Промени

Направо към: навигация, търсене

Плоската земя и Корана

507 bytes added, 16:06, 5 януари 2017
Коран 79:30
=== Коран 79:30===
Мнозина ислямски апологети се опитват да оборят критиките, че Коранът прокламира погрешното вярване за плоска земя чрез думата „дeхаха.”, използвана в 79:30 от Корана, обикновено превеждана като „разстилам” или „разтягам”
{{Quote|{{Quran|79|30}}| '''Арабски:''' والارض بعد ذلك دحاها<br />'''Български превод''': и земята след това разпростря.}}
'''Транслитерация:''' ''Уeл aрдa бa’дe заликe дeхаха.'' <br />
Превод на български: „ И сушата след той Той разпростря.”}}
  Някои преводи са се опитали да преведат думата „dahaha” „дехаха” в смисъл, че означава „яйцевиден” или „щраусово яйце”.
{{quote ||
'''Български превод от проф.Цветан Теофанов, където редакторите от Главно Мюфтийство са добавили обяснителен текст''':
{{Quote|{{Quran|79|30}}| 30. , и земята след това разпростря<small>2</small>.<br />
* (<small>2</small>)Елемент от точкуван списък
}}
'''Khalifa:''' He made the earth egg-shaped. <ref name="ia-79-30"/>
Превод на български: „Халифа: Той направи земята яйцевидна.” }}
'''QXP:''' And after that He made the earth shoot out from the Cosmic Nebula and made it spread out egg-shaped. ('Dahaha' entails all the meanings rendered (21:30), (41:11)). <ref name="ia-79-30"/>
Превод на български: „И след това Той направи земята да се изстреля от космичната мъглявина и я направи да се разпростре яйцевидна. (‘Dahaha’ включва в себе си всички вложени смисли (21:30), (41:11)).”}}
 
==== Твърдения на апологетите====

Навигация