Беседа:Грешки в Корана: Моисей и Аарон – вуйчовци на Иисус

От УикиИслям
Направо към: навигация, търсене
Грешки в Корана
1.Наследствените закони на Аллах
2.Моисей и Аарон – вуйчовци на Иисус
3.Спаси ли Аллах семейството на Ной?
4.Създаването на небето и земята

Заключение

Без съмнение, дъщерята на Имран е Мариам(Дева Мария - майката на Иисус):

35. Когато жената на Имран рече: "Господи мой, посветих онова, което е в утробата ми, единствено на Теб да служи. Приеми го от мен! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия."

36. И когато го роди, каза: "Господи, родих го женско." А Аллах най-добре знаеше какво е родила. Мъжкото не е като женското. "И я назовах Мариам. И Те моля да я закриляш от прокудения сатана заедно с потомството й!" 37. И я прие нейният Господ с хубав прием, и я отгледа като хубав кълн, и я повери на Закария.Всякога, щом Закария влизаше при нея в нейното светилище, намираше там препитание. Рече: "О, Мариам, откъде имаш това?" Тя рече: "От Аллах е. Аллах безмерно дава препитание комуто пожелае.
38. Там Закария позова своя Господ. Рече: "Господи мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си Чуващия зова."
39. И както стоеше, молейки се в светилището, ангелите го призоваха: "Аллах те благовества за Яхя, който ще потвърди Слово от Аллах, ще бъде господар, целомъдрен и пророк от праведниците."
40. Рече: "Господи мой, как ще имам син, когато вече ме застигна старостта, а жена ми е бездетна?" Рече: "Така! Аллах прави каквото пожелае."
41. Рече: "Господи, дай ми знак!" Рече: "Знакът за теб е три дни да говориш с хората само като посочваш. И споменавай често своя Господ, и Го прославяй вечер и сутрин!
42. И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра над жените от народите!
43. О, Мариам, смири се пред своя Господ и сведи чело до земята в суджуд , и се кланяй с покланящите се!"
44. Това е от вестите на неведомото, Ние ти го разкриваме. Не бе ти при тях, когато хвърляха калемите си кой от тях да се грижи за Мариам. Не бе там и когато се караха.

45. Когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].

Коран 3:35-45

Вижда се съвсем ясно, че Мария(Мариам), сестрата на Харун /Аарон/, е майка на Иисус(Иса)

27. И отиде с него при своя народ, носейки го. Рекоха: "О, Мариам, ти стори нещо осъдително.
28. О, сестро на Харун, баща ти не беше лош човек и майка ти не беше блудница."

29. И посочи тя към него. Рекоха: "Как ще беседваме с дете в люлка?"
30. Рече то: "Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк.
31. И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат , докато съм жив.
32. И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Той горделив, непокорен.
33. И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!"
34. Това е Иса, синът на Мариам ­ словото на истината, в която се съмняват.

Коран 19:27-34


От казаното до тук в Корана, Иисус следва да е племенник на Моисей и Аарон /падат му се вуйчовци/.


Apologetic arguments

Throughout history Muslims have formed two main arguments to refute claims by critics, that Muhammad (or whoever wrote the Qur'an) mixed up two Mary's by copying the wrong genealogy from the circling Christian and Jewish teachings during the Islamic prophet's time.

Muslim argument 1: "The Qur'anic text in reality refers to Imran as the ancestor of Mary, mother of Jesus"

Here the Muslim apologists claim that Mary is the ancestor of Imran, and more specific, his son Aaron.

proof of scholarly claim(s) needed on to-do list

Refutation:

This Islamic argument seems to be refuted by Коран(Англ.) 3:35-36 which, as seen above, makes it clear that the wife of Imran had a daughter named Mary, seemingly erasing the possibility of her being a far descendant of Imran.

Also, just a few verses down the line, this same Mary bears a child of her own, called Jesus, the Messiah, according to the Quran:

(And remember) when the angels said: O Mary! Lo! Allah giveth thee glad tidings of a word from him, whose name is the Messiah, Jesus, son of Mary, illustrious in the world and the Hereafter, and one of those brought near (unto Allah).
Коран 3:45

Muslim argument 2: "Imran is really Joachim"

Some Muslim scholars have tried to refute the controversy surrounding Imran by arguing that he is in fact the Catholic Joachim, who is the father of Mary, mother of Jesus, according to non-Biblical Catholic and Orthodox Christian teachings. In fact, these two denominations of Christianity call this father of Mary 'Saint Joachim'.

proof of scholarly claim(s) needed on to-do list

However the above mentioned verse in the Коран 19:28 states clearly that she is the sister of Haroun (Aaron), again placing her 1400 years prior to her actual life.

Muslim argument 3: "Sister of Aaron really means descendant of Aaron"

Ibn Kathir (a 14th century scholar, generally considered the best scholar of all time by Sunni's) gave the following explanation in his tafsir:

(O sister of Harun!) referring to the brother of Musa, because she was of his descendants. This is similar to the saying, `O brother of Tamim,' to one who is from the Tamimi tribe, and `O brother of Mudar,' to one who is from the Mudari tribe. It has also been said that she was related to a righteous man among them whose name was Harun and she was comparable to him in her abstinence and worship.

This argument seems far fetched, since even the given comparisons are not even one-on-one. In the comparing sayings the associated name is that of the founding father of that tribe. But in the case of Mary and Aaron, the latter is not a 'tribe starter' but the actual ancestor of Mary.


Абул-Касим Сулеймаан ибн Ахмад ат-Табараани каза за (Коран 66: 5): "в този стих, Аллах обеща на пророка Му, нека Аллах изпрати мир на него, че ще се омъжи за вдовицата: Асийа, съпруга на фараона, и с девицата: Mария бинт(дъщерята на) Имран ".
Ибн Катир в неговия екзегетика за стих (66: 5)