Промени

Направо към: навигация, търсене

Такия и позволената лъжа

26 bytes added, 18:12, 6 януари 2016
Сира
"Сират Расул Аллах" е колекция от устни предания, в хронологичен ред, формиращи най-ранните и най-точно биографията на Мухаммад.
Авторът на тази биографични писание е арабския мюсюлмански историк от Медина, Мохамед ибн Исхак ибн Йашар (по-известен като Ибн Исхак, 704-770). Сира е имала главно влияние и върху цялата последваща мюсюлманска историография.
{{Quote|[https://archive.org/stream/TheLifeOfMohammedGuillaume/The_Life_Of_Mohammed_Guillaume#page/n355/mode/2up Автор Ибн Исхак, Сират Расул Аллах(Биография на Пратеника на Аллах), Номер 981]| Абдуллах б.Рауаха нахли в Хайбар два пъти; по повод да убие ал-Йусайр б.Ризам(905). Сега ал-Йусайр(евреина) беше в Хайбар, за да събере племето Гатафан. да атакуват апостола[Мухаммад]. Последният изпратил Абдуллах б.Рауаха с група от другарите си, сред които бяха Абдуллах б.Унайс и помощника му Б.Салима. Когато те дойдоха при него, те '''говориха с него(и му направиха обещания) и почерпиха добре, казвайки ако дойде при апостола, той ще му даде среща и ще го почете'''. Tе го пазеха, докато той отиде с тях, с група евреи. Абдуллах б.Умайс го качиха върху добитъка си (и той го качи зад себе си), докато не дойде в Ал Каркара, '''около 9,65км. от Хайбар, ал-Йусайр променя мнението си да ходят при апостола[Мухаммад]'''. Абдуллах усеща неговото намерение и се подготви да извади меча си, втурна се към него и го удари, прорязвайки му крака. Ал-Йусайр го удари с дървен прът, който имаше в ръката си и рани в главата му. '''Всички от компанията на апостола[Мухаммад] се втурнаха върху еврейската група и ги убиха с изключение на един, който избяга. Когато Абдуллах б.Унайс дойде при апостола, той се скара за раната му и , която не гноеше или болеше.'''}}
== Тафсири ==

Навигация