Ал Табари

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Абу Джафар Мохамед ибн Джарир ал-Табари ( 839 -923) е виден и влиятелен персийски учен, ранен мюсюлмански историк и колекционер на хадиси и юрист. Вдъхновен е от ислямското право, като се стреми да развие по-съвършена система от закони. Пътувал през плодородния полумесец, преди да се установи в Багдад, за да преподава. Написва значителен брой коментари за Корана, събирайки главните тълкувания и предлагайки собствената му перспектива - Тафсир.

Той представлява един от най-големите религиозни източници на исляма, съдържащ най-пълната редакция на Сират Расул Аллах(най-важната биография на Пророка Мохамед, която частично образува своята Сунна) и е всеобщо възхвалена от мюсюлманите за подробностите и точността им Мюсюлманска и близкоизточна история.

Творбата "История на апостолите и царете" е общо съгласие за най-важната универсална история, произведена в света на исляма. Тази монументална творба изследва историята на древните народи, пророците, възхода на исляма и историята на ислямския свят до 915 г.

Имам Табари прекарва 12 години в писането на тази енциклопедия за ислямската история. Работата му не е била лесна, защото той е трябвало да събере и компилира материали от различни източници. Неговата енциклопедия "История на апостолите и царете" описва историята на Исляма година по година. С времето, когато е завършил работата си, той е събрал всички исторически традиции на арабите в обширната си работа. Мюсюлманският свят показва своята благодарност, а тази работа става по-известна от Коментара(Тафсира) му за Свещения Коран, защото в този момент не съществуват други подобни произведения.
Съобщава се, че има поне 20 копия от неговата енциклопедия във всички големи библиотеки в мюсюлманския свят на онези дни. Много от оригиналните му произведения са изгубени с течение на времето. Едва в края на миналия век съвременните учени са съчетали работата си така, че да могат да бъдат изучавани от учениците в днешно време.
Историята е до голяма степен хронологична, с малко персонален коментар или тълкуване, но подборът, подреждането и документацията на докладите предлагат прозрение в неговите възгледи. Ал-Табари разработил историята като второстепенно поле за изучаване на хадисите. Той учи, че историята може да се предава, а не се извежда или заключава.

Неговата творба на английски език - тук е част от Сира.
Тафсир(тулкувание на Корана) на ал Табари, на арабски език - тук