Промени

Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 24: Ред 24:  
# Няма нито едно историческо доказателство, че Бекка е едно от имената на Мекка.
 
# Няма нито едно историческо доказателство, че Бекка е едно от имената на Мекка.
 
# Ако Мекка = Бекка, тогава това не е уникален стих, защото има и друг стих, в който се споменава буквално "Мекка" - Коран 48:24 .
 
# Ако Мекка = Бекка, тогава това не е уникален стих, защото има и друг стих, в който се споменава буквално "Мекка" - Коран 48:24 .
# В стих 3:96 няма 47 букви, а 41.
+
# В стих 3:96 няма 47, а са 41 арабски букви.
# Автора на видеото брои и огласовките над буквите, които заедно с буквите може да прави 47, които [http://rechnik.info/диакритичен  диакритични] знаци на арабски се наричат Шадда. Това не са в никакъв случай букви, а показват звъченето на думите/буквите. Шадда е създадена от Ал-Халил ибн Ахмад през осми век, на мястото на по-ранната точка, а [https://en.wikipedia.org/wiki/Hijazi_script#/media/File:Qur%27anic_Manuscript_-_2_-_Hijazi_script.jpg| оригинала на арабски е бил без] никакви диакритичен знаци или [http://bg.wikipedia.org/wiki/Арабска_азбука#/media/File:Arabic_script_evolution.svg  точки], a само букви.
+
# Авторът на видеото брои и огласовките над буквите, които само заедно с буквите може да правят 47. Тези [http://rechnik.info/диакритичен  диакритични] знаци на арабски се наричат Шадда. Това не са в никакъв случай букви, а показват единствено звученето на думите/буквите. Шадда е създадена от Ал-Халил ибн Ахмад през осми век, на мястото на [http://bg.wikipedia.org/wiki/Арабска_азбука#/media/File:Arabic_script_evolution.svg  по-ранната точка], а [https://en.wikipedia.org/wiki/Hijazi_script#/media/File:Qur%27anic_Manuscript_-_2_-_Hijazi_script.jpg| оригинала на арабски е бил без] никакви диакритичен знаци или точки, a само букви.
    
<br />
 
<br />

Навигация