Беседа:Арабски език

От УикиИслям
Направо към: навигация, търсене
 1. В английски превод на стиха 4:34[1][2]от Корана, според който на истинския мюсюлманин е позволено да бие жена си, но преводача Абдула Юсуф Али добавя от себе си думата lightly(леко).[3][1][2] Подобно нещо се вижда и в българският превод на ает 4:34[4] от Корана, където преводача проф.д-р. Цветан Теофанов добава от себе си думите [ако трябва][5][4]
 2. В английски превод на стиха(аета) 9:5[6][7]от Корана и думата Kill,Slay(убивайте)[8] в знаменития (ает на меча)[9] е омекотена с добавената дума Fight(бори,бий,сражавай) от преводача Абдуллах Юсуф Али[10][6][7], за да изглежда като убийство по време на военна битка.
  1. 1,0 1,1 "Yusuf Ali: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (LIGHTLY); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).", Един от преводите на Коран 4:34 от арабски на английски.Преводач е Абдуллах Юсуф Али., "- Verse (4:34) - English Translation", http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=4&verse=34 
  2. 2,0 2,1 "004.034 YUSUFALI: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (LIGHTLY); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).", Един от преводите на Коран 4:34 от арабски на английски.Преводач е Абдуллах Юсуф Али., "- Translations of the Qur'an, Surah 4", http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/004-qmt.php#004.034 
  3. "..beat them (LIGHTLY)" - "..бийте ги (леко).."
  4. 4,0 4,1 "34 Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и [АКО ТРЯБВА] ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е всевишен, превелик.", 4. Сура Жените (Ан-Ниса)1 - мединска -, "Свещен Коран - Превод проф. д-р. Цветан Теофанов", http://www.islamforbulgaria.com/koran/quran/4.An-Nisa.htm 
  5. "..и [ако трябва] ги удряйте!.."
  6. 6,0 6,1 "YUSUFALI: But when the forbidden months are past, then FIGHT and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.", Един от преводите на Коран 9:5 от арабски на английски.Преводач е Абдуллах Юсуф Али., "- Translations of the Qur'an, Surah 9", http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/009-qmt.php#009.005 
  7. 7,0 7,1 "Yusuf Ali: But when the forbidden months are past, then FIGHT and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.", Един от преводите на Коран 9:5 от арабски на английски.Преводач е Абдуллах Юсуф Али., "- Verse (9:5) - English Translation", http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=9&verse=5 
  8. ""83 times as the form I verb qatala (قَتَلَ)/Превод:83 пъти по форма I глагола гатала(убиване)", "Verb (form I) - to kill/Превод:Глагол (форма I) - да убие", "(9:5:5) fa-uq'tulū - then kill - ..فَاقْتُلُوا../Превод:(9:5:5) фа-угтулю - тогава убий - ..тогава убий(от арабски език)"", "Quran Dictionary - ق ت ل", http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=qtl#(9:5:5) 
  9. "5.А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.", 9. Сура Покаянието (Ат-Тауба) - мединска -, "Коран на Български език", http://www.islamforbulgaria.com/koran/quran/9.At-Tauba.htm 
  10. "..then FIGHT and slay the Pagans wherever ye find them.."/Превод:"..след това се (бори,бий,сражавай) и убий езичниците, където ги намерите.."