Ибн Катир

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Ибн Катир или Хафиз Абдул Фида Исмаил ибн Аби Хафс Шихабуддин Омар ибн Катир ибн Дау ибн Катир (1300 – 1374). Ибн Катир е написал - Тафсир ал-Коран ал-Адим. Тафсирът на Ибн Катир е известен в целия ислямски свят, а сред мюсюлманите в западния свят е едно от най-широко използваните обяснения/тълкувания на Корана днес. Ибн Катир е известен с голямата си памет относно думите на Мухаммад и целия Коран. Учил е и при много шейхове, които му давали уроци по фикх(ислямско право) и хадис. Ибн Катир има голям дял в ислямската наука.


Неговите книги

Следващите издания са от най-значимите му:

 • Тафсир на Корана;
 • Ал-Бидайа уан-Нихаийа: история на мюсюлманите от Адам до времето на Ибн Катир;
 • Ал-Такмил: книга за учението на Асмаул Рижал (биографии на предавачите на хадиси);
 • Джами’ул Масанид: книга, в която са събрани хадиси от десетте най-големи книги по хадиси;
 • Категория на учените от Шафи мадхаб: списък на учените, които следват имама;
 • Подбрано от традициите на Танбиит (Шафи юриспруденция);
 • Коментари на ал-Бухари (незавършени);
 • Книга по право (незавършена);
 • Муснад на двамата шейхове (Абу Бакр и Умар);
 • Биография на Пророка с.а.с.;
 • Посланието на джихада.


Кратка биография

Ибн Катир е роден в град Бусра около 1300 г. Неговият баща починал, докато Ибн Катир бил само на четири години. Братът на Ибн Катир, Шейх Абдул-Уахаб, го отглеждал и го учил, докато се преместил в Дамаск, когато бил на пет години.

Учителите на Ибн Катир

Ибн Катир учи Фикх - ислямската юриспруденция - с Бурхан Ад-Дин, Ибрахим бин Абдур-Рахман Ал-Физари, известен като Ибн Ал Фирках. Ибн Катир чува хадисите от "Исабин ал-Мутим, Ахмад бин Аби Талиб (Ибн Аш-Шахнах), Ибн Ал-Хаджар, Баха Ади-Дин Ал Казим бин Музафар бин Асакир, Ибн Аш-Шарджи, Исхак бин Яхя Ал-Аммудди, известен още като "Афиф Ади-Дин, Захирийя Шейх и Мухаммад бин Зарад. Той остава с Джамал Ад-Дин, Юсуф бин Аз-Заки Ал Мизи, той се възползвал от познанията му и също се оженил за дъщеря му. Той също така чел с Шейх Ал-Ислям, Таки Ади-Дин Ахмад бин Абдул-Халим бин Абдус-Салам бин Таймийя. Той също чел с имама Хафиз и историк Шамс Ад-Дин, Мухаммад бин Ахмад бин Утман бин Каямаз Адх Дахаби. Също така Абу Муса Ал Карафай, Абу Ал Фат Ад Дъбъси и Али бин Умар Су-Суани и други, които му позволяват да предаде знанията.

В книгата си "Ал-Му Мускеш" Ал-Мухтас Ал-Хафиз Адх-Далиаби пише, че Ибн Катир е: "Имам, юридически учен, изкусен учен на хадисите, известен ислямски теолог законовед и учен на Тафсир(тълковна книга на Корана), написал няколко полезни книги."

Освен това в "Ад Дукар Ал-Кдмина" Ал Хафиз Ибн Хаджар Алашалани каза: "Ибн Катир работи по въпроса за хадисите в областта на текстовете и веригите на разказвачите, имал добра памет, книгите му станали популярни по време на неговата живота и хората се възползваха от тях след смъртта му."

Също така, известният историк Абу Ал Махасин, Джамал Ад Дин Юсуф бин Сайф Ад-Дин (Ибн Тагри Барди), каза в своята книга "Алмалан Ас-Сафи": "Той е Шахх, Имам, великият учен".

Имам Ад Дин Абу Ал Фида: "Той се е научил много и е бил много активен в събирането на знания и писане. Той е отличен в областта на законите, Тафсир и Хадиси. Той събрал знания, автори (книги), преподавал, разказвал и написал хадиси. Той имаше огромно познание в областта на хадисите, тафсир, ислямско право, арабски език и т.н. Той даде Фатваи(религиозни присъди) и учи, докато умре."

Той бил последовател на имам Шафи - Шафи мазхаб, което е една от петте правни школи в сунитския ислям.

Учениците на имам Ибн Катир

Ибн Хаджи е бил един от учениците на Ибн Катир и той го описва: "Той има най-добрата памет на хадитските текстове, той също имаше най-много знания за разказвачите и автентичността, съвременниците и учителите му признават тези качества. Срещнах го, получих от него полза."

Също така Ибн Ал-Имад ал-Ханбали в своята книга "Шадхард Адх-Дхааб" казва: "Той е известен Хафис"

Също така, Ибн Хабиб казал за Ибн Катир: "Той чул знанията, събрал ги и написал различни книги, носел утеха с ушите си с фатва, разказвал хадисите и донесъл ползи на други хора. Освен това той е бил известен със своята прецизност и обхващащи знания."

Неговата смърт

Ал Хафиз Ибн Хаджар Ал-Асгалани каза: "Ибн Катир е загубил зрението си, преди да свърши живота си. Умира в Дамаск около 1374-та година".

Източници