Саудитска принцеса се обръща към мюфтия за намеса и забрана на браковете с малолетни и непълнолетни

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Статия на Юсуф ал-Хаза‘а, който пише за ситуираното в Лондон арабско онлайн-списание Elaph. Защитниците на правата на детето в Саудитска Арабия се опитват да променят или да претълкуват ислямските писания, за да се сложи край на браковете с деца, но резултатите от тези усилия са ограничени заради очевидния пример, оставен от Пророка Мухаммад.


Рияд —

Беше публикувано изявление на Асамблеята по делата за справедливи разводи, от името на принцеса Сара, с което се обяснява молбата към Мюфтията (т.е. Главния Мюфтия на Саудитска Арабия – Шейх ‘Абдул ‘Азиз бин ‘Абдулла Ал ал-Шейх), като се заявява, че: „Щом в новините започна да се показват, че случаите на бракове с малолетни деца се увеличават, това предизвика силни чувства и гняв от обществото заради тези малки момичета, които все още облечени в детски рокли, страдат от потисничество и безсрамна експлоатация. Понякога те биват използвани за трафик с цел лични и финансови облаги, докато в други случаи биват използвани като оръжие за отмъщение и уреждане на спорове. Всичко това разрушава невинността на малките момичета и нарушава човешките им права. Това бива чува и виждано от обществото, което се чувства неспособно да им помогне поради липсата на система, която да защитава момичетата.“

Изявлението включва примери от ислямската история, като с това се надява, че една ревизия на правораздаването в ислямския шариат ще предизвика решителни действия. Изявлението цитира решение на втория халиф на исляма , ‘Умар ибн ал-Хаттаб, с което той забранява (на мюсюлманите) да се женят за „хора на Писанието“ (юдеи и християни), когато е видял полза от ограничаването на нещо, което иначе е било допустимо. Изявлението също така цитира съвременни постановления, когато например саудитското правителство ограничава браковете с гражданите на други държави за саудитстката младеж, особено за жените, което бе отчетено, че се прави заради ползата на обществото.

Очаква се изявлението да предизвика широка реакция, особено след като случаите на бракове с деца понастоящем не са забранени от закона, но се уреждат обикновено чрез диалог или чрез заплащане на пари като компенсация за прекратяването на брачния договор.

Саудитски студенти по право и активисти призоваха за приемането на закон, който да гарантира, че лицата трябва да бъдат поне на 18 г., за да могат да сключат брак, като това да бъде вид превенция срещу експлоатацията на децата за бракове, които се осъществяват заради пари или семейна чест. В тези случаи младите девойки са прекалено малки, за да могат да изразят съгласието за сключване на брак

От друга страна това предложение срещна опозицията на (ислямската) религиозна общност, тъй като Пророкът (Мухаммад) се е оженил за ‘А‘иша, когато тя е била на 9 г. и според тях това е достатъчно доказателство срещу забраната на подобен вид бракове. (Коментар: Всички сахих (достоверни) ислямски източници посочват, че брачният им договор е сключен, когато тя е била на 6 или 7 г., а консумирането му е било на 9-год. възраст)

Обратни на този възглед са множество аргументи, като мнозинството от тях се концентрират върху неточността на този хадис. Някои от тях също потвърждават, че това е бил един от онези специални случаи, които са били позволени единствено на Пророка и не трябва да бъдат повтаряни от другите мюсюлмани, както и например, че Мухаммад се е оженил за 11 жени. (Коментар: Проблемът с този аргумент е от две страни. Първо, в случая с броя на жените, повечето мюсюлмани погрешно вярват, че Коранът изрично заявява, че Мухаммад е бил изключение от правилото.Второ, самият Коран позволява сексуални отношения с полово незрели момичета. Ако момичетата под 18-год. възраст са прекалено млади, за да се съгласят на брак, тогава Коранът не би предписал за тях 'определен период на изчакване'.)

Мухаммад ал-Наджми, член на Саудитското ислямско Фикх-събрание, заяви преди това в коментарите за пресата, че не е позволено да се ожениш за момиче под 15-год. възраст. Той се аргументира с едно изказване на Пророка: „Девицата (не трябва да се омъжва, докато) не се получи нейното съгласие, а вдовиците или разведените жени (не трябва да се омъжват, докато) не се получи тяхното волеизявление“. Той разсъждава, че едно младо момиче не може да говори като възрастен човек и по тази причина това не се отнася за онези девойки, които не са навършили 15 г.

Ал-Наджми посочи, че нейният попечител има право да забрани брака: “Като въпрос на справедлива политика, попечителят има право да вземе решение, с което да забрани брака за непълнолетната или малолетната девойка. Ето защо едно непълнолетно или малолетно момиче не може да бъде омъжено, като изключение се прави в случай на споразумение между съдията и попечителя със свикването на медицински съвет, който да потвърди, че тя е годна за брак и че бракът е в нейния най-добър интерес.” (Коментар: Точно това е проблемът, описан по-рано в статията – а именно, че попечителите продават своите невръстни момичета за булки, следователно това реално не помага на момичетата.

Той добавя: „Бракът за непълнолетни или малолетни е узаконен заради това, че Пророкът (благословението и мирът на Аллах да бъдат върху него) се е оженил за Майката на вярващите, ‘А‘иша, когато тя е била в деветата си година. Това не е валидно (за всички мюсюлмни – бел.прев.), понеже бракът на Пророка (благословението и мирът на Аллах да бъдат върху него) с ‘А‘иша е бил една от специалните привилегии (само за Пророка). Той се е случил също така и преди неговото изказване (мир нему): „Девицата (не трябва да се омъжва, докато) не се получи нейното съгласие, а вдовиците или разведените жени (не трябва да се омъжват, докато) не се получи тяхното волеизявление“.

Последният ход е налице, след като случаят с „момичето Аниза“ завърши изненадващо, като девойката заяви пред съдията, че е приела да остане със своя 80-годишен съпруг. След това нейната майка оттегли своя иск за развод, в който тя беше определила три условия - най-важното от тях беше детето да продължи своето образование, особено в средното училище и че съпругът ѝ трябва да я информира редовно за нейното обучение. Имаше много спекулации за това как ще приключи този случай, който привлече саудитското обществено внимание за дълъг период от време.