Аллах, най-добрият измамник (Коран 3:54)

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
290px-Quran 3-54.png

Коранът открито заявява на много места, че Аллах е „най-добрият измамник“. Коренът на думата, която се използва в тези стихове е „макр“, което означава „измама“.

Въведение

Коранът заявява открито на много места, че Аллах е „най-добрият измамник“. Коренът на думата, която се използва в тези стихове е „макр“, което означава „измама“. Представените тук буквални преводи, цитирани от мюсюлмански сайт, показват това пределно ясно. Въпреки това голяма част от преводите на Корана превеждат погрешно този термин, както ще се види от долупосочените цитати и анализи.

При все че има много места в Корана, които използват същата дума (макр, макир) по отношение на Аллах, [1] тази статия ще се фокусира единствено върху стиховете, в които Аллах описва Себе Си като „най-добрият измамник“.

Определения

изма̀мник

Значение на думата измамник

 1. мн. измамници, м. Човек, който мами, лъже.


Синонимен речник

 1. (същ.) лъжец, шарлатании, мошеник, изнудвач
 2. (същ.) подлец, вероломник, лицемер
 3. (същ.) съблазнител, прелъстител
 4. (същ.) съмнителна личност, фалшификатор
 5. (същ.) хищник, лихвар
 6. (същ.) шарлатанин, самозванец

Коран

В долупосочените стихове от Корана Аллах ни разкрива, че Той е „най-добрият измамник“.

Коран 3:54

Арабски език: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

Транслитерация: Уe мeкeру уe мeкaрaллах(мeкaрaллаху), уaллаху хaйрул макирин(макиринe).

Буквален превод: И те измамиха и Аллах измами, а Аллах (е) най-добрият (от) измамниците .

Превот от Цветан Теофанов И лукавстваха [юдеите]. А Аллах провали тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.

Коран 7:99

Арабски език افامنوا مكر الله فلايامن مكر الله الا القوم الخاسرون

Транслитерация: E фe eмину мeкрaллaхи, фe ла йeмeну мeкрaллaхи иллeл кaумул хасирун(хасирунe).

Буквален превод: Осигуриха ли Божията схема/измама? Така че никой не се доверява на Божията схема/измама, освен нацията, губещата

Превод от Цветан Теофанов: Нима те бяха в безопасност пред замисъла на Аллах? Само губещите хора смятат, че са в безопасност пред замисъла на Аллах.

Превод от д-р Надим Ганджев, д-р Мохаммед Саляма, доц.Иван Добрев: И може ли още да бъдат те сигурни, че няма Аллах да ги порази най-неочаквано? Всъщност, освен претърпелите загуба народи никой не може да бъде сигурен.

Коран 8:30

Арабски език: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
Транслитерация: Уe из йeмкуру бикeллeзинe кeфeру ли юсбитукe eу яктулукe eу юхриджук(юхриджукe) уe йeмкурунe уe йeмкуруллах(йeмкуруллаху), уaллаху хaйрул макирин(макиринe).
Буквален превод: И когато онези, които не вярват, ви измамят/замислят да ви прикрепят/утвърдят, или да ви убият, или да ви изведат, и те замислят/заблудят, и Аллах мами/замисля и Бог е най-добрият от измамниците.

Превод от Цветан Теофанов: И когато неверниците лукавстваха срещу теб, да те задържат или да те убият, или да те прокудят... Те лукавстват, а Аллах проваля тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.

Коран 10:21

Арабски език: واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ماتمكرون
Транслитерация: Уe иза eзaкнeн насe рaхмeтeн мин бaди дaрраe мeссeтхум иза лeхум мeкрун фи аятина, кулиллаху eсрaу мeкра(мeкрeн), иннe русулeна йeктубунe ма тeмкурун(тeмкурунe).
Буквален превод: И ако накарахме хората да вкусят/изпитат милост от след като ги докосна бедствие/катастрофално бедствие, тогава за тях (е) измама/измама/схеми в Нашите айети/доказателства. Кажи: „Аллах (е) по-бърз/по-бърз (в) хитрост/интриги, че Нашите пратеници пишат това, което вие мамите/измамите/замисляте."
Превод от Цветан Теофанов: И щом дадем на хората да вкусят милост след беда, която ги е засегнала, ето ги – лукавстват спрямо Нашите знамения! Кажи: “Аллах е най-бърз в промисъла. Нашите пратеници [ангели] записват какво лукавствате.”
Превод от д-р Надим Ганджев, д-р Мохаммед Саляма, доц.Иван Добрев: Когато дарим Ние на хората изобилие и благополучие след недоимък, болести и грижи, тогава изведнъж виждаш, че хитрост и притворство проготвили са те за Нашите Слова-аети. Речи им: "Много по-бързо може Аллах хитрост, да ви поднася, но знайте, че Пратениците Негови записват вашите хитрости.

Превод от шейх Мохаммед Шемсуддин: И когато Ние направихме да вкусят хората милост, след нещастието, което го беше награбило, те почнаха да хитруват по нашите айете. Но им кажи: Аллах е много по-бърз в изпълнение на заговор. Истина Нашите пратеници-меляикета записват онова, което вие с измама измисляте.

Коран 13:42

Арабски език: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ماتكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار

Транслитерация: Уe кaд мeкeрeллeзинe мин кaблихим фe лилляхил мeкру джeмиа(джeмиaн),йaлeму ма тeксибу куллу нeфс(нeфсин), уe сe йa’лeмул куффару ли мeн укбeд дар(дари).
Буквален превод: И тези от преди тях са мамили/измамени/скроили, така че за Аллах (е) цялата измама/измама/схема. Той знае какво всеки сам печели/придобива, а неверниците ще знаят на кого (е) краят/на реда на къщата/дома (резултат).
Превод от Цветан Теофанов: Онези преди тях замисляха лукавство, но на Аллах е целият замисъл. Знае Той всяка душа какво придобива. И ще узнаят неверниците за кого е Последната обител.”


Думата макир винаги се използва пренебрежително и никога в положителен контекст. Често се използва, за да опише някой хитър и нечестен. Това е заради начина, по който макирите мамят - тръгват да ви мамят с измама. Изключително неуместно и противоречиво е Аллах да използва тази дума, за да опише себе си; особено когато две от имената му са الحق (истината) и الوكيل (надеждният), но е явен факт.

Буквално значение на Макр

Този раздел цитира множество академични източници на български и английски език за изследване на значението на думата „Макр“.

Английският лексикон на Лейн

Арабско-английският лексикон на Едуард Уилям Лейн е най-почитаният и научен английски речник на арабския език. От лексикона на Лейн:

Миим-Каф-Ра = Да практикувате измама, коварство или заобикаляне, да практикувате избягване или укриване, да кроите заговор, да упражнявате изкуство или занаят или хитрост, да действате с политика, да практикувате стратегия.

Макара глагол (1) 3:54, 3:54, 7:123, 13:42, 14:46, 16:26, 16:45, 27:50, 40:45, 71:22 неперфектно 6:123, 6:123, 6:124, 8:30, 8:30, 8:30, 10:21, 12:102, 16:127, 27:70, 35:10 н.глагол 7:99, 7:99, 7:123, 10:21, 10:21, 12:31, 13:33, 13:42, 14:46, 14:46, 14:46, 27:50, 27:50, 27:51, 34:33, 35:10, 35:43, 35:43, 71:22

3:54, 8:30

Ханс Веър

Речникът на Ханс Веър се счита за стандартен научен речник на арабски за англоговорящи студенти и учени по езика. Той също така потвърждава значението на термина:

Разни английски речници

По-долу са събрани значения от други речници и източници:

Речник Дума Значение
Google Translate ماكر (Макир) лукав, измамен (прочети повече)
Babylon.com مكر (Макр) пресметливост, хитрост, проницателност, лукавство, измама, двойна игра, коварство
TranStar مكر (Макр) коварство (означава: "Пълен с хитрости"Merriam-Webster)
ArabEyes.com المكر (Aл-Макр) измама
Ibn Masr المكر (Aл-Макр) измама
SYSTRAnet.com مكر (Макр) измама
Translated.net مكر (Макр) измама
ImTranslator.com المكر (Aл-Макр) коварство
ImTranslator.com مكر (Макр) коварство
Ectaco مكر (Макр) измама

Измамни преводачи

Следват английските преводи на избраните стихове. Както бе споменато по-горе, макир никога не се използва в положителен смисъл - той обозначава хитър човек, който използва измама като средство за постигане на целите си.

Виждаме, че повечето от преводачите са приели makir (с един от възможните му преводи „схема“) за означаване на „систематичен план за действие“ и са превели makir като „планиращ“ или „планиращ“. Това обаче напълно пренебрегва приетите конотации на думата и контекста на дадените стихове. Макир не означава плановик. Само защото makir може да се преведе като схема, а схема може да означава план/парцел, това не означава, че можете да преведете makir като плановик/чертател. Това е нечестност от страна на тези преводачи.

Тъй като една и съща дума се използва както за невярващите, така и за Аллах, в повечето случаи преводачите са избрали по-мекия (и неправилен) превод, за да избегнат разкриването на това, което според Корана Аллах наистина е казал за себе си.

Коран 3:54

Yusuf Ali/Юсуф Али: И (неверниците) кроят и планират, и Аллах също планира, и най-добрият от планиращите е Аллах.[2]
Pickthal/Пиктал: И те (неверниците) замислиха, и Аллах замисли (срещу тях): Аллах е най-добрият от заговорниците.[2]
Arberry/Арбери: И те измислиха, и Бог измисли, и Бог е най-добрият от създателите. [2]
Shakir/Шакир: И те планираха и Аллах (също) планираше, а Аллах е най-добрият плановик. [2]
Sarwar/Сарвар: Невярващите са кроили заговор и Бог е планирал, но Бог е много по-добър плановик;[2]
Khalifa/Халифа: Те кроеха интриги и схеми, но също и БОГ, а БОГ е най-добрият интригант[2]
Hilali-Khan/Халили Кан: И те (неверниците) заговориха (да убият Иса (Исус)), и Аллах също планираше. Аллах е най-добрият от планиращите. [2]
Sahih International/Достоверен международен: И неверниците планираха, но Аллах планираше. Аллах е най-добрият плановик. [2]
Malik/Малик: Невярващите сред децата на Израел заговориха срещу Исус и Аллах също измисли план да го издигне, а Аллах е най-добрият в планирането. [2]
QXP(THE QUR’AN AS IT EXPLAINS ITSELF)/КОРАНЪТ КАКТО СЕ ОБЯСНЯВА: Противниците направиха някои планове, но Аллах също. И Аллах е добродетелният на планиращите. (Те планираха да арестуват и разпнат Исус, но Аллах го увери). [2]
Maulana Ali/Маулана Али: И (евреите) планираха и Аллах (също) планира. Аллах е най-добрият плановик. [2]
Free Minds/Свободни умове: И те кроеха интриги и Бог кроеше интриги, но Бог е най-добрият интригант. [2]
Qaribullah/Карибулах: Те измислиха и Аллах измисли. Аллах е най-добрият конструктор.[2]
George Sale/Джордж Сейл: И евреите измислиха хитрост срещу него; но Бог измисли хитрост срещу тях; и Бог е най-добрият създател на хитрости.[2]
JM Rodwell/Дж.М.Родуел: И евреите заговорничат, и Бог заговорничи: Но от онези, които заговорничат, Бог е най-добрият. [2]
Asad/Асад: И невярващите замислиха [срещу Исус]; но Бог унищожи техните коварства, защото Бог е над всички интриги. [2]
Palmer/Палмър: Но те (евреите) бяха хитри и Бог беше хитър, защото Бог е най-добрият от хитрите! [3]

Коран 7:99

Yusuf Ali/Юсуф Али: Чувстваха ли се тогава сигурни срещу плана на Аллах?- но никой не може да се чувства сигурен от плана на Аллах, освен онези (обречените) на гибел! [4]
Pickthal/Пиктал: Тогава защитени ли са от схемата на Аллах? Никой не се смята за защитен от схемата на Аллах освен хората, които загиват.[4]
Arberry/Арбери: Чувстват ли се сигурни срещу Божиите замисли? Никой не се чувства сигурен срещу Божиите замисли освен хората на изгубените. [4]
Shakir/Шакир: Какво! тогава чувстват ли се сигурни от плана на Аллах? Но никой не се чувства защитен от плана на Аллах, освен хората, които ще загинат. [4]
Sarwar/Сарвар: Смятаха ли се за защитени от Божието възмездие? Никой не може да има такова отношение, освен тези, които са изгубени.[4]
Khalifa/Халифа: Дали са приели плановете на БОГ за даденост? Никой не приема плановете на БОГ за даденост, освен губещите. [4]
Hilali-Khan/Халали-Хан: Чувстваха ли се тогава сигурни срещу Плана на Аллах. Никой не се чувства защитен от плана на Аллах, освен хората, които са губещите. [4]
Х.К.Сахиих: Тогава чувстваха ли се сигурни от плана на Аллах? Но никой не се чувства защитен от плана на Аллах, освен губещите хора. [4]
Malik/Малик: Тези хора чувстват ли се сигурни срещу плана на Аллах? Всъщност само тези хора се чувстват защитени от плана на Аллах, които са обречени на унищожение. [4]
QXP(THE QUR’AN AS IT EXPLAINS ITSELF)/КОРАНЪТ КАКТО СЕ ОБЯСНЯВА: Чувстват ли се сигурни от финото развитие на Божествените закони? Мислят ли, че Божественият закон им дава безусловна сигурност? Само губещите се чувстват сигурни от финото развитие на Закона за възмездието на Аллах. [4]
Maulana Ali/Маулана Али: Защитени ли са от плана на Аллах? Но никой не се чувства защитен от плана на Аллах, освен хората, които загиват. [4]
Free Minds/Свободни умове: Убедени ли са в Божиите интриги? Никой не е сигурен в Божиите интриги, освен хората, които са губещи. [4]
Qaribullah/Карибулах: (В отговор на вашето замисляне) чувстват ли се сигурни от замисъла на Аллах? Никой не се чувства защитен от замисъла на Аллах, освен губещата нация. [4]
George Sale/Джордж Сейл: Следователно дали те бяха защитени от хитростта на Бог? Но никой няма да мисли, че е защитен от хитростта на Бог, освен хората, които загиват. [4]
JM Rodwell/Дж.М.Родуел: Следователно смятаха ли се за защитени от дълбокия Божи съвет? Но никой не се смята за защитен от дълбокия Божи съвет, освен тези, които загиват. [4]
Asad/Асад: Тогава могат ли те някога да се почувстват сигурни от Божиите дълбоки замисли? Но никой не се чувства защитен от Божиите дълбоки замисли освен хората, които [вече] са изгубени. [4]
Palmer/Палмър: защитени ли са от Божията хитрост? никой не се чувства сигурен от Божия занаят, освен хора, които ще загубят. [5]

Коран 8:30

Yusuf Ali/Юсуф Али: Спомни си как неверниците заговорничиха против теб, за да те държат в оковите, или да те убият, или да те измъкнат (от дома ти). Те заговорничат и планират, и Аллах също планира; но най-добрият плановик е Аллах. [6]
Pickthal/Пиктал: И когато онези, които не вярват, заговорничат срещу теб (о, Мохамед), за да те наранят смъртоносно, или да те убият, или да те прогонят. те заговорничат, но Аллах (също) заговорничи; Аллах е най-добрият заговорник. [6]
Arberry/Арбери: И когато невярващите замисляха против теб, да те затворят, или да те убият, или да те изгонят, и замисляха, и Бог замисляше; и Бог е най-добрият измислител.[6]
Shakir/Шакир: И когато онези, които не вярват, кроят планове срещу вас, за да ви затворят или убият, или да ви прогонят. и те измислиха планове и Аллах също беше уредил план; и Аллах е най-добрият плановик. [6]
Sarwar/Сарвар: The unbelievers planned to imprison, murder or expel you (Muhammad) from your city. They make evil plans but God too plans and God's plans are the best. [6]
Khalifa/Халифа: The disbelievers plot and scheme to neutralize you, or kill you, or banish you. However, they plot and scheme, but so does GOD. GOD is the best schemer. [6]
Hilali Khan/Халили Кан: и (спомнете си), когато неверниците са заговорничили срещу вас (О, Мохамед С.А.В.), за да ви затворят, или да ви убият, или да ви измъкнат (от вашия дом, т.е. Мекка); те кроеха заговор и Аллах също планираше, а Аллах е най-добрият от планиращите. [6]
Sahih International/Достоверен международен: И [помни, о, Мууаммад], когато онези, които не вярваха, заговорничеха срещу теб, за да те ограничат или убият, или да те изгонят [от Мека]. Но те планират и Аллах планира. А Аллах е най-добрият плановик.[6]
Malik/Малик: Спомнете си как невярващите заговорничиха срещу вас. Те искаха да ви вземат в плен или да ви убият, или да ви изгонят. Те планираха - и Аллах също планира - Аллах е най-добрият плановик от всички. [6]
QXP(THE QUR’AN AS IT EXPLAINS ITSELF)/КОРАНЪТ КАКТО СЕ ОБЯСНЯВА: Спомни си (О, Пратенико), когато отхвърлящите правеха планове да те арестуват, убият или изгонят. Това беше техният план, но Законът за възмездието на Аллах е създаден да действа безотказно. Аллах е най-добрият плановик. [6]
Maulana Ali/Мулана Али: И когато онези, които не вярваха, кроеха планове срещу теб, за да те затворят, или да те убият, или да те прогонят - и те крояха планове, и Аллах също беше уредил план. и Аллах е най-добрият плановик. [6]
Free Minds/Свободни умове: И отхвърлящите кроят заговор срещу вас, за да ви арестуват, или да ви убият, или да ви изгонят. И те заговорничат, и Бог заговорничи, и Бог е най-добрият от заговорниците. [6]
Qaribullah/Карибулах: И когато невярващите заговорничиха срещу вас (пророк Мохамед). Искали са или да те вземат в плен, или да те убият, или да те изгонят. Те заговорничеха, но Аллах (в отговор) също заговорничеше. Аллах е най-добрият в заговора. [6]
George Sale/Джордж Сейл: И спомни си, когато невярващите са заговорничили срещу теб, за да те задържат в окови, или да те умъртвят, или да те изгонят от града; и те направиха заговор против теб. Но Бог направи заговор против тях; и Бог е най-добрият слой от сюжети. [6]
JM Rodwell/Дж.М.Родуел: И си спомни, когато невярващите са заговорничили срещу теб, за да те задържат като затворник, или да те убият, или да те прогонят: Те заговорничиха - но Бог заговорничеше: и от заговорниците Бог е най-добрият! [6]
Asad/Асад: И [спомни си, о, пророче] как онези, които бяха склонни да отричат истината, кроеха интриги срещу теб, за да те възпрат [от проповядване], или да те убият, или да те прогонят: така те [винаги] са кроили интриги :'° но Бог доведе техните интриги до нищо - защото Бог е над всички интриги.[6]
Palmer/Палмър:И когато онези, които не вярват, са били хитри с теб, за да те задържат като затворник, или да те убият, или да те изгонят; те бяха хитри, но Бог също беше хитър, защото Бог е най-добрият от хитрите! [7]

Коран 10:21

Yusuf Ali/Юсуф Али: Когато накараме човечеството да вкуси малко милост, след като бедата ги е засегнала, ето! те започват да заговорничат срещу Нашите Знаци! Кажете: "Аллах е по-бърз в плановете!" Наистина, Нашите пратеници записват всички заговори, които кроите![8]
Pickthal/Пиктал: И когато накараме човечеството да вкуси от милостта след някакво бедствие, което ги е сполетяло, ето! те имат някакъв заговор срещу Нашите откровения. Кажи: Аллах е по-бърз в заговорите. ето! Нашите пратеници записват това, което замисляте. [8]
Arberry/Албери: Когато позволим на хората да вкусят милостта, след като ги е сполетяла трудност, ето, те имат средство относно Нашите знамения. Кажи: Аллах е по-бърз в измислянето; несъмнено Нашите пратеници записват това, което измисляте. [8]
Shakir/Шакир: И когато накараме хората да вкусят от милостта, след като ги докосне скръб, ето! те кроят планове срещу Нашето общуване. Кажи: Аллах е по-бърз в плановете; със сигурност Нашите пратеници записват какво планирате. [8]
Sarwar/Сарвар: Когато на хората бъде дадена милост, след като са претърпели трудности, те започват да кроят заговор срещу Нашите знамения. Кажете: "Бог е най-бърз в плановете Си." Нашите ангелски пратеници записват всичко, което планирате. [8]
Khalifa/Халифа: Когато даваме милост на хората, след като ги е сполетяло нещастие, те веднага замислят против нашите откровения! Кажете: „Интригите на БОГ са много по-ефективни. Защото нашите пратеници записват всичко, което планирате. [8]
Hilali-Khan/Халали-Хан: И когато позволим на хората да вкусят от милостта, след като ги е сполетяло някакво бедствие, ето! Те започват да кроят заговор срещу Нашите аяти (доказателства, доказателства, стихове, уроци, знамения, откровения и т.н.)! Кажете: "Аллах е по-бърз в планирането!" Разбира се, Нашите Пратеници (ангели) записват всичко, което замисляте. [8]
H.K.Saheeh/Х.К.Сахиих: И когато дадем на хората да вкусят от милостта, след като бедата ги е засегнала, те веднага заговорничат срещу Нашите стихове. Кажи: "Аллах е по-бърз в стратегията." Наистина, Нашите пратеници записват това, което заговорничате. [8]
Malik/Малик: Когато проявим милост към човечеството, след като ги е сполетяло някакво бедствие, те започват да кроят заговор срещу Нашите знамения! Кажете им: „Аллах е по-бърз в заговорите от вас; наистина Нашите ангели записват всички заговори, които правите.” [8]
QXP(THE QUR’AN AS IT EXPLAINS ITSELF)/КОРАНЪТ КАКТО СЕ ОБЯСНЯВА: Когато накараме хората да вкусят от милостта, след като са претърпели трудности, те започват да кроят интриги, за да се противопоставят на Нашите заповеди. Кажете: "Аллах е по-бърз в планирането. Нашите куриери записват това, което планирате." [8]

Maulana Ali/Мулана Али: И когато накараме хората да вкусят от милостта, след като скръбта ги докосне, ето! те кроят планове срещу Нашите послания. Кажи: Аллах е по-бърз в плановете. Със сигурност Нашите пратеници записват какво планирате.

[8]
Free Minds/Свободни умове: И ако позволим на хората да вкусят милост, след като ги е сполетяло някакво зло, те започват да кроят интриги срещу Нашите знамения! Кажете: "Бог е по-бърз в интриги." Нашите пратеници записват какво планирате. [8]
Qaribullah/Карибулах: Когато позволим на хората да вкусят (Нашата) милост, след като са били засегнати от трудности, те кроят против Нашите стихове. Кажи: Аллах е по-бърз в измислянето. Наистина, Нашите Пратеници (ангелите) записват всичко, което измислите. [8]
George Sale/Джордж Сейл:И когато накарахме хората от Мекка да опитат милостта след бедствие, което ги беше сполетяло, ето, те измислиха хитрост срещу нашите знамения. Кажете им, Бог е по-бърз в изпълнението на хитрост от вас. Наистина нашите пратеници записват това, което вие измамно измисляте. [8]
JM Rodwell/Дж.М.Родуел: И когато след беда, която ти ги сполетя, ние накарахме този народ да вкуси милостта, ето! заговор от тяхна страна срещу нашите знаци! КАЖЕТЕ: Бог е по-бърз в заговора! Наистина, нашите пратеници записват вашите заговори. [8]
Asad/Асад: И [така е:] всеки път, когато позволим на [такива] хора да вкусят [част от Нашата] благодат, след като ги е посетила трудност - ето! те незабавно се обръщат към измислянето на лъжливи аргументи срещу Нашите послания." Кажи: „Бог е по-бърз [от вас] в Неговите дълбоки замисли!" Ето, Нашите [небесни] пратеници записват всичко, което можете да измислите! [8]
Palmer/Палмър: Когато позволихме на хората да вкусят от милост след бедствието, което ги е докоснало, ето! те използват хитрост срещу нашите знаци! Кажете: "Бог е по-бърз в хитростта." Наистина, нашите пратеници записват каква хитрост използвате. [9]

Коран 13:42

Yusuf Ali/Юсуф Али: Онези преди тях са (също) кроили заговори; но във всички неща главният план е на Аллах. Той знае делата на всяка душа: и скоро неверниците ще разберат кой накрая ще се прибере у дома. [10]
Pickthal/Пиктал:Онези, които бяха преди тях, направиха заговор; но всички заговори са на Аллах. Той знае какво печели всяка душа. Неверниците ще узнаят за кого ще бъде продължението на (небесния) Дом.[10]
Arberry/Арбери: Тези, които бяха преди тях, измислиха; но Божието е измислянето изцяло. Той знае какво печели всяка душа. Невярващите със сигурност ще знаят чия ще бъде Върховната обител. [10]
Shakir/Шакир: И онези преди тях наистина правеха планове, но всички планове са на Аллах. Той знае какво печели всяка душа и невярващите ще разберат за кого е (по-добрият) въпрос на жилището. [10]
Sarwar/Сарвар: Някои хора, които са живели преди, са кроили зли планове, но Бог е Господарят на всички планове. Той знае какво прави всяка душа. Невярващите скоро ще научат кой ще постигне блажения край. [10]
Khalifa/Халифа: Други преди тях са кроили интриги, но на БОГ принадлежи най-голямата интрига. Той знае какво правят всички. Невярващите ще разберат кои са крайните победители.[10]
Hilali-Khan/Халили Кан: И наистина, тези преди тях са кроили заговори, но всяко планиране е на Аллах. Той знае какво печели всеки човек, а неверниците ще знаят кой ще получи добрия край (крайната цел). [10]
H.K.Saheeh/Х.К.Сахиих: И тези преди тях са кроили заговор, но планът принадлежи изцяло на Аллах. Той знае какво печели всяка душа, а неверниците ще знаят за кого е последният дом. [10]
QXP(THE QUR’AN AS IT EXPLAINS ITSELF)/КОРАНЪТ КАКТО СЕ ОБЯСНЯВА: И онези, които са живели преди тези хора, също са измисляли схеми, но най-финото е това на Аллах. Той знае какво печели всеки „Аз“. Отхвърлящите скоро ще разберат на кого принадлежи Бъдещето. [10]
Maulana Ali/Маулана Али: И онези преди тях наистина са планирали, но всички планове са на Аллах. Той знае какво печели всяка душа. И неверниците ще узнаят за кого е (добрият) край на Обиталището. [10]
Free Minds/Свободни умове: И тези преди тях са кроили интриги, но за Бога всичко е интриги. Той знае какво печели всяка душа и отхвърлящите ще разберат за кого е по-добро жилище. [10]
Qaribullah/Карибулах:Онези, които са били преди тях, са измисляли, но на Аллах е измислянето. Той знае какво печели всяка душа. Невярващите ще знаят без съмнение за кого е Върховното жилище.[10]

George Sale/Джордж Сейл: Техните предшественици преди са замисляли хитри заговори срещу своите пророци; но Бог е господар на всяко фино устройство. Той знае това, което всяка душа заслужава: И неверниците със сигурност ще знаят, чия ще бъде наградата на рая.

[10]
JM Rodwell/Дж.М.Родуел: Онези, които са живели преди тях, са правили заговори, но всички заговори са контролирани от Аллах: Той знае делата на всеки един и неверниците ще знаят чия ще бъде отплатата за обиталището. [10]
Asad/Асад: Онези, които са живели преди тези [грешници], също са измислили много богохулства" - но най-финото замисъл е това на Бог, Който знае какво заслужава всяко човешко същество: 12 и отричащите истината ще дойдат [след време] да знае на кого принадлежи бъдещето." [10]
Palmer/Палмър: И онези, които бяха преди тях, също бяха хитри; но Божият е занаятът като цяло! Той знае какво печели всяка душа; и неверниците ще узнаят чия е наградата за пребиваването.[11]

Анализи

Преводите на Юсуф Али, Саруар Хилали/Кан и Малик са задълбочили нечестността в превода на „макир“, като се превели една и съща дума по различен начин на две места (в един и същи стих). Когато се говори за невярващите, се казва, че те са „замисляли и кроили“ (plotted and planned), а Аллах само е „замислял“ (planned). Това би означавало, че намеренията и плановете на Аллах са изцяло добри, а намеренията на неверниците не са – понеже “plotter” (участник в заговор или кроеж) носи негативни конотации. Този превод изцяло пренебрегва значението и конотациите на макир, но ако те настоявали в използването на думата „план, замисъл“ (plan), тогава трябваше да употребят по еднакъв начин и двете думи, или поне трябваше да използват „нечестив/измамен съставител на план“ ('devious/deceitful planner') вместо просто „замислящ (план)“ (planner), за да предадат коректно замисъла на текста.

Арбери и Карибулла използват думата “devised”(devise - замислям, изобретявам, създавам), Родуел използва думата „plotted” (замисляха), Сейл използва „devised a strategem” (намисляха стратегия), а Шакир, HK/Saheeh, QXP и Маулана Али използват думата “planned” (замисляха, планираха) както за неверниците, така и за Аллах. Както казахме по-рано използването на някоя от тези думи (всички те са синоними на “planner” – замислящ (план)) е нечестно, защото преводачите са пренебрегнали напълно контекста и значението на разглежданата дума. Само защото „макир“ може да означава „заговор“ (scheme), а „заговор“ (scheme) може да означава план/кроеж/замисъл, не ви дава правото да превеждате макир като план/кроеж/замисъл. Това е проява на непоследователност.

Ето защо най-добрите преводи са на Пиктал, Халифа, Free Minds и Шакир, понеже те са превели коректно „макир“ – което може да означава „заговор/кроеж“. Въпреки това, те са си оставили някаква вратичка, че не са предали пълното значение на думата. Макар че на английски думата scheme (схема, заговор) обикновено има отрицателен оттенък, това не винаги е така. „Макир“ винаги се използва в отрицателен контекст. Използването на „crafty“ (хитър) от Палмър в този стих, макар да е вярно, поставя същия проблем.

Апологети

Джамал Бадауи

Въпреки признанието на д-р Бадауи, че „макир“ е негативна дума с негативни конотации, той се стреми да оправдае нейното използване в Корана, когато се отнася за Аллах, като твърди, че тя има различно значение от това, което ние, простосмъртните, сме му отредили, когато разговаряме помежду си. Поместен е откъс от сесия на Live Q&A (чат на живо), проведена на 16 април 2007 г. в сайта readingislam.com. Въпросът и отговорът са следните:

Въпрос: Коранът отнася МАКР за Аллах. Как е възможно да се опише Бог като МАКИР? Уа ямкуруна уа ямкуру Аллах

Отговор: Не е необходимо термините, които използваме в нашия човешки език, да имат същото значение, когато говорим за Аллах. Например думи като „чувам“ и „виждам“ имат съвсем различно значение, когато говорим за Аллах, понеже Той няма нито очи, нито уши (Коран 42/11).

По същия начин арабската дума „макр“ за хората означава „конспирация“; но когато се използва за Аллах, означава „план, замисъл“. Следователно, това означава, че те кроят заговор, но Аллах има свои собствени планове, за да осуети злите им кроежи.
Ask About Islam Q&A Session
Др.Джамал Бадауи, Четене на исляма, 16-ти Април, 2007г.

Доказателството на д-р Бадауи за твърдението му идва от Коран 42:11:

Създателят на небесата и земята; Той направи партньори за вас измежду вас, както и партньори от добитъка, като ви умножи по този начин; нищо подобно на Него; и Той е Чуващият, Виждащият.
Коран 42:11

Когато четем този стих, веднага виждаме, че в него се говори за физически характеристики; Коранът казва, че макар да сме създадени по двойки (мъжки и женски), Аллах не е такъв и няма другар. Анализът на съответната част от Тафсира на Катир потвърждава това:

[فَاطِرَ السَّمَـوَتِ وَالاٌّرْضِ]

(Създателят на небесата и земята.) означава Създателят на тях двете и всичко между тях.

[جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا]

(Той е направил за вас партньори от самите вас, тоест от вашия собствен вид. Като благословия и благоволение от Него, Той направи вашия вид мъж и жена.

[وَمِنَ الاٌّنْعَـمِ أَزْوجاً]

(и за добитъка (също) приятели.) означава, и Той е създал за вас осем чифта говеда.

[يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ]

(По този начин Той ви създава.) означава, че по този начин Той ви създава, мъже и жени, поколение след поколение хора и добитък.

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ]

(Няма нищо като Него) означава, че няма нищо като Създателя на тези двойки, защото Той е Уникалният, Самодостатъчният Господар, Който няма равен или равен.

Ето защо стих 42:11 от Корана ни казва, че Аллах не прилича на нищо от онова, което е създал на тази земя, защото Аллах е създал всичко по двойки. Понеже Аллах няма равен на Себе Си, той няма другар. И ето защо сред Неговото творение Той „няма подобие“. Да се казва, че „вижда“ и „чува“ имат различно значение, когато се говори за Аллах, е отново позоваване на физически характеристики (петте сетива в този случай) и няма никакво отношение към значението на тези думи.

Поради тази причина д-р Бадауи допуска грешка, като представя въпросния стих за доказателство, че думите имат различен смисъл, когато се отнасят за Аллах, защото тук ясно се говори за физическото творение, а не за значенията на думите, когато Аллах ги използва, за да опише Себе Си.

И макар да виждаме, че д-р Бадауи няма легитимно основание за тезата си, неговите твърдения могат да бъдат доказани като погрешни въз основа на следните въпроси:

1.Колко думи имат различно значение, когато се говори за Аллах? Вече видяхме как д-р Бадауи взема една дума с негативен смисъл и го обръща в позитивен, като претендира за „благочестие“. Означава ли това, че всички негативно преиначени думи, които Аллах използва за Себе Си, трябва да се обърнат в положителни, дори ако става дума за пълно предефиниране на въпросната дума? Тук не срещаме ли двоен стандарт?[12]

2.Кой решава кои думи имат различно значение, когато се говори за Аллах? Това просто е начин да се прикрият и оправдаят негативните качества на Аллах по пътя на заблуждаването на хората, които нямат дълбоки познания за исляма, Корана и арабския език.

3.Коранът ни казва:

И знаем Ние, че казват: “Някакъв човек го обучава.” Езикът на онзи, към когото клонят, е чуждоземен, а този [Коран] е на ясен арабски език
Коран 16:103

Понеже Коранът казва, че е на ясен арабски език, тогава това означава, че значението на неговите думи е такова, както ги разбираме и не бива да се прилагат по различен начин по отношение на Аллах. Ако „макр“ има различен смисъл, когато Аллах я използва, за да обозначи Себе Си, тогава стих 16:103 от Корана очевидно е погрешен. Греши ли в случая Коранът?

4.Д-р Бадауи твърди, че „макир“ има различен смисъл, когато се говори за Аллах и че обичайното значение на арабски не е коректно. Но Коранът казва:

Той е, Който низпосла на теб Книгата. В нея има понятни знамения – те са основата на Книгата, – и други – неясни. А онези, в чиито сърца има изкривяване, следват неясното в нея, като се стремят към смут и се стремят към тълкуването му. Ала никой освен Аллах не знае тълкуването му. И утвърдените в знанието казват: “Повярвахме в нея. Всичко е от нашия Господ.” Но само разумните се поучават
Коран 3:7

Коранът казва, че някои хора се стремят да дават свои собствени тълкувания на определени части. Нима д-р Бадауи не прави същото? Ако „истинското“ [когато се говори за Аллах] значение не е известно на мнозина, какво доказателство тогава представя д-р Бадауи в подкрепа на своята нетрадиционна „истина“?

Ислям – въпроси и отговори

Сайтът Islam Q&A казва, че „заговорник/измамник“ могат да бъдат да бъдат използвани за описание на Аллах, но единствено по положителен начин:

Въпрос Може ли Аллах да бъде описван като заговорник, измамник и изменник, както е написано в стиховете (тълкувание по смисъл):

“И когато неверниците лукавстваха срещу теб, да те задържат или да те убият, или да те прокудят... Те лукавстват, а Аллах проваля тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.” [8:30] “Лицемерите се стараят да измамят Аллах, но Той мами тях..” [4:142]?.

Отговор: Слава на Аллах.

Всички атрибути на Аллах са атрибути на съвършенство, като посочват най-добрия и най-съвършения им смисъл. Аллах казва (тълкувание по смисъл):

“Онези, които не вярват в отвъдния живот, са най-лошият пример, а Аллах е най-висшият пример. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.” [16:60]

“Той е, Който начева творението, после ще го повтори, а това е още по-лесно за Него. Негово е върховенството на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.” [30:27]

Ал-Саади казва в своя Тафсир (коментар) – стр. 718, 1065:

Най-върховното описание означава най-съвършените атрибути (признаци).

Атрибутите са три вида:

1 – Атрибути за съвършенство – при които няма никакъв недостатък. Тези атрибути се прилагат към Аллах в абсолютно изражение и не са ограничени по никакъв начин. Примери за това са: Неговото знание, сила, слух, зрение, милост и т.н.

2 – Атрибути, които предполагат несъвършенство и недостатъци. Такива никога не може да бъдат приписани на Аллах, например спане, немощ, правене на грешки или потискане, предателство и т.н..

3 – Атрибути, които могат да бъдат съвършени или несъвършени в зависимост от контекста. Те не могат да бъдат приписвани на Аллах в абсолютено изражение и не могат да бъдат отричани за Аллах в абсолютно изражение Ако контекстът предполага съвършенство, тогава те могат да бъдат приписвани на Аллах; ако предполага несъвършенство, тогава те не могат да бъдат приписвани на Аллах. Такива например са: заговорник, измамник и подигравач.

Заговорите срещу някого, предателството и подигравките към врага са атрибути на съвършенство, защото това свидетелства за пълно познание, власт и мощ, и т.н.

Но заговорите срещу искрените вярващи е признак за несъвършенство

Следователно тези характеристики не се приписват на Аллах в абсолютно изражение, а се споменават в контекст, за да показват, че това са атрибути на съвършенството.

Аллах казва (тълкувание по смисъл):

“Лицемерите се стараят да измамят Аллах, но Той мами тях. Изправят ли се за молитва, се изправят мързеливи, за показ пред хората, и малко споменават Аллах,” [4:142]

Това е мамене на лицемерите.

И Той казва (тълкувание по смисъл):

“И когато неверниците лукавстваха срещу теб, да те задържат или да те убият, или да те прокудят... Те лукавстват, а Аллах проваля тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.” [8:30]

Това е заговор срещу враговете на Аллах, която са крояли заговор срещу Пратеника на Аллах (мирът и благословията на Аллах да бъдат над него).

Аллах казва на лицемерите (тълкувание по смисъл):

“И щом срещнат онези, които повярваха, казват: “Ние повярвахме.” Но щом се уединят със сатаните си, казват: “Ние сме с вас, само им се присмиваме.”

Аллах се присмива на тях и ги отсрочва в своята престъпност да се лутат.”

[2:14-15]

Това е присмиването над лицемерите.

Тези атрибути трябва да бъдат разглеждани като сочещи съвършенство в този контекст. Следователно казваме, че Аллах се присмива на лицемерите и ги мами и че Той крои заговори срещу Своите врагове и т.н. Но не е позволено да се описва Аллах като присмехулник и измамник в абсолютно изражение, защото това не показва съвършество

Шейх Ибн Утаймиин (Аллах да го помилва) беше попитан: „Може ли Аллах да бъде описван като заговорник и да бъде наричан така?“

Той отговори:

Аллах не може да бъде описван като заговорник освен в ограничен смисъл; Той не може да бъде описван така в абсолютен смисъл. Аллах казва (тълкувание на смисъла):

“Нима те бяха в безопасност пред замисъла на Аллах? Само губещите хора смятат, че са в безопасност пред замисъла на Аллах.” [7:99]

Този стих показва, че Аллах има замисъл или кроеж, който трябва да ги обърка, без те да го осъзнаят. Това е подобно на хадиса, разказан от Ал-Бухари: „Войната е измама“.

Ако някой попита: Как може Аллах да бъде описван като заговорник, когато това изглежда като нещо осъдително?

Отговорът е, че кроенето на заговор при правилните обстоятелства може да бъде нещо, достойно за похвала, което показва силата на заговорника и че той превъзхожда своя враг. Следователно Аллах не може да бъде описван като заговорник в абсолютно изражение и не можем да казваме: „Аллах е заговорник“. Но този атрибут е споменат в контекст, при който това е нещо положително, подобно на стиховете (тълкувание по смисъл):

И когато неверниците лукавстваха срещу теб, да те задържат или да те убият, или да те прокудят... Те лукавстват, а Аллах проваля тяхното лукавство. Аллах е над лукавите. [8:30]

И лукавстваха те с умисъл, но провалихме Ние тяхното лукавство, без да усетят.

[27:50]

И не можем да кажем в абсолютно изражение, че това не може да се припише на Аллах, по-скоро в контекст, когато е нещо положително, тогава може да Му се припише, а в контекст, когато не е нещо положително, не бива да Му се приписва. Следователно Аллах не бива да бъде наричан с име, което се позовава на това, така че не можем да кажем, че едно от имената на Аллах е „Заговорникът“. Кроенето на заговори е едно от Неговите действия, защото е свързано с волята на Аллах.

Фатаауа ал-Шейх Ибн Утаймиин, 1/170

Зададен му е също и следният въпрос: „Може ли Аллах да бъде описван като изменник или измамник, както е в този стих?“ (тълкувание по смисъл):

“Лицемерите се стараят да измамят Аллах, но Той мами тях. Изправят ли се за молитва, се изправят мързеливи, за показ пред хората, и малко споменават Аллах,” [4:142]

Той отговаря:

По отношение на измяната (предателството), това е нещо, което никога не може да бъде приписвано на Аллах, защото е нещо срамно при всички положения и представлява кроене на заговор, когато се изисква доверие, а това е нещо осъдително Аллах казва (тълкувание по смисъл):

“И ако искат да ти изменят, те вече измениха на Аллах преди, затова Той ти даде власт над тях. Аллах е всезнаещ, всемъдър.” [8:71]

И Той не е казал: Така че Той им измени.

Що се отнася до измамата, това е същото като заговорничеството. Може да бъде приписана на Аллах, когато е нещо положително, но не може да Му бъде приписана в абсолютно изражение. Аллах казва (тълкувание по смисъл):

“Лицемерите се стараят да измамят Аллах, но Той мами тях. Изправят ли се за молитва, се изправят мързеливи, за показ пред хората, и малко споменават Аллах,” [4:142]

Фатаауа ал-Шейх Ибн Утаймиин, 1/171

И Аллах знае най-добре.

Що се отнася до апологетиката на Джамал Бадауи, там отново се сблъскваме с двоен стандарт. Добавя се значение към текста, което не съществува, но е изведено само от определен набор вярвания, които от сайта Islam Q&A поддържат, а именно:

 1. Че Аллах е Бог;
 2. Че Аллах е съвършен;
 3. Че „съвършенство“ е синоним на „добро“;
 4. Че „съвършенство“ е синоним на „истинно“'
 5. Че Аллах никога не лъже или мами;

Но ако погледнем към въпросните стихове, една и съща дума се използва както за неверниците, така и за Аллах. Следователно трябва също да приемете, че понеже Аллах е съвършен, смисълът на думите се променя в зависимост от това за кого се отнасят. Но няма абсолютно никакво доказателство, че тук става дума за това. Никъде в Корана не се казва имплицитно или дори не се предполага, че думите имат различно значение, когато се отнасят за Аллах, нито в хадисите се казва подобно нещо. Става дума за христоматиен пример на двоен стандарт, измислен от мюсюлманите, за да оправдаят факта, че точните думи на техния бог казват, че той е най-добрият измамник

Ако някой, който твърди, че е съвършен, демонстрира несъвършени черти (измама, заговорничество и т.н.), тогава логично разбираме две неща:

 1. Той е лъжец;
 2. Той е несъвършен;

Аллах ни е казал в Корана, че е най-добрият измамник – т.е. имаме неговото собствено признание, че е несъвършен и е лъжец.

Харун Яхя

Харун Яхя включва Ал-Макир в своя списък с 99-те имена на Аллах:

Ал-Макир

Замислящият

Когато неверниците крояха заговор срещу теб, за да те пленят или да те убият, или да те прокудят : те крояха заговор, но Аллах също кроеше заговор; и Аллах е Най-добрият от замислящите.(8:30)

Тези, които в историята са крояли заговор срещу религията, са искали да отдалечат хората от нея заради свои собствени подбуди (в т.ч. жажда за власт, лични интереси и т.н.). В отвъдното ще им бъде казано: “Не, това бяха вашите кроежи денем и нощем, като ни заповядвахте да отхвърлим Аллах и да си правим Негови подобия.” (34:33). И все пак тук има много важен момент, който трябва да отбележим:

Онези преди тях замисляха заговор, но на Аллах принадлежи целият замисъл. Той знае какво придобива всяка душа, и ще узнаят скоро неверниците кой притежава Последната обител. (13:42)

Както се казва в горния стих, „на Аллах принадлежи целият замисъл“. Така срещу всички заговори на неверниците Аллах създава най-добрия замисъл. Аллах обръща внимание върху задънената улица пред неверниците:

Те замисляха своите заговори, но заговорите им бяха при Аллах , дори да бяха такива, че да изчезнат заради това планините. (14:46)

Както е казано в този стих, Аллах предпазва всички вярващи от тези заговори. Това е много лесно за Аллах, Който обръща в провал всички заговори срещу Неговите Пратеници и вярващи и кара неверниците да страдат от настъпващите ужасни последици, понеже “… Аллах е най-бърз в замисъла...” (10:21)

Без съмнение Аллах създава всяка случка с някаква цел и заради крайното благо. Той използва заговорите на неверниците срещу вярващите, за ги изпита. След това Той разгръща Своята помощ към онези слуги, които могат да разпознаят доброто и красотата в събитията, които е създал и обръща всичко това в тяхна полза.

Подобно на апологетиката на д-р Бадауи по отношение на „макир“, Харун Яхя се опитва да извърти значението на думата, когато се говори за Аллах. По- обезпокоителното е, че първият стих, цитиран по-горе (Коран 8:30), всъщност е цитиран неправилно от Яя в съответната част от уебсайта му[13][14] Даденият превод, говорещ за хората като заговорници, а за Аллах като за замислящ, всъщност не съществува. Това не е грешка или пропуск от Яя, защото откриваме в уебсайта му на друго място, че стихът е цитиран правилно; и на двете места се използва думата „заговорник“. Отново в цитата си от Коран 13:42, Яя неправилно цитира стиха, като охарактеризира неверниците като „заговорници“, а Аллах като „замислящ“.

Горните грешни цитати умишлено са представени на тази страница, защото Харун Яхя приписва името „Ал Макир“ директно на Аллах, но твърди в същото време, че това просто означава „Замислящия“. За да се превърне „макир“ в дума с положителна конотация, е било необходимо да се преведе една и съща дума по различен начин в Коран 8:30 и 13:42, като целта е да се изобрази Аллах като праведен, а неверниците (посочени в стиховете) като грешни . Ако те бяха представени правилно – т.е. „заговорник“ да се припише както на Аллах, така и на неверниците, това би означавало, че и Аллах крои същия вид дейности, които неверниците [уж] са крояли. Това би показало в лоша светлина както Аллах, така и мюсюлманите – понеже именно те изпълняват Неговите желания (както е предадено чрез Мухаммад).

Allah Only Deceives Enemies

While claims from Muslims such as 'you're taking it out of context' are usually not legitimate, on the face of this apologetic claim it appears to have merit. Given the context of the verses provided in the above article, it is clear that they discuss Allah deceiving his (perceived) enemies only. However, what the verses also contain is a definitive statement from Allah - Allah is the best deceiver. It does not state "Allah is better at deceiving than his enemies" Therefore, in these verses, we have the (supposedly) omniscient (all-knowing) being Allah, telling us outright that he is the best deceiver. Being all-knowing, he would be aware of anyone higher at deception than he is.

If someone who is all-knowing tells you he is the best deceiver, and you accept this (as Muslims) how can you say that you trust him not to deceive you as well? After all, since he is the self-admitted 'best' at deception, if he chose to deceive you, it would be highly unlikely that you would be able to detect such a deception if you are using solely his words as a guide to your life. Who's to say he is being truthful about anything else in the Qur'an? Even if he says he is being truthful to you, you already know that you cannot trust him because he has already admitted to being the 'best deceiver' - it could be another deception.

Furthermore, there are verses in the Qur'an that show us that Allah did not only confine his deception to his enemies, as in the above quoted verses.

Allah Deceives Muslims

When Allah showed them to you in your dream as few; and if He had shown them to you as many you would certainly have become weak-hearted and you would have disputed about the matter, but Allah saved (you); surely He is the Knower of what is in the breasts. And when He showed them to you, when you met, as few in your eyes and He made you to appear little in their eyes, in order that Allah might bring about a matter which was to be done, and to Allah are all affairs returned.

In the above verses, we can see that Allah admits to deceiving Muhammad himself, in a dream, by portraying the opposing forces as less than there actually were, in order to trick him into false confidence because he did not want the Muslims to become intimidated (and then back off from fighting). Here is Kathir's tafsir regarding this:

[إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَـزَعْتُمْ فِى الاٌّمْرِ وَلَـكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِى أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِى أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ]

(43. (And remember) when Allah showed them to you as few in your dream; if He had shown them to you as many, you would surely have been discouraged, and you would surely have disputed in making a decision. But Allah saved (you). Certainly, He is the All-Knower of that is in the breasts.) (44. And (remember) when you met, He showed them to you as few in your eyes and He made you appear as few in their eyes, so that Allah might accomplish a matter already ordained, and to Allah return all matters (for decision).)

Mujahid said, "In a dream, Allah showed the Prophet the enemy as few. The Prophet conveyed this news to his Companions and their resolve strengthened. Similar was said by Ibn Ishaq and several others. Allah said,

[وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ]

(If He had shown them to you as many, you would surely, have been discouraged,) you would have cowardly abstained from meeting them and fell in dispute among yourselves,

[وَلَـكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ]

(But Allah saved), from all this, when He made you see them as few,

[إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ]

(Certainly, He is the All-Knower of that is in the breasts.) [8:43].

Allah knows what the heart and the inner-self conceal,

[يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الاٌّعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ ]

(Allah knows the fraud of the eyes, and all that the breasts conceal) [40:19].

Allah's statement,

[وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِى أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً]

(And (remember) when you met, He showed them to you as few in your eyes) demonstrates Allah's compassion towards the believers. Allah made them see few disbelievers in their eyes, so that they would be encouraged and feel eager to meet them. Abu Ishaq As-Subai`i said, that Abu `Ubaydah said that `Abdullah bin Mas`ud said, "They were made to seem few in our eyes during Badr, so that I said to a man who was next to me, `Do you think they are seventy' He said, `Rather, they are a hundred.' However, when we captured one of them, we asked him and he said, `We were a thousand. Ibn Abi Hatim and Ibn Jarir recorded it. Allah said next,

[وَيُقَلِّلُكُمْ فِى أَعْيُنِهِمْ]

(and He made you appear as few in their eyes,) Allah said,

[وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ]

(And (remember) when you met. He showed them to you...), He encouraged each of the two groups against the other, according to `Ikrimah, as recorded by Ibn Abi Hatim.

Kathir claims it was 'compassion' on the part of Allah to show a 'few' to Muhammad when there were many more than that, but this does not negate the fact that Allah deceived the Muslims in this matter - it was deception plain and simple. If we say to you that you get 3 years in jail in return for your sworn testimony, but we know (and conceal) the fact that you will actually get 6 years, this is not compassion, it is deception. In the same way we can say that Allah has deliberately deceived the Muslims in these verses in order to get them to do what he wants (ie. fight). This example alone negates the apologetic claim that "Allah only deceives his enemies" as we can see that Allah deceived Muhammad - uswa hasana - so it is not unlikely that Allah will (and has) deceived other Muslims before and after this event.

Allah Created Christianity Through Deception

According to Islam, Jesus is not God, and he was not crucified, yet an entire religion sprung from Jesus' death on the cross and subsequent resurrection. This is the central focus of Christianity. Allah however, makes it clear in the Qur'an that Jesus was not crucified (died) and he is not God's son, meaning that Christian's are in error to follow these beliefs. But why do Christians think he was crucified? Because Allah admits that he made it appear so:

And their saying: Surely we have killed the Messiah, Isa son of Marium, the messenger of Allah; and they did not kill him nor did they crucify him, but it appeared to them so (like Isa) and most surely those who differ therein are only in a doubt about it; they have no knowledge respecting it, but only follow a conjecture, and they killed him not for sure. Nay! Allah took him up to Himself; and Allah is Mighty, Wise.

So we see that Allah admits to making it appear (to the people) that Jesus was crucified on the cross (and died), and that Allah then raised Jesus to himself (ascended him to heaven). Therefore Allah admits to deceiving the people. For the next 600 years, Allah sat back and watched all these people converting to, and following Christianity; a religion that was started by his deception, but he did not bother to lift a finger to correct anything until 600 years later, when he sent Muhammad with the Quran - to sort out the mess that he himself (Allah) had created.

Let's look at it from another point of view; Allah sent Jesus to 'fix' the errors that had crept into Judaism, but then undoes any corrections that were made from the intervention (and Jesus' message) by making it appear (in the end) that Jesus was crucified and then raised from the dead. This negates the entire purpose of sending Jesus. This leaves the people with not only one alternative to Allah's 'true' religion, but two; Judaism or Christianity which entails (among other things) following the message of Jesus, which Allah himself had corrupted by making it appear that he had risen from the dead. So for 600 years, Allah's pure religion was not to be found on this Earth and now (thanks to Allah's deception) had two competing faiths to deceive the people and tempt them away from the 'straight path'. This makes no sense.

Conclusion

In conclusion we can see that this objection (of context) is irrelevant because the statement in the verses is definitive (not dependent on context) and from the Qur'an itself we see that Allah has no problem deceiving:

 • "Enemies of Islam"
 • Muslims
 • Innocent people - who lived in the 600 years that it took Allah to send the Qur'an

Responses to Apologetics

 1. "According to the Quranic Arabic Corpus website, 'Makr' means 'Planner'"
  The Quranic Arabic Corpus website also claimed at one time that Idriboohunna in Qur'an 4:34 meant "separate from them" (i.e. the husbands from their wives) rather than to "beat them" for the fear of disobedience. However, Idriboohunna (أضربوهن) means "beat them" (for female plural). Adriboo Anhunna (اضربوا عنهن) is the phrase that means abandon or leave them. They are completely different phrases with completely different meanings, and the attempts to mix up the two is only a modern development used by a few western Muslim apologists. To their credit, the website has acknowledged this error by now having corrected this blatant mistranslation, but they have also shown themselves to be an unreliable source concerning the Arabic language.

  In any case, Edward William Lane's Arabic-English Lexicon (the most revered and scholarly dictionary of the Arabic language), Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, and the Arabic Lexicon all disagree with the Quranic Arabic Corpus website's rendering of the word. And every single one of these sources are more reliable than that website. In addition to these reliable sources, there are Dr. Jamal Badawi and Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid who are both native Arabic speakers and respected individuals (in relation to issues concerning Islam). Although they may make excuses for the use of that particular word, they do both actually admit that makr means deceiver.

Шаблон:Core POTB

See Also

 • Lying - Страница, която води до други статии, свързани с Lying
 • Allah - Страница, която води до други статии, свързани с Allah
 • Mistranslated Verses - Страница, която води до други статии, свързани с Mistranslated Verses

Шаблон:Translation-links-english

External Links

Resources

References

 1. Quran root browser - م ك ر - m-k-r
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 http://www.islamawakened.com/Quran/3/54/default.htm Islam Awakened - Qur'an 3:54]
 3. Quran Browser - Quran 3:54
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 http://www.islamawakened.com/Quran/7/99/default.htm Islam Awakened - Qur'an 7:99]
 5. Quran Browser - Quran 7:99
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 http://www.islamawakened.com/Quran/8/33/default.htm Islam Awakened - Qur'an 8:33]
 7. Quran Browser - Quran 8:30
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 http://www.islamawakened.com/Quran/10/21/default.htm Islam Awakened - Qur'an 10:21]
 9. Quran Browser - Quran 10:21
 10. 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 10,12 10,13 10,14 http://www.islamawakened.com/Quran/13/42/default.htm Islam Awakened - Qur'an 13:42]
 11. Quran Browser - Quran 13:42
 12. Special pleading is a form of spurious argumentation where a position in a dispute introduces favorable details or excludes unfavorable details by alleging a need to apply additional considerations without proper criticism of these considerations themselves. Essentially, this involves someone attempting to cite something as an exemption to a generally accepted rule, principle, etc. without justifying the exemption. For more information about this logical fallacy, see the associated articles on The Fallacy Files, The Nizkor Project and the Princeton University websites.
 13. The School of Yusuf - Harun Yahya
 14. The Prophet Yusuf - Harun Yahya