Насаи

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Имам Ахмад Ан-Насаи съставя достоверна колекция от хадиси - "Сунан Ан-Насаи". Неговата колекция се преподава по света във всеки ислямски институт, считана единодушно за една от шестте канонични колекции на хадисите Кутуб-ус-Ситте, които определят Сунната в сунитският ислям, а другите пет са колекциите на Сахих Бухари, Муслим, Абу Дауд,Тирмизи и Ибн Маджа. "Сунан Ан-Насаи" съдържа приблизително 5700 хадиси (с повторения) в 52 книги.

Кратка биография

Ахмад ибн Шуайб ибн Али ибн Синан Абу Абд ар-Рахман ал-Насаи (829г. - 915г.) е роден в известния град Наса , разположен в Западна Азия, известен по онова време като Хуссан, който е известен център за ислямски знания, където са разположени много религиозни учени, а проучванията в хадисите са на върха. Той посещава главно събранията и специализира в изучаването на хадисите. Когато е на 20 години, той започва да пътува. Той обхваща Арабския полуостров, търсейки знания от религиозните учени в Ирак, Куфа, Хиджаз, Сирия и Египет. Накрая решава да се установи в Египет.

Имам ан-Насаи е известен с изключително широкото си осъзнаване от дефектите на хадисите и условията на разказвачите, като е учил от известните учители: Исхак ибн Рахве, Имам Абу Дауд(автор на Сунан Абу Дауд) и Кутабах ибн Саид. След като решил да остане в Египет, започнал да изнася лекции. Много хора присъстват на срещите му и много известни ислямски учени се превръщат в негови ученици, а най-известните от тях са:

  • Имам Абул Касим Табарани;
  • Ахмад ибн Мохамед ал-Хашими също известен като Ибн ас-Сунни;
  • Шейх Али, синът на известния Мухадит, имам Тахауи;
  • Ахмад ибн Мохамед ибн Салама Ал-Ади, прочутият учен на Ханафи от Фик;
  • Абу Утман Ан-Найсабури;
  • Хамзах ибн Мохамед ал-Кинани;
  • и много други.

Сборника с хадиси "Сунан ан-Насаи" се отличава от другите 5 колекции заради не срещани до тогава традиции. Например търпи критики от Ибн Катир, който казва: "В Сунан ал-Насай, ние откриваме неизвестни или незначителни по отношение на позицията, сред които намираме известна омразна репутация, а в нея се откриват слаби и дефектни и неодобрени традиции."

Имам Насаи получава огромно похвала от много от изтъкнатите учени от хадисите, които свидетелстват за енциклопедичното му запаметяване, майсторство и осъзнаване на недостатъците и разказвачите на хадисите:
Имам Адх-Дахаби казва: "Нямаше никой в ​​началото на 300-годишната (по Хиджра), по-добър в запаметяването, отколкото Ан-Насай. Той беше по-добре запознат с хадисите, с недостатъците и разказвачите му, дори повече от мюсюлманите- Абу Дауд и Абу Иса (Ат-Тирмизи). Той беше в същия ранг на Ал-Бухари и Абу Зурах".

Ада-Даракутни казал: "Абу Абдур-Рахман (Ан-Насай) е бил поставен на върха на всички учени на този (хадис) знание в своята епоха".

Абу Али Ана-Найсабури каза: "Безспорният водещ учен на хадисите е Абу Абдур-Рахман Ан-Насай, който ни разказва хадисите."

Абу Абдула ибн Манда казал: "Онези, които разказват автентичните хадиси и разграничават установените от недостатъците и истината от лъжата, са само четири: Ал-Бухари, Муслим, Абу Дауд и Абу Ан-Насай".

Имам Ад-Даракутни каза: "Абу Бакр Ал-Хадад Аш-Шафии разказвал много хадиси, но не разказвал на други освен хадисите на Ан-Насай. Той каза: "Приех го (Ан Насаи) като извинение между мен и Всемогъщия Аллах".

Ибн Ал-Атир казал: "Той (Абу Абдур-Рахман Ан-Насаи) е приел Шафийското училище във Фид и е имал някои ритуали според училището на Имам Аш-Шафии. Той беше благочестив и утвърден учен."

Ал-Тагриб, ал Навави и Ал-Суюти смятат, че: "Правилно е да се каже, че книгите на Ал-Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи ан-Насаи са пропуснали много малко традиции". А Ибн Халдун, казва: "Това са добре познатите мисионери във вярата".


Източници