Абу Иса Мухаммед бин Иса бин Саура бин Муса бин Даххак ат-Тирмизи е роден в селището Тирмиз (намира се близо до крайбрежието на река Джейхун-Белх). Не се знае с точност дата на неговото раждане, но се предполага, че е роден 815-821 г. от Хр. Той е написал един от шестте най-известни сборника с хадиси, наречени Кутуб-ус- Ситте, които определят сунната в сунитския, а другите пет са колекциите на Сахих Бухари, Муслим, Абу Дауд,Насаи и Ибн Маджа.
Той имал много учители, най-известният от които е Сахих Бухари. Сред неговите учители са били Муслим и Абу Дауд, и шейхове в Басра, Куфа, Хорасан и Хиджаз, които са били използвани от него за дейността му.
Той заема специално място в събирането, изясняването, запаметяването и предаването на хадисите. Един от учениците, Абу Сад Идриси, описва учителя си, че неговата памет и способността за запомняне са впечатляващи. Имам Бухари е говорил за своят ученик имам Тирмизи: "Аз получих повече полза от теб, отколкото ти от мен".


Сборникът на Тирмизи Ас-Сунан Джами-ул Кабир

Състои се от 46 книги (глави), разделени на 2 496 дяла с 4 000 хадиса. Повечето хадиси в Сунан ат-Тирмизи са класифицирани като хасан сахих. Съдържа и слаби хадиси, като имам Тирмизи е посочил това след текста на хадисите. Книгата е третата след тази на "Бухари" и "Муслим".

От особен интерес в този сборник са критичните забележки на автора относно връзките във веригите на предаване.


Източници