Из книгата:Мечтаех да бъда свободна - Пътуването на едно малтретирано мюсюлманско моличе към свободата