Ибн Маджа

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Сунан Ибн Маджа е колекция от достоверни хадиси, съставена от Абу Абдуллах Мухаммад ибн Йазид ибн Абдуллах ибн Маджа Рабии ал-Казвини (824г.–887г.). Той е написал един от шестте най-известни сборника с хадиси, наречени Кутуб-ус- Ситте, които определят сунната в сунитския ислям, а другите пет са колекциите на Сахих Бухари, Муслим, Абу Дауд,Тирмизи и Насаи Колекцията съдържа 37 книги (глави), които са разделени на 1515 дяла. Съдържа 4341 хадиса, от които 3002 хадиса са споменати и в останалите сборници от Кутуб-ус Ситта. Повечето от хадисите са достоверни (сахих) или приемливи (хасан-ус сахих). Освен това сборникът съдържа 613 слаби хадиси (ахадис-ул дайф) и 99 хадиса, класифицирани като мункар (отхвърлени) или маудуа (измислени фалшифицирани). Хадисите в него са кратки и рядко се повтарят.

Кратка биография

Има разногласия между учените от къде идва името му Ибн Маджа. Една група са на мнение, че Маджа е името на баща му, друга група твърдят, че това е името на дядо му, а трета група казват, че това е прякор на баща му.

Няма достатъчно знания за неговият живот – знае се само, че е роден в село, наречено Казуин през 824г.

След като се учи от учителите в родния си град и близките градове, той започва пътуванията си, когато е на 21 или 22 години, в други страни, за да придобие повече знания за хадисите и други ислямски науки. Ибн Яузи пише в Ал-Мунтазим: "Той пътува до Корасан, Ирак, Хиджаз, Египет и Шам и присъства на събранията на ислямските учени.". Имам Ханбал пише: "Той пътува до Куфа и Басра, Египет и Шам."

Той също се е научил от учените в Мекка и Медина и по-късно е пътувал до Багдад, където е седалището на халифата, но той никога не спира, а продължава пътуванията си, търсейки знание, като отново пътува до Дамаск, Хомс, Египет , Исфахан, Ашкелон (пристанище в Югоизточна Палестина) и Нишапур, където той станал ученик на звездите и знаменитостите на хадисните науки.

Учителите на Ибн Маджа

Ибн Маджа в една от книгите си споменава, че пътувал до следните ислямски градове Басра, Багдат, Мекка-и Мукаррама, Шам, Кайро, Хоросан, Рей и др. Като споменава също, че по време на пътешествията си се срещнал и взел уроци от известни личности в науката хадис, като:

 • Абу Бакр бин Аби Шайба;
 • Ибрахим бин ал-Мунзирий ал-Хазими;
 • Мухаммад бин Абдуллах бин Нумайр;
 • Абдуллах бин ал-Муауия;
 • Хишам бин Аммар.

Учениците на имам Ибн Маджа

Следните учени споменават, че са взели уроци от имам Ибн Маджа:

 • Мухаммед бин Иса ал-Абхари;
 • Аби Хасан ал Каттан;
 • Сюлейман бин Язид ал-Казуини;
 • Ахмад бин Ибрахим ал-Казуини;
 • Исхак бин Мухаммед ал-Кауини и др.

Трудове

Освен Китаб-ус Сунан Имам Ибн Маджа написал още:

 • Тафсир-ул Коран (Тълкуване на Корана);
 • Тарих-ул Малиих (История за сподвижниците на Пророка)


Източници