Повредеността на предишните Писания (Коран 2:79)

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
Quran 2-79.png

Тази статия анализира тезата, в която Коранът заявява, че предишните Писания (Тората[1] и Инджила[2]) са били физически повредени.

Въведение

Докато ранните ислямски учители като Ибн ал-Лайт, Ибн Раббан, Ибн Кутайба, Ал-Якуби, Ал Табари, Ал-Бакилани, Ал-Масуди и Сахих Бухари биха го отхвърлили,[3][4] днес е всеобщо разпространено вярването в това, че Коранът определя предишните Писания (Тората и Инджила) като физически повредени от тези, които са имали задължението да ги пазят (юдеите и християните). Следователно Коранът представлява „завръщане“ към истинското послание на Библейския Бог. Ако бъдат помолени да посочат доказателство за тезата си, при която Коранът казва, че предишните Писания са били повредени, апологетите ще представят стих от Коран 2:79 като доказателство:

Коран

Превод от проф. д-р Цветан Теофанов

Горко на онези, които с ръцете си пишат Писанието, после изричат: “Това е от Аллах.” – за да го продадат на нищожна цена! Горко им заради онова, което ръцете им написаха и горко им заради онова, което придобиха!


Коран 2:79

Превод от шейх Мохаммед Шемсуддин

Тежко и горко на тези, които преписват изопачено Теврата с рацете им. След това казват: Това е изпратено от Аллах."За да търгуват с това и да го продават евтино. Тежко и горко на тях от това, което са писали с рацете им.Тежко и горко им от това, което са спечелили лъжливо.


Д-р Надим Ганджев, д-р Мохаммед Саляма, доц.Иван Добрев

Горко им на онези, които пишат Книгата свещена със собствените си ръце, а после, за да могат срещу нищожна цена да продават това, което са написали, казват, че то е от Аллах. Горко им заради това, което са написали, горко им заради това, което са спечелили!


Дали този единствен стих доказва повредеността на предишните Писания? Нека да изследваме какво наистина Коранът казва относно Тората и Инджила; и да изследваме стих от Коран 2:79 в неговия собствен контекст,както и аргументите срещу гореспоменатите стихове, за да видим дали вярването за физическата повреденост на Писанията е валидно.

Какво казва Коранът спрямо повредеността

Ще започнем като погледнем стиховете от Корана, които говорят за повредеността на предишните Писания:

Ала угнетителите подмениха словото, което им бе казано, с друго. И изсипахме над угнетителите напаст от небето, защото бяха нечестивци.
Коран 2:59
Нима копнеете да ви повярват, щом част от тях слушаха Словото на Аллах, после го преиначаваха, знаейки, след като го бяха проумели? И щом срещнеха вярващите, казваха: “Ние повярвахме.” А щом се уединяха един с друг, казваха: “Нима ще им разправяте онова, което Аллах ви е разкрил, че да ви оспорват с него пред вашия Господ?” Нима не проумявате? Нима не знаят, че Аллах знае и каквото спотайват, и каквото разгласяват?
Или ще кажете, че Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му] бяха юдеи или християни? Кажи: “Вие ли знаете повече, или Аллах?” И кой е по-голям угнетител от онзи, който е скрил у себе си свидетелство от Аллах? Аллах не подминава вашите дела.
Коран 2:140
Онези, които продават на нищожна цена обета към Аллах и своите клетви, те нямат дял в отвъдния живот и Аллах не ще им проговори, и не ще ги погледне в Деня на възкресението, и не ще ги пречисти, и ще има за тях болезнено мъчение.А група от тях – четейки – си кривят езиците, за да смятате, че това е от Писанието, а то не е от Писанието, и казват: “Това е от Аллах”, а то не е от Аллах, и изричат лъжа за Аллах, знаейкиНе се е случвало човек, дарен от Аллах с Писанието и мъдростта, и пророчеството, да каже на хората: “Бъдете на мен раби, а не на Аллах!”, а: “Бъдете всеотдайни към Господа съгласно Писанието, което сте преподавали и изучавали!”.
И когато Аллах взе обета от дарените с Писанието: “Да го разяснявате на хората и да не го скривате!”, те го захвърлиха зад гърба си и го продадоха на нищожна цена. Колко лошо е онова, което купуват!.
Коран 3:187
Някои от юдеите променят местата на думите и казват: “Чухме и не се подчинихме!” и “Чуй, глух да си!”, и: “Зачети ни!”, като кривят език и хулят религията. А ако кажеха: “Чухме и се покорихме!” и “Чуй”, и “Погледни ни!”, щеше да е по-добре за тях и по-право. Но Аллах ги прокле за тяхното неверие и не вярват освен малцина.
Коран 4:46
И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните.И от онези, които казваха: “Ние сме християни” приехме обет, но и те забравиха част от онова, което им бе напомнено. И възбудихме помежду им вражда и ненавист до Деня на възкресението. Тогава Аллах ще ги извести какво са направили.О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас да ви поясни много от онова, което сте скривали от Писанието, и да ви извини за много. При вас дойде от Аллах светлина и ясно Писание.
О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се в неверието сред онези, чиито усти изричаха: “Повярвахме!”, ала не вярваха сърцата им, и онези от юдеите, които все лъжата слушаха, все други недошли при теб хора слушаха. Преиначават словата, размествайки ги. Казват: “Ако ви се даде това, вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!” За онзи, когото Аллах иска да отклони – за него ти не разполагаш с нищо пред Аллах. Те са онези, чиито сърца Аллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор и в отвъдния за тях има огромно мъчение.
Коран 5:41

Анализ

Първото, което трябва да отбележим, когато четем тези стихове е използвания подбор на думи. Никъде в горните стихове не се казва, че юдеите или християните са написали в техните свещени книги нещо, което не е било разкрито от Аллах:

 • Коран 2:59 "подмениха словото, което им бе казано, с друго."
 • Коран 2:77 "Нима не знаят, че Аллах знае и каквото спотайват, и каквото разгласяват."
 • Коран 2:140 "скрил у себе си свидетелство от Аллах."
 • Коран 3:78 "А група от тях – четейки – си кривят езиците, за да смятате, че това е от Писанието"
 • Коран 3:79 "всеотдайни към Господа съгласно Писанието, което сте преподавали и изучавали"
 • Коран 3:187 "разяснявате на хората и да не го скривате!”, те го захвърлиха зад гърба си"
 • Коран 4:46 "Някои от юдеите променят местата на думите" и "кривят език и хулят"
 • Коран 5:13 "преиначават словата, размествайки ги" и "забравиха част от онова, което им бе напомнено."
 • Коран 5:15 " да ви поясни много от онова, което сте скривали от Писанието"
 • Коран 5:41 "Преиначават словата, размествайки ги."

До тук виждаме, че Коранът обвинява юдеите и християните, че са повредили своите писания; но единствено в тяхното устно рецитиране. Стих 2:77 от Корана обвинява юдеите, че преднамерено „пазят в тайна“ части от тяхната Тора от хората, които не познават юдейските писания. Ако физическите писания са били повредени, как биха знаели юдеите какво трябва да има в тях? Трябва ли да вярваме, че съществува „оригинална“ Тора, която стои някъде, за да могат юдеите да правят сравнения с нея; или може би съществува някакво специално юдейско училище или школа, където те учат онова, което е било „пропуснато“ от Тората? Кои юдеи са „запазили тайните“ за своите текстове? Някакви други юдеи? Защо? Ние знаем, че юдеите са грамотни хора, защото те „знаеха какво казва тяхната книга, но го криеха зад гърба си“. Дали те са криели информацията от неграмотните хора (като Мухаммад)? Това би паснало с обвинението на Корана, че юдеите „са изопачили книгата с езика си“.

Юдеите „са променили местата на думите“ и „са забравили голяма част от посланието“; тук отново не става въпрос за физическото повреждане на писанието, но (се твърди за) повреждане в рецитирането им пред тези, които не познават юдейските писания. Нека да разгледаме твърденията в стих 5:15 от Корана. Там се твърди, че Мухаммад „е пояснил“ това, което юдеите са „скривали“; Мухаммад също така е пояснил онова, което те са „подминали“. Ако настоящият текст е бил повреден, как е било възможно юдеите да го „подминат“? Със сигурност ако твърдението за физическото повреждане е вярно, Коранът би трябвало да използва думите от сорта на „части, които юдеите са премахнали от своите книги“ или „части, които са били пропуснати“.

Но не виждаме подобен начин на изразяване в езика на Корана; единствено имаме данни за убеждението на Мухаммад, че юдеите са лъжели относно това, което било написано в Тората им, с цел да го отхвърлят като пророк на техния Бог.

Какво потвърждава Коранът

Нека сега да погледнем това, което Коранът твърди, че потвърждава и подкрепя:

И щом при тях дойде от Аллах Книгата, потвърждаваща онова, което е у тях – а още отпреди бяха молили за помощ срещу неверниците, – и щом при тях дойде онова, което [вече] знаеха, не повярваха в него. Проклятието на Аллах е над неверниците
Коран 2:89
И когато им се каза: “Повярвайте в онова, което Аллах низпосла!” – рекоха: “Вярваме в низпосланото нам.” И не вярват в онова, което е след него, а то е истината, потвърждаваща онова, което е у тях. Кажи: “А защо преди убивахте пророците на Аллах, ако сте вярващи?”
Коран 2:91
Кажи: “Кой е враг на Джибрил?” Той го низпосла в твоето сърце с позволението на Аллах в потвърждение на съществуващото вече и като напътствие, и благовестие за вярващите.
Коран 2:97
И щом при тях дойде Пратеника на Аллах, за да потвърди наличното у тях, едни от дарените с Писанието хвърлиха зад гърба си Книгата на Аллах, сякаш не знаят.
Коран 2:101
Или ще кажете, че Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му] бяха юдеи или християни? Кажи: “Вие ли знаете повече, или Аллах?” И кой е по-голям угнетител от онзи, който е скрил у себе си свидетелство от Аллах? Аллах не подминава вашите дела.
Коран 2:140
Той ти низпосла Книгата с истината, потвърждаваща онова, което бе преди нея. И низпосла от по-рано Тората и Инджила.
Коран 3:3
И когато Аллах прие обета на пророците: “Колкото и да ви дарявам от писание и мъдрост, после при вас ще дойде Пратеник, да потвърди наличното у вас. Вярвайте в него и му помагайте!”, рече: “Съгласни ли сте и приемате ли безусловния обет към Мен?” Рекоха: “Съгласни сме.” Рече: “Засвидетелствайте, и Аз ще бъда с вас от свидетелите!”.
Коран 3:81
О, дарени с Писанието, повярвайте в онова, което низпослахме, за да потвърдим наличното у вас, преди ликове да изтрием и образа в тил да обърнем, или да ги прокълнем, както проклехме хората на Съботата. Повелята на Аллах непременно се изпълнява.
Коран 4:47
И как ще ти отредят да съдиш, когато у тях е Тората с присъдата на Аллах в нея? После подир това се отмятат. Тези не са вярващи.
Коран 5:43
И ти низпослахме Книгата с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.
Коран 5:48
И това е Писание, което Ние низпослахме – благословено, за да потвърди наличното допреди него, и за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и всички около нея. Които вярват в отвъдния живот, вярват и в него. Те спазват своите молитви.
Коран 6:92
Този Коран е от Аллах, а не друг го е съчинил – в потвърждение на онова преди него и за разяснение на Писанието – няма съмнение в него! – от Господа на световете.
Коран 10:37
В разказите за тях има поука за разумните хора. То не е предание измислено, а е потвърждение на онова, което е преди него и разяснение за всяко нещо, и напътствие, и милост за хора вярващи..
Коран 12:111
И рекоха: “Защо не ни донесе той [Мухаммед] знамение от своя Господ?” А нима не дойде при тях ясният знак за това в предишните Писания?
Коран 20:133
Книгата, която Ние ти разкрихме, е истината, потвърждаваща предходните [Писания]. За Своите раби Аллах е сведущ, всезрящ.
Коран 35:31
Да, той донесе истината и потвърди пратениците.
Коран 37:37
А преди него бе Писанието на Муса – водител и милост. А този [Коран] е потвърждаваща Книга на арабски език, за да предупреди угнетителите и да е радостна вест за благодетелните.
Коран 46:12
Рекоха: “О, народе наш, чухме Книга, низпослана подир Муса в потвърждение на онова, което е преди нея. Насочва тя към истината и към правия път.
Коран 46:30

Анализ

Коранът твърди, че е продължение на посланието на Аллах. Забелязваме в горните стихове, че той потвърждава посланието в предишните книги, които юдеите и християните са притежавали:

 • Коран 2:89 "при тях дойде от Аллах Книгата, потвърждаваща онова, което е у тях"
 • Коран 2:91 "истината, потвърждаваща онова, което е у тях"
 • Коран 2:101 "за да потвърди наличното у тях, едни от дарените с Писанието хвърлиха зад гърба си Книгата на Аллах."
 • Коран 2:140 "скрил у себе си свидетелство от Аллах"
 • Коран 3:81 "да потвърди наличното у вас"
 • Коран 4:47 "за да потвърдим наличното у вас"
 • Коран 5:43 "когато у тях е Тората с присъдата на Аллах."
 • Коран 20:133 "А нима не дойде при тях ясният знак за това в предишните Писания?"

От горните стихове можем да видим потвърждението от Корана, че юдеите и християните са имали непокътнати писания по времето на Мухаммад. Те са имали книгата с премъдростта на Аллах (Тората). Някои мюсюлмани твърдят, че части от нея са книга на Аллах, докато други части не са.

 • Ако напишете някаква тезa и някой я копира, като пропуска части и добавя други части към нея - това вече не е Вашата теза, но фалшификация на тезата Ви. Тогава бихте ли казали: „да, това е моята теза!“ или ще кажете: „части от това са мои, но тези части не са“? Със сигурност ако говорите за това, Вие ще заявите, че това вече не е Вашата теза, защото думите са променени.
 • Друг пример: някой иска от Вас да напишете десет числа, които впоследствие ще Ви бъдат продиктувани. Вие записвате пет от тях, но не можете да си спомните останалите пет, и така Вие си измисляте другите пет, за да допълните бройката до 10. Идва ред за проверка на числата, които сте написали. Дали ще Ви кажат: „да, това са числата, които Ви дадох (те съвпадат) или ще Ви кажат: „не, написали сте само пет от числата, които Ви дадох?“

Изводът е следният: ако физическите писания са били повредени, нямаше ли Аллах да каже, че „потвърждава това, което имате“ или щеше да каже, че „потвърдждава части от това, което имате“ и след това да посочи, че тези текстове не са вече непокътнати. Единствените заключения, които можем да направим от тези заявления на Аллах са, че:
(a) юдеите са били грамотни хора – те са познавали своите писания; те „са захвърлили книгата на Аллах зад гърбовете си, сякаш че те не са знаели нищо“. Как са могли те да познават книгата на Аллах, ако тя е била повредена?;
(б) че и юдеите, и християните са имали непокътнати (предполагаеми) откровения от Аллах, когато Коранът е бил разкрит. Понеже имаме ръкописи, които предхождат времето на Мухаммад, които са същите като съвременната Библия, тогава можем да заключим, че писанията, които имаме днес са същите от времето на Мухаммад.

Дали Аллах е имал предвид както Тората, така и Инджила?

До тук посочихме множество примери, където юдеите биват споменавани конкретно или просто като „хора на писанието“. Дали Аллах е имал предвид под „предишни писания“ (и повредеността им) единствено Тората или е включил и Инджила?

Той ти низпосла Книгата с истината, потвърждаваща онова, което бе преди нея. И низпосла от по-рано Тората и Инджила.
Коран 3:3
Кажи: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му], и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
Коран 3:84
Аллах не прощава да се съдружава с Него, но прощава всичко друго на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той измисля огромен грях.
Коран 4:48
И как ще ти отредят да съдиш, когато у тях е Тората с присъдата на Аллах в нея? После подир това се отмятат. Тези не са вярващи.Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците – според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения заради нищожна цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал – тези са неверниците. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него. А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Инджила, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.И нека хората на Инджила отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.И ти низпослахме Книгата с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

Анализ

В горепосочените кораничните се потвърждава факта, че Аллах твърди, че е разкрил както Тората (на Моисей), така и Инджила (на Иса). Стих 5:47 от Корана потвърждава, че Инджилът също така е бил неповреден по времето на Мухаммад, когато се казва „и нека хората на Инджила отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него!“. Това показва, че за да отсъдят истинността на Мухаммад относно пророческите му твърдения, християните е трябвало да се обърнат към Инджила, който те са имали, за да „потвърдят“ неговите твърдения. Аллах е заключил, че тяхното писание, както и това на юдеите, е неповредено.

Стих 2:79 от Корана в контекст

Мнозина ислямски апологети обвиняват критиците, че изваждат Корана „извън контекст“, за да направят така, че ислямът да изглежда лош. Въпреки това в случая със стих 2:79 от Корана, апологетите имат нужда да го изкарат извън контекст, за да „докажат“, че Коранът казва, „че предишните писания“ са били физически повредени. Тук това е в контекст:

Някои от тях са неграмотни, не познават Писанието, а само измислици. Ала те само предполагат.Горко на онези, които с ръцете си пишат Писанието, после изричат: “Това е от Аллах.” – за да го продадат на нищожна цена! Горко им заради онова, което ръцете им написаха и горко им заради онова, което придобиха!

Следователно ако трябва да погледнем към стих 2:79, който ни се дава от някои хора като доказателство, тогава би изглеждало, че Коранът обвинява някакви (непознати) хора в написване на книга без познания и с твърдението, че това е откровение от Аллах. Въпреки това ако погледнем предхождащия стих, забелязваме твърдението, че хората, които правят това са неграмотни. Това означава, че те не са прочели предишните откровения на Аллах.

Анализ

Неграмотни ли са юдеите и християните?

 • Коран 2:101 "дарените с Писанието хвърлиха зад гърба си Книгата на Аллах, сякаш не знаят"
 • Коран 2:140 "Или ще кажете, че Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му] бяха юдеи или християни? ....скрил у себе си свидетелство от Аллах?"
 • Коран 3:78 "..А група от тях – четейки – си кривят езиците, за да смятате, че това е от Писанието"
 • Коран 3:78 "казват: “Това е от Аллах”, а то не е от Аллах, и изричат лъжа за Аллах, знаейки."
 • Коран 3:187 "Аллах взе обета от дарените с Писанието: “Да го разяснявате на хората и да не го скривате"
 • Коран 5:13 "Те преиначават словата, размествайки ги. ."
 • Коран 5:47 "хората на Инджила отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него."

Цитатите от горепосочените стихове потвърждават, че юдеите и християните са били грамотни хора, които са познавали своите писания.

 • Юдеите са обвинени, че познават писанието, но когато Мухаммад е заявил, че пророк на Аллах, Коранът заявява, че те са „отхвърлили книгата“ (Тората) „зад гърбовете си, като че не се знаели нищо“.
 • Аллах потвърждава, че юдеите учат от писанието и „самите те го четат“.
 • На християните е казано, че те трябва да се допитат с книгите си и „да потвърдят“ това, което Мухаммад е казал, преди да го отхвърлят.
 • И на юдеите, и на християните е казано да отсъдят спрямо своите книги и Корана, за да отсъдят дали Мухаммад казва истината.

Единственият стих, който леко си прилича със стиховете 2:78-79 от Корана е стих 3:79. Въпреки това там юдеите биват обвинени, че знаят какво казват писанията им, но са го повредили с езика си. Как юдеите и християните би следвало да знаят, че Коранът потвърждава техните писания, ако те самите не могат да четат своите книги? Защо биха юдеите скрили писанието зад гърба си, ако те не знаеха какво казва то? Всички горепосочени стихове ни показват, че Коранът никога не е обвинявал юдеите и християните в неграмотност; а точно обратното, следователно стихът 2:79 от Корана не може да се отнася за тях, че „са написали писанието с ръцете си.“

Кои хора са неграмотни и кое „Писание“ са написали?

Коранът не уточнява до край точно какво писание е било написано от тези „неграмотни“ хора, но ако погледнем горепосочените доказателства, ще видим, че това не са хората на Писанието. Съществуват три възможни обяснения за това кои са били тези неграмотни хора, които са изфабрикували писанието:

 • Ако Хората на Писанието наистина са променяли писанието в тяхното рецитиране пред неграмотните хора, има резон да предположим, че един неграмотен човек (който няма възможност да чете оригиналните документи), след това е написал (или доразвил) чутото при рецитирането.
 • Аллах първоначално е бил лунно езическо божество; следователно тези стихове биха могли да означават, че езичниците са написали писанието и са твърдяли, че то е било дадено от Г-н „Имам дъщери лунни богини“ Аллах.
 • Коранът отправя предизвикателството „Сура като неговите“:
А ако се съмнявате в това, което сме низпослали на Нашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призовете своите свидетели – освен Аллах, – ако говорите истината!
Коран 2:23
Или казват [за Мухаммед]: “Той го е съчинил.” Кажи: “Донесете една сура подобна на неговите и призовете когото можете освен Аллах, ако говорите истината!”
Коран 10:38
Или казват: “Той си го е измислил.” Кажи: “Донесете десет сури подобни на неговите – измислени – и позовете когото можете, освен Аллах, ако говорите истината!.
Коран 11:13
Кажи: “И да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Коран, те не ще създадат такъв подобен, дори един на друг да си помагат.”
Коран 17:88
Нека донесат слово, подобно на него, ако казват истината!
Коран 52:34

Най-вероятно стих 2:78-79 се отнася за хората, които са приели предизвикателството да напишат „сура като неговите“. Въпреки това, понеже Коранът не уточнява напълно, можем само да кажем със сигурност, че стихът не се отнася за юдеите и християните.

Заключение

При преглед на доказателствата до тук, научихме следното:

 1. Коранът никога не е обвинявал юдеите и християните, че са повредили физически своите писания. Твърди се, че те са „променили местата на думите (с устата си)“ и че „са скрили части от даденото им послание“.
 2. Коранът твърди, че потвърждава писанията, които те имат. Това изключва възможността Хората на Писанието да са повредили книгите, които са притежавали по времето на Мухаммад. Езикът, използван в Корана потвърждава, че целите текстове са били непокътнати и „потвърдени“ от Корана. Понеже са налице библейски текстове, предхождащи исляма, които съвпадат с днешните, ние знаем, че днешните писания са същите като онези от времето на Мухаммад и преди това.
 3. . Знаем, че Аллах „потвърждава“ и Тората, и Инджила; Той казва на християните и юдеите да проверят своите специфични писания, за да „отсъдят каквото Аллах е разкрил“.
 4. И юдеите, и християните са били грамотни хора, които са познавали своите писания.
 5. Стих 2:79 от Корана, когато бива прочетен в контекст, твърди, че неграмотните хора са писали писанието „със своите собствени ръце“, като са претендирали, че е дело на Аллах. Понеже знаем, че хората на Писанието са били грамотни, тези стихове не се отнасят за тях.

Да вземем предвид следното доказателство: Коранът никога не е казвал, че физическите писания на предишните откровения са били повредени (както заключихме от стих 2:79). Ако предишните писания са неповредени, какво правим, ако Коранът противоречи на посланието на Библията? Нека видим какво Коранът казва, че трябва да се направи:

И ако се съмняваш в онова, което ти низпослахме [о, Мухаммед], питай четящите Писанието преди теб! При теб вече дойде истината от твоя Господ. И не бъди от съмняващите се!
Коран 10:94
И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите, ако самите вие не знаете!
Коран 21:7

Следователно стих 2:79 от Корана не се отнася до предишните писания

Източници

 1. Торара може да се намери и в книги от Библията, които са в Старият Завет и част от юдейската религия.
 2. Евангелията от Библията, които се намират в Новият Завет и са част от религията на християните.
 3. Camilla Adang (1996), Muslim Writers on Judaism & the Hebrew Bible from Ibn Rabban to Ibn Hazm, Leiden: Brill. ISBN 90-04-10034-2.
 4. G. Parrinder, Jesus in the Qur'an, Faber and Faber, Лондон 1965г.; Датски превод: Ten Have, Baarn 1978г., стр. 124.