Хадиси (определение)

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
Произволни цитати от хадисите Book icon.png
"Пророка дава разрешение да се бият жените"

"Иас ибн Абдулах ибн АбуДубаб съобщи, че Апостола на Аллах(мир нему) каза: Не бийте слугините на Аллах, но когато Омар дойде при апостола на Аллах(мир на него) каза: Жените са станали с кураж към своите съпрузи, той (пророка) им даде разрешение да ги бият." - Абу Дауд - 11:2141(Англ.) (прочети повече}

Определение

Хадисите (الحديث ахадисите – мн. ч.) са предания за ислямския пророк Мухаммад, които ни дават важна информация за него и живота му. Обикновено това са разкази за определена случка, в която той е казал или е направил нещо. За разлика от Корана, в общия случай те следват хронологичен ред, а по-голямата част от тях са подредени по категории (напр. джихад, никах и т.н.).

Спрямо хадисите мюсюлманите са определили Сунна ( пътя‎) на Пророка, която включва думите, действията и обичаите на Мухаммад. Това е ключът за исляма, понеже на мюсюлманите е заповядано да се подчиняват и да подражават на пророка, и дори най-незначителните действия от негова страна имат драстичен ефект върху доктрините и законите на исляма.

Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах. А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител.
Коран 4:80
Кажи: “О, хора, аз съм Пратеника на Аллах при всички вас - на Онзи, Чието е владението на небесата и на земята. Няма друг бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник - неграмотния Пророк, който вярва в Аллах и в Неговите Слова, и го следвайте, за да сте напътени!”
Коран 7:158

Сунити

Думата 'Сунити' идва от думата "сунна", а това са повечето от мюсюлманите в света (до 90%).[1][2][3][4][5] следващи тази форма на исляма. Има хадиси, считани от сунитите за надеждни и те са известни като колекцията от автори "Автентичните шест" и Кутуб-ус- Ситте. Две колекции от тях са означени като (сахих), и те са Сахих Бухари и Муслим. Другите са от Абу Дауд, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа. Тези шест колекции са втори след Корана по авторитет.
Сборника "Муватта имам Малик" е сборник с хадиси написан от основателя на маликитският мазхаб(ислямска правна школа) — Малик ибн Анас аль-Асбахи. Неговият сборник понякога е поставен сред или след "Автентичните шест", но по принцип не се включва.[6]

Хадисите онлайн (английски преводи)

Шиити

В шиитския (изповядва се от около 10-20% от мюсюлманското население по света)[1][7][4][5] мюсюлманите имат свои собствени колекции и са по-придирчиви към разказите от хадисите, които приемат. Ако един разказвач не е бил член на Ахл ал-Байт (домакинството на Мухаммад) или не е бил някой от приближените му, тогава разказът обикновено се отхвърля. Например шиитите отхвърлят разказите от разказвача Абу Хурайра. Ал-Кафи е най-надеждният шиитски сборник с достоверни хадиси.[8]

Коранисти или Реформатори и т.н.

Съществува малцинствена група отхвърляща всички хадиси и нейните членове биват определени от популярния ислям като практикуващи Бидат и биват смятани за неверници и еретици. Подходът „само Коран“ към ислямската вяра има своите недостатъци и проблеми.

За теглене на английски език

Източници

  1. 1,0 1,1 Comparison of Sunni and Shia Islam - ReligionFacts
  2. Islām - Encyclopædia Britannica (2010)
  3. Sunnite - Encyclopædia Britannica (2010)
  4. 4,0 4,1 Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population - Pew Research Center, October 7, 2009
  5. 5,0 5,1 Tracy Miller - Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population - Pew Research Center, October 2009
  6. Various Issues About Hadiths - by Sh. G. F. Haddad
  7. Shīʿite - Encyclopædia Britannica Online (2010)
  8. Al Kafi - The Bukhari of Shi'ism - AHYA