Абу Дауд

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Сунан Абу Дауд е колекция от хадиси съставена от Имам Абу Дауд бин ал-Ашас ас-Сиджистани. Неговият сборник се счита за една от шестте канонични колекции на хадисите Кутуб-ус-Ситте, които определят Сунната на сунитите, а другите достоверни автори са Сахих Бухари, Муслим, Насаи, Тирмизи и Ибн Маджа.

Колекцията на Абу Дауд се състои от 5274 хадиси в 43 книги.


Той бил изключително богоязлив човек, посветил целия си живот в служба на Аллах (с.т) и Неговата религия. Никога не вършел дело, освен в името на Аллах (с.т) и винаги се стараел да украси своят нрав с примери от живота на Божия Пратеник (с.а.с). Може би точно поради тази причина измежду 500 хиляди хадиса той избрал за най-важни следните четири хадиса, като казал: „Не зная нещо, което да е по-важно да научат хората след Корана, от сунната на Пророка (с.а.с)..

...

Имам Абу Дауд е написал много книги, а най-значителната от тях е неговия сборник от хадиси Ас-Сунан. Тази книга се приема от учените (в науката хадис) на трето място по степен на достоверенност след сборниците на Сахих Бухари и Муслим.