Аиша бинт Абу Бакр

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Аиша е била дете-булка на Пророка Мухаммад. Той се е оженил за нея, когато тя е била на 6 години и е консумирал брака си с нея, когато тя е била на възраст 9 лунни години [1].

Секцията " Възрастта на Аиша при консумирането и сключването на брак" излага очевидността на крехката детска възраст на Аиша.


Причини за брака

Божествени заповеди

Разказва Аиша: Че Пророкът ѝ е казал: „Ти ми беше показана на два пъти на насън. Видях те изобразена върху парче коприна и някой (ми) рече: това е твоята съпруга. Когато разкрих картината, видях, че беше ти. Казах: Ако това е от Аллах, така да бъде.“
Сахих Бухари - 5:58:235(англ.), Виж също и Сахих Бухари - 5:58:235(англ.)
Разказва Аиша: Пратеникът на Аллах ми рече: „Ти ми беше показана два пъти насън, преди да се оженя за теб. Видях ангел да те носи в копринено парче плат и му казах: „Открий я“ и ето, това беше ти. Казах (си): Ако това е от Аллах, тогава трябва да се случи.“ После ти ми беше показана, като ангелът те носеше в копринено парче плат и аз (му) казах: „Открий (я), и ето, това беше ти. Аз (си) казах: „Ако това е от Аллах, тогава трябва да се случи.“

Мухаммад е искал да я гали сексуално

Разказва Джабир бин Абдулла: Придружавах Пророка при едно пътешествие и яздех една бавна камила, която изоставаше от останалите. Пророкът се приближи до мен и ме попита: „Кой е това?“ Аз отговорих: „Джабир бин Абдулла“ Той попита: „Какъв е проблемът (защо изоставаш)?“ Аз отговорих: „Яздя бавна камила“. Той ме попита: „Имаш ли тояга?“ Аз отговорих утвърдително. Той рече: „Дай ми я“. Когато му я дадох, той наби камилата и я смъмри. От тогава камилата изпревари останалите. Пророкът каза: „Продай ми я“. Аз отговорих: „Подарявам ти я, Пратенико на Аллах.“ Той рече: „Продай ми я. Аз я купих за четири динара (златни монети) и ти можеш да продължиш да я яздиш до Медина.“ Когато приближихме Медина, аз се отправих (към дома си). Пророкът каза: „Къде отиваш?“ Аз рекох: „Ожених се за вдовица.“ Той каза:“Защо не се ожени за девица, за да се галите един друг?“ Аз рекох: „Баща ми умря и остави дъщери, така че реших да се оженя за вдовица (опитна жена) (да се грижи за тях).“ Той каза: „Добре си направил.“ Когато пристигнахме в Медина, Пратеникът на Аллах рече: „О, Билал, плати му (цената на камилата) и му дай допълнително пари.“ Билал ми даде четири динара и един кират отгоре. (Един под-разказвач казва): Джабир добави: „Аз никога не се разделях с този допълнителен кират от Пратеника на Аллах .“ Киратът беше винаги в кесията на Джабир бин Абдулла.
Разказва Джабир бин Абдулла: Докато се връщахме от Газва (Свещената битка) с Пророка, аз започнах да подкарвам бързо камилата, понеже тя беше ленива камила. Един ездач дойде изотзад убоде моята камила с едно копие, което носеше и тогава моята камила започна да бяга с бързината на най-добрите камили. И вижте! Ездачът беше самият Пророк. Той каза: „Какво те кара да бързаш толкова?“ Аз отговорих: „Наскоро се ожених“. Той рече: „За девица ли се ожени или за зряла жена?“ Аз отговорих: „Зряла жена.“ Той рече: „Защо не се ожени за младо момиче, така че да можеш да си играеш с нея и тя с теб?“ Когато бяхме напът да влезем (в Медина), Пророкът каза: „Изчакай, за да можеш да влезеш (в Медина) посред нощ, така че твоята дама с несресани коси да може да среше косите си и тази, чиито съпруг е отсъствал, да може да обръсне срамната си област.
Разказва Джабир бин Абдулла: Когато се ожених, Пратеникът на Аллах ми каза: „За какъв вид жена си се оженил?“ Аз отговорих: „Ожених се за зряла жена“. Той рече: „Защо, не ти ли харесват девиците, както и да ги галиш?“ Джабир каза също: Пратеникът на Аллах рече: „Защо не се ожени за младо момиче, така че да можеш да играеш с нея и тя с теб?“

Насилие

Мухаммад е удрял Аиша

... Той (Мухаммад б. Каиш) тогава предава, че Аиша е била тази, която е разказвала следното: Не трябваше ли да ви разкажа за мен и за Пратеника на Аллах (мир на него)? Ние казахме: Да. Тя рече: Беше моят ред Пратеникът на Аллах (мир на него) да прекара нощта с мен, той се обърна настрани, сложи си дрехата и си събу обувките, и ги сложи близо до краката си, и сложи ъгъла на шала си на леглото си, и тогава легна, докато прецени, че съм заспала. След това той взе бавно дрехата си, бавно си обу обувките и отвори вратата, излезе и после я затвори бавно. Аз покрих главата си, сложих си покривалото и стегнах халата си, и после излязох като последвах неговите стъпки, докато той стигна Баки. Той стоеше там и стоеше дълго време. Тогава той вдигна ръцете си три пъти и после се върна, и аз също се върнах. Той ускоряваше стъпката си и аз също ускорявах стъпката си. Той бягаше и аз също бягах. Той дойде (в дома) и аз също дойдох (в дома). Все пак аз го изпреварих и влязох (в дома) и както лежах на леглото, той (Светият Пророк) влезе (в дома) и каза: Защо, Аиша, си задъхана? Аз рекох: Нищо ми няма. Той рече: Кажи ми или Премъдрият и Всезнаещият ще ми каже. Аз казах: Пратенико на Аллах, нека баща ми и майка ми бъдат откуп за теб, и тогава му казах (цялата история). Той рече: Тъмнината (на твоята сянка) ли видях пред мен? Аз казах: Да. Той ме удари в гръдния кош, което ми причини болка и после каза: Мислиш ли, че Аллах и Неговият Пратеник ще се отнесат несправедливо с теб?..."

Абу Бакр е удрял Аиша

Разказва Аиша: Абу Бакр дойде към мен и ме удари силно със своя юмрук и каза: „Ти забави хората заради твоята огърлица.“ Но аз останах неподвижна, все едно не бях умряла, за да не събудя Пратеника на Аллах, въпреки че бях ударена много болезнено
Разказва Аиша: (съпругата на Пророка) Тръгнахме с Пратеника на Аллах на едно от неговите пътувания, докато стигнем Ал-Байда или Датул-Джаиш, моята огърлица се повреди (и изгуби). Пратеникът на Аллах остана там, за да я потърси, а също и хората, които бяха с него. Нямаше вода на това място, така че хората отидоха при Абу-Бакр Ас-Сиддик и му казаха: „Не видя ли какво направи Аиша? Тя накара Пратеника на Аллах и хората му да останат там, където няма вода и те не носят вода със себе си.“ Абу Бакр дойде, докато Пратеникът на Аллах спеше и главата му беше на бедрото ми, и ми каза: „Ти си забавила Пратеника на Аллах и хората му там, където няма вода и те не са носили вода със себе си.


И така той ме смъмри и каза каквото Аллах е поискал от него да каже, и ме удари по хълбока с ръката си. Нищо не ми попречи да се движа (заради болката), освен положението на Пратеника на Аллах върху бедрото ми. Пратеникът на Аллах се събуди, когато се зазори и там нямаше вода. И така Аллах низпосла Божествените Стихове на Таяммум. И всички изпълняваха Таяммум. Усаид бин Худаир каза: „О, семейство на Абу Бакр! Това не е първото благословение за вас.“ Тогава камилата, която яздех, трябваше да се измести от мястото си и огърлицата беше намерена под нея.
Сахих Бухари 1:7:330 - (Англ.)
Разказва Аиша: Една моя огърлица се изгуби при Ал-Байда, а ние пътувахме за Медина. Пророкът накара камилата си да коленичи и слезе от нея, и сложи глава в скута ми и заспа. Абу Бакр дойде при мен и ме удари силно по гърдите, и каза: „Ти забави хората заради една огърлица.“ Останах неподвижна като мъртвец заради положението, в което беше Пратеникът на Аллах; (в скута ми) въпреки че Абу Бакр ме нарани (с плесницата). После Пророкът се събуди и беше време за сутрешна (молитва). Потърсена беше вода, но напразно; и така следният Стих беше низпослан: - „О, вярващи! Когато станете за молитвата…“ (5:6) Усаид бин Худаир рече: „Аллах е благословил народа заради вас, о, семейство на Абу Бакр. За тях вие не сте нищо друго освен благословение."
Сахих Бухари 6:60:132 - (Англ.)
Джабир б. Абдулла (Аллах да го благослови) свидетелства: Абу Бакр (Аллах да го благослови) дойде и поиска позволение да види Пратеника на Аллах (мир на него). Той намери хора да стоят пред вратата му и никой между тях не беше получил позволение, но то беше дадено на Абу Бакр и той влезе. После дойде Умар и поиска позволение и му беше дадено, и той намери Пратеника на Аллах (мир на него) да седи тъжен и тих с жените си около него. Той (Хадрат Умар) каза: „Ще кажа нещо, което ще направи Светия Пророк (мир на него) да се развесели“ и рече: „Пратенико на Аллах, искаше ми се да беше видял (нужното отношение към) дъщерята на Хадиджа, когато ти ми поиска някакви пари, аз станах и я плеснах по врата.“ Пратеникът на Аллах (мир на него) се разсмя и рече: „Както виждаш те са около мен и искат допълнително пари.“ Абу Бакр (Аллах да го благослови) тогава стана и отиде при Аиша (Аллах да я благослови) и я зашлеви по врата, и Умар се изправи пред Хафса и я зашлеви казвайки: „Вие искате от Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови) това, което той не притежава.“ Те казаха: „В името на Аллах, ние не искаме от Пратеника на Аллах (мир на него) нещо, което той не притежава.“ Тогава той се оттегли от тях за месец или за 29 дни. После този стих му беше низпослан: „О, Пророче, кажи на своите съпруги… огромна награда“ (33:28-29). След това той отиде първо при Аиша (Аллах да я благослови) и каза: „Искам да ти предложа нещо, Аиша, но желая да не бързаш с отговора преди да се посъветваш с родителите си.“ Тя каза: „Пратенико на Аллах, какво е това?“ Той (Светият Пророк) ѝ изрецитира стиха, при което тя каза: „Относно теб ли да се посъветвам с родителите ми, Пратенико на Аллах? Не, аз избрах Аллах, Неговия Пратеник и Последния Пристан; но искам от теб да не казваш на никоя от твоите съпруги това, което ти казах.“ Той отговори: „Нито една от тях няма да ме пита, ако не ѝ кажа. Бог не ме е изпратил да бъда суров или да причинявам вреда, но Той ме е изпратил да поучавам и да улеснявам нещата.“.

Възрастта на Аиша при консумирането и сключването на брак

Хадиси

Сахих Бухари

Разказват Урва бин Ал-Мусайаб, Алкама бин Уакас и Убайдула бин Абдула: техните разкази за историята на Аиша си приличат, като свидетелстваха един за друг; когато лъжците говореха това, което са си измислили за Айша и Божественото просветление беше отложено, Пратеникът на Аллах повика Али и Усама, за да се посъветват с него дали да се разведе с жена си (т.е. Аиша). Усама рече: „Запази жена си, понеже всичко, което знаем за нея е добро.” Бурайра каза: „Не мога да я обвиня в никакъв недостатък, освен че тя е все още младо момиче, което спи, като небрежи за семейното тесто, което домашните кози идват да ядат (т.е. тя е била твърде простовата, за да посрами мъжа си).” Пратеникът на Аллах рече: „Кой може да ми помогне да отмъстя на човека, който ме оскърби като опозори честта на семейството ми? В името на Аллах, аз не съм знаел за семейството ми нищо друго освен добро, а те споменаха (т.е. обвиниха) мъж, за когото не съм знаел нищо друго освен добро."
Разказва Аиша:

. . . В онази нощ аз само плачех и не можах да заспя чак до сутринта. На сутринта, когато видя, че Божественият Промисъл се е отложил Пратеникът на Аллах извика Али бин Абу Талиб и Усама бин Заид, за да се посъветва с тях относно развода с жена си (т.е. Аиша). Усама бин Заид разказа каквото знае за доброто име на жена му и добави: „О, Пратенико на Аллах! Запази жена си, в името на Аллах, за нея не знаем нищо друго освен добро.” Али бин Абу Талиб рече: „О, Пратенико на Аллах! Аллах не ти е наложил ограничения и има много други жени освен нея и все пак можеш да попиташ прислужничката, която ще ти каже истината.” В отговор на това Пратеникът на Аллах повика Бураира и каза „О, Бураира. Някога виждала ли си нещо, което да предизвика съмнения спрямо нея?” Бураира рече: „Не, в името на Аллах, Който те е изпратил с истината, аз не съм виждал никога в нея нещо грешно, освен това, че тя е момиче на незряла възраст, което понякога заспива и оставя козите да ядат от тестото..”. . .

Аз бях младо момиче и нямах много познания върху Корана. Казах: „Аз знам, в името на Аллах, че сте слушали какво говорят хората и че това се е насадило в умовете ви и сте го приели за истина. Сега, ако ви кажа, че съм невинна и Аллах знае, че съм невинна, вие няма да ми повярвате и ако погрешно изповядвам, че съм виновна, а Аллах знае, че съм невинна, вие няма да ми повярвате”.
Разказва бащата на Хишам: „Хадиджа умря три години преди Пророка да замине за Медина. Той остана там около две години и после се ожени за Аиша, когато тя беше момиче на 6 години и той консумира брака, когато тя беше на 9 години.
Разказва Аиша: „че Пророкът се е оженил за нея, когато тя е била на 6 години и че той е консумирал този брак, когато тя е била на 9 години, и после тя е останала с него в продължение на девет годин (т.е. до смъртта му).
Разказва Аиша: „че Пророкът се е оженил за нея, когато тя е била на 6 години и е консумирал брака си с нея, когато тя е била на 9 години. Хишам каза: „Казаха ми, че Аиша е останала с Пророка в продължение на девет години (т.е. до смъртта му)”, което знаете от Корана (по сърце)”.
Разказва Урса: Пророкът написа (брачния договор) с Аиша, когато тя беше на 6 години и консумира своя брак с нея, когато тя беше на 9 години и тя остана с него в продължение на девет години (т.е. до смъртта му).
Разказва Аиша: Пророкът ме наблюдаваше през своята рида (дреха, която покрива горната част на тялото) докато аз гледах етиопците, които играеха в двора на джамията. (Аз продължих да гледам) до насита. Така че от това събитие може да си направите извод как трябва да се отнасяте с едно малко момиче (още не достигнало зряла възраст) , което силно желаеше да се наслади на тази веселба. .
Разказва Аиша: Аз си играех с кукли в присъствието на Пророка и моите приятелки също си играеха с мен. Когато Пратеникът на Аллах влезе (в жилището ми), те се скриха, но Пророкът щеше да ги извика да се присъединят и да си играят с мен. (Играта с кукли и подобните им образи е забранено, но е била разрешено за Аиша по онова време, понеже тя е била малко момиче, все още недостигнала зрялост.) (Фатех-ал-Бари, стр. 143, том 13)
Разказва Аиша: „... В оназа нощ аз плачех чак до сутринта. Сълзите ми не спряха, нито можах да заспя и когато утрото настана, а аз още плачех, Пратеникът на Аллах извика Али бин Талиб и Усама бин Заид, понеже Божественият промисъл се забави, за да се посъветва с тях относно идеята да се разведе с жена си. Усама бин Заид каза на Пратеника на Аллах това, което знае за невиността на жена му и своето уважение, което той пази към нея. Той рече: „О, Пратенико на Аллах! Тя е твоя жена и ние не знаем нищо друго за нея освен добро.” Но Али бин Талиб каза: „О, Пратенико на Аллах! Аллах не ти поставя ограничения; и има множество други жени освен нея. Ако все пак попиташ робинята (ѝ), тя ще ти каже истината.” Аиша добави: „И така Пратеникът на Аллах повика Барира и каза: „О, Барира! Виждала ли си нещо, което да породи подозрение в теб?” (по отношение на Аиша). Барира рече: „В името на Аллах, Който те е изпратил с истината, аз не съм виждала нищо в Аиша, за което да я обвиня освен това, че тя е момиче на незряла възраст , което понякога заспива и оставя тестото на семейството си без надзор, тъй че домашните кози идват и го ядат.”

. . .

Тя каза: „Не знам какво да кажа на Пратеника на Аллах.” Все още бях малко момиче и макар че имах малко познание за Корана, аз рекох: „В името на Аллах, аз знам, че сте слушали тази история толкова много, че тя се е загнездила в умовете ви и сте ѝ повярвали. Така че сега, ако ви кажа, че съм невинна и Аллах знае, че съм невинна, вие няма да ми повярвате; а ако изповядам нещо и Аллах знае, че съм невинна за него, вие ще ми повярвате. В името на Аллах, не мога да ви намеря друг пример освен този с бащата на Йосиф.”
Сахих Бухари 6:60:274 - (Англ.)
Разказва Аиша: (съпругата на Пророка) Не си спомням моите родители да са вярвали в друга религия освен истинската религия (т.е. исляма) и не си спомням и за нито един ден, който да е минал без Пратеникът на Аллах да ни посети сутрин и вечер."

Тоест Аиша не е била много голяма или все още не е била родена, когато нейните родители са станали мюсюлмани. Това е в съответствие с факта, че е била още дете, когато нейният брак с Мухаммад е бил консумиран.

Защо Мухаммад е чакал три години
Раказва Аиша: Пророкът се сгоди за мен, когато бях на 6 (години). Ние отидохме в Медина и останахме в дома на Бани-ал-Харит бин Хазрадж. Тогава аз се разболях и косата ми опада. По-късно косата ми порасна отново и майка ми, Ум Руман, дойде при мен, докато си играех на една люлка с някои от моите приятелки. Тя ме повика и аз отидох при нея, като не знаех какво искаше да направи с мен. Тя ме взе за ръка и ме накара да стоя пред вратата на дома. След това останах без дъх и когато дишането ми се оправи, тя взе малко вода и изми лицето и главата ми с нея. След това тя ме въведе в дома. Вътре в къщата видях някакви жени ансарки, които казваха: „Всичко най-добро, благословението на Аллах да е с теб и на добър час.” После тя ме повери на тях и те ме приготвиха (за брака). Неочаквано Пратеникът на Аллах дойде при мен преди обед и майка ми ме заведe при него, а по това време бях момиче на 9 години.

Сахих Муслим

Аиша (Аллах да я благослови) разказва: Пратеникът на Аллах (мир на него) се ожени за мен, когато бях на 6 години и бях приета в неговия дом на 9. Та каза още: Отидохме в Медина и имах пристъпи на треска за около месец и косата ми окапа до ушите. Умм Руман (майка ми) дойде при мен, а по това време си играехме на една люлка с моите приятелки. Тя ме повика силно и аз отидох при нея и не знаех какво искаше от мен. Тя хвана ръката ми и ме заведе до вратата и аз изричах: Ха, ха (сякаш се задушавах), докле вълнението на сърцето ми не спря. Тя ме заведе в една къща, където се бяха събрали жени от ансарите. Всички те ме благословиха и ми пожелаха късмет и казваха: „Да имаш дял в доброто”. Тя (майка ми) ме повери на тях. Те измиха главата ми, разкрасиха ме и нищо вече не ме плашеше. Пратеникът на Аллах (мир на него) дойде там на сутринта и аз бях поверена на него.
Аиша (Аллах да я благослови) разказва: Пратеникът на Аллах (мир на него) се ожени за мен, когато бях 6 години и бях приета в неговия дом, когато бях на 9 години.
Аиша (Аллах да я благослови) разказва, че Пратеникът на Аллах (мир на него) се е оженил за нея, когато тя е била на 7 години и че тя е заведенa в дома му като булка, когато е била на 9 години, като е взела със себе си и куклите си; а когато той (Светият Пророк) е умрял, тя е била на 18 години .
Аиша разказва, че си е играела с кукли в присъствието на Пратеника на Аллах (мир на него) и когато нейните приятелки са дошли при нея, те са напуснали (дома), защото са се засрамили от Пратеника на Аллах (мир на него), при все че Пратеникът на Аллах (мир на него) ги беше изпратил при нея.
(Този хадис е разказан по свидетелството на Хишам със същия ред на разказвачите с лека разлика в словореда.)
Саид б. Мусаиб, Урва б. Зубаир, Алкама б. Ваккас и Убайдулла б. Абдулла б. Утба б. Масуд – всички те съобщават историята за фалшивото обвинение против Аиша, съпругата на Пратеника на Аллах (мир на него).

. . . И така, Пратеникът на Аллах (мир на него) извика Барира и каза: Барира, виждала ли си нещо в Аиша, което може да предизвика съмнения за нея? Барира рече: В името на Този, Който те е пратил с истината, не съм видяла нищо осъдително в нея, освен това, че тя е малко момиче и отива да спи, когато се меси брашното и козата го яде. . . .

Когато Пратеникът на Аллах (мир на него) говореше, моите сълзи изсъхнаха и повече нито една капка от сълза не се видя (да пада от очите ми). Казах на баща ми: Дай отговор на Пратеника на Аллах (мир на него) от мое име. Той каза: В името на Аллах, не знам какво трябва да кажа на Пратеника на Аллах (мир на него). Тогава казах на майка ми: Дай отговор на Пратеника на Аллах (мир на него) от мое име, но тя рече: В името на Аллах, не знам какво трябва да кажа на Пратеника на Аллах (мир на него). Аз бях малко момиче по това време и не бях чела много от Корана (но рекох): В името на Аллах, разбрах, че сте слушали за това и то се е загнездило в умовете ви и сте го приели за истина, така че, ако ви кажа, че съм напълно невинна, а Аллах знае, че съм невинна, вие никога няма да ми повярвате, че това е истина; а ако призная (предполагаемото) престъпление пред вас, макар че Аллах знае, че съм напълно невинна (и аз въобще не съм извършила този грях), в този случай вие ще приемете, че говоря истина и, в името на Аллах, затова аз не намирам друг избор за мен и за вас с изключение на това, което бащата на Юсуф каза: „Но най-хубаво е да се търпи ."

Абу Дауд

Аиша каза: " Пратеникът на Аллах се ожени за мен, когато бях на 7 години.“ (Разказвачът Сюлейман каза: „Или 6 години.“). Той имаше сношение с мен, когато бях на 9 години
Абу Дауд - 2:2116(англ.)
Аиша каза: си играех с кукли. Понякога Пратеникът на Аллах (мир на него) влизаше при мен, когато момичетата бяха с мен. Когато той влизаше, те излизаха и когато той излизаше, те влизаха."
Абу Дауд - 3:4913(англ.)

Тук не се казва, че Мухаммад е имал сношение с Аиша, докато нейните приятелки са ги гледали. По-скоро се казва, че приятелките ѝ си играели с нея и са излизали, когато е идвал Мухаммад и после само можели да влезнат, когато той си е отивал.

Разказва Аиша, Уммул Муминин: " Пратеникът на Аллах (мир на него) се ожени за мен, когато бях на 7 или на 6 години Когато той дойде в Медина, дойдоха и някои жени. Според версията на Бишр: Умм Руман дойде при мен, докато си играех на люлката. Те ме взеха, приготвиха ме и ме разкрасиха. После бях заведена при Пратеника на Аллах (мир на него) и той встъпи в съжителство с мен, когато бях на 9 години . Тя ме спря на вратата и аз избухнах в смях."
(Гореспоменатото предание е също така предадено от Абу Усама по подобен начин чрез различна поредица от разказвачи. В тази версия се казва: „ С добър късмет тя (Умм Руман) ме повери на тях. Те измиха главата ми и ме преоблякоха. Никой не дойде при мен внезапно с изключение на Пратеника на Аллах (мир на него) преди обяд. Така те ме повериха на него.)
Разказва Аиша, Уммул Муминин: Когато той в Медина, жените дойдоха при мен, докато си играех на люлката и косата ми беше до ушите ми. Те ме взеха, приготвиха ме и ме разкрасиха. После ме заведоха при Пратеника на Аллах (мир на него) и той встъпи в съжителство с мен, когато бях на 9 години .
(Гореспоменатото предание се предава също така от Хишам б. Урва чрез различна поредица от разказвачи. Тази версия добавя следното: „Аз се люлеех и бях с приятелки. Заведоха ме в една къща; там имаше някои жени на Ансар (помощнички). Те казаха: Добър късмет и благословение.“)
Аиша каза: „Дойдохме в Медина и останахме (при племето) Бану ал-Харит б. ал-Хазрадж. Тя рече: Кълна се в Аллах, аз се люлеех между две палми. След това дойде майка ми и ме накара да сляза; а косата ми беше до ушите. (Разказвачът след това споменава останалото от преданието).“

Ал Насаи

Когато Хадрат Аиша направи девет години съпружески живот, Светият Пророк Мухаммад (мирът и благословението на Аллах да е над него) се разболя от смъртоносна болест. На 9-тия или 12-ия ден от Раби-ул-Аввал 11хиджри година, той напусна този смъртен свят.. Хадрат Аиша беше на 18 години по времето, когато Светият Пророк Мухаммад (мирът и благословенията на Аллах да бъдат над него) се спомина и тя остана вдовица в продължение на 48 години, когато умря на 67-годишна възраст.[2]
Сунан Ан Насаи 1 #18
Разказва Урва: Разказано е от Урва, че Аиша е казала: „Пратеникът на Аллах се ожени за мен в месец Шаввал и моят брак беше консумиран в месец Шаввал.“ – На Аиша ѝ е харесвало браковете на неговите жени да бъдат консумирани в Шаввал – „и коя от неговите съпруги е била тъй обичана, както аз?“ (Сахих)
Разказано е от Аиша, че Пратеникът на Аллах се е оженил за нея, когато тя е била на 6 години и е консумирал брака си с нея, когато е бил на 9. (Сахих)
Разказано е, че Аиша е казала: „Пратеникът на Аллах се ожени за мен, когато бях на 6 години и консумира брака си с мен, когато бях на 9.“ (Сахих)
Разказано е, че Абу Убайда е казал: „Аиша рече: Пратеникът на Аллах се ожени за мен, когато бях на 9 и живях с него в продължение на 9 години“ (Сахих)
Разказано е от Аиша, че Пратеникът на Аллах се е оженил за нея, когато е била на 9 години и че той е умрял, когато тя е била на 18 години. (Сахих)
Раказано е, че Аиша е казала: „Пророкът се ожени за мен през месец Шаввал и консумира брака си с мен през месец Шаввал, и коя от неговите жени е намерила по-голямо благоразположение пред него от мен?“ (Сахих)
Разказано е, че Аиша е казала: „Пратеникът на Аллах се ожени за мен, когато бях на 6 години и консумира брака си с мен, когато бях на 9, а аз си играех с кукли.“ (Сахих)
Разказано е, че Аиша е казала: „Пратеникът на Аллах се ожени за мен, когато бях на 6 години и консумира брака си с мен, когато бях на 9.“ (Сахих)

Ибн Маджа

За Аиша (Аллах да я благослови) е разказано, че е казала: „Пратеникът на Аллах (мирът и благословенията на Аллах да бъдат над него) сключи брак с мен, когато бях (още) на 6-годишно момиче. След това ние пристигнахме в Медина и останахме при (племето) Бану Харит б. Хазрадж. Аз се разболях от треска; после косата (на главата ми) опада и стана рядка. След това тя се сгъсти и достигна чак до ушите ми. Моята майка Умм Руман дойде при мен, докато си играех на една люлка заедно с моите приятелки. Тя (майка ми) ме извика силно. Отидох при нея и не знаех какво тя искаше. Тя сграбчи ръката ми и ме постави пред вратата на къщата и аз чувах насила, докато сърцебиенето ми не спря. После тя взе малко вода и избърса с нея лицето и главата ми. След това тя ме пусна в къщата, когато някаква жена от ансарите беше в къщата. Те казаха „Ти влезе с благословения и добър късмет“. После тя (майката) ме повери на тях. И така те ме разкрасиха и нищо не ме плашеше освен Пратеника на Аллах (мирът и благословенията на Аллах да бъдат над него) (когато той влезе там) на сутринта и те (жените) ме повериха на него. На този ден аз бях 9-годишно момиче "[3]
Разказано е, че Абдулла е казал: „Пророкът се ожени за Аиша, когато тя беше на 7 години и консумира брака си с нея, когато тя беше на 9 и се спомина, когато тя беше на 18 години.“ (Сахих)
Разказано е, че Аиша е казала: "Аз си играех с кукли, когато бях с Пратеника на Аллах и той довеждаше моите приятелки при мен, за да си играят с мен ." (Сахих)

Мишкат ал-Масаби

Аиша каза, че е била на 9 години, когато се е случил акта на консумирането и нейните кукли са били при нея.
Мишкат ал-Масаби, том 2, стр. 77

Други ислямски източници

Ал Табари

Според Абд ал-Хамид б. Баян ал-Сукари – Мухаммад б. Язид – Исмаил (който е Ибн Аби Халид) – Абд ал-Рахман б. Аби ал-Дахак – един мъж от кураишите – Абд ал-Рахман б. Мухаммад: „Абд Аллах б. Сафван заедно с още един човек дойде при Аиша и Аиша каза (на последния), „Така и така, чувал ли си какво говори Хафса?” Той рече: „Да, о, Майко на верните.” Абд Аллах б. Сафван я попита: „Какво е това?” Тя отговори: „Аз имам девет отличителни белега, които ги няма у никоя друга жена, освен онова,с което Бог удостои Мариам бинт Имран. В името на Аллах, не казвам това, за да се величая пред която и да е от моите другарки.” „Какви са те?”, попита той. Тя отговори: „Ангелът ми донесе моето сходство; Пратеникът на Аллах се ожени за мен, когато бях на 7 години; бракът ми беше консумиран, когато бях на 9; той се ожени за мен, когато бях девица, никой друг мъж не ме е споделял с него; вдъхновението дойде при него, когато той и аз бяхме под едно одеало; аз бях един от най-скъпите му хора, един стих от Корана, който засяга мен беше низпослан, когато общността беше почти разрушена; аз видях Гавриил, докато никоя друга от неговите жени не го е виждала; и той беше взет (т.е. умря) в своя дом, когато там нямаше никой с него освен ангела и мен.”. Според Абу Джафар (Ал Табари): Пратеникът на Аллах се е оженил за нея, както се казва, в месец Шаввал и е консумирал брака си с нея в една по-късна година, също през месец Шаввал
Когато Пророкът се ожени за Аиша, тя беше много млада и не беше още годна за сношение.
Саид б. Яхя б. Саид ал-Умави – неговият баща – Мухаммад б. Амр-Яхя б. Абд-ал-Рахман б. Хатиб – Аиша: Когато умря Хаджия, Хавла бинт Хаким б. Умая б. ал-Авкас, съпруга на Утман б. Мазун, който беше в Мека, каза (на Пратеника на Аллах), „О, Пратенико на Аллах, няма ли да се ожениш?” Той отговори: „За кого?” „За една девица”, каза тя, „или ако предпочиташ за една не-девица.” Той отговори: ”Коя е девицата?” „Дъщерята на най-скъпото ти творение на Аллах”, отговори тя, „Аиша бинт Аби Бакр.” Той попита: „А коя е не-девицата?” „Савда бинт Зама Каиш”, отговори тя, „тя (отдавна) вярва в теб и те следва”. (Така Пророкът) поиска от нея да отиде и да им предложи от негово име.

Тя отиде в дома на Абу Бакр, където намери Умм Руман, майката на Аиша, и каза: „О, Умм Руман, какво добро нещо и благословение ти е донесъл Аллах!” Тя рече: „Какво е това?” Хавла отговори: „Пратеникът на Аллах ме изпрати да поискам ръката на Аиша за брак от негово име.” Тя отговори: „Искам да изчакаш Абу Бакр, понеже той след малко трябва да се върне.” Когато дойде Абу Бакр, Хавла повтори това, което беше казала. Той отговори: „Тя е (като) дъщеря на брат му. Дали ще бъде подходяща за него?” Когато Хавла се върна при Пратеника на Аллах и му предаде думите, той рече: „Върни се при него и кажи, че той е мой брат в исляма и че аз съм негов брат (в исляма), така че дъщеря му е добра за мен.” Тя дойде при Абу Бакр и му каза каквото Пратеникът на Аллах ѝ беше казал. После той поиска от нея да изчака, докато се върне.

Умм Руман каза, че Ал-Мутим б. Ади е поискал ръката на Аиша за неговия син, но Абу Бакр не му е обещал нищо. Абу Бакр излезе и отиде при Мутим, докато съпругата му, майката на сина, за когото той беше поискал ръката на Аиша, беше с него. Тя каза: „О, сине на Абу Куафа, може би ще можем да оженим нашиЯхя син за твоята дъщеря, ако го накараш да остави своята религия и го доведеш в религията, която изповядваш.” Той се обърна към нейния съпруг Ал-Мутим и рече: „Какво казва тя?” Той отговори: ”Тя казва (това, което чу).” Абу Бакр напусна, (като разбра че) Аллах (току-що) е отстранил грижата, която той е имал в ума си. Той каза на Хавла: „Извикай Пратеника на Аллах.” Тя го извика и той дойде. Абу Бакр ожени (Аиша) за него, когато тя беше (едва) на 6 години.
Аиша свидетелства: Дойдохме в Медина и Абу Бакр нае жилище в Ал-Сун сред тези на (племето) Бану ал-Харит б. ал-Хазрадж. Пратеникът на Аллах дойде в нашата къща и мъжете и жените на ансарите се събраха около него. Майка ми дойде при мен, докато бях в една люлка и се люлеех между два клона и ме свали. Джумая, моята бавачка, ме пое и изтри лицето ми с малко вода и започна да ме води. Когато бях пред вратата, тя спря, така че да мога да си поема дъх. След това бях въведена, като в същото време Пратеникът на Аллах седеше на едно легло в нашата къща.. (Майка ми) ме накара да седна в неговия скут и каза: „Това са твоите роднини. Аллах да те благослови с тях и тях да благослови с теб!” После мъжете и жениете станаха и излязоха. Пратеникът на Аллах консумира своя брак с мен в моята къща, когато бях на 9 години. Нито една камила, нито пък овца не беше заколена в мое име. Само Сад б. Убаида изпрати купа с храна, която той беше приготвил за Пратеника на Аллах.

Али б. Наср – Абд ал-Самад б. Абд ал-Варит – Абд ал-Варит б. Абд ал-Самад – неговият баща – Абан ал-Атар – Хишам б. Урва – Урва: Тои писа на Абд ал-Малик б. Марван, като твърдеше, че му е пратил писмо относно Хаджия бинт. Хувайлид, с което го е попитал, кога тя е умряла. Тя умря около три години преди заминаването на Пратеника на Аллах от Мека, и той се ожени за Аиша след смъртта на Хаджия. Пратеникът на Аллах видя Аиша два пъти – (първо когато) му беше казано, че тя е негова съпруга (тя беше на 6 години по това време), и по-късно (когато) той консумира брака си, когато тя беше на 9 години.

(Разказът се връща при Хишам б. Мухаммад. Виж по-горе, I, 1766). После Пратеникът на Аллах се ожени за Аиша бинт Аби Бакр, чието име е Атик б. Аби Кухафа, който е Утман и се нарича Абд ал-Рахман б. Утман б. Амир б. Амир б. Каб б. Сад б. Таим б. Мурра: (Пророкът) се ожени за нея три години преди Изселването, когато тя беше на 7 години и консумира брака си, когато тя беше на 9 години, след като се пресели в Медина през месец Шаввал. Тя беше на 18 години, когато той умря Пратеникът на Аллах не се ожени за никоя девица, освен нея.
Аиша, дъщеря на Абу Бакр.
Нейната майка беше Умм Руман бинт. Умаир б. Амр, от (племето) Бану Духман б. ал-Харит б. Ганм б. Малик б. Кинана.

Пророкът се ожени за Аиша през месец Шаввал в десетата година от началото на своето пророчестване, три години преди Изселването. Той консумира брака през месец Шаввал, осем месеца след Изселването. В деня на консумирането на брака с нея, тя беше на 9 години. Според Ибн Умаир (ал-Вакиди) – Муса б. Мухаммад б. Абд ал-Рахман – Райта – Амра (бинт Абд ал-Рахман б. Сад): „Аиша беше попитана, кога Пророкът е консумирал брака си с нея и тя рече:

Пророкът ни остави нас и своите дъщери, когато се изсели в Медина. Като беше пристигнал в Медина, той изпрати Заид б. Харита и неговия повереник Абу Рафи за нас. Той им даде две камили и 500 дирхама, които беше взел от Абу Бакр, за да купи (други) животни, от които се нуждаеха. Абу Бакр изпрати с тях Абдалла б. Урайкит ал-Дили с две или три камили. Той написа на (сина си) Абдалла б. Аби Бакр да вземе своята жена Умм Руман заедно с мен и сестра ми Асма, жената на Ал-Зубаир, (и да тръгнем за Медина). Те всички напуснаха (Медина) заедно и когато пристигнаха в Кудаид, Заид б. Харита купи три камили с тези 500 дирхама. После всички те влязоха в Мека, където срещнаха Талха б. Убайдалла, който напускаше града, заедно със семейството на Абу Бакр. И така всички ние тръгнахме: Заид б. Харита, Абу Рафи, Фатима, Умм Култум и Савда бинт. Зама. Аид качи Умм Айман и (неговия син) Усама б. Заид върху ездитно животно; Абдалла б. Аби Бакр взе Умм Рума и своите две сестри и Талха б. Убайдалла дойде (също). Всички потеглихме заедно и когато стигнахме Баид в Таманни моята камила се развърза. Аз стоях на седлото заедно с майка ми и тя започна да вика „Уви, дъщеря ми, уви (ти) булко”; после те хванаха нашата камила, след като безопасно се спусна по хълма. След това пристигнахме в Медина и аз останах с децата на Абу Бакр, а (Абу Бакр) отиде при Пророка. Той беше тогава зает с построяването на джамията и нашите домове около нея, където той (впоследствие) настани своите жени. Останахме в къщата на Абу Бакр няколко дни; след това Абу Бакр попита (Пророка): „"О, Пратенико на Аллах, какво те спира да консумираш брака си със съпругата си?” Пратеникът рече: „Сватбеният подарък (садак)”. Абу Бакр му даде сватбения подарък, 12 и половина унции (злато) и Пророкът изпрати за нас. Той консумира брака ни в моята къща, тази, в която живея сега и където той се спомина.

Ибн Исхак

Той се ожени за Аиша в Мекка, когато тя беше дете на 7 години и живя с нея в Медина, когато тя беше на 9 или 10 години. Тя беше единствената девица, за който той се ожени. Нейният баща, Абу Бакр, я омъжи за него и Пратеникът ѝ даде 400 дирхама..[4]


Ибн Катир

Юнус б. Букаир твърди, като цитира Хишам б. Урва, който от своя страна е чувал баща си да казва: „Пратеникът на Аллах (Аллах да го почете и да му даде мир) се ожени за Аиша три години след (смъртта на) Хадиджа. По време (на договора) Аиша беше момиче на 6 години. Когато той се ожени за нея, тя беше на 9 години. Пратеникът на Аллах (Аллах да го почете и да му даде мир) умря, когато Аиша беше момиче на 18 години. "[5]
Сахих Бухари е разказвал от Убаид б. Исмаил, от Абу Усама, от Хишам б. Урва, от неговия баща, който казвал: „Хадиджа умря три години преди изселването на Пророка (Аллах да го почете и да му даде мир). Той изчака да изминат две години и нещо след това и после той сключи брак с Аиша, когато тя беше на 6 години, а впоследствие консумира брака си с нея, когато тя беше на 9 години."[5]
„Ал-Хаджадж ни разказа, че Хаммад му е разказвал от Хишам б. Урва, от неговия баща, от Аиша, която е казвала: „Пратеникът на Аллах (Аллах да го почете и да му даде мир) сключи брак с мен (след) смъртта на Хадиджа и преди своето изселване от Мека, когато бях на 6 години. След като пристигнахем в Медина някакви жени дойдоха при мен, докато аз си играех на една люлка; косата ми беше като на момче. Те ме облякоха и ме разкрасиха, след това ме заведоха при Пратеника на Аллах (Аллах да го почете и да му даде мир и той консумира нашия брак.. Бях момиче на 9 години.’"[5]

Ибн Кайим

След това Пророкът… се ожени за Ум Абдалла, Аиша, ас-Сиддика (вярната), дъщеря на ас-Сиддик (верния) Абу Бакр ибн Аби Кухафа, когото Аллах въздигна над седмо небе. Аиша бинт Абу Бакр беше възлюбената съпруга на Пророка… Ангелът показа Аиша… на Пророка… докато тя беше облечена в копринена дреха, преди да се ожени за нея и му каза: „Това е жена ти.“ Пророкът… се ожени за Аиша… през лунния месец Шаввал, когато тя беше на 6 години и консумира брака през първата година след Хиджра, през месеца Шаввал, когато тя беше на 9 години. Пророкът… не се ожени за никоя друга девица освен Аиша… и откровението никога не идваше при него, докато той беше в постелята с някоя от съпругите си, с изключение на Аиша.[6]
Ибн Кайиам Ал Джазийа

Съвременни учени

Мартин Лингс

По време на същата година, която последва смъртта на Хадиджа, Пророкът е сънувал, че е видял мъж да носи някого, обвит в парче коприна. Мъжът му казал: „Това е твоята жена, така че я отвий“. Пророкът повдигнал коприната и там била Аиша. Но Аиша била само на 6 години, а той бил преминал 50-та си година. Освен това Абу Бакр я бил обещал на Мут‘тим за неговия син Джубаир. Пророкът просто му казал: „Ако това е от Аллах, Той ще го направи“…


В същото време Абу Бакр се свързал с Мут‘тим, който бил лесно убеден да се откаже от брака на Аиша с неговия син; и няколко месеца след брака със Савда, Аиша също така станала съпруга на Пророка чрез брак, сключен от него и нейния баща, при който тя не присъствала. Тя впоследствие е казвала, че е получила първия намек за своето ново положение, когато един тя си е играела със свои приятелки навън, не далече от къщата ѝ, и майка ѝ дошла, грабнала я за ръката и я вкарала вътре, като ѝ казала, че от онзи момент нататък тя не бивало да излиза да си играе, а вместо това нейните приятелки трябвало да идват при нея. Аиша смътно предполагала причината, въпреки че майка ѝ не ѝ била казала веднага, че тя е омъжена; и с изключение на това, че трябвало да играе на двора, вместо на улицата, нейният живот си продължил както преди.[7]
Пророкът и дъщерите му сега отишли да живеят със Савда в нейната нова къща; и след един или два месеца било решено, че сватбата с Аиша трябвало да се състои. Тогава тя била само на 9 години, дете със забележителна красота, както можело да се очаква от потеклото ѝ…

Били направени малки приготовления за сватбата – не достатъчни, така че поне малко Аиша да придобие чувство за едно велико и тържествено събитие, и малко преди да им се наложи да напуснат къщата, тя избягала на двора, за да си играе с една нейна приятелка, която минавала по улицата. По нейните собствени думи: „Играех на една люлка и дългата ми падаща коса беше разрошена. Те дойдоха, прекъснаха играта ми и ме приготвиха.“ Абу Бакр бил купил хубав плат на червени ленти от Бахрейн и от него била направена сватбена премяна за нея. След това майка ѝ я завела в новопостроената къща, където някакви жени от Ансарите я чакали вън на вратата. Те я поздравили с думите: „За добро и щастие – нека всичко бъде добре!“ и я завели при Пророка. Той стоше там и се усмихаваше, погали косата ѝ я покри с украшения. За разлика от другите му бракове, на този нямало сватбена церемония… след това всички се разотишли, а женихът и булката били оставени насаме.

През последните три години почти нямало ден, в който една или повече от приятелките на Аиша да не идва да си играят с нея на двора до дома на баща ѝ. Нейното преместване в дома на Пророка не променило нищо в това отношение. Приятелките ѝ сега идвали всеки ден при нея в новото ѝ жилище – нови приятелки след пристигането ѝ в Медина, а също и някои от старите ѝ приятелки, чиито родители, подобно на нейните, се били изселили. „Щях да си играя с куклите си“, казва тя, „заедно с две момичета, които бяха мои приятелки, когато Пророкът влезе вътре и те избягаха от къщата, а той тръгна след тях и ги върна обратно, защото заради мен, той беше доволен да са там.“ Понякога той е казвал: „Останете, където сте“, преди те да имат време да излязат. Той също така понякога се е присъединявал към игрите им, понеже обичал децата и често си играел с дъщерите си. Парцалените кукли имали много различни роли. „Един ден – казва Аиша – Пророкът влезе вътре, когато аз си играех с куклите и рече: О, Аиша, каква игра е това? Аз казах: „Това са конете на Сюлейман“ и той се разсмя.“ Но понякога, когато е влизал, той просто се е покривал с чалмата си, за да не ги безпокои. [8]

Уилям Монтгомъри Уатт

Аиша била все още дете, когато Мухаммад се оженил за нея и тя продължавала да си играе с играчките си.[9]

Сайфур Рахма ал-Мубаракпури

Аиша бинт Абу Бакр: Той се ожени за нея през 11-та година от Пророчестването си, една година след брака си със Савда и две години и пет месеца преди Ал-Хиджра. Тя беше на 6-годишна възраст, когато той се ожени за нея. При все това той не беше консумирал брака си с нея чак до месец Шаввал, седем месеца след Ал-Хиджра, и това се случи в Медина. Тогава тя беше на 9 години. Тя беше единствена девица, за която той се беше оженил и най-любимото му същество. Като жена тя беше най-начетената жена в закона. [10]

Сексуални отношения

Мухаммад изненадва Аиша

Разказва Аиша: Когато Пророкът се ожени за мен, майка ми дойде при мен и ме накара да вляза в къщата (на Пророка) и нищо не ме учуди, освен идването на Пратеника на Аллах при мен преди обяд.

Изпиране на семето на Мухаммад

Разказва Аиша: Аз изпирах семето от дрехите на Пророка и дори тогава се забелязваха едно или повече петна по тях.
Абдулла би. Шихаб ал-Хаулани свидетелства: Аз останах в къщата на Аиша и имах мокър сън (и получих последицата от него върху дрехата си), така че (на сутринта) потопих двете (дрехи) във вода. Това (мое действие) беше наблюдавано от една прислужничка на Аиша и тя ѝ каза за това. Тя (Хадрат Аиша) ми изпрати съобщение: Какво те накара да направиш това с дрехите си? Той (разказвачът) казва: Казах ѝ, че на сън съм видял това, което вижда един спящ човек. Тя каза: Намери ли (някаква следа от течност) върху дрехите си? Аз казах: Не. Тя рече: Намерил си нещо, което е трябвало да изпереш. В случай, че аз намирах това (семе) по дрехата на Пратеника на Аллах (мир на него), че е изсъхнало, аз го изтъргвах с ноктите си.

„Отъркване“ в Аиша

Мухаммад е поставял своя пенис между бедрата на Аиша и го масажирал до достигане на оргазъм, защото не е можел да има сексуално общуване с нея, докато тя не навършила 9 години.

Фатви

Слава на Аллах и мирът да бъде над единствения, след когото няма (друг) пророк.

След като постоянният комитет по научни изследвания и фатви (религиозни закони) разгледа въпроса, представен на главния мюфтия Абу Абдулла Мухаммад Ал-Шемари, въпросът е придвижен до комитета от главния учен на комитета с референтен номер 1809 от 3/8/1421 г. (по ислямския календар). Запитващият задава следния въпрос: В наши дни стана широко разпространен, и особено по време на сватби, обичаят „муфа‘хатат на деца“ (муфа‘хатат буквално означава „поставяне между бедрата“, което означава, поставяне на мъжкия член между бедрата на дете). Какво е мнението на учените, които напълно добре знаят, че Пророкът, мирът и молитвата на Аллах да бъдат над него, също е практикувал „отъркването“ с Аиша – майката на вярващите – Аллах да я благослови. След като комитетът разгледа въпроса, бе даден следният отговор:

Не е било обичай на мюсюлманите през вековете да прибягват до тази незаконна практика, която дойде в нашите страни чрез порнографските филми , които неверните и враговете на исляма изпращат. Що се отнася до Пророка, мирът и молитвата на Аллах да бъдат над него, и отъркването в неговата годеница Аиша. Тя е била на 6-годишна възраст и той не е можел да има сношение с нея поради малката ѝ възраст. Ето защо [пророкът], мирът и молитвата на Аллах да бъдат над него, поставял своя [мъжки] член между нейните бедра и го масажирал нежно, понеже Пратеникът на Аллах е владеел своя [мъжки] член както никой друг от вярващите.[11][12]
Виж също [13] [14] [15] [16]
Всичката съвършена прослава да бъде за Аллах, Господарят на световете. Свидетелствам, че никой не е достоен за обожаване освен Аллах, и Мухаммад е Неговият раб и Пратеник. Ние молим Аллах да въздигне неговото име, както и това на семейството му и на всички негови сподвижници.

Терминът „Муфаакхата“ означава да имаш любовна игра с жена си между бедрата ѝ. Свидетелства се в един разказ, че когато Пророкът (нека Аллах да въздигне името му) искал да се наслади на една от своите жени, която била в цикъл, той поставял парче плат върху вагината ѝ (т.е. покривал я). Ибн Маджа.

Авторът на Фаид Ал-Кадеер обяснявал израза „ако той искал да се наслаждава“ по следния начин – да има всяка позволена любовна игра като например тази между бедрата ѝ. (т.е. Муфаакхата), но избягвайки вагината (или ануса),

Аллах знае най-добре.

Мухаммад гали Аиша

Разказва Аиша: Пророкът и аз се къпехме в обща вана, докато бяхме джунуб (ритуална нечистота). По време на цикъла ми, той ми заповядваше да си слагам изар (дреха, която се носи под кръста) и ме галеше

Мухаммад засмуквал езика на Аиша

Разказва Аиша, Уммул Му‘минин: Пророкът (мир на него) я целуваше и засмукваше езика ѝ, когато той постеше .

Два дни за Аиша

Поради напредване на възрастта ѝ, Мухаммад е искал да се разведе със своята втора жена Савда. За да избегне това, Савда дала своя ред на младата Аиша..

Разказва Аиша:
Всеки път, когато Пратеникът на Аллах искаше да отиде на пътешествие, той хвърляше жребий коя от жените му да го придружи. Той взимаше тази, чието име излизаше при тегленето. Той беше установил за всяка една от тях един ден и една нощ. Но Сауда бинт Зама даде (реда си) своите ден и нощ на Аиша, съпругата на Пророка, за да потърси благоволението на Пратеника на Аллах (с това си действие).
Сахих Бухари - 3:47:766(англ.), Виж също: Сахих Бухари - 3:48:853(англ.), Сахих Муслим - 8:3451(англ.) & Сахих Муслим - 8:3452(англ.)
8:3451 и Сахих Муслим 8:3452 Абу Дауд Ат-Таялиси си спомня, че Ибн Аббас е казвал: „Савда се страхуваше, че Пратеникът на Аллах може да се разведе с нея и му рече: „О, Пратенико на Аллах! Не се развеждай с мен; дай моя ден на Аиша“. И той направи това, а по-късно Аллах нареди „И ако жена се страхува от жестокост и изоставяне от страна на своя съпруг, и върху двамата няма грях. “ Ибн Аббас казва: „Всяко законно споразумение, което е съвместно постигнато от съпрузите, е позволено.“ Тирмизи го записал и казал: „Хасан Гариб“. И в двата Сахиха е записано, че Аиша е казала, че когато Савда бинт Зама остаряла, тя се лишила от своя ден в полза на Аиша, и Пророкът прекарвал нощта на Савда с Аиша. Съществува подобен разказ, който също така е споменат от Сахих Бухари. Бухари също е записал коментара на Аиша: „И ако жена се страхува от жестокост и изоставяне от страна на своя съпруг“, което се отнася до: „Мъж, който е женен за стара жена и не я желае и иска да се разведе с нея. Така че тя казва: Преотстъпвам правото си на теб.“ Така се обяснява този аят.
Урва разказва от Аиша: че когато Сауда бинт Зама остаряла, тя дала своя ден на Аиша и Пратеникът на Аллах отивал при Аиша в деня на Сауда. (достоверен/сахих хадис)

Разни

Неприязънта на Аиша към Мухаммад

Разказва Аиша: Нещата, които отменят молитвите бяха споменати пред мен. Те казаха: „Молитвата се отменя от куче, магаре и от жена (ако те преминат пред лицето на молещи се хора)“. Аз казах: „Направихте ни (т.е. жените) кучета. Аз видях Пророка да се моли, докато аз лежах в леглото си между него и Кибла. Всеки път, когато се нуждаех от нещо, аз се изплъзвах неусетно, защото не обичах да го срещам."


Източници

 1. Лунният календар е свързан с фазите на луната и се основава върху тяхната цикличност. В настояще време единственно ислямският календар е същински лунен календар. Лунната година има продължителност 354.36708 денонощия, от което следва, че календарната година може да има или 354 дни (редовна) или 355 дни (високосна).
 2. Сунан Насаи: превод с арабски текст, съставен от Имам Абу Абд-ур-Рахман Ахмад Насаи, постановено на английски от Мохамед Икбал Сидики [Kazi Publication, 121-Zulqarnain Chambers, Gampat Road, Lahore, Pakistan; first edition, 1994], Глава 1, стр. 108
 3. Според Ал-Заваид този стих е „сахих“, но е също и „мунката“, понеже Абу Убаида не е чул хадиса от своя баща. Виж: Sunan Ibn-I-Majah, Imam Abdullah Muhammad B. Yazid Ibn-I-Maja Al-Qazwini, English version by Muhammad Tufail Ansari [Kazi Publications, 121-Zulqarnain Chambers, Gampat Road, Lahore Pakistan, първо издание, 1995], том III, стр. 133-134
 4. Ибн Исхак, Сират Расулуллах (Живитът на Мухаммад), преведено от Алфред Гуиллаум [Oxford University Press, Karachi, десето издание 1995г.], стр.. 792
 5. 5,0 5,1 5,2 Ибн Катир, Животът на Пророка Мухаммад (Ал-Сира ал-Нубаиййа), Част II, преведено от професор Тревор Ле Гассик, преразгледано от д-р. Мунер Фариид [Garnet Publishing Limited, 8 Southern Court, south Street Reading RG1 4QS, UK; The Center for Muslim Contribution to Civilization, първо издание, 2000г.], стр. 93-94
 6. Ибн Кайим ал-Джаузия , Zad-ul Ma’ad fi Hadyi Khairi-l ‘Ibad (Provisions for the Hereafter, From the Guidance of Allah’s Best Worshipper), преведено от Jalal Abualrub, редактирано от Alaa Mencke & Shaheed M. Ali [Madinah Publishers & Distributors, Orlando, Fl: Първо издание, Декември 2000г.], Част I, стр. 157-158
 7. Lings, Мухаммад: Неговият живот въз основа на най-ранните източници [Inner Traditions, International, Ltd.; Rochester Vermont, 1983], стр. 105-106
 8. Lings, Мухаммад: Неговият живот въз основа на най-ранните източници [Inner Traditions, International, Ltd.; Rochester Vermont, 1983], стр. 132-134
 9. W. Montgomery Watt - Muhammad At Medina (P. 323) - Oxford At The Clarendon Press, 1977, ISBN 9780195773071
 10. Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar) Биография на Пророка благородник, [Maktaba Dar-us-Salam Publishers & Distributors, Първо издание 1995г.], "The Prophetic Household", стр. 485
 11. (Audio) http://www.sout-al-haqe.com/pal/musical/mofakhaza.ram
 12. http://www.islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=8330
 13. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId&x=40&y=13
 14. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3907&Option=FatwaId&x=46&y=11
 15. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId&x=48&y=16
 16. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=13190&Option=FatwaId&x=54&y=11