Педофилия в Корана

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Пророкът Мухаммад се е оженил за Аиша, когато тя е била на шест години и е имал полово сношение с нея, когато тя все още е била малолетна – на възраст от девет лунни години[1]. Този факт е записан много пъти в сахих (достоверните) ахадиси. Тази статия разглежда кораничния стих, който позволява педофилията.

Март 23-ти, 2010г.: Жените протестиращи държат копия на Корана извън парламента в гр.Сана, като заявяват, че предложеният закон, забраняващ бракове под 17-годишна възраст в Йемен, е не-ислямски[2]

Въведение

Коранът е постановил период на изчакване, който жените трябва да спазват преди да се омъжат отново. Този период на изчакване трябва да бъде спазен, след като те са се развели или съпрузите им са починали. В Корана това се нарича „идда“ или „иддат“ (лат. транслитерация - Iddah или Iddat (العدة‎)). Все пак съществува едно изключение от това изискване, посочено в стих 33:49 от Корана:

ياايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونهافمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Транслитерация: Я eюхeллeзинe амeну иза нeкaхтумул му’минати суммe тaллaктумухуннe мин кaбли eн тeмeссухуннe фe ма лeкум aлeйхиннe мин иддeтин тa’тeддунeха, фe мeттиухуннe уe сeррихухуннe сeрахaн джeмила(джeмилeн).

проф. Цветан Теофанов: О, вярващи, ако се жените за вярващи жени, после им дадете развод, преди да сте ги докоснали, нямате към тях срок за изчакване. Възнаградете ги и ги освободете с добро!
Коран 33:49

От горепосочения стих разбираме, че „идда“ (предписания период на изчакване) се изисква, ако по време на брака е възникнал полов контакт. Ако жената не е докосната от своя съпруг, тя не следва да спазва никакви срокове.

След като говори за жените, чиито брак не е консумиран, Коранът продължава, като коментира жените, които трябва да спазват „идда“ и продължителността му. Виждаме това в стих 65:4 от Корана:

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا

Транслитерация: Уeлляи йeиснe минeл мaхидъ мин нисаикум иниртeбтум фe иддeтухуннe сeласeту eшхурин уeлляи лeм яхъдн(яхъднe), уe улатул aхмали eceлухуннe eн ядa’нe хaмлeхунн(хaмлeхуннe), уe мeн йeттeкъллахe йec’aл лeху мин eмрихи юсра(юсрeн).

проф. Цветан Теофанов: А за онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи.
Коран 65:4

Тук „идда“ се предписва за три категории жени:

 1. 1. Изречението: „йeиснe минeл мaхидъ”, което означава „онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение“, говори за жените, които са достигнали възрастта да имат менструация, но все още нямат месечен цикъл, както и за онези, които са достигнали менопауза. Изразът „изгубили надежда за месечно кръвотечение“ подчертано се отнася за жени, които макар че са достигнали възрастта, все още нямат менструация. Техният „идда“ период е три месеца.
 2. 2. След това се казва: “уeлляи лeм яхъдн(яхъднe)”, което означава „тези, които все още нямат менструация“. Тази група жени са малолетни момичета, недостигнали до пубертета, които все още не са имали месечен цикъл. Тук предписаният „идда“ за тях е същият като на предходните групи жени (т.е. три месеца).
 3. 3. Накрая жените, които са бременнни – предписаният „идда“ за тях е докато родят.

Горният превод на този стих маскира неговото истинско значение, следователно той трябва да бъде разучен от арабски. Истинското значение на този стих и неговите последствия са изрично потвърдени от тафсирите, както ще покажем по-долу.

Анализ на стиха на арабски език

Коранът казва на арабски:

واللائي لم يحضن" فعدتهن ثلاثة أشهر

"и тези, които никога не са имали менструация" (защото са непълнолетни)
Quran 65:4
Tafsir from al-Islam.com

По-долу ще дадем транслитерацията на този стих и значението на всяка негова съставна част:

Уeлляи лeм яхъдн(яхъднe)

уа ( وَ ) = и

Ал-ляи ( وَاللَّائِي ) = онези, които

Лем ( لَمْ ) = не са (отрицание в минало време) [3]

Яхъдн(яхъднe) ( يَحِضْنَ ) = имам менструация.

Яхъдн(яхъднe) идва от глаголния корен ( حيض ), който означава „имам менструация“.

Добавянето на представката „Я” и наставката “Не” към корена "حيض" показва, че думата се използва в трето лице, женски род, множествено число, несвършена форма.[4]

Самата несвършена форма няма глаголно-времеви особености. Глаголно-времевите отрицания като [3]Глаголно-времевите отрицания като лем ( لَمْ ) (отрицание в минало време), лен ( لن ) (отрицание в бъдеще време), лаа ( لَ ) отрицание в сегашно време) в комбинация с несвършените форми определят глаголното време в този случай.

Обаче лем ядрус = Той не е научил.

В стих 65:4, Лем Яхъдн(яхъднe) = 'тези, които все не са имали менструация'.

По-нататък несвършеният глагол в контекста на лем ( لَمْ ) отрицания в минало време) е в повелително наклонение.

Наклонението е подобно на кохортативното наклонение, което изразява апел, настойчивост , умоляване, самоокуражаване, пожелание, желание, намерение, заповед, цел или последствие. . В някои езици разликата между тях се появява, когато кохортативът се появява в първо лице, а повелителното наклонение – във второ или трето. Налице е и в арабския език, където се нарича the مجزوم, (межзум). Правилата, които определят повелителното наклонение в арабския език са в известна степен сложни. [5]

В подкрепа на горните твърдения, от най-известният на английски Lane’s lexicon, Лем (ل) означава 'не':

Лем = ل
лем = отрицателна частица, която дава на сегашното време смисъл на завършеност (перфект); не.[6]
Lane's Lexicon за Лем

От същия Lexicon(Лексикон) виждаме, че арабската дума за „имам менструация“ е “Хеиз” (حيض):

(Хаa-Алиф-Дад) = имам месечен цикъл, менструация; Нейната кръв течеше от утробата ѝ, достигам възраст, за да имам менструация, правя нещо да тече.

хада гл. (1) (impf. act. 65:4)

махид (n.m. 2:222)

Lane's Lexicon, Глава 2, стр.: 322, 323[7]
Lane's Lexicon за Хaa

Заключение:

 • Ясно е, че стих 65:4 е даден като заповед, която трябва да се спазва (повелително наклонение).
 • Самият стих се отнася за онези жени, които са нямали менструация (през цялото минало време до настоящето), като тук могат да фигурират деца или момичета, недостигнали пубертет или такива, които все още не са имали първа менструация.

Ето защо точният превод на тази част от Коран 65:4 е "все още са нямали менструация" ( لَمْ يَحِضْنَ ). На арабски език менструалният процес се нарича Хаид ( حيض ). Възможно е това съществително да се превърне в глаголна форма. Както го правим с менструацията, „имам менструация“ е Иахид ( يَحِض ). Но именно ЛЕМ ( لَمْ ) се появява преди Иахид и НА ( نَ ) свързана с Иахид и това поставя ислямските апологети в затруднение, защото не може да има друго значение освен “които все още не са имали менструация”. Това е най-уместният превод. Стих 65:4 трябва да бъде четен като продължение на Коран 33:49. Ако жена, с която не е бил правен секс, не трябва да спазва никакъв „идда“, както се споменава в стих 33:49, тогава каква е причината за наличието на предписан „идда“ за жени, които все още не са имали менструация? Това е ясен знак за това, че сключването на брак с малолетни момичета и правенето на секс с тях, е санкционирано от Корана.

Изречението в стих 65:4, което намираме като "Уeлляи лeм яхъдн(яхъднe)" е нещо, което бива погрешно преведено от противниците на този превод. Точно значение на това изречение се вижда и намира в Тафсирите (Тълкувания на Корана).

Тафсирите върху този стих

Единствено свързаните части от тафсирите ще бъдат цитирани, защото цитирането на целите тафсири върху стиха ще отнеме доста пространство и ще бъде напразано усилие. От тафсирите ще бъде извлечено само онова, което има нужда да бъде потвърдено. Ако някой има съмнения, че цитатите са извън контекст, след всеки тафсир е дадена препратка, за да е възможна проверката спрямо оригиналните източници.

Саийд Абул Ала Маудуди

Тук трябва да имаме предвид факта, че според обясненията, дадени в Корана, въпросът за периода на изчакване се повдига по повод жените, чиито брак е можело да бъде консумиран, понеже няма период на изчакване в случай, че разводът е обявен преди консумирането на брака. (Ал-Ахзаб:49). Поради тази причина споменаването на период за изчакване за девойките, които все още не са имали менструация, ясно доказва, че не само е позволено да се даде за брак момиче на тази възраст, но също така е позволено на съпруга да консумира брака си с нея И така, очевидно е, че никой мюсюлманин няма право да забранява нещо, което Коранът е постановил като позволено.
Коментар върху Корана Глава 65:4
Тафсир на Саийд Абул Ала Маудуди, Тафхим ал-Коран

Забележете тук какво Маудуди казва за малолетните момичета в брак и консумирането на брака с тях. Тълкувателят потвърждава, че това е позволено от Корана и никой мюсюлманин не може да го поставя под въпрос или да го забранява.

Шейх Мухаммад ибн Утаймин

Сура ал-Талаак 65:4: Ако една жена няма менструация, защото е или много млада, или пък е престаряла и е преминала менопаузата ѝ, тогава нейният идда е три месеца, защото Аллаах казва (интерпретация на смисъла): „А за тези от жените ви, които се преминали възрастта да имат месечен цикъл, техният ‘идда (предписан период), ако имате съмнения (за техния цикъл), е три месеца; а за тези, които няма менструация (т.е. те са все още незрели), техният ‘идда (предписан период) е също три месеца.[8]
Шейх Мухаммад ибн Утаймин, Majmoo’at As’ilah tahumm al-Usrah al-Muslimah, стр. 61-63

Причината да посочим двама съвременни учители е, за да покажем, че нищо не се е променило в ислямските принципи относно брака и правенето на секс с малолетни момичета, дори и в нашето съвремие.

Ибн Катир

Идда за тези, които се намират в менопауза и онези, които нямат месечен цикъл: Всевишният Аллах пояснява периода на изчакване за жената в менопауза. И това е жената, чиято менструация е спряла поради напредналата ѝ възраст. Нейният идда е три месеца вместо трите месечни цикъла за онези жени, които имат менструация, което се основава върху аята в (сура) Ал-Бакара. [виж 2:228] Същото се отнася и за девойките, които още не са навършили възрастта, за да имат менструация Техният идда е три месеца както на жените в менопауза. Това е смисълът на казаното от Него..

Ал-Джалалаин

А [що се отнася до] тези от жените ви, които вече не очакват да имат менструация, ако имате някакви съмнения спрямо техния период на изчакване, техният предписан период [на изчакване] ще бъде три месеца, а [също и за] тези, които все още не са имали менструация, поради своята ранна възраст, техният период ще бъде [също] три месеца -и двата случая се прилагат за всички (мъже) освен онези, чиито съпруги са починали; техният период [за последните] е предписан в следния стих: те да останат сами четири месеца и десет [дена] [Коран 2:234]. А за бременните, техният срок, приключването на техния предписан период [на изчакване], ако са се развели или мъжете им са починали, ще бъде когато родят.
Коран 65:4
Тафсир Ал-Джалалаин

Ибн Аббас

(А за тези от жените ви, които са изгубили надежда да имат месечен цикъл) поради напреднала възраст, (ако имате съмнения) за техния период на изчакване, (техният период (на изчакване) ще бъде три месеца), при което някой друг мъж попита: „О, Пратенико на Аллах! Какво ще кажеш за периода на изчакване на жените, които нямат менструация, защото са все още твърде млади? (наред с тези, които нямат) поради незрялост, техният период на изчакване е три месеца.“ Друг човек попита: „какъв е периодът на изчакване за жените, които са бременни?“ (И за тези с дете), т.е. тези, които са бременни, (техният период), техният период на изчакване (ще бъде докато се освободят от бремето си), (докато родят) детето си. (И който спази своя дълг към Аллах) и който се страхува от Аллах спрямо онова, което Той му е заповядал, (Той ще направи нещата лесни за него) Той улеснява затруднението му; и също така се казва, че това означава: „Той ще му помогне да Го почете подобаващо“.
Коран 65:4
Тафсир Ибн Аббас

Ал-Уахиди

(А за жените ви, които са изгубили надежда да имат менструация…) [65:4]. Саид Мукатил: „Когато стихът (Разведените ще чакат, като се отстранят…), Каллад ибн ал-Ну‘ман ибн Каиш ал-Ансари казва: „О, Пратенико на Аллах, какъв е периодът на изчакване за жените, които нямат менструация и за жената, която все още е нямала първа менструация? И какъв е периодът на изчакване за бременната жена?’ И тогава Аллах, Всевишния, низпосла този стих”. Абу Исхак ал-Мукри‘ ни съобщава > Мухаммад ибн ‘Абд Аллах бин Хамдун > Макки ибн ‘Абдан > Абу‘л-Азар > Асбат ибн Мухаммад > Мутарриф > Абу ‘Утман ‘Амр ибн Салим, който казва: „Когато периодът на изчакване за разведени и овдовели жени беше споменат в Сура ал-Бакара, Убайи ибн Ка‘б каза: „О, Пратенико на Аллах, някои жени от Медина казват: има други жени, които не са споменати! Той го попита: „И кои са тези?“ Той рече: Тези, които са твърде млади [все още не са имали първа менструация], тези, които са доста възрастни [чиято менструация е спряла] и онези, които са бременни.“ И така този стих (А тези от жените, които са изгубили надежда да имат менструация…) беше разкрит“.
Коран 65:4
Ал-Уахиди, Асбаб ал-Нузул

Ал-Табари

Тълкуванието на стиха „А тези от жените ви, които са преминали възрастта да имат месечен цикъл, за тях „идда“ (предписаният период), ако имате съмнения (за техния период), е три месеца; а за онези, които нямат цикъл (т.е. са все още незрели), техният „идда“ е също три месеца“. Той каза: същото се отнася за „идда“ на момичета, които нямат менструация, защото са твърде млади, ако техните съпрузи се разведат с тях след консумиране на брака си.
Тафсир Ал Табари, 14/142

Ал-Замакшари

روي أن ناساً قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الأقراء، فما عدة اللائي لا يحضن؛ فنزلت: فمعنى إِنِ ٱرْتَبْتُمْ }: إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنّ، وقيل: إن ارتبتم في ذم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين، أهو دم حيض أو استحاضة؟ { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ } وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بذلك { وَٱلَّٰۤئى لَمْ يَحِضْنَ } هن الصغائر

Коран 65:4
Ал-Замакшари

Удебеленият текст „Тези, които все още не са имали менструация“ означава , че става въпрос за невръстни девойки.

Табраси

{ واللآئي لم يحضن } تقديره واللآئي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر وحذف لدلالة الكلام الأول عليه وهن اللواتي لم يبلغن المحيض ومثلهن تحيض على ما مرَّ بيانه.

Коран 65:4
Табраси

Удебеленият текст се превежда като „Това са онези, които все още не са достигнали възраст да имат менструация“. Табраси коментира изречението “Уeлляи лeм яхъднe” = “Тези, които все още не са имали менструация“ в стиха.

Ал-Шукани

{ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ } لصغرهن، وعدم بلوغهن سن المحيض، أي: فعدتهن ثلاثة أشهر

Коран 65:4
Ал-Шукани, Fath al-Qadir

Удебеленото се превежда така: „Тези, които все още не са имали менструация“ – това са млади девойки, които все още не са достигнали възраст да имат менструация.

Абу Хаийан

واللائي لم يحضن } ، فالعدة هذه، فتلخص في قوله: { إن ارتبتم } قولان: أحدهما، أنه على ظاهر مفهوم اللغة فيه، وهو حصول الشك؛ والآخر، أن معناه التيقن للإياس؛ والقول الأول معناه: إن ارتبتم في دمها، أهو دم حيض أو دم علة؟ أو إن ارتبتم في علوق بحمل أم لا؛ أو إن ارتبتم: أي جهلتم عدتهن، أقوال. والظاهر أن قوله: واللائي لم يحضن } يشمل من لم يحض لصغر،

Коран 65:4
Абу Хаийан

Удебеленото: „Тези, които все още не са имали менструация“ посочва онези, които все още не са имали менструация поради младостта си.

Доказателства от Хадисите

От Имам Бухари в неговата книга от тафсири и събрани хадиси

CCCLXXXIV: Тафсир на Сура ат-Талак

Муджахид каза, че „ако имате съмнения“ (65:4) означава – ако не знаете дали тя има менструация или не. За тези, които вече нямат менструация и за тези, които все още не са имали менструация – техният ‘идда е три месеца.
Част (39). Даването на невръстни деца за брак (е позволено).

По силата на казаното от Аллах: „…а за тези, които нямат (месечен) цикъл (т.е. са все още незрели)… (V.65:4) И ‘идда за момиче, не достигнало зрялост, е три месеца (в горепосочения стих).

5133. Разказва ‘Аиша; че Пророкът е подписал брачния договор с нея, когато тя е била на шест години и е консумирал брака си, когато тя е била на девет години, и след това тя е останала с него в продължение на девет години (т.е. до смъртта му).
"Превод на значенията от Сахих Бухари" (archived)
Ал-Бухари (автор), Мухаммад M. Кан (преводач), Дар ас Салам Публикация, гл.7, книга 67, част. 39, ISBN 9960-717-38-0, Юни 1, 1997, http://archive.org/download/SahihAl-bukhari9Vol.Set/SahihAl-bukhariVol.7-Ahadith5063-5969.pdf.
 


Следното е цитирано от Фатх ал-Бари, най-авторитетният коментар върху Сахих Бухари:

واللائي لم يحضن , فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ) ‏ ‏أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز

"а за тези, които никога не са имали месечен цикъл, техният предписан период е три месеца преди пубертета, което показва, че даването ѝ за сключване на брак преди пубертета е позволено"[9][10]

От достоверния Муслим

Глава 10: Позволено е на баща да даде ръката на дъщеря си за брак, дори ако тя все още не е напълно порастнала.
Заглавие на главата от Сахих Муслим - 8:3309(англ.) до Сахих Муслим - 8:3311(англ.)


Мууатта Малик

Следният хадис от Мууатта показва, че е позволено да се сключва брак с момичета, които все още не са достигнали зрялост:

Яхя ми съобщи от Малик, че той е узнал, че Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и да му даде мир, е посетил Умм Салама, докато тя е била в траур заради Абу Салама и че тя била сложила алое на очите си. Той казал: „Какво е това, Умм Салама?“ Тя отговорила: „Това е само алое, Пратенико на Аллах.“ Той казал: „Слагай го през нощта и го избърсвай през деня“.

Малик каза: , "„Траурът за млада девойка, която все още не имала месечен цикъл, приема същата форма както траурът за жена, която има цикъл. Тя избягва каквото зрялата жена избягва, когато съпругът ѝ умре“.

Малик каза: „Ако умре съпругът ѝ, робинята го оплаква в продължение на два месеца и пет нощи като свой идда.“

Малик каза: „Една умм уалад (наложница) няма нужда да е в траур, когато господарят ѝ умре, а робинята няма нужда да е в траур, когато господарят ѝ умре. Траурът е за онези, които имат съпрузи."

Съвременни фатви

Според Уикипедия, IslamOnline.net е 6-тия по популярност ислямски уебсайт в интернет. Следният цитат е взет от една фатва, публикувана през м. декември 2010 г.

Възвишеният Коран също е споменал периода на изчакване [за разведена жена да стъпи в нов брак] за съпругата, която все още не е имала менструация, казвайки: „А за тези от жените ви, които вече не очакват да имат менструация – ако се съмнявате, тогава техният период е три месеца, а [също и за] тези, които не са имали още менструация“ [Коран 65:4]. Понеже това не се обезсилва по-късно, можем да заключим от този стих, че е позволено осъществяването на полово сношение с момиче, недостигнало полова зрялост.. Коранът не е като юридическите книги, които казват какви са последствията от нещата, дори ако са забранени. Вярно е, че Пророкът (мир нему) е встъпил в брак с Аиша, когато тя е била на шест години, макар че не е правил секс с нея, докато тя не е навършила девет години, според Сахих Бухари.
Сключването на брак в ранна възраст е нещо, което се потвърждава от книгата на Аллах, суната на Неговия Пророк (мир нему), съгласието между учителите и действията на сподвижниците и мюсюлманите след тях.

Още повече, че интересът на шариата го доказва. И така твърдението, че това е било отменено, не е правилно. А хадисите не са включили този смисъл; просто се казва, че една девствена жена не може да се омъжва, докато не бъде посъветвана.

Доказателството от Корана е:

1. Казаното от Аллах: „А за тези от жените ви, които вече са преминали възрастта да имат месечен цикъл, за тях ‘идда (предписаният период) , ако имате съмнения (за техния цикъл), е три месеца, а за онези, които нямат цикъл [(т.е. те са все още незрели) техният ‘идда (предписан период) е също три месеца, с изключение в случай на смърт]“. (Ат-Талак 65:4)

И така, Аллах е постановил правила за брака, развода и периода на изчакване за жените, които все още не са имали месечен цикъл, т.е. за младите девойки..

Идда (периодът на изчакване) не се състои, освен след брак
Детски брак в исляма
Islamweb, Фетва No. 88089, Юни 24-ти, 2004

Възражения на различно мислещите защитници

Коранът забранява брака с жени, недостигнали полова зрялост

Съвременните апологети, които отхвърлят тафсирите и хадисите често желаят да представят стих 65:4 от Корана като „погрешно преведен“ или „погрешно разбран“ през вековете от всички техни ислямски учители. Вместо това те се стремят да преведат отново стих 65:4 по един по-безболезнен начин и след това посочват други стихове в Корана в опит да покажат, че Аллах не е позволил на мъжете да се женят за полово незрели момичета. Любимият им стих по този въпрос обикновено е Коран 4:6:

وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولاتاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا

Транслитерация: Уeбтeлул йeтама хaтта иза бeлeгун никахa, фe ин анeстум минхум рушдeн фeдфeу илeйхим eмуалeхум уe ла тe’кулуха исрафeн уe бидарeн eн йeкбeру уe мeн канe гaниййeн фeлйeстa’фиф, уe мeн канe фaкирaн фeлйe’кул бил мa’руф(мa’руфи), фe иза дeфa’тум илейхим емуалехум фе ешхиду алейхим, уе кефа билляхи хасиба (хасибен).

Проф. Цветан Теофанов И изпитвайте сираците, докато станат за брак, и щом забележите у тях зрелост, предайте им техните имоти и не ги изяждайте разточително и припряно, да не би да порастат. И който [настойник] е богат, нека се въздържа, а който е беден, нека яде с приличие [от наследството на сираците]. И когато им предавате имотите, вземете свидетели пред тях. Достатъчен е Аллах да потърси сметка.

Този стих дори не разглежда брака; говори се за настойничеството над момчетата-сираци; че когато ги сметнат за достатъчно зрели интелектуално, те трябва да им предадат собствеността им. Този стих просто ни казва, че можете да започнете да ги изпитвате за тази зрялост, когато те достигнат „възраст за сключване на брак“ – но не се уточнява тази възраст. Тафсирът се съгласява с това разбиране на стих 4:6:

Връщане имота на сираците, когато достигнат зрялост

Аллах е казал,

[وَابْتَلُواْ الْيَتَـمَى]

(И изпитвайте сираците) означава, изпитвайте тяхната интелигентност, както са го заявили Ибн ‘Аббас, Муджахид, Ал-Хасан, Ас-Судди и Мукатил бин Хаян.

[حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ]

(докато стигнат възраст за сключване на брак), възраст на полова зрялост, според Муджахид. Възрастта на половата зрялост според мнозинството учители идва, когато детето има (първи) мокър сън. В своя Сунан, Абу Дауд е записал, че ‘Али е казал: „Запомних тези думи от Пратеника на Аллах,

«لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْل»

(Няма сирак след възрастта на половата зрялост, нито обет за мълчание през целия ден до вечерта.) В друг хадис, ‘А‘иша и други сподвижници казват, че Пророкът е казал,

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيق»

(Моливът не записва делата на три вида хора: детето до достигане на полова зрялост, спящият човек до събуждането му и на изгубилия разсъдъка си, докато не оздравее.) Или, 15-годишната възраст се смята за възраст на юношество. В два сахих хадиса е записано, че Ибн ‘Умар е казал: „Бях представен пред Пророка в навечерието на битката при Ухуд, докато бях на 14 години, и той не ми позволи да взема участие в тази битка. Но аз бях представен пред него в навечерието на битката при Ал-Хандак ( Изкопа), когато бях на 15 години и той ми разреши (да се включва в битката). Когато този хадис е достигнал до него, ‘Умар бин ’Абдул-’Азиз коментира: „Това е разликата между детето и възрастния“. Има различни мнения дали гениталното окосмяване се счита като знак за зрялост, но правилното мнение е, че това е така. Суната подкрепя тази гледна точка, според един хадис, събран от Имам Ахмад от Атия Ал-Курази, който казва: „Ние бяхме представени пред Пророка в деня на Куриза и който имаше окосмяване беше убиван, който нямаше – беше оставен да си ходи, аз бях един от тези, които нямаха, и така бях пуснат“. Четирима съставители на Суната също са записали нещо подобно. Тирмизи казва „Хасан Сахих. Казаното от Аллах,

[فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ]

(Ако тогава намерите здрав разум у тях, предайте им собствеността им) Саид бин Джубаир казва, че тази част от аята означава: „когато прецените, че са добри в религията и мъдри с парите“. Подобно нещо се съобщава и от Ибн Аббас, Ал-Хасан Ал-Басри и още други имами. Учителите от Фикх казват, че когато детето стане добро в религията и мъдро към парите, тогава парите, които неговият настойник е пазил за него, трябва да му бъдат предадени.

{ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً }

Изпробвайте, изпитвайте добре сираците, преди да достигнат зрялост с оглед [задълженията на] религията и [преди] те да могат [законно] да управляват своите дела, докато достигнат възраст за сключване на брак, т.е. докато станат годни за това поради достигане на полова зрялост или [законна] възраст, което според Ал-Шафи‘и, е навършването на 15 години; след това, ако забележите зрялост в тях, т.е. правилно [разсъждение] по въпросите на религията и спрямо имота им, предайте им каквото притежават; не го употребявайте, о, настойници, разточително, незаслужено и прибързано, т.е. бързайки да го изхарчите от страх, че те ще порастнат и ще станат зрели и като дойде това време, ще сте задължени да им го предадете. Ако някой мъж, който е настойник, е богат, нека да се въздържа, т.е. нека да се въздържа от имота на сирака и да се възспира да го употребява; ако е беден, оставете го да го употребява с чест, т.е. като съответно отплащане за неговия труд. И когато им го предоставяте, на сираците, техния имот, вземете свидетели, че те са го получили и че вие сте се освободили [от задължението], така че ако възникне някакъв спор, да можете да използвате това като ясно доказателство: това е заповед [дадена с цел] да действате спрямо нея. Аллах е достатъчен като търсещ сметка, като пазител на делата на Своите създания и като търсещ сметка за тези [дела].
Коран 4:6
Тафсир Ал Джалалаин

{ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً }

((Изпитвайте сираците), проверявайте разсъдливостта на сираците (докато стигнат възраст за женитба) възрастта на полова зрялост; (след това, ако намерите такава), ако видите, че те имат (здрав разум) праведност в религията и склонност да пазят богатството си, (предайте им тяхното богатство) тогава им дайте тяхното богатство, което е при вас; (и не го разпилявайте прахоснически) в грях и беззаконно (и прибързано) с припряност, за да не би сиракът, когато порастне, да започне да го употребява малко по малко (за да не би те да порастнат), от страх, че те ще порастнат и ще ви спрат да им ядете от богатството. (Който (от настойниците) е богат) и не се нуждае от богатството на сирака, (нека да се въздържа от щедрост) поради богатството си да взема от имота на сираците и да не намалява с нищо тяхното богатство; (а който е беден) и е в нужда (нека да взема от него разумно (заради настойничеството си) и с мярка, тъй че да не се нуждае от богатството на сираците; също така е казано, че това означава: той трябва да взема от богатството на сираците в съответствие с мярата на труда си по това богатство; и също така е казано, че това означава: той може да взема от богатството на сираците като заем, който трябва да бъде върнат. (А когато предавате богатството на сираците) когато те достигнат законната възраст, (предаването да стане в присъствието на свидетели) когато им го предавате. (Аллах е достатъчен като Търсещ сметка) Аллах е достатъчен като свидетел. Този стих е бил разкрит заради Табит Ибн Рифа‘а ал-Ансари.
Коран 4:6
Тафсир Ибн Аббас

{ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً }

(Изпитвайте сираците….) [4:6]. Това е било разкрито заради Табит ибн Рифа‘а и неговия чичо. Рифа‘а умрял, когато неговият син Табит бил много малък. Чичото на Табит отишъл при Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и да му даде мир, и казал: „Синът на брат ми е сирак и е под моя грижа, какво е законно за мен от неговото богатство? И когато трябва да му върна богатството?“ И така Аллах, Всевишен е Той, разкри този стих.
Коран 4:6
Ал-Уахиди, Асбаб Ал-Нузул

Арабската дума „Ниса” не се отнася до невръстни девойки?

Отричащите пефилията в Корана твърдят, че Коранът използва думата Ниса единствено и спрямо за зрели, възрастни жени и затова стих 65:4 не може да се отнася за девойки, недостигнали полова зрялост. Това всъщност е много слаб аргумент, който можем да оборим, като използваме самия Коран. Ето някои стихове, които използват думата "ниса":

Транслитерация: 'Уe из нeджeйнакум мин али фир’aунe йeсумунeкум суeл aзаби юзeббихунe eбнаeкум уe йeстaхунe нисаeкум уe фи заликум бeлаун мин рaббикум aзим(aзимун).

проф.Цветан Теофанов: И [спомнете си] когато ви избавихме от хората на Фараона. Те ви причиняваха най-лошото мъчение, като избиваха синовете ви, а пощадяваха жените ви. Това бе велико изпитание за вас от вашия Господ.
Коран 2:49
Транслитерация: Уe калeл мeлeу мин кaуми фир’aунe e тeзeру муса уe кaумeху ли юфсиду фìл aрдъ уe йeзeрeкe уe алихeтeкe, калe сeнукaттилу eбнаeхум уe нeстaхйи нисаeхум уe инна фeукaхум кахирун(кахирунe).

проф.Цветан Теофанов: А знатните от народа на Фараона казаха: “Нима ще оставиш Муса и народа му да сеят развала по земята и да изоставят теб и твоите богове?” Каза: “Ще избием синовете им и ще пощадим жените им. Ние сме техни господари."
Коран 7:127
Транслитерация: Уe из eнджeйнакум мин али фир’aунe йeсумунeкум суeл aзаб(aзаби), юкaттилунe eбнаeкум уe йeстaхюнe нисаeкум уe фи заликум бeлаун мин рaббикум aзим(aзимун).

проф.Цветан Теофанов: И ви спасихме от хората на Фараона, които ви наложиха най-лошото наказание - избиваха синовете ви, а пощадяваха жените ви. В това имаше за вас велико изпитание от вашия Господ.
Коран 7:141
Транслитерация: Уe из калe муса ли кaумихизкуру ни’мeтaллахи aлeйкум из eнджакум мин али фир’aунe йeсумунeкум суeл aзаби уe юзeббихунe eбнаeкум уe йeстaхюнe нисаeкум, уe фи заликум бeлаун мин рaббикум aзим(aзимун).

проф.Цветан Теофанов: Рече Муса на своя народ: “Помнете благодатта на Аллах към вас, когато ви избави от хората на Фараона! Те ви причиняваха най-лошото мъчение - убиваха синовете ви и пощадяваха жените ви. В това има велико изпитание за вас от вашия Господ.”
Коран 14:6
Транслитерация: Фe лeмма cаeхум бил хaккъ мин индина калуктулу eбнаeллeзинe амeну мeaху уeстaхю нисаeхум, уe ма кeйдул кяфиринe илля фи дaлал(дaлалин).

проф.Цветан Теофанов: И когато им донесе той истината от Нас, рекоха: “Убийте синовете на онези, които му повярваха, и пощадете жените им!” Но коварството на неверниците винаги е напразно.
Коран 40:25


В посочените стихове, думата Ниса се отнася за новородени и много малки момичета. Всичко сме чували за историята, където Фараона убива всички малки момченца и бебета от мъжки пол, а от женски пол оставя живи. В горната история от Корана се споменава за същата история. За да разберем това още по-ясно, трябва да погледнем библейската книга Изход, защото тези стихове са били от Библията.

15. Египетският цар заповяда на бабите, които бабуваха на еврейки и от които едната се казваше Шифра, а другата Фуа,
16. и (им) рече: кога бабувате на еврейки, гледайте при раждането: ако е момче, убивайте го, ако е момиче, нека живее.’
Тогава фараонът заповяда на целия си народ, като каза: всяко новородено (у евреите) момче хвърляйте в реката, а всяко момиче оставяйте живо.

Този стих се отнася юноши, сключили брак?

Налице е алтернативна интерпретация, която не включва педерастия, която е сексуални действия между млади момичета или момчета, но става въпрос за тийнейджърските години, когато менструацията може още да не се е появила (или да е станала редовна) при момичетата, които са омъжени за момчета на тяхната възраст. Този род бракове не е бил нещо необичайно в семитската култура, например някои учители предполагат, че Мария (Майката на Иисус) е била на възраст между 12 и 14 години, когато е била сгодена за Йосиф (тук трябва да отбележим, че неканоничните евангелия предполагат, че Йосиф е бил възрастен мъж, вероятно на 90 години).[11]). Като имаме предвид, че сексуалната активност сред тийнейджърите е нещо типично за много култури, включително и за западните, това изглежда като най-разумното тълкувание.

Като вземем под внимание доказателствата от самите ислямски текстове, тази интерпретация, както се каза, е „най-разумната“. Имаме обилни доказателства, че Мухаммад (който се смята за „усва хасана“ – съвършеният пример) се е женил и е правил секс с малолетната Аиша, имаме доказателства, че сподвижниците на Мухаммад също са го правили и че и до ден-днешен мюсюлманите се женят за девойки, все още недостигнали до полова зрялост и имат сношения с тях. В нито един от тези случаи възрастта на мъжа не съответства на годините на жената. И макар че това е възможна интерпретация, в никакъв случай това не е единствената причина, поради която Мухаммад е разкрил този стих – както се доказа от горепосочените тафсири. Казано просто, Мухаммад не е постановил специален „идда“ за жени, които нямат менструация, така че всяка жена трябва да бъде разпределена в някоя от тези три групи. Никъде в Корана или ахадисите не се обсъжда брак между тийнейджъри (за да се „обясни“ този стих) и всички доказателства, които имаме, сочат към [много] по-възрастни мъже да се женят и да осъществяват полови сношения с недостигнали зрялост девойки.

Стих 65:4 говори само за „идда“, а не за сексуални действия?

Често се посочва, че стих 65:4 не говори директно за консумацията на брака или друго сексуално действие по отношение на някоя от жените, които са споменати в стиха; там просто се установява предписания „идда“ за всяка от тях. Идда (предписаният период на изчакване) за жените се изисква след развод или овдовяване, за да може бащата на детето да бъде правилно разпознат. Това е постановено в стих 33:49 от Корана. Този стих бе цитиран по-горе.

Прилагаме и някои тафсири върху този аят:

(يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً)

49.О, вярващи, ако се жените за вярващи жени, после им дадете развод, преди да сте ги докоснали, нямате към тях срок за изчакване. Възнаградете ги и ги освободете с добро!)

Този аят съдържа множество постановления, включително използването на думата „Никях“ за самия брак. По този въпрос няма друг аят в Коран, който да е по-ясен от него. Също така се посочва, че е позволоно да се разведеш с жена, преди да си консумирал брака си с нея.

(الْمُؤْمِنَـتِ)

(вярващите жени) Това се отнася до обичайните ситуации, макар че няма разлика между вярваща мюсюлманка и жена от Народите на Писанието в това отношение, според консенсуса между учителите. Ибн Аббас, Аллах да го благослови, Са‘д бин Ал-Мусаииб, Ал-Хасан Ал-Басри, Али бин Ал-Хусаин Заин-ул-Абидин и група от салафите са възприели този аят като доказателство, че разводът не може да има, ако не преди това не е бил сключен брак, защото Аллах казва

(إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

(Когато се ожените за вярващи жени и след това се разведете с тях) Брачният контракт тук бива последван от развод, което показва, че разводът не може да бъде валиден, ако е бил преди брака. Ибн Аби Хатим е записал, че Ибн Аббас, Аллах да го благослови, е казал: „Ако някой каже: всяка жена, за която се оженя, ще бъде по силата на този факт разведена“, това не означава нищо, защото Аллах е казал:

(يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

(О, вие, които сте вярващи! Когато се жените за вярващи жени, и след това се разведете…) Също така се съобщава, че Ибн Аббас, Аллах да го благослови, е казал: „Аллах рече,

(إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

(Когато се жените за вярващи жени и след това се разведете с тях). Не виждате ли, че разводът идва след брака. Хадис със същия смисъл е бил записан от Амр бин Шуайб от баща му, от дядо му, който е казал: „Пратеникът на Аллах рече:

«لَا طَلَاقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِك»

(Няма развод за Адамовия син с оглед на това, което той не притежава) Това е било записано от Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи и Ибн Маджа. Ат-Тирмизи казва: „Това е хадис от Хасан и е най-доброто нещо, което е било казвано по този въпрос. Записан е също така от Ибн Маджа от Али и Ал-Мисуар бин Махрама, Аллах да ги благослови, че Пророкът на Аллах е казал:

«لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاح»

(Няма развод преди брака.)

(فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)

(няма идда, който трябва да смятате по отношение на тях.) Това е заповед, спрямо която учителите са съгласни, че ако жена се разведе, преди бракът ѝ да е бил консумиран, тя не трябва да спазва идда (предписаният период при развод) и тя може да си отиде и да се омъжи незабавно за когото си пожелае. Единственото изключение в това отношение е за жена, чиито съпруг е умрял – в този случай тя трябва да спазва идда в продължение на четири месеца и десет дни, дори ако бракът не е бил консумиран. Това е в съзвучие и с консенсуса между учителите

(فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً)

(И така, направете им подарък и ги освободете по благолепен начин.) Под „подарък“ тук се разбира нещо по-общо от половината зестра или специален подарък, който не е бил назован. Аллах казва:

(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)

(И ако се разведете с тях, преди да сте (имали полово сношение с тях) ги докоснали, и сте определили зестрата им, тогава им платете половината (2:237). И Аллах казва:

(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَـعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)

(Нямате грях, ако се разведете с жени, в случай, че още не сте ги докоснали, нито пък определили зестрата им. Но направете им подарък, богатият според възможностите си, и бедният според възможностите си, (да се дава) подарък за разумна сума е задължение на добротворците.) (2:236) бел. Сахих Бухари, записано е, че Сал бин Са‘д и Абу Усаид, Аллах да ги благослови, е казал: „Пратеникът на Аллах се ожени за Умая бинт Шарахил и когато тя влязла при него, той протегнал ръка към нея и сякаш това не ѝ се понравило, и той казал на Абу Усаид да ѝ даде две одежди. Али бин Аби Талха съобщава, че Ибн Аббас, Аллах да го благослови, е казал: „Ако зестрата е била вече определена, тя няма да има право на повече от половината, ако зестрата не е била уговорена, той трябва да ѝ направи подарък съобразно възможностите си, и това е „благолепният“ начин.

(يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً)

О, вярващи, ако се ожените за вярващи жени и след това се разведете с тях, преди да сте ги докоснали, което означава – преди сте се сношавали с тях, тогава за вас няма да има срок на изчакване, който да пресмятате за тях, нито период на изчакване (за да се изключи бременност) или нещо друго. Но се погрижете за тях, дайте им каквото могат да използват за (осигуряване) на удобство, в случай че не е им е била определена зестра; в противен случай те следва да задържат половината от каквото е било определено, но не повече – това каза Ибн Аббас и това е (мнението), следвано от Ал-Шафи‘и; и ги освободете по благороден начин, напуснете ги без (намерение да им причинявате) вреда.
Коран 33:49
Тафсир ал-Джалалайн

(يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً)

((О, вярващи! Ако сте се оженили за вярващи жени) без да сте назовали размера на тяхната зестра (и се разведете с тях, преди да сте ги докоснали), преди сте имали полово сношение с тях, (тогава няма период, който следва да смятате) чрез броене на месеците или времето на менструацията. (Но ги удовлетворете) както е дължимото при развод, като им дадете поне един шал или ленен плат (и ги пуснете по приличен начин), разведете се с тях без да им причинявате никаква вреда.
Qur'an 33:49
Тафсир Ибн Аббас

Този стих категорично опровергава възраженията на апологетите на стих 65:4 от Корана, като ясно виждаме, че ако един мъж не е консумирал своя брак със съпругата си, тогава тя не трябва да спазва ‘идда. Ако Коран 65.4 уточнява, че недостигналите зрялост девойки трябва да спазват 3-месечен идда, тогава е ясно, че половото сношение с тях е позволено (халал) от Аллах.

Този стих говори само за зрели жени, които не знаят дали са бременни?

Истинската причина, поради която стих 65:4 е бил разкрит, е била, че преди всичко този аят представлява пояснение на вече съществуващо откровение от Аллах. Аллах вече е бил разкрил, че жените трябва да изчакат три месечни цикъла, преди да приключат своя идда, за да могат да се омъжат отново. Това е посочено в Коран 2:228:

А разведените жени да изчакат във въздържание три месечни кръвотечения и не им е позволено да скриват онова, което Аллах е сътворил в утробите им, ако вярват в Аллах и в Сетния ден. Тогава техните мъже, ако искат помирение, имат най-голямото право да си ги възвърнат. И жените имат същите права, каквито и задължения съгласно обичая, но мъжете са едно стъпало над тях. Аллах е всемогъщ, премъдър.
Коран 2:228

Все пак, след това група мюсюлмански мъже отишли при Мухаммад да го попитат за онези жени, които към момента нямат цикъл – как се определя идда за тях в този случай? Именно поради това обстоятелство Аллах е низпослал пояснението (стих 65:4) за трите групи жени, които нямат менструация и поради това няма как да могат да изчакат „три менструални цикъла“, както се посочва в Коран 2:228.

Мюсюлманите, които твърдят това, пренебрегват всичко, което са казали собствените им учители относно стих 65:4; а именно, че той се отнася за жени, намиращи се преди менопауза и след менопаузата, както и за момичета преди пубертета и за бременните жени. За жените, които имат менструация, е казано в стих 2:228 от Корана, че трябва да изчакат три менструални цикъла и поради тази причина този вид апологетика е също развенчана.

Този стих се отнася за девствени вдовици?

Друг вид твърдения казват, че Коран 65:4 не казва, че е задължително мъжете-мюсюлмани да правят секс с недостигнали зрялост девойки, защото е възможно да има случаи, при които един мъж да се е оженил за незряла девойка, но изчаквайки тя да получи менструация, е починал. Идда би могъл да се отнася за подобна ситуация. Това твърдение е невалидно, защото Коранът уточнява, че идда за всички вдовици трябва да бъде 4 месеца и 10 дни; в Коран 2:234 четем:

А които от вас се поминат и оставят вдовици - те да изчакат сами със себе си четири месеца и десет дена. Щом изпълнят срока, няма прегрешение за вас в онова, което вършат със себе си според предписанието. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Коран 2:234

Този стих ясно противоречи на това особено твърдение на апологетите, понеже идда, уточнен в Коран 65:4 е за различен период от време. Ето защо тези стихове се отнасят за различни ситуации.

Заключение

В стих 33:49 Коранът твърди, че няма предписан идда за жена, която не е имала интимен контакт със своя съпруг, но продължава като определя идда за момичета, недостигнали пубертет в стих 65:4, което означава, че най-свещеният текст на исляма подкрепя брака и правенето на секс с момичета, недостигнали полова зрялост. Това е ясно доказателство, че Коранът одобрява педофилията – нещо, което се смята от мнозина като най-тежкото от сексуалните престъпления.

Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислям и педофилия, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема

Външни линкове

Следните линкове показват, че едно 8-годишно момиче е възможно да има менструация. Това не означава, че е приемливо да се прави секс с него:

Бележки

 1. Лунният календар е свързан с фазите на луната и се основава върху тяхната цикличност. В настояще време единственно ислямският календар е същински лунен календар. Лунната година има продължителност 354.36708 денонощия, от което следва, че календарната година може да има или 354 дни (редовна) или 355 дни (високосна).
 2. YEMEN: Deep divisions over child brides - IRIN, March 28, 2010
 3. 3,0 3,1 Elabbas Benmamoun, арабска морфология: Централната роля на несъвършената, Lingua 108 (1999) 175-201
 4. Arabic grammar - Wikipedia
 5. Jussive - Wikipedia
 6. Lam = ل - StudyQuran
 7. ح = Ha - StudyQuran
 8. The ‘iddah of a woman divorced by talaaq - Islam Q&A, Fatwa No. 12667
 9. Al-Islam (Arabic text)
 10. IslamWeb (Arabic text)
 11. Св.Йосеф(Англ.) -Ново пришествие (За повече информация относно брака между Йосев и Мария вижте Йосеф и педофилия)