Промени

Ред 100: Ред 100:  
== Такия и Китман ==
 
== Такия и Китман ==
 
Мюсюлманите имат право да излъжат немюсюлманите, за да ги победят.   
 
Мюсюлманите имат право да излъжат немюсюлманите, за да ги победят.   
Освен Такия - казвайки нещо, което не е вярно, съществува и синоним с име Китман(كتمان "тайна, укриване"), състоящ се в изкуството на правене на двусмислени изявления или лъжа от бездействие.<br />
+
Освен Такия - казвайки нещо, което не е вярно, съществува и название на друг вид лъжа с име Китман(كتمان "тайна, укриване"), състоящ се в изкуството на двусмислени изявления или лъжа от бездействие.<br />
Пример за Кирман е, когато мюсюлманските апологети цитират само един фрагмент от стих 05:32 (че ако някой убива "''ще бъде както, ако той е убил цялото човечество''"), за да покажат Корана с красиви послания и миролюбиви заповеди към мюсюлманите:
+
Пример за Китман е, когато мюсюлманските апологети цитират само няколко думи от стих 05:32 (че ако някой убива "''ще бъде както, ако той е убил цялото човечество''"), за да покажат Корана с красиви послания и миролюбиви заповеди към мюсюлманите:
 
{{Quote|{{Коран|5|32}}|<small>Заради това предписахме на синовете на Исраил, че '''който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора'''. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.</small>}}
 
{{Quote|{{Коран|5|32}}|<small>Заради това предписахме на синовете на Исраил, че '''който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора'''. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.</small>}}
 
Пренебрегвайки да споменат, че преди тези думи в същият стих се говори за предписаното към синовете на Исраил(Израел)-евреите, а не към мюсюлманите: "<small>'''Заради това предписахме на синовете на Исраил''', че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора</small>", и буквлно следващия стих и много други, където мандатът за убийство е ясно дефиниран:
 
Пренебрегвайки да споменат, че преди тези думи в същият стих се говори за предписаното към синовете на Исраил(Израел)-евреите, а не към мюсюлманите: "<small>'''Заради това предписахме на синовете на Исраил''', че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора</small>", и буквлно следващия стих и много други, където мандатът за убийство е ясно дефиниран: