Промени

Направо към: навигация, търсене

Плоската земя и Корана

295 bytes added, 14:16, 6 януари 2017
Даха и Духийа
В арабския език всяка дума трябва да произлиза от своя корен. Коренът обикновено съдържда три букви, които могат да бъдат променяни чрез добавяне на гласни, представки и наставки, за да се произведат различни думи с различни значения. Например „ка-та-ба” (пиша) представлява корен за много думи като китаб (книга), мактаба (библиотека), катиб (писател), мактууб (написан), китабат (писания) и т.н.
Нека се спрем върху думата, спомената, за да означи щраусово яйце – „Духийа”. Тази дума не е корен. Тя е съществително и произлиза от “да-ха-уа”, същият корен, от който произлиза и глаголът “дехаха”. Освен това, Духийа дори не означава буквално яйце на щраус. Това  ==== Добавка от Главно Мюфтийство в България над Коран 7:30 ====Арабиста професор Цветан Теофанов е превел текста от аят 7:30, но от Главно Мюфтийство добавятТова казват най-уважаваните речници по този въпрос:
===== Лисан Ал Араб =====

Навигация