Ad hominem

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Описание

Ad hominem(ад хоминем) аргумент, известен също като агрумент ad hominem (Латински: "аргумент към личността", "аргумент срещу човека") представлява отговор на даден аргумент или фактически иск, като се атакува или дискредитира лицето, което поставя аргумента или искането, вместо да се занимава със същността на аргумента или да представя доказателства срещу/оборващи/ иска. Най-често се употребява по-специално за ad hominem обриден, или аргумент към лицето, който се състои в критикуване или личностно нападение на поддръжник на даден аргумент в опит да се дискредитира този аргумент.

Други често срещани подтипове на ad hominem включват ad hominem страничен, или ad hominem обстоятелства, атака, която е насочена към обстоятелствата или ситуацията на защитника; и ad hominem tu quoque(Ти също), който възразява срещу аргумент, характеризиращ аргумента като виновен за същото нещо, срещу което се противопоставя.

Аргументът ad hominem е обратното на appeal to authority(обжалване пред властите) в което аргументът основава истинската стойност на твърдение за авторитета, знанието или позицията на лицето, което го претендира. Следователно, аргументът ad hominem може да направи твърдението не толкова убедително, като покаже, че лицето, което прави твърдението, няма власт или позиция.

Формула

  • Лице A претендира X
  • Има нещо неприемливо за Лицето A
  • Затова заявете, че "X" е невярно

Примери

Мюсюлманите често се стремят да дискредитират аргументите на критиците, като разпитват за техните мотиви, научен произход или дори религиозен произход.

Пример A:

  • Крейг Уин твърди, че Мухаммад не е пратеник на Бога
  • Крейг Уин е самопровъзгласил се учен на исляма
  • Ето защо твърдението на Крейг задължително трябва да е погрешно

В действителност учебният опит на Крейг е без значение и фактът, че той сам изучава и цитира ислямските източници, не засяга валидността на неговите аргументи.

Пример Б:

  • Али Сина твърди, че Коранът не е бил вдъхновен от Бога
  • Али Сина е заподозрян като скрит евреин
  • Следователно твърдението на Али Сина трябва да е погрешно

Истината е, че нито характерът на Али Сина, нито неговият религиозен произход са свързани с валидността на неговия аргумент и като такъв не обезсилват твърденията му.

Обвинението за "ислямофобия" може също да бъде аргумент Ad Hominem.

Вижте също външни ликнове