Фикх

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Фикх (فقه‎) е ислямската правна доктрина (юриспруденция). Тази правна доктрина е дело на ислямските юристи и представлява допълнение към шариата, който от своя страна се основава пряко върху онова, което мюсюлманите смятат за свещени писания като Корана и Сунната на Мухаммад.

Тя се състои от нови правила/тълкувания на ислямските закони, които се налагат от различни фактори в развиващия се свят, фактори, които Мухаммад не би могъл да отчете по време на своето пророкуване. Възможностите за реформи се ограничават от непозволяването на Бидат (нововъведения).


Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислямът и свещените му книги, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема


Външни линкове на английски език