Логическа заблуда

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Описание

Заблудата е елемент от аргумент, който е явно опорочен в своята логика или форма, като по този начин самият аргумент като цяло става невалиден, с изключение на случаите при Petitio Principii (аргументиране в кръг), грешна аналогия или други неформални заблуди.

В логическите аргументи, заблудите биват формални и неформални. Понеже валидността на дедуктивния аргумент зависи от неговата форма, формалната заблуда е дедуктивен аргумент, който има невалидна форма, докато неформалната заблуда представлява всеки друг невалиден метод на разсъждение, чиито порок не се намира във формата на аргумента.

Начевайки с Аристотел, неформалните заблуди по принцип биват разпределяни в няколко категории, в зависимост от източника на заблудата. Съществуват заблуди на уместността, заблуди съдържащи казуистични разсъждения, както и заблуди, които са резултат от двусмислици. Подобен подход към разбирането и класифицирането на заблудите бива представен от теорията на аргументацията.

Разпознаването на заблудите в истинските аргументи може да бъде трудно, понеже аргументите често биват структурирани чрез използването на риторични методи, които замъгляват логическите връзки между твърденията. Както илюстрираме с различни примери, заблудите могат също така да се възползват от емоциите, както и от интелектуалните или психологическите слабости на събеседника. Да се надяваме, че притежаването на способността за различаване на заблудите в аргументите ще намали вероятността от подобни явления.

Формална заблуда

Във философията формалната заблуда или логическата заблуда е модел на разсъждение, който е винаги или почти винаги грешен. Това се дължи на порок в структурата на аргумента, който прави аргумента невалиден. Формалната заблуда контрастира с неформалната заблуда, която има валидна логическа форма, но е погрешна поради това, че една или повече нейни предпоставки са грешни.

Неформална заблуда

В неформалната логика неформалната заблуда е метод на аргументация, който е винаги или почти винаги грешен поради наличието на грешка в разсъжденията. За разлика от формалната заблуда, грешката е свързана с проблеми на рационалните изводи, които се появяват в естествения език, които са по-широки от това, което може да се представи чрез символите, използвани във формалната логика. Неформалните заблуди, когато са дедуктивни, често се появяват в невалидна форма, но в същото време включващи в себе си неизказана помощна предпоставка, повечето дедуктивни неформални заблуди са всъщност верни, но скритата грешна помощна предпоставка в тях прави аргумента погрешен.

Видове заблуди(Английски)

Общи заблуди(Английски)

Ето няколко връзки, които покриват голяма част от общите ислямски отговори:

Вижте също

Английски

Преводи

  • Тази страница е достъпна също и на следните езици: Английски. За други езици вижте менюто в ляво.

Външни препратки(Английски)