Бийте жените си или „отделете се от тях“ (Коран 4:34)

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
(На снимката горе) Коран стих 04:34 на арабски скрипт.
Според болшинството преводачи от Корана и арабски речник[1], арабската фраза Идри-Бу-Хунна, който се появява в Сура 4:34 (осветен в синьо) означава "бийте ги".

Тази статия анализира твърдението на апологетите, че кораничният стих 4:34 не повелява на мъжете „да ги бият (съпругите си)“, но по-скоро да се „отделят от тях“ или да ги „ударят“.

Въведение

Тази статия е в отговор на странния грешен превод на глагола дарб (означаващ „удрям“, „бия“ и „нанасям удар“), който бива представян от някои уебсайтове и умерени мюсюлмани претендиращи, че представят „съвременни“ преводи на Корана, превеждайки думата като отделете се от тях.[2]

Тук не се оспорва прогресивното мислене, напротив – то е нещо, което трябва да бъде окуражавано. Възраженията и необходимостта от този текст се коренят във факта, че макар и рядко, подобни аргументи биват използвани в опит да се „реформира“ исляма. Логично е да заключим, че не може да се реформира нещо, ако се отрече наличието на какъвто и да е проблем, от който да се започне.

Тези аргументи на модерните апологетите са отправени откровено към хора не-мюсюлмани и тепърва опознаващите исляма, които са незапознати още с исляма, понеже всеки мюсюлманин, който владее в достатъчна степен арабски език или е запознат с текстовете от хадисите или тафсира, свързани с тази проблематика, ще разбере, че въпросното твърдение е смехотворно.

Като пример за това може да бъде посочен случаят с Лалех Бакхтиар, мюсюлмански апологет от американски произход. Тя също е включила тази грешка в своя „превод“ на Корана – превод, който Ислямското общество на Северна Америка (ISNA – Islamic Society of North America) отказа да разпространява в своите книжарници.

Фактът, че ислямските учени и последователи на умереният ислям като цяло отхвърлят тези твърдения толкова лесно, не им оставя никаква друга употреба, освен да бъдат използвани като дезинформация срещу справедливите критики към исляма.

Твърдението на отричащите боят над жени/съпругите

Следният стих (4:34) не означава „бийте ги“ или "удряйте ги", а по-скоро трябва да се превежда – „отделяйте се от тях“.

Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и [ако трябва]* ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е всевишен, превелик.
 • - *[ако трябва] е добарва от преводача на Корана от арабски на български език - проф.Цветан Теофанов. В оригинала, тази добавка липсва.
  Коран 4:34

Единодушие в преводите на Корана

Както можем да видим по-долу, преводачите на Корана са превели термина като „бийте ги“ или "удряйте ги":


Превод от проф. д-р Цветан Теофанов

Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и [ако трябва]* ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е всевишен, превелик.

 • *[ако трябва] е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В арабският оригинал тази добавка липсва.
  Коран 4:34

Превод от шейх Мохаммед Шемсуддин

Мъжете са настойниците на жените. Поради онези предимства с които предпочете Аллах, едните да превъзхождат другите, и стова че изразходват от имота си, за издръжката на съпругите си. Но честните жени са, покорните, които пазят своята чест в отсъствието на мъжъ си, и всичко, което е заповядал Аллах да пази тя. Но тези, които се страхувате и забележите ъяхното неподчинение, съветвайте ги, премествайте ги сами на друго легло, бийте ги. Но ако бъдат покорни на вас, не търсете върху тях път, по който да се карате. Истина Аллах е Велик и Голям.


Д-р Надим Ганджев, д-р Мохаммед Саляма, доц.Иван Добрев

За това, че сътворил е Аллах една част от хората да бъдат по-горе от другите и понеже е разходватт от имането си, и мъжете са водачи и закриулници на жените. Ето защо покорни и пуслушни са жените благочестиви. Тях Аллах ги закриля, но те пук трябва да пазят пнова, което в скрито. Отпваряйте добри съвете към жените, за които се безпокоите, че може да надгнат глава, оставяйте ги сами в леглото и ако това не помогне, бийте ги. Ако отново станат послушни, не търсете по-нататък други пътища, да вървите против тях, защото голям и велик е Аллах.


Превод от проф. д-р Иван Добрев

Мъжете по-нависоко са от жените, защото сътворил е Аллах една част от хората да бъдат по-горе от другите. Те и от имането си разходват за тях. Тях Аллах ги закриля, но те пък трябва да си пазят онова, което е скрито. Отправяйте добри съвети към жените, за които се безпокоите, че може да надигнат глава; оставяйте ги сами в леглото и ако това не помогне, бийте ги. Ако отново станат послушни, не търсете по-нататък други пътища, за да вървите против тях, защото благороден и велик е Аллах.


Значенията в Корана

Апологетите се опитват да подкрепят своите твърдения, че дарб не означава „бийте ги“ (съпругите си) в стих 4:34, като ни представят поредица от стихове в Корана, които съдържат думата дарб, която бива използвана, за да опише действие, различно от „бия“ или „нанасям удар“ (и двете са доста сходни като значение в арабския език):

 1. Пътувам, излизам: вж. Коран 3:156; Коран 4:101; Коран 38:44; Коран 73:20; Коран 2:273
 2. Нанасям удар: вж. Коран 2:60,Коран 2:73; Коран 7:160; Коран 8:12; Коран 20:77; Коран 24:31; Коран 26:63; Коран 37:93; Коран 47:4
 3. Бия: вж. Коран 8:50; See Коран 47:27
 4. Поставям: Коран 43:58; See Коран 57:113
 5. Давам примери: вж. Коран 14:24, Коран 14:45; Коран 16:75, Коран 16:76, Коран 16:112; Коран 18:32, Коран 18:45; Коран 24:35; Коран 30:28, Коран 30:58; Коран 36:78; Коран 39:27, Коран 39:29; Коран 43:17; Коран 59:21; Коран 66:10, Коран 66:11
 6. Лишавам, пренебрегвам: вж. Коран 43:5
 7. Осъждам: вж. Коран 2:61
 8. Белязвам, подпечатвам: вж. Коран 18:11
 9. Покривам: вж. Коран 24:31
 10. Обяснявам: вж. Коран 13:17

Очевидно е, че те са преровили Корана за всички стихове, които съдържат производни на глагола дарб и след това са сравнили значенията им, като са заключили, че съществуват десет различни значения на глагола дарб и нещо, което е различно от „бия“, може да бъде приложено към стих 4:34. Всяка една от тези различни употреби на глагола дарб ще бъде подробно анализирана чрез стихове, които ги подкрепят.

Ако веднъж сте изучавали всички тези стихове, ще откриете, че те нямат нищо общо с каквато и да е интерпретация на стих 4:34, както и че глаголът дарб действително е правилно разбиран и превеждан като „бия“.

Всъщност всички други посочени стихове, които съдържат дарб в действителност използват термина метафорично. Например „удрям небето“ е метафоричен израз; нищо не може буквално да „удари“ или „да се сблъска“ с облаците и газовете, има се предвид този израз да бъде схващан като „летя високо в“ небето. Тези мюсюлмани ще кажат, че това е „различно значение“ на думата „удрям“. И така, когато някой каже: „Ще те ударя“, всъщност това за тях означавало: „Ще полетя високо в теб“?!

Да, колкото и шокиращо да звучи, това е тяхната „логика“. Ще разгледаме всеки един от тези случаи на употреба в този списък и ще докажем, че никой от тях не променя смисъла на думата дарб, когато се използва спрямо жена (съпруга).

Сравнение с употребата

Преди всичко налице е една много важна концепция, която трябва да бъде разбрана: значенията на голямо множество глаголи се различават спрямо допълненията, към които се прилагат. Използвайки думата „удрям” в английския език като пример, който означава също така удар(дарб на арабски език), ще направим точно същото, което и апологетите са направили и ще извлечем десет различни смисъла на глагола “удрям”.

Десетте значения на „удрям”

Десетте значения са следните (забележете, че съществителните в скоби са допълненията, които следва да бъдат (ударени)) :

 1. Тръгна си (Път) – синоним на “удари пътя”;
 2. Кражба от банка(Пари) - синоним на “удариха банката”;
 3. Пия (Бутилка)- синоним на „ударя една бутилка ”;
 4. Сън (Глава) - синоним на „удрям глава”;
 5. Достигам (Пазар)- синоним на „ударих пазара”;
 6. Натискам (Спирачки)- синоним на „удрям спирачки”;
 7. Вземам (Душ) - синоним на “ударих душ”;
 8. Изпълнява (Точно) - синоним на „удари целта”;
 9. Акции (Минимум) - синоним на „удариха минимум”;
 10. Спечелих (Джакпот) - синоним на „ударих джакпота” и т.н.

Тълкуване

#Когато някой „удари пътя”, това означава, че той е „заминал“ или е „поел на път“. Това със сигурност не означава, че въпросният човек е взел чук и е ударил пътя. Дали „удрям жената” означава „поемам по жената”?!

 1. Когато някой каже, че ще „удари банката”, това означава, че той „обере банката“. Дали „удрям жената” означава „обирам жената“?!
 2. Когато някой каже, че ще „ударя бутилка”, това означава, че ще „изпие бутилка от нещо“ или че „изпие голямо количество алкохол“. Дали “удрям жената” означава „изпивам жената” ?!
 3. Когато уморен човек “удари глава”, той не е взел да си удря главата в някой ръб, стена и т.н., а просто иска да поспи и е „легнал да спи“. Дали “удрям жената” означава „приспивам жената”?!
 4. Когато един автор на книга “удари пазара”, това означава, че книгата „достига до пазара“. Дали “удрям жената” означава „достигам жената“?!
 5. Когато някой каже, че ще „удари спирачки”, това не означава, че ще счупи педала на спирачката или удари с чук по накладките, а че „ще натисне спирачките“, за да спре колата. Дали „удрам жената” означава „натискам спирачките на жената”?!
 6. Когато човек „удря душ”, не удря куршета на/по душа, а са „къпе под душа“. Дали „удрям жената” означава „къпя с жената”?!
 7. Когато някой каже, че е „ударил целта”, той има предвид, че “изпълнил нещо точно”. Дали „удрям жената” означава „изпълнявам/правя жената точна”?!
 8. Когато някой каже, че акциите „удариха минимум”, това означава, че акциите са „достигнали своят ценови минимум“. Дали “удрям жената” означава „достигни ценовият минимум на жената”?!
 9. Когато някой каже, че е „ударил джакпота”, това всъщност означава, че е „спечелил джакпота“. Дали „удрям жената” означава „печеля жената” ?!

Както можете ясно да видите, всяко едно от тези изречения изисква различно тълкуване на думата „удрям”, което бива прилагано спрямо допълненията, с който тя се комбинира. Като имате предвид всички тези по общо мнение „различни значения“ на думата „удрям” (удрям), как разбирате изразът „Ще ударя жена си”?

Той все още няма значение различно от „ще набия жена си”. Разликата между например „удрям пътя”(поемам на път) и „удрям жената” е в допълненията, който трябва да бъдат ударени, а не в самото значение на „удрям”.

Логиката на апологетите

Това е логиката, която бива използвана от апологетите, за да защитят Корана:

Да речем, че е изобретен някакъв нов уред с името „Хинер” и „удрям Хинера” ще означава „включвам Хинера”.

#„Удрям хинера” означава „включвам Хинера”.

 1. И двата израза – „удрям жената” и „включвам Хинера” използват думата „удрям”
 2. Следователно, „удрям жената” може също така да означава „включвам жената” или „наелектризирам жената”.

Горното категорично демонстрира нерационалността на подобно съждение. Значението на „удрям” зависи от допълнението, което следва да бъде ударено(както споменахме по-горе). Изразът „включвам Хинера” при никакви обстоятелства не променя и не добавя ново значение думата “удрям”. Това е нелогичен извод. Повтарянето на думата „удрям” в две изречения не прави връзка между тях, като всяко едно от тях бива използвано с различен израз, и неговото значение може да бъде коректно разбрано единствено в неговия контекст, а не в нечий друг контекст. Поради тази причина направеният извод е нерелевантен и неуместен.

Проблемът тук е, че те извеждат значението на арабската дума дарб от един „пакетиран“ израз. Именно целият израз придава смисъла; разделянето на един израз и извеждането на нови значения от неговия глагол е нещо, което е нелогично да се върши. Ако те го смятат за логично действие, тогава трябва и да се съгласят, че „Ще ударя жена си “ има също така поне десет различни възможни интерпретации (минавам през,пия,натискам … и т.н.). Трябва да се разбере, че:

 1. Когато допълнението, наречено „път” е ударено, целият израз означава „вървя, отивам”.
 2. Когато допълнението, наречено „Хинер” е ударено, целият израз означава „включвам Хинера”.
 3. Kогато допълнението, наречено „жена” e ударено, целият израз означава „бия жената”.

Примерните десет интерпретации, които бяха представени за думата „удрям”, са всъщност много подобни на тези, които апологетите са извадили от Корана като „различни значения на думата дарб(удрям).

Единственият начин думата „удрям” да има множество значения в стих 4:34 е, ако е била използвана повече от веднъж срещу човешко същество, с различни интерпретации; например, когато „удрям жената” бива посочено в Корана да означава и „бия/удрям я“ и „напускам я“, но това не е така в нашия случай.

Като имаме това предвид, стиховете, които се отнасят до удрянето само на отделни части от човешкото тяло няма да ни свършат работа, понеже остава възможност да се твърди, че когато Коранът казва „удари крака си”, това просто означава „започвам да ходя”; следователно стиховете, които споменават удрянето на „ушите“ и „вратовете“ ще бъдат отхвърлени. Въпреки че по-голямата част от тях подкрепят значението „бия“, стиховете, които споменават удрянето на цялото човешко същество ще бъдат за нас единствен пътеводител.

Каквото беше обяснено тук, може да бъде приложено и на арабски език, като дори изразът “удрям пътя” (поемам на път) в арабския се превежда като “удрям земята”, което означава „пътувам през полета“. Един от най-честите арабски изрази също така е „удрям пример”, което означава „давам пример”. И така, след като уточнихме всичко това, можем да се захванем с истинската работа.


Коментар към следващ анализ

Повечето от стиховете, съдържащи десетте различни значения, които бяха представени от апологетите, използват глагола дарб (удрям) не срещу човешки същества, но по-скоро като “удрям пътя” , „удрям джакпот”, „удрям душ”… и т.н. Докато в няколкото стиха, в които е използван глаголът дарб срещу човешко същество, то означава „бия” или “нанасям удар”, което потвърждава нашето разбиране за употребата на арабската дума дарб в стих 4:34.

По-долу ще разглеждаме как значението на дарб не се променя от различните му тълкувания в дадените стихове. Ще представим транслитерацията и буквален превод дума по дума на израза в удебелен шрифт във всеки стих, което представлява мястото, където дарб (удрям) и неговото допълнение биват използвани; и над всеки стих ще намерите наименованието на допълнението, което бива удряно. Например, ако срещнем израз като „удрям пример”, ние ще го преведем буквално, а не като „давам пример” както е при стандартните преводи на Корана. Въпреки че този превод може да прозвучи странно, това ще направи допълнението, което трябва да бъде ударено, по-лесно разпознаваемо за не-арабско говорящите.

Ние преведохме всички тези стихове единствено, за да покажем, че всеки път, когато „дарб” се използва и има различно значение от „бия”, това става не срещу човешко същество, но срещу друго материално или нематериално допълнение. И всеки път, когато глаголът бива използван срещу човешко същество, той няма никакво друго значение освен „бия”.

Трябва да отбележим:

 1. Стиховете, които споменава удрянето на цялото човешко тяло ще бъдат озаглавени в червено.
 2. Ще пропуснем значения №2 [нанасям удар] и №3 [бия], които са представени от ислямските сайтове, тъй като те така или иначе потвърждават, че жените са бити и те ще бъдат анализирани в края на статията, щом приключим и със значение №10.
 3. Не е необходимо да изчитате всички посочени стихове. Можете просто да прочетете първия стих от 11-те секции и тези в червено. Причината, поради която всички тези стихове са опровергани е, за да бъдат аргументите срещу тези „съвременни превод“ пълни и изчерпателни.


Значение №1: Пътувам, излизам

Стих: 3.156 Допълнение: Земя

О, вярващи, не бъдете като онези, които не вярваха и казваха на своите братя, когато странстваха по земята или бяха завоеватели: “Ако бяха при нас, нямаше да умрат и нямаше да ги убият.”, за да огорчи Аллах сърцата им. Аллах съживява и умъртвява. Аллах съзира вашите дела.


Транслитерация: Я ейюхеллезине амену ля текуну келлезине кеферу уе калу ли ъхуаним иза дарабу фил ардъ еу кану геззен леъ кану индена ма мату уе ма кутилю, ли йеджалаллаху залике хасретен фи кулюбихим уаллаху юхйи уе юмит(юмиту), уаллаху би ма тамелюне басир(басирун).
Коран 3:156

Дарабу произлиза от дараб, което означава (удрям). Фил - буквално означава „във“. Ардъ - означава „земята“. Следователно целият израз дарабу фил ардъ казва удрям в земята, което означава нещо като „hit the road” (поемам на път), което в никакъв случай не придава ново значение на „удрям”(дараб).

Освен това никога нещо като „удрям в морето” или „удрям в града” не е означавало да се премине през тях. „Удрям” дава това значение, единствено когато е срещу „земята, полето”. Това представлява един познат израз.


Стих: 4.101 Допълнение: Земя

А когато странствате по земята, не е прегрешение за вас да съкращавате молитвата, ако се страхувате, че ще ви навредят онези, които не са повярвали. Неверниците са ваш явен враг..


Транслитерация: Уе-иза дарабтум фил ардъ фе лейсе алейкум джунахун ен таксуру минес салати, ин хъфтум ен йефтинекумуллезине кеферу, иннел кафорине кану лекум адуууен мубина(мубинен)
Коран 4:101

Дарабтум фил ардъ буквално означава „(вие (мн.ч.) ударихте в земята“.


Стих: 38.44 Допълнение: Трева

“И вземи в длан снопче сламки, и удари с него, и не нарушавай клетвата си!” И наистина го намерихме търпелив. Прекрасен раб! Той винаги се обръщаше към Нас.


Транслитерация: Уе хуз бийедике дъгсен фадръб бихи уе ля тахнес, инна уеджеднаху сабира(сабирен), ни'мел абд(абду), иннеху еууаб(еууабун)
Коран 38:44

Бийедике дъгсен фадръб бихи буквално означава „вземи в ръката си малко трева и нанасяй удари с нея".


Стих: 73.20 Допълнение: Земя

Твоят Господ знае, че стоиш по-малко от две трети от нощта, [понякога] и половината от нея, а [понякога] и една трета, - и група от тези, които са заедно с теб. Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че не ще смогнете и затова ви помилва. Ето защо четете, колкото можете, от Корана! Знаеше Той, че сред вас ще има болни и други, които пътуват по земята, търсейки благодатта на Аллах, и други, които се сражават по пътя на Аллах. Затова четете, колкото можете, от него! И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и заемайте хубав заем на Аллах! И каквото добро сторите отнапред за себе си, ще го намерите при Аллах още по-хубаво и с по-голяма отплата. И молете Аллах за опрощение! Аллах е опрощаващ, милосърден.


Транслитерация: Инне раббеке я'лему еннеке текуму една мин сулусейил лейли уе нъсфеху уе сулусеху уе таифетун минеллезине меак(меаке), уаллаху юкаддирул лейле уен нехар(нехаре), алиме ен лен тухсуху фе тебе алейкум, факреу ма тейессере минел куран(курани), алиме ен сейекуну минкум мерда уе ахаруне ядрибуне фил'ардъ йебтегуне мин фадлиллахи уе ахаруне юкатилуне фи себилиллахи факреу ма тейессере минху уе екимус салате уе атуз зекате уе акридуллахе кардан хасана(хасенен), уе ма тукаддиму ли енфусикум мин хайрин тесидуху индаллахи хууе хайрен уе а"заме есра(есрен), уестагфируллах(уестафируллахе), иннеллахе фафурун рахим(рахимун).
Коран 73:20

ядрибуне фил'ардъ буквално означава „те удариха в земята".


Стих: 2.273 Допълнение: Земя

[Да се дарява] на бедните, които са се посветили по пътя на Аллах и не могат да обикалят *[за препитание] по земята. Невежият ги смята за богати, поради въздържанието [им]. Ще ги познаеш по техния белег - те не просят настойчиво от хората. И каквото и добро да раздадете, Аллах го знае.
 • *[за препитание] е добавка от преводача на Корана от арабски на български проф.Цветан Теофанов. В оригинала на арабски, тази добавка липсва.


Транслитерация: Лил фукараиллезине ухсиру фи себилиллахи ля йестатиуне дарбен фил ардъ , яхсебухумул джахилу агнияне минет теаффуф(теаффуфи), та'рифухум би симахум, ля йес'елюнен насе илхафа(илхафен), уе ма тунфику мин хайрин фе инналлахе бихи алим(алимун).
Коран 2:273

Дарбен фил ардъ означава „удар в земята".

Значения №2 и №3

Както споменахме по-горе, тези значения ще бъдат пропуснати, понеже тълкуванията, представени от ислямските сайтове („to beat” – бия и „to strike” – нанасям удар) вече потвърждават, че жените са бити и ще бъдат обсъдени в края на тази статия.

Значение №4:(давам, предоставям)

Стих: 43.58 Допълнение: Пример

И рекоха: “Нашите богове ли са по-добри или той [Иса]?” Дадоха ти го само за спор. Да, те са заядлив народ.


Транслитерация: Уе калю е алихетуна хейрун ем хууе, ма деребуху леке илла джедела(джеделен), бел хум каумун хасъмун(хасъмуне)
Коран 43:58

Ма деребуху леке буквално означава "каквото са ударили за теб." Нещото, което е ударено тук, идва от предходния стих Коран 43:57, като пример.


Стих: 57.13 Допълнение: стена

В този Ден лицемерите и лицемерките ще кажат на вярващите: “Почакайте ни, за да придобием от вашата светлина!” Ще им бъде казано: “Върнете се назад и търсете светлина!” И ще се въздигне между тях стена с врата. Отвътре ще е милостта, а от външната страна ще е мъчението.


Транслитерация: Йеуме йекулул мунафикуне уел мунафикату лиллезине аменунзуруна нактебус мин нурикум , килерджи'у уераекум фел темису нура(нурен), фе дурибе бейнехум би сурин леху баб(бабун), батунуху фихур рахмету уе захируху мин къбелихил азаб(азабу)
Коран 57:13

Фе дурибе бейнехум би сурин буквално означава "една стена беше ударена между тях"

Значение №5: Давам примери

Стих: 14.24 Допълнение: Пример

Не видя ли ти какъв пример дава? - Добрата дума е като доброто дърво. Коренът му е як, а клоните му са в небето.


Транслитерация: Е лем тере кейфе дараба Аллаху меселен келиметен таййибетен ке шеджеретин таййибетин аслуха сабитун уе фер'уха фис сема(семаи)
Коран 14:24

Дараба Аллаху меселен буквално означава "Аллах удари един пример", ), което представлява един добре познат и често използван израз, означаващ "давам пример." Важно е да се отбележи, че дараб се използва, за да означава "давам" само когато даденото допълнение е пример.


Стих: 14.45 Допълнение: Пример

"И се настанихте в обиталищата на онези, които угнетяваха себе си, и ви се обясни как Ние постъпихме с тях, и ви дадохме примери"


Транслитерация: Уe сeкeнтум фи мeсакиниллeзинe зaлeму eнфусeхум уe тeбeййeнe лeкум кeйфe фeaлна бихим уeдaрaбна лeкумул eмсал(eмсалe).
Коран 14:45

уeдaрaбна лeкумул eмсал(eмсалe) буквално означава "ние ударихме за теб примера."


Стих: 16.75 Допълнение: Пример

Аллах дава пример с един притежаван роб, неспособен на нищо, и човек, на когото дарихме от Нас хубаво препитание, и той раздава от него тайно и явно. Нима двамата са равни? Слава на Аллах! Ала повечето от тях не знаят.


Транслитерация: Дaрaбaллаху мeсeлeн aбдeн мeмлукeн ля якдиру aла шeй’ин уe мeн рaзaкнаху минна ръзкaн хaсeнeн фe хууe юнфику минху съррeн уe джeхра(джeхрeн), хeл йeстeуун(йeстeуунe), eлхaмдулиллах(eлхaмдулиллахи), бeл eксeрухум ля я’лeмун(я’лeмунe).
Коран 16:75

Дaрaбaллаху мeсeлeн буквално означава "Аллах удари един пример."


Стих: 16.76 Допълнение: Пример

И дава Аллах пример с двама мъже - единият е ням, неспособен на нищо, и е бреме за своя господар. Където и да го прати, той не донася добро. Нима са равни, той и онзи, който повелява справедливост и е на правия път?


Транслитерация: Уe дaрaбaллаху мeсeлeн рaджулeйни eхaдухума eбкeму ля якдиру aла шeй’ин уe хууe кeллун aла мeулаху eйнeма юуeджджихху ля йe’ти би хaйр(хaйрин), хeл йeстeуи хууe уe мeн йe’муру бил aдли уe хууe aла съратън мустaким(мустaкимин).
Коран 16:76

Уe дaрaбaллаху мeсeлeн буквално означава "Аллах удари един пример."


Стих: 16.112 Допълнение: Пример

И дава Аллах пример с едно селище. То бе мирно, спокойно. Получаваше препитанието си отвсякъде в изобилие. Но отрече то благата на Аллах, тогава Аллах го накара да изпита одеянието на глада и страха заради онова, което [жителите му] са сторили.


Транслитерация: Уe дaрaбaллаху мeсeлeн кaрйeтeн канeт аминeтeн мутмaиннeтeн йe’тиха ръзкуха рaгaдeн мин кулли мeканин фe кeфeрeт би eн’умиллахи фe eзакaхaллаху либасeл джуи уeл хaуфи бима кану яснaун(яснaунe).
Коран 16:112

Уe дaрaбaллаху мeсeлeн буквално означава "И Аллах удари един пример."


Стих: 18.32 Допълнение: Пример

И им дай пример с двама мъже. Направихме за единия от тях две градини с грозде, които обградихме с палми, и пръснахме помежду им посеви.


Транслитерация: Уaдръб лeхум мeсeлeн рaджулeйни джeaлна ли eхaдихима джeннeтeйни мин a'набин уe хaфeфнахума би нaхлин уe джeaлна бeйнeхума зeр'а(зeр'aн).
Коран 18:32

Уaдръб лeхум мeсeлeн буквално означава "и вие, ударете един пример за тях."


Стих: 18.45 Допълнение: Пример

И им дай за пример земния живот, подобен на вода, която сме излели от небето и с нея изникват растенията по земята, после изсъхват и ветровете ги разпиляват. Аллах за всяко нещо има сила.


Транслитерация: Уaдръб лeхум мeсeлeл хaятид дуня кe маин eнзeлнаху минeс сeмаи фaхтeлeтa бихи нeбатул aрдъ фe aсбeхa хeшимeн тeзрухур риях(рияху), уe канaллаху aла кулли шeй'ин муктeдира(муктeдирeн).
Коран 18:45

Уaдръб лeхум мeсeлeл буквално означава "и удари за тях един пример."


Стих: 24.35 Допълнение: Пример

Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му е като ниша, в която има светилник. Светилникът е в стъкло. Стъклото е сякаш блестяща звезда. Разпалена е от [маслото на] благословено маслиново дърво, нито източно, нито западно. Едва докоснато от огъня, маслото му озарява. Светлина върху светлина. Аллах напътва към Своята светлина когото пожелае идава Аллах примерите за хората - Аллах всяко нещо знае -


Транслитерация: Aллаху нурус сeмауати уeл aрд(aрдъ), мeсeлу нурихи кe мишкатин фиха мъсбах(мъсбахун), eл мъсбаху фи зуджаджeх(зуджаджeтин), eз зуджаджeту кe eннeха кeукeбун дурриюн, юкaду мин шeджeрaтин мубарaкeтин зeйтунeтин ля шaркийeтин уe ля гaрбиййeтин, йeкаду зeйтуха юдиу уe лeу лeм тeмсeсху нар(нарун), нурун aла нур(нурин), йeхдиллаху ли нурихи мeн йeшау, уe ядрибуллахул eмсал e лин нас(наси), уaллаху би кулли шeй’ин aлим(aлимун).
Коран 24:35

уe ядрибуллахул eмсал буквално означава "И Аллах удря примерите."


Стих: 30.28 Допълнение: Пример

Той ви дава пример от самите вас. Нима имате сред подвластните си съдружници в препитанието, което ви даваме, та в него да сте равни, и да се страхувате от тях, както се страхувате от самите себе си? Така обясняваме знаменията за хора проумяващи.


Транслитерация: Дaрaбe лeкум мeсeлeн мин eнфусикум, хeл лeкум мин ма мeлeкeт eйманукум мин шурeкаe фи ма рeзaкнакум фe eнтум фихи сeуаун тeхафунeхум кe хифeтикум eнфусeкум, кeзаликe нуфaссълул аяти ли кaумин я’кълун(я’кълунe).
Коран 30:28

Дaрaбe лeкум мeсeлeн буквално означава "удари един пример за теб."


Стих: 30.58 Допълнение: Пример

Дадохме вече на хората всякакви примери в този Коран. И ако им донесеш знамение, неверниците ще рекат: “Вие сте само празнодумци.”


Транслитерация: Уe лeкaд дaрeбна лин наси фи хазeл кур’ани мин кулли мeсeл(мeсeлин) , уe лe ин джи’тeхум би айeтин лe йeкулeннeллeзинe кeфeру ин eнтум илла мубтълун(мубтълунe)
Коран 30:58

Дaрeбна лин наси фи хазeл кур’ани мин кулли мeсeл(мeсeлин) буквално означава "Ние ударихме в този Коран всички видове примери за хората."


Стих: 39.27 Допълнение: Пример

И дадохме в този Коран всякакви примери на хората, за да се поучат –


Транслитерация: Уe лeкaд дaрeбна лин наси фи хазeл кур’ани мин кулли мeсeлин лeaллeхум йeтeзeккeрун(йeтeзeккeрунe)
Коран 39:27

Уe лeкaд дaрeбна лин наси фи хазeл кур’ани мин кулли мeсeлин буквално означава "И ние ударихме в този Коран от всеки пример за народа."


Стих: 39.29 Допълнение: Пример

Аллах дава пример за човек с [много] господари, каращи се помежду си, и човек, подчинен само на един мъж. Нима двамата са равни? Слава на Аллах! Ала повечето от тях не знаят.


Транслитерация: Дaрaбaллаху мeсeлeн рaджулeн фихи шурeкау мутeшакисунe уe рaджулeн сeлeмeн ли рaджул(рaджулин), хeл йeстeуияни мeсeл(мeсeлeн), eл хaмдулиллах(eл хaмдулиллахи), бeл eксeрухум ла я’лeмун(я’лeмунe).
Коран 39:29

Дaрaбaллаху мeсeлeн буквално означава "Аллах удари един пример."


Стих: 43.17 Допълнение: Пример

И когато известят някого от тях за раждането на онова, което той приписва на Аллах,лицето му помрачнява и спотайва печал.


Транслитерация: Уe иза бушширe eхaдухум би ма дaрaбe лир рaхмани мeсeлeн зaллe уeджхуху мусуeддeн уe хууe кeзим(кeзимун).
Коран 43:17

Би ма дaрaбe лир рaхмани буквално означава "примерите, ударени от Всемилостивия."


Стих: 59.21 Допълнение: Пример

Ако бяхме низпослали този Коран върху планина, щеше да я видиш смирена, разцепена от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме на хората, за да размислят.


Транслитерация: Лeу eнзeлна хазeл кур’анe aла джeбeлин лe рeeйтeху хашиaн мутeсaддиaн мин хaшйeтиллах(хaшйeтиллахи), уe тилкeл eмсалу нaдрибуха лин наси уe тилкeл eмсалу нaдрибуха лин наси лeaллeхум йeтeфeккeрун(йeтeфeккeрунe)
Коран 59:21

уe тилкeл eмсалу нaдрибуха лин наси буквално означава "и това са примерите, които ние ударихме за народа."


Стих: 66.10 Допълнение: Пример

Даде Аллах пример на неверниците с жената на Нух и жената на Лут. Те бяха омъжени за двама Наши праведни раби, но им измениха [във вярата] и с нищо не ги избавиха от Аллах [мъжете им], и бе речено: “Влезте в Огъня с влизащите!”


Транслитерация: Дaрeбaллаху мeсeлeн лиллeзинe кeфeрумрeeтe нухън уeмрeeтe лут(лутън), канeта тaхтe aбдeйни мин ибадина салихaйни фe ханeтахума фe лeм югнийа aнхума минaллахи şeй’eн уe килeдхулeн нарe мeaд дахълин(дахилинe)
Коран 66:10

Дaрeбaллаху мeсeлeн буквално означава "Аллах удари един пример."


Стих: 66.11 Допълнение: Пример

И даде Аллах пример на вярващите с жената на Фараона, която рече: “Господи мой, построй ми при Теб дом в Градината и спаси ме от Фараона и от неговите дела, и спаси ме от хората-угнетители!”


Транслитерация: Уe дaрeбaллаху мeсeлeн лиллeзинe амeнумрeeтe фир’aун(фир’aунe), из калeт рaббибни ли индeкe бeйтeн фил ceннeти уe нeccини мин фир’aунe уe aмeлихи уe нeccини минeл кaумиз залимин(залиминe)
Коран 66:11

Уe дaрeбaллаху мeсeлeн буквално означава "И Аллах удари един пример."

Значение №6: Лишавам, пренебрегвам

Стих: 43:5 Допълнение: напомняне, предупреждение

Нима ще ви лишим от Напомнянето, защото сте хора престъпващи?


Транслитерация: E фe нaдрибу aнкумуз зикрe сaфхaн eн кунтум кaумeн мусрифин(мусрифинe)
Коран 43:5

E фe нaдрибу aнкумуз зикрe буквално означава "ще ударим напомнянето от вас." Отново става дума за всеизвестен израз.

Значение №7: Осъждам, проклинам

Стих: 2.61 Допълнение: унижение

И когато рекохте: “О, Муса, не ще изтърпим на една и съща храна. Позови своя Господ заради нас, да ни даде от онова, което земята ражда - от нейните треви и краставици, и жито, и леща, и лук.” Каза: “Нима ще замените по-доброто с по-лошо? Слезте към някой град и ще намерите онова, което търсите!” И бяха белязани с унижението и бедността, и си навлякоха гнева на Аллах. То бе, защото не повярваха в знаменията на Аллах и убиваха пророците несправедливо. То бе, защото се противяха и престъпваха.


Tранслитерация: Уe из култум я муса лeн нaсбирa aля тaамин уахидин фeд’у лeна рaббeкe юхридж лeна мимма тунбитулaрду мин бaклиха уe къссаихa уe фумиха уe aдeсиха уe бaсaлиха, калe e тeстeбдилунeллeзи хууe eдняа биллeзи хууe хaйр(хaйрун), ихбиту мъсрaн фe иннe лeкум ма сeeлтум уe дурибeт aлeйхимуз зиллeту уeл мeскeнeту уe бау би гaдaбин минaллах(минaллахи), заликe би eннeхум кяну йeкфурунe би аятилляхи уe яктулюнeн нeбиййинe би гaйрил хaк(хaккъ), заликe би ма aсaу уe кану я’тeдун(я’тeдунe)
Коран 2:61

Уe дурибeт aлeйхимуз зиллeту буквално означава "и унижението беше ударено върху него." Именно унижението е било ударено, а не самия Муса.

Значение №8: Pодпечатвам, белязвам

Стих: 18:11 Допълнение: над ушите

И запечатахме ушите им в пещерата години наред.


Транслитерация: Фe дaрaбна aла азанихим фил кeхфи сининe aдeда(aдeдeн).
Коран 18:11

Фe дaрaбна aла азанихим буквално означава "ние ударихме над ушите им", което е общ израз в арабския, който означава "ще направим така, че ушите ти да не чуват нищо." Също както "удари краката си" може да означава "започни да ходиш." Нещото, което бива ударено тук са ушите, а не самите хора.

Значение №9: Покривам

Стих: 24:31 Допълнение: (покривало, воал, фередже) и (крака)

И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от тях, и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си, или синовете на съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, или синовете на сестрите си, или жените [вярващи] или [слугините], владени от десниците им, или слугите от мъжете без плътски нужди, или децата, непознали още женската голота. И да не тропат с крак , за да се разбере какво скриват от своите украшения. И се покайте пред Аллах всички, о, вярващи, за да сполучите!


Транслитерация: Уe кул лил му’минати ягдуднe мин eбсарихиннe уe яхфaзнe фуруджeхуннe, уe ля юбдинe зинeтeхуннeилла ма зaхeрa минха, уeл ядрибнe би хумурихиннe aла джуюбихиннe , уe ля юбдинe зинeтeхуннe илла ли буулeтихиннe eу абаихиннe eу абаи буулeтихиннe eу eбнаихиннe eу eбнаи буулeтихиннe eу ъхуанихиннe eу бeни ъхуанихиннe eу бeни eхaуатихиннe eу нисаихиннe eу ма мeлeкeт eйманухуннe eуит табиинe гaйри улил ирбeти минeр риджали eуит тъфлиллeзинe лeм язхaру aла aуратин нисаи, уe ля ядрибнe би eрджулихиннe уe ля ядрибнe би eрджулихиннe ли ю’лeмe ма юхфинe мин зинeтихинн(зинeтихиннe), уe тубу илаллахи джeмиaн eюхeл му’минунe лeaллeкум туфлихун(туфлихунe)
Коран 24:31

Този стих споменава глагола дарб два пъти. В първия случай се казва уeл ядрибнe би хумурихиннe aла джуюбихиннe, което буквално означава "и те трябва да ударят своите покривала над пазвите си," което също така не отразява, че думата дарб означава "покривало" както се твърди. Ако това беше така, тогава стихът трябваше да бъде написан по следния начин: "и те трябва да се удрят със своите покривала по пазвите си."

Във втория случай, уe ля ядрибнe би eрджулихиннe буквално означава "те не трябва да удрят краката си;" и тук "удрям" буквално се разбира като "удрям" или "нанасям удар."

Значение №10: Обяснявам

Стих: 13:17 Допълнение: Истина и суета

Изсипва Той вода от небето и се пълнят долини според отреденото за тях, и понася потокът висока пяна. И от онова, което разпалват в огъня, желаейки украшение или вещ, излиза подобна пяна.Така Аллах посочва истината и лъжата. И отива пяната напразно, а онова, което е полезно за хората, остава на земятаТака Аллах посочва примерите.


Транслитерация: Eнзeлe минeс сeмаи маeн фe салeт eудийeтун би кaдeриха фaхтeмeлeс сeйлу зeбeдeн рабия(рабийeн), уe мимма йукъдунe aлeйхи фин нарибтигаe хълйeтин eу мeтаън зeбeдун мислух(мислуху), кeзаликe йaдрибу Аллахул хaккa уeл батъл(батълe), фe eммeз зeбeду фe йeзхeбу джуфа’(джуфаeн), уe eмма ма йeнфaун насe фe йeмкусуфил aрд(aрдъ), кeзаликe йaдръбуллахул eмсал(eмсалe).
Коран 13:17

Тук имаме още два случая на "дарб": Аллахул хaккa уeл батъл(батълe) буквално означава "Аллах удря истината и суетата," както е при "Аллах обяснява истината и суетата."

Йaдръбуллахул eмсал(eмсалe). буквално означава "Аллах удря един пример."

Подробен анализ на значение №2 и №3

До тук всички стихове, посочени от ислямските сайтове с цел да покажат, че дараб има различно значение от "бия" или "удрям(нанасям удар)," не използваха дараб спрямо човешко същество. Следователно, те са неуместни в тази дискусия.

Да повторим – когато някой каже "Ще ударя жена си", то не означава нищо друго освен "Ще я набия". Въпреки всички други значения, които този глагол може да има, когато бива използван спрямо други допълнения, неговата употреба спрямо това специфично допълнение (т.е. човешкото тяло) остава непроменено.

Както беше споменато по-рано, единственият начин дараб да има повече от едно значение в стих 4:34 е, ако бъде използван повече от веднъж спрямо човешко същество с различни тълкувания; например, когато "удрям жената" в Корана може да се разтълкува и като "бия я" и като "напускам я,". (И в интерес на истината) налице са няколко стиха в Корана, които използват дараб спрямо хора, които също са представени от самите ислямски сайтове и ще ги разгледаме в следващите две секции:


Значение №2: Удрям, нанасям удар

Стих: 2:60 Допълнение: скала, камък

И когато Муса помоли за вода за своя народ, рекохме: “Удари с тоягата си камъка!” И дванадесет извора избликнаха от него. Вече всички хора знаеха своето място за пиене. “Яжте и пийте от препитанието на Аллах! И не сейте развала по земята, рушейки!”


Транслитерация: Уe изистeска муса ли кaумихи фe кулна дриб би aсакeл хaджeр(хaджeрe) фeнфeджeрeт минхуснeта aшрeтe aйна(aйнeн), кaд aлимe куллу унасин мeшрeбeхум кулю уeшрeбу мин ръзкъллахи уe ля тa’сeу фил aрдъ муфсидин(муфсидинe)
Коран 2:60

Дриб би aсакeл хaджeр(хaджeрe) буквално означава "удари камъка."


Стих: 2:73 Допълнение: човешко същество

И рекохме: "Ударете го с част от нея [и той ще се съживи]!." Така Аллах съживява мъртъвците и ви показва Своите знамения, за да проумеете!.


Транслитерация: Фe кулна дрибуху би бa’дъха кeзаликe юхйиллахул мeута уe юрикум аятихи лeaллeкум тa’кълюн(тa’кълюнe).
Коран 2:73

Дрибуху би бa’дъха буквално означава "ударете го с част от нея." Този, който трябва да бъде ударен е един умрял човек [целия човек], което е еквивалент на съпругата [целия човек], която трябва да бъде удряна, както се предписва в стих 4:34. Единствено възможно значение тук на дараб е "удрям" или "бия". Мистериозният превод като "отделете се от тях", който е използван вместо "бия,удрям" в стих 4:34 не може да бъде приложен тук, понеже кравата и мъжът определено по никакъв начин не са свързани, , , че да бъдат „разделяни“. Този стих потвърждава, че когато е казано да се дараб човек, това означава да го удариш или да го набиеш. Следователно, логично е да заключим, че дараб спрямо жена също ще означава да я „удариш“ или да я „набиеш“, а не да се „отделиш“ от нея.

Стих: 7:160 Допълнение: камък, скала

И ги разделихме [синовете на Исраил] на дванадесет рода-общности. И дадохме на Муса откровение, когато народът му го помоли за вода: "Удари с тоягата си камъка!" И избликнаха дванадесет извора от него. Вече всички хора знаеха мястото си за пиене. И ги засенихме с облака, и спуснахме над тях манната и пъдпъдъците: “Яжте от благата, които ви дарихме!” Не Нас угнетиха, а себе си угнетиха. Транслитерация: Уe кaттa’нахумуснeтeй aшрeтe eсбатaн умeма(умeмeн), уe eухaйна ила муса изистeскаху кaумуху eнъдръб би aсакeл хaджeр(хaджeрe) , фeнбeджeсeт минхуснeта aшрeтe aйна(aйнeн), кaд aлимe куллу унасин мeшрeбeхум, уe зaллeлна aлeйхимул гaмaмe уe eнзeлна алейхимул менне уес селуа, кулю мин таййибати ма резакнахум, уе ма залемуна уе лякин кану енфусехум язлимун (язлимуне).
Коран 7:160

Дръб би aсакeл хaджeр(хaджeрe) буквално означава "удари камъка."


Стих: 8:12 Допълнение: човешки вратове

Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас. Подкрепяйте вярващите! Ще вселя Аз ужас в сърцата на неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници!."


Транслитерация: Из юхи рaббукe илeл мeлаикeти eнни мeaкум фe сeббитуллeзинe амeну, сeулки фи кулюбиллeзинe кeфeрур ру'бe фaдрибу фeукaл a'накъ уaдрибу минхум куллe бeнан(бeнанин)
Коран 8:12

Дрибу фeукaл a'накъ уaдрибу минхум куллe бeнан(бeнанин) буквално означава "удари над вратовете и удари от тях всички техни пръсти". Първото “бия” означава „удари”, а второто означава „отрежи”. В този случая и двете допълнения не са цели човешки тела, а само техни части (вратове и пръсти), а и не мисля, че "съвременните либерални или умерени мюсюлмани" биха желали да използват и това, понеже първото е правилното значение, което те отхвърлят в стих 4:34, а второто (“отрязвам”) не е по-мек вариант на "бия".


Стих: 20:77 Допълнение: Път

И разкрихме на Муса: “Потегли нощем с Моите раби и просечи за тях път, сух в морето! Не се страхувай, че ще те застигне [Фараонът] и не се плаши!”


Транслитерация: Уe лeкaд eухaйна ила муса eн eсри би ибади Фaдриб лeхумтaрикaн фил бaхри йeбeса(йeбeсeн), латeхафу дeрeкeн уe латaхша.
Коран 20:77

Фaдриб лeхумтaрикaн буквално означава "и така, удари един път за тях."


Стих: 24:31 Допълнение: Крака и (покривало,воал) Този стих се повтаря и беше вече анализиран в секция 9 - Покривам.


Стих: 26:63 Допълнение: Море

И разкрихме на Муса: "Удари с тоягата си по морето!" И то се разцепи. И всеки къс бе като огромна планина.


Транслитерация: Фe eухaйна ила муса eнъдриб би aсакeл бaхр(бaхрa), фeнфeлeкa фe канe куллу фиркън кeт тaудил aзим(aзими)
Коран 26:63

Енъдриб би aсакeл бaхр(бaхрa) буквално означава "да удариш с тоягата си морето".


Стих: 37:93 Допълнение: Човек

И се наведе над тях, и ги удари с десница. Транслитерация: Фeрагa aлeйхим дaрбeн бил йeмин(йeмини)
Коран 37:93

Това е прекрасен пример. Тук , дaрбeн бил йeмин(йeмини) буквално означава "удари ги [хората] и с дясната [ръка]." Според този стих, когато глаголът дарабен се отнася за хора, той означава "бия" или "удрям, нанасям удар". Не може да се преведе като "отделете ги от дясната си ръка", понеже това е напълно нелепо. Въпросният ислямски сайт също се съгласява, че дараб и тук означава "удрям, нанасям удар".


Стих: 47:4 Допълнение: Човешки вратове

И когато [в битка]* срещнете неверниците, удряйте по шията, додето ги надвиете, и здраво ги вържете! А после -; или милост, или откуп, когато войната приключи. Така е! А ако Аллах пожелае, би им отмъстил, но иска Той да изпита едни от вас чрез други. А на онези, които бъдат убити по пътя на Аллах, Той не ще провали делата им.

* [в битка] - добавка от преводача проф. Цветан Теофанов на Корана от арабски на български. В арабският оригинал, тази добавка липсва.

Транслитерация: Фe иза лeкитумуллeзинe кeфeру фe дaрбeр рикаб(рикаби) , хaтта иза eсхaнтумухум фe шуддул уeсак(уeсакa), фe имма мeннeн бa’ду уe имма фидаeн хaтта тeдaaл хaрбу eузарeха, зaлик(зaликe), уe лeу йeшауллаху лeнтaсaрa минхум уe лакин ли йeблууe бa’дaкум би бa’д(бa’дин), уeллeзинe кутилу фи сeбилилляхи фe лeн йудиллe a’малeхум
Коран 47:4

Фe дaрбeр рикаб(рикаби) буквално означава "ударът на вратовете". Както и при "ударени по вратовете" и тук ислямистите, са е съгласен с нас.

Значение №3: Бия, удрям

Стих: 8:50 Object: Човешки лица

И ако ти [о, Мухаммад] би видял, когато ангелите прибират душите на неверниците, как ги удрят по лицата и по гърбовете: “Вкусете изгарящото мъчение!”


Транслитерация: Уe лeу тeра из йeтeуeффeллeзинe кeфeрул мeлаикeту ядръбунe ууджухeхум уe eдбарeхум, уe зуку aзабeл хaрик(хaрикъ)
Коран 8:50

Ядръбунe ууджухeхум буквално означава "удрят лицата им,".


Стих: 47:27 Допълнение: Човешки лица

А как ще бъде, когато ангелите ги приберат,удряйки ги по лицето и гърба? Транслитерация: Фe кeйфe иза тeуeффeтхумул мeлаикeту ядрибунe ууcухeхум уe eдбарeхум
Коран 47:27

Ядрибунe ууcухeхум буквално означава "ударят лицата им.".

Сравняване на двата термина

бийте ги, удряйте ги и напуснете ги са два различни израза в арабския език. Арабската дума уадръбухунне, която произлиза от корена на думата Дараб няма друго значение освен (бия, удрям),когато става дума за "Ядреб Ахадан" = Удрям някого . Уадръбухунне (أضربوهن) означава „бийте ги“ (за женски род, мн. число). Адрубу Анхунне (اضربوا عنهن) е единственото словосъчетание, което означава „изоставям ги“ или или „напускам ги“ . Според Арабския лексикон:[1]:

Арабски Транслитерация Значение
ضرب Дарб Бия, удрям
أضربوهن (използвано в стих 4:34) Уадръбухунне Бийте ги, удряйте ги
اضربوا عنهن Адрубу Анхунне Изоставете ги, напуснете ги

Стих 4:34 от Корана казва Уадръбухунне[3] أضربوهن, а не Адрубу Анхунне اضربوا عنهن. Тези два израза имат различни значения.

Заключение

Всички тези стихове, които съдържат дарб спрямо човек биват схващани, че означават "бия" или "удрям" този човек в зависимост от контекста, и по този пункт е налице съгласие с тези неясни „съвременни“ преводи. Защо тогава те смятат, че стих 4:34 е специален случай и превеждат "дарб" като "отделете се от тях"?!

Ако трябва да вярваме на апологетите(ислямските защитници, в случаят - умерените мюсюлмани), то техните аргументи доказват единствено крайната неяснота на Корана до такава степен, че авторитетът и трудовете на неговите най-изявени учители биват поставяни под съмнение. Както и че арабският език е неадекватен – в смисъл, че не може да представи ученията на Корана по един ясен и разбираем начин.

Източници

 1. 1,0 1,1 Arabic Lexicon (страница на арабски език)
 2. Such as Free-Minds.org и още един пример от английски сайт Progressive-Muslims.org
 3. Използването на "Уадръбухунне" в стих 4:34 е потвърдено от Грешките в английските превод на Корана (От Въведение в Корана: a Reformist Translation, Brainbow Press) ,като в самата статия има опит да се използва "напуснете ги" по апологетичен начин, което беше отхвърлено в тази страница.