Промени

Направо към: навигация, търсене

Плоската земя и Корана

338 bytes added, 16:16, 5 януари 2017
Коранични български и английски преводи от арабски език за стих 79:30
Някои преводи са се опитали да преведат думата „дехаха” в смисъл, че означава „яйцевиден” или „щраусово яйце”.
 {{quote || '''Български превод от арабиста проф.Цветан Теофанов, където редакторите от Главно Мюфтийство са добавили обяснителен тексткъм превода на професора''':{{Quote|{{Quran|79|30}}| ''<small>30. , и земята след това разпростря</small>''<small>(2)</small>.<br />* (<small>2</small>)Елемент В това знамение се разкрива едно от точкуван списъкнаучните чудеса на Корана, тъй като глаголът “разпростря” (“даха”) в знамението има и значение на “заобли се като яйце”. }}}}{{quote ||
'''Khalifa:''' He made the earth egg-shaped. <ref name="ia-79-30"/>
Превод на български: „Халифа: Той направи земята яйцевидна.” }}
 
{{quote ||
'''QXP:''' And after that He made the earth shoot out from the Cosmic Nebula and made it spread out egg-shaped. ('Dahaha' entails all the meanings rendered (21:30), (41:11)). <ref name="ia-79-30"/>
Превод на български: „И след това Той направи земята да се изстреля от космичната мъглявина и я направи да се разпростре яйцевидна. (‘Dahaha’ включва в себе си всички вложени смисли (21:30), (41:11)).”}}
 
==== Твърдения на апологетите====

Навигация