Хадиси (определение)

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
Произволни цитати от хадисите Book icon.png
"Пророкът заповядва убийствата на хомосексуалисти"

"Разказано от Абдула ибн Абас: Пророкът (м.н.) казал: Ако откриете, че някой прави, както хората на Лот, убийте онзи, който го прави и този, на когото е извършено." - Тирмиди 1457 (прочети повече)

Определение

Хадисите (الحديث ахадисите – мн. ч.) са предания за ислямския пророк Мухаммад, които ни дават важна информация за него и живота му. Обикновено това са разкази за определена случка, в която той е казал или е направил нещо. За разлика от Корана, в общия случай те следват хронологичен ред, а по-голямата част от тях са подредени по категории (напр. джихад, никах и т.н.).

Спрямо хадисите мюсюлманите са определили Сунна ( пътя‎) на Пророка, която включва думите, действията и обичаите на Мухаммад. Това е ключът за исляма, понеже на мюсюлманите е заповядано да се подчиняват и да подражават на пророка, и дори най-незначителните действия от негова страна имат драстичен ефект върху доктрините и законите на исляма.

Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах. А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител.
Коран 4:80
Кажи: “О, хора, аз съм Пратеника на Аллах при всички вас - на Онзи, Чието е владението на небесата и на земята. Няма друг бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник - неграмотния Пророк, който вярва в Аллах и в Неговите Слова, и го следвайте, за да сте напътени!”
Коран 7:158

Сунити

Думата 'Сунити' идва от думата "сунна", а това са повечето от мюсюлманите в света (до 90%).[1][2][3][4][5] следващи тази форма на исляма. Има хадиси, считани от сунитите за надеждни и те са известни като колекцията от автори "Автентичните шест" и Кутуб-ус- Ситте. Две колекции от тях са означени като (сахих), и те са Сахих Бухари и Муслим. Другите са от Абу Дауд, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа. Тези шест колекции са втори след Корана по авторитет.
Сборника "Муватта имам Малик" е сборник с хадиси написан от основателя на маликитският мазхаб(ислямска правна школа) — Малик ибн Анас аль-Асбахи. Неговият сборник понякога е поставен сред или след "Автентичните шест", но по принцип не се включва.[6]

Хадисите онлайн (английски преводи)

Шиити

В шиитския (изповядва се от около 10-20% от мюсюлманското население по света)[1][7][4][5] мюсюлманите имат свои собствени колекции и са по-придирчиви към разказите от хадисите, които приемат. Ако един разказвач не е бил член на Ахл ал-Байт (домакинството на Мухаммад) или не е бил някой от приближените му, тогава разказът обикновено се отхвърля. Например шиитите отхвърлят разказите от разказвача Абу Хурайра. Ал-Кафи е най-надеждният шиитски сборник с достоверни хадиси.[8]

Коранисти или Реформатори и т.н.

Съществува малцинствена група отхвърляща всички хадиси и нейните членове биват определени от популярния ислям като практикуващи Бидат и биват смятани за неверници и еретици. Подходът „само Коран“ към ислямската вяра има своите недостатъци и проблеми.

За теглене на английски език

Източници

  1. 1,0 1,1 Comparison of Sunni and Shia Islam - ReligionFacts
  2. Islām - Encyclopædia Britannica (2010)
  3. Sunnite - Encyclopædia Britannica (2010)
  4. 4,0 4,1 Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population - Pew Research Center, October 7, 2009
  5. 5,0 5,1 Tracy Miller - Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population - Pew Research Center, October 2009
  6. Various Issues About Hadiths - by Sh. G. F. Haddad
  7. Shīʿite - Encyclopædia Britannica Online (2010)
  8. Al Kafi - The Bukhari of Shi'ism - AHYA