Мухаммад и лъжи

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

В долупоместените хадиси Мухаммад признава, че е лъжец, когато това му е угодно и препоръчва на мюсюлманите да правят същото:

Разказва Захдам:

Бяхме в компанията на Абу Муса Ал-Аш‘ари и имаше приятелски отношения между нас и това племе Джарм. На Абу Муса беше сервирана чиния с пиле. Сред хората там седеше човек с червено лице, който не се доближаваше до храната. Абу Муса (му) каза: „Ела (и яж), понеже видях Пратеникът на Аллах да яде от него (от пилето)“. Той каза: „Видях го да яде нещо (мръсно) и тогава това не ми хареса, и дадох клетва, че няма да го ям“. Абу Муса каза: „Ела, ще ти кажа (или ще ти разкажа) нещо. Веднъж отидох при Пратеника на Аллах заедно с една дружина от племето Ал-Аш‘ариин и го срещнах, когато беше гневен и разпределяше някакви камили за Ракат. Поискахме ездитни животни, но той даде клетва, че няма да ни даде никакви ездитни животни и добави: „Нямам на какво да ви кача“. В същото време някакви плячкосани камили бяха доведени при Пратеника на Аллах и той попита два пъти: „Къде са хората от Ал-Аш‘ариин?“ И така той ни даде пет бели камили с големи гърбици. Спряхме за кратко (след като бяхме изминали малко разстояние) и тогава казах на моите сподвижници: „Пратеникът на Аллах забрави своята клетва. В името на Аллах, ако не напомним на Пратеника на Аллах за клетвата му, никога няма да имаме успех“. И така ние се върнахме при Пророка и му казахме: „О, Пратенико на Аллах! Поискахме ти ездитни животни, но ти се закле, че няма да ни дадеш никакви ездитни животни; мислим, че си забравил клетвата си“. Той каза: „Аллах е този, който ви даде ездитните животни. В името на Аллах и по волята на Аллах, ако аз дам клетва и по-късно намеря нещо по-добро от това, тогава правя каквото е по-добро и изкупвам клетвата си.' "

Разказва Абдур-Рахман бин Самура:

Пророкът каза: „О, ‘Абдур-Рахман! Не търси да бъдеш владетел, понеже ако ти се даде власт по твоето желание, тогава ще бъдеш отговорен за нея, но ако ти се даде (власт), без да я искаш, тогава (Аллах) ще ти помогне в нея. Ако някога дадеш клетва да направиш нещо и по-късно откриеш, че нещо друго е по-добро, тогава трябва изкупиш клетвата си и да направиш каквото е по-добро."
Абу Муса ал-Аш‘ари съобщава: Дойдох при Пратеника на Аллах (мир нему) заедно с една дружина от племето аш‘арити да искаме да ни даде ездитни животни. Той (Светият Пророк) каза: В името на Аллах, не мога да ви дам ездитни животни и нямам нищо при себе си, което да трябва да ви дам да яздите. Той (разказвачът) казал: Останахме там колкото Аллах искаше. Тогава му (на Светия Пророк) бяха доведени камили. Той (Светият Пророк) след това нареди да ни дадат три бели гърбави камили. Потеглихме и си казахме (или някой от нас каза на другите): Аллах няма да ни благослови. Дойдохме при Пратеника на Аллах (мир нему), като го помолихме да ни даде камили за яздене. Той се закле, че не може да ни даде ездитни животни, но по-късно той ни даде такива. Те (някои от сподвижниците на Пророка) дойдоха и му съобщиха за това (свое терзание), на което той казал: Не аз ви предоставих животните, но Аллах ви ги даде. Що се отнася за мен, в името на Аллах, ако е Неговата воля, тогава няма да дам клетва, но ако по-късно видя нещо по-добро от това, аз (бих нарушил обета) и бих го изкупил, и бих направил онова, което е по-добро.
Абу Хурайра съобщава: Един човек остана до късно през нощта с Пратеника на Аллах (мир нему) и после отиде при семейството си и откри, че децата му са си легнали. Съпругата му донесе храна за него, но той даде клетва, че няма да яде заради децата си (които са си легнали без да ядат). След това той даде воля на предпочитанието си (да наруши клетвата и да я изкупи след това) и изяде храната. После той отиде при Пратеника на Аллах (мир нему) и му спомена за това, на което Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: Който е дал клетва и (по-късно) е намерил нещо по-добро от това, трябва да направи него и да изкупи вината си, (че е нарушил) обета си.
Абу Хурайра съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Който е е дал клетва и след това е намерил друго нещо, което е по-добро (от това), трябва да изкупи вината си заради (нарушената) от него клетва и да го направи (по-доброто нещо).
Абу Хурайра съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Който е дал клетва и (по-късно) е открил нещо по-добро от това, той трябва да направи по-доброто нещо и да се изкупи вината си заради клетва (нарушена от него).
Този хадис е разказан от името на Сухаил със същата верига от разказвачи (със следните думи): „Той трябва да изкупи вината си заради (нарушаването) на клетвата и да направи онова, което е по-добро“."
‘Ади съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Когато някой измежду вас даде клетва, но намери (нещо) по-добро от това, той трябва да изкупи вината си (заради нарушаването на клетвата) и да направи онова, което е по-добро.
Абд ал-Рахма б. Самура съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) му е казал: Абд ал-Рахман б. Самура, не искай да имаш власт, защото ако ти се даде, понеже си я поискал, ти ще бъдеш отговорен за нея (без да имаш подкрепата на Аллах), но ако ти се даде (власт), без да я искаш, ти ще бъдеш подпомогнат (от Аллах) в нея. И когато дадеш клетва и намериш нещо по-добро от това, изкупи вината си (че си нарушил) клетевата и направи онова, което е по-добро. Този хадис е съобщен от името на Ибн Фаррук

Апологетите често твърдят, че лъжата в исляма се ограничава до употребата ѝ по време на война, но в следващите хадиси Мухаммад позволява на един мюсюлманин да излъже, за да убие Ка‘б ибн ал-Ашраф, юдейски поет, който е написал анти-мюсюлманско стихотворение, което го обижда.

„Разказва Джабир: Пророкът каза: „Кой е готов да убие Ка‘б бин Ашраф (т.е. „един юдеин“)? Мухаммад бин Маслама отговори: „Ще одобриш ли аз да го убия?“. Пророкът отговори утвърдително. Мухаммад бин Маслама каза: „Тогава ми позволи да кажа каквото искам“. Пророкът отговори: „Добре (т.е. позволявам ти).’"
Разказва Джабир бин ‘Абдулла: Пратеникът на Аллах каза, "Кой иска да убие Ка‘б бин ал-Ашраф, който нарани Аллах и Неговия Пратеник?“ На това Мухаммад бин Маслама стана, като рече: „О, Пратенико на Аллах! Искаш ли аз да го убия?“ Пророкът каза: „Да“. Мухаммад бин Маслама каза: „Тогава ми позволи да кажа нещо (лъжливо) (т.е. да излъжа Каб). „Пророкът каза: "Може да го кажеш". Тогава Мухаммад бин Маслама отиде при Каaб и каза: „Този мъж (т.е. Мухаммад) иска садака (т.е. закат – милостиня) от нас и той ни безпокои, и аз дойдох да взема назаем нещо от теб“. Като чу това, Каaб каза: „В името на Аллах, той ще ви умори!“. Мухаммад бин Маслама рече: „Понеже го последвахме, не искаме да го изоставим, докато не видим какъв ще е краят му. Сега искаме от теб да ни дадеш назаем един или два камилски товара храна.“ (Съществуват известни различия между разказвачите за броя на товарите – дали е един или два). Каaб каза: „Да (ще ви дам назаем), но вие трябва да ми дадете залог за това“. Мухаммад бин Маслама и неговият сподвижник казаха: „Какво искаш?“. Каaб отговори: „Заложете жените си при мен.“ Те му казаха: „Как можем да си заложим жените при теб, а и ти си най-големият хубавец сред арабите?“. Каaб отговори: „Тогава заложете синовете си при мен.“ Те казаха: „Как можем да заложим синовете си при теб? След някое време те ще бъдат наскърбявани от приказките на хората, че този и този са били заложени заради един камилски товар храна. Това ще ни причини голямо унижение, но все пак ние ще заложим оръжията си при теб.“ Мухаммад бин Маслама и неговият сподвижник обещаха на Каaб, че Мухаммад ще се върне при него. Той дойде при Каaб посред нощ заедно с доведения брат на Каaб – Абу Наaила. Каaб ги покана да влязат в стана му и след това слезе при тях. Неговата съпруга го попита: „Къде отиваш по това време?“. Каaб отговори: „Никой друг освен Мухаммад бин Маслама и моя (доведен) брат Абу Наaила не би дошъл.“ Неговата съпруга каза: „Чувам глас, сякаш че от него капе кръв“. Каaб рече: „Това не може да е никой друг освен Мухаммад бин Маслама и моя доведен брат Абу Наaила. Един благороден мъж трябва да се отзове на зов посред нощ, дори ако го викат, за да го убият.“ Мухаммад бин Маслама влезе с двама мъже. (Някои разказвачи споменават имената на мъжете – Абу бин Джабр. Ал Харит бин Аус и Аббад бин Бишр). И така Мухаммад бин Маслама влезе заедно с двамата мъже и им каза: „Когато Каaб дойде, аз ще докосна косата му и ще я помириша, а когато видите, че съм хванал главата му, го вържете. Ще ви дам да помиришете главата му.“ Каaб бин Ал-Ашраф слезе при тях, увит с дрехата си и разпръсквайки благоухание. Мухаммад бин Маслама каза: „Никога не съм помирисвал нещо по-хубаво“. Каaб отговори: „Имам най-хубавите арабски жени, които знаят как да използват най-скъпите благовония“. Мухаммад бин Маслама попита Каaб: „Ще ми позволиш ли да помириша главата ти?“ Каaб отговори: „Да.“ Мухаммад я помириса и накара своите сподвижници също да я помиришат. После той отново попита Каaб: „Ще ми позволиш ли (да помириша главата ти)?“ Каaб рече: „Да“. Когато Мухаммад го хвана здраво, той каза (на сподвижниците си): „Вържете го!“. И така те го убиха и отидоха при Пророка и му го съобщиха. (Абу Рафи) беше убит след Каaб бин Ал-Ашраф."

Това е един ясен пример, че Пророкът одобрява лъжата, за да се постигнат целите на исляма и заради това на мюсюлманите е позволено да лъжат (и да убиват) в защита на Мухаммад и неговата репутация

Вижте също