קָטַל
Транслитерация: кател
Фонетично изговаряне: (кав(у)-тал)
Кратко определение: убивам

Изчерпателен конкорданс

убивам, умъртвявам

Прост корен; напълно да отрежа, т.е. (метафорично) умъртвявам – убивам, умъртвявам.

Кател на Урду

кател قتل

1.Убийство

2.Клане

3.Предумишлено убийство

Заключение

В арабския език думата “Кател” = убийство. „Мактул” = убитите. Мактел= мястото, където убийство се случва. Каател = убиецът.

Вторичното значение на думата е по-скоро интерпретация (тълкуване), отколкото директен превод на думата – например като (битка/сражение).

При всички случаи думата „Кател” се използва единствено, когато мюсюлманите възнамеряат да се бият, за да убиват, т.е. убиването е основната цел или желаният или търсеният резултат.

Външни линкове

Източници