Значението на думата: Кател

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази статия разглежда най-погрешно превежданата арабска дума в Корана.

Въведение

В ежедневната употреба на думата „сражавай“ (битка, бой, борба) в редки случаи се използва в значение на “убийство" или “смърт". Единствено ако „сражавай” се използва в смисъл на „военна битка“, тогава тази дума загатва за загубата на живот.

Дори и тогава, именно самата война причинява смъртта, а не само битката. „Борба“ може да бъде използвана и в позитивен смисъл. Всеки ден хората се „борят“ срещу рака, хората се „борят“, за да бъдат чути и т.н.

Въпреки това в арабския език глаголът за “Кател” не е толкова „благ“ като неговата превеждана версия.

“Qatal” е арабската дума, превеждана като „fight” в англоезичния Коран, се превежда по-точно като “kill” (убивам), „massacre” (коля, заколвам) или “slaughter” (коля, изколвам, избивам)

Определения

Кател

По-долу е поместено значението на думата "Кател":

Каф-Ta-Лам = убивам, умъртвявам, обвинен съм, убивам/заколвам, опитвам се да убия, подтиквам някого да убие друг човек, водя война/сражавам се/бия се, надделявам, съпернича/боря се, зная нещо подробно, запознат съм добре с него.


Катела глагол. (I) свършено действие: 2:72, 2:251, 3:183, 4:92, 4:157, 4:157, 4:157, 5:30, 5:32, 5:32, 5:95, 5:95, 6:140, 8:17, 18:74, 18:74, 20:40, 28:19, 28:33 несвършено действие: 21, 2:85, 2:87, 2:91, 3:21, 3:21, 3:112, 4:29, 4:92, 4:93, 5:27, 5:28, 5:28, 5:70, 5:95, 6:151, 6:151, 7:150, 8:17, 8:30, 9:111, 12:10, 17:31, 17:33, 25:68, 26:14, 28:9, 28:19, 28:20, 28:33, 33:26, 40:26, 40:28, 60:12 повелително наклонение: 2:54, 2:191, 2:191, 46, 4:89, 4:91, 9:5, 12:9, 29:24, 40:25 минало перфектно: 3:144, 3:154, 3:156, 3:157, 3:158, 3:168, 3:169, 3:195, 17:33, 22:58, 47:4, 51:10, 74:1Italic text9, 74:20, 80:17, 81:9, 85:4 неперфектно: 2:154, 4:74, 9:111 n. vb. 2:191, 2:217, 3:154, 3:181, 4:155, 5:30, 6:137, 17:31, 17:33, 33:16

Катела съществително, мъжки род(множествено число на гатал) - 2:178,

Каттела глагол (II) несвършено действие 7:127, 7:141 минало перфектно 33:61 минало неперфектно 5:33, отглаголно съществително 33:61

Катела глагол (III) свършено действие: 2:191, 3:146, 3:195, 4:90, 9:30, 33:20, 48:22, 57:10, 57:10, 60:9, 63:4 несвършено действие: 2:190, 2:191, 2:191, 2:217, 2:246, 2:246, 2:246, 3:13, 3:111, 4:74, 4:74, 4:75, 4:76, 4:76, 4:90, 4:90, 4:90, 9:13, 9:36, 9:83, 9:111, 48:16, 59:14, 60:8, 61:4, 73:20 повелително наклонение: 2:190, 2:193, 2:244, 3:167, 4:76, 4:84, 5:24, 8:39, 9:12, 9:14, 9:29, 9:36, 9:123, 49:9 минало перфектно: 59:11, 59:12 минало неперфектно: 22:39 отглаголно съществително: 2:216, 2:217, 2:217, 2:246, 2:246, 3:121, 3:167, 4:77, 4:77, 8:16, 85, 33:25, 47:20

Иктатала глагол (VIII) свършено действие: 2:253, 2:253, 49:9; несвършено действие: 28:15

LL, V8, стр.: 238
Превод от английски на -Qaf-Ta-Lam
Lane's Arabic-English Lexicon[1]

Преводи

Кател, преведено като „убивам“

В Корана, ако погледнем стих 4:157, ще видим, че се използва правилно думата „убивам“ като превод на думата „Кател”. В този стих Аллах отрича, че Иса е бил разпънат или убит, посредством думите: 'УЕ MAA КАТЕЛУХУ УЕ MAA САЛЕБУХУ', което означава „и те не го убиха и те не го разпънаха“.

и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” - но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те
Коран 4:157

В стих 18:74 мъдрецът, при когото Муса е изпратен да се научи на мъдрост, убива едно момче. Тук отново думата „Кател” се превежда като „убивам“ - ..ФЕ КАТЕЛАХУ КАЛЕ Е КАТЕЛТЕ НЕФСЕН...

И пак тръгнаха, додето срещнаха едно момче, и той го уби. Рече [Муса]: “Нима ти уби една чиста душа не за възмездие? Ти извърши нещо скверно.”
Коран 18:74

Също така и стих 2:154 ни казва: "..ЛИ МЕН ЮКТЕЛУ ФИ СЕБИЛИЛЛАХИ..", че които са убити заради делото на Аллах и т.н.

И не наричайте “мъртви” убитите по пътя на Аллах! Не, живи са! Но вие не усещате..
Коран 2:154

Кател, преведено като „Битка, борба, сражение“

Въпреки това, когато стигнем до стихове като например 8:39, преводът се променя внезапно към „сражавам се, боря се, бия се“, вместо „убивам“ - УЕ КАТИЛУХУМ ХАТТА ЛА ТЕКУНЕ..:

И се сражавайте с тях, докогато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах! А престанат ли - Аллах е зрящ за техните дела.
Коран 8:39

Контекстът на този стих е много ясен – т.е. пречупете силата на неверниците чрез масови кланета, за да не остане никаква съпротива. Казва ви се да се биете, докато не преодолеете съпротивата – нещо, което не е възможно без масово клане на противниците, т.е. без намаляване на бройката им.
Следователно много по-точен превод би било нещо от сорта на „продължавайте да ги убивате, докато не остане съпротива“, т.е. докато противниците не бъдат пометени.
Също се отнася и за стих 9:29. Докато смекчените английски преводи използват думата “Сражавайте”, оригиналното послание, което бива предавано на арабско-говорящите мюсюлмани, които четат този стих е: „Убивайте тези, които не вярват нито в Аллах, нито в Последния Ден“ - КАТИЛУЛЛЕЗИНЕ ЛА ЮМИНУНЕ...

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра - докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 9:29

Ако прочетем превода на проф.Цветан Теофановна за стих 63:4, той използва думата „порази” - ..КАТЕЛЕХУМУЛЛАХУ ЕННА ЮФЕКУН(Е)..:

И като ги гледаш, видът им ти харесва, и като говорят, вслушваш се в думите им. Те са като подпрени дървета. Смятат, че всеки вик е против тях. Те са врагът. Пази се от тях! Да ги порази Аллах, как така се подлъгват!
Коран 63:4

Ясно е, че преводачи на Корана селективно избягват употребата на думи като (убивам) в определени пасажи.

Свързани езици

В еврейския език, който е от семейството на семитските езици, в числото на които влиза и арабският, а и в Урду, език, който заимствал голяма част от арабския, ние намираме подобно значение.

Кател на еврейски

Кател: убивам
Оригинална дума: קָטַל
Транслитерация: кател
Фонетично изговаряне: (кав(у)-тал)
Кратко определение: убивам

Изчерпателен конкорданс

убивам, умъртвявам

Прост корен; напълно да отрежа, т.е. (метафорично) умъртвявам – убивам, умъртвявам.

Кател на Урду

кател قتل

1.Убийство

2.Клане

3.Предумишлено убийство

Заключение

В арабския език думата “Кател” = убийство. „Мактул” = убитите. Мактел= мястото, където убийство се случва. Каател = убиецът.

Вторичното значение на думата е по-скоро интерпретация (тълкуване), отколкото директен превод на думата – например като (битка/сражение).

При всички случаи думата „Кател” се използва единствено, когато мюсюлманите възнамеряат да се бият, за да убиват, т.е. убиването е основната цел или желаният или търсеният резултат.

Външни линкове

Източници