Промени

Направо към: навигация, търсене
Годежи и разтрогнати бракове
|
*Коран<ref>{{Quran-range|19|27|28}}.</ref>
*Муслим<ref>{{Muslim|525|3265326}}.</ref>
*Майлиси<ref>[http://www.al-islam.org/hayat-al-qulub-vol2-allamah-muhammad-baqir-al-majlisi/ Majlisi, ''Hayat al-Qulub'' 2:26]<small>(Англ.)</small>.</ref>

Навигация