Недостиг на интелигентност при жените

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази статия говори за ислямското убеждение, че всички жени са по-малко интелигентни от мъжете. Имат дефицит на интелигентност.

Въведение

Пророкът Мухаммад е казал, че по-голямата част от жителите на Ада са жени. [1] Когато го попитали защо, той отговорил, че това е така, защото жените не били умни( в смисъл били глупави) не схващали добре религията, а също и защото са неблагодарни към мъжете си. Въпреки че апологетите и жените мюсюлманки оправдават тези изявления на Мухаммад с това, че по-скоро са негови лични виждания за жените и като такива - не точни. Тук представяме доказателства, показващи убедеността на Мухаммад, че "всички" жени са много по-малко интелигентни от мъжете. По същия начин ще разгледаме и опровергаем всикчи твърди убеждения на мюсюлманите в тая насока, обикновено произтичащи от хадисите.

Примери

Доказателства от хадисите

Предадено от Абу Саид Ал-Кудри:

Един ден Апостолът на Аллах излезе към Мусала да се моли. След това, мина покрай жените и каза: "О, жени! Давайте милостиня, защото видях, че по-голямата част от жителите на огъня на Ада бяхте вие жени ." Те го попитаха: "Защо, о, Пророче на Аллах?" Той отговори: "Вие хулите често и сте неблагодарни към мъжете си. Никога не съм виждал някого така недостатъчен в интелигентност и религия, като вас. Предпазлив и чувствителен човек може да бъде подведен от някоя от вас." Жените попитаха : "О, Пророче на Аллах! Какво не достига на нашия ум и религия?" Той каза: " Не е ли вярно, че свидетелството на две жени са равни на свидетелството на един мъж? " Те отговориха утвърдително. Той каза: " Ето това е недостатъкът на вашата интелигентност . Не е ли вярно, че една жена не може да се моли, нито да пости по време на периода си(цикъла си)?" Жените отговориха утвърдително. Той каза: "Това е недостатъкът ви за вашата религия."


Предадено от Абу Саид Ал-Kудри:

Ид ул Фитр или по време на Ид ул Адха, Пророка на Аллах (с.а.с.) отиде в Мусала. След привършване на молитвата, проповядва и нареди на хората да дадат милостиня. Той каза: "О, хора! Давайте милостиня." След това се обърна към жените и каза. "О, жени! Давайте милостиня, защото видях, че по-голямата част от жителите на огъня на ада бяхте вие жени." Жените попитаха "O, Пророче на Аллах! Каква е причината за това?" Той отговори: "О, жени! Проклинате често и сте не благодарни към мъжете си. Аз не съм виждал някой по-беден от вас в интелигентност и религията. О жени, някои от вас са в състояние да отклонят човек, мъдър и предпазлив. " Тогава той си тръгна и когато стигна до къщата си , Зайнаб, съпругата на Ибн Масуд, дойде и поиска разрешение да влезе. Казала: "О, Пророче на Аллах! Зайнаб съм. "Той попита," Коя Зайнеб ? " Отговорът бил, че е жената на Ибн Maсуд . Той каза: "Да, разрешавам ти да влезеш." Била приета . Тогава казала : "О, Пророче на Аллах! Днес ти нареди на хората да дадат милостиня и имах едно украшение и щях да го дам като благотворителност, но Ибн Масуд каза, че той и неговите деца заслужават това повече от всеки друг." Пророкът отговорил: "Ибн Масуд каза истината. Твоят съпруг и децата ти имат най-голямо право на всичко."

Предадено от Абу Саид Ал-Kудри:

Пророкът каза: "Не е ли свидетелството на една жена, равно на половината от това на един мъж?" Жените казаха : "Да." Той каза: "Това е така, заради недостига на ума в жената."

Пример от Корана

О, вярващи, когато си заемате един на друг заем за определен срок, записвайте го! И нека писар да записва помежду ви справедливо! И да не отказва писар да записва, както Аллах го е научил, и нека пише той, а да му диктува онзи, който е длъжник. И да се бои от Аллах, неговия Господ, и да не намалява нищо. А ако длъжникът е глупец или немощен, или не може да диктува, нека неговият настойник да диктува справедливо. И вземете за свидетели двама от вашите мъже, а ако не са двама, да бъдат мъж и две жени от свидетелите, за които сте съгласни, та заблуди ли се едната, другата да й напомни. И свидетелите да не отказват, когато бъдат призовани. И да не ви дотяга да го записвате -; малък или голям -; със срока му. Пред Аллах това е най-справедливото и най-правото за свидетелство, и най-подобаващото, за да не се подозирате, освен ако е текуща търговия помежду ви. Тогава не е прегрешение за вас, ако не я записвате. И взимайте свидетели, когато се спазарявате. И да не се посяга на писар или на свидетел. А ако го сторите, за вас е нечестивост. И бойте се от Аллах! Аллах ви учи и Аллах всяко нещо знае.
Коран 2:282/Коран 2:282

Оправдателни претенции

Мухаммад визирал само специфична група жени

Ето едно видео с Раша Ал-Дисуджи, професор от (West Coast) , автор и активист..[2] Темата е "Мюсюлманските жени и техните права в обществото"


В горното видео тя прави две претенции:

"Това не се отнася за всички жени"

Хадисът се отнася за определено време, за конкретна ситуация, говорим за конкретна група жени и съвсем не е казан за абсолютно всички жени.

Няма обаче, не е абсолютно никакво доказателство, че изявлението на Мухаммад от хадиса, е насочено към някаква специфична група от жени, защото:

1. Единственото доказателство за това твърдение на Мухаммад, е низпосланото от Аллах в Коран 2: 282 , което казва, че при отсъствието на мъж, трябват две жени, за да потвърдят нещо ; Това означава, че свидетелството на една жена е равно на 1/2 от свидетелството на един мъж. Никъде в този стих не се казва: "Това важи само за жените от времето на Мухаммад" или "това се отнася само за определена група от жени." Ако Коранът е книга за всички времена, следва че показанията на една жена са винаги еквивалента на половината от свидетелството на един мъж . Така и Мухаммад използва този стих като доказателство за недостига на ум или интелигентност при жената и това показва, че се отнася за всички жени, които са живяли , живеят и ще живеят - за всички жени.


2. В същия хадис (не частично) Мухаммад казва, че жените имат "недостатъчност и в религията." Ислямът е религия, която е практична ; всеки ден на постене се брои за наградата ви на небесата, всяка молитва, всяко добро дело (както е описано в Корана) спомага за наградата на небесата. Тъй като на жените не им е позволено да се молят или постят когато са в цикъл(мензис), това означава, че една жена няма възможност да прави толкова добри дела, колкото е в състояние един мъж и тя винаги ще бъде с по-ниска награда от Аллах, отколкото един мъж, който прави всеки ден добро дело или колкото му е възможно. Защото мъжът в случая, има способността да направи много повече религиозни дейности от една жена. Но нека разгледаме положението : "Това е само за определена група от жени," от изявлението на Мухаммад, че жените са с "недостатъчност в религията". Дали жените нямат право да се молят когато са в менструация? Ние знаем, че ДА - забранено им е .

Въпрос : Когато една жена е в мензис какво не трябва да прави? Отговор : Да взима Свещения Коран в ръце или да го пипа.Да обикаля Кааба, да има сексуален контакт, да изпълнява молитви и да пости."

Така, че защо сега трябва да отнасяме част от хадисите за определена група от жени, докато ето това твърдение очевидно се отнася за всички мюсюлмански жени? 3. Мухаммад е казал: "По-голямата част от жителите на ада са жени." Ако този хадис се отнасят само до група жени, тогава тази група трябва да бъде изключително голяма. Помислете колко жени са съществували и ще съществуват във времето. Сега, мнозинството на жителите в ада, цялото това множество от жени, ще да е онази малка група, за която се е изказал Мухаммад ? Къде тогава са езичници, атеисти, християни, евреи и мюсюлмани - лицемери? Къде са мъжете? Колко ще да е голяма тази "определена група от жени" щом са мнозинството от жителите на ада? Очевидно, че Мухаммад е говорил за всички жени.

Сканиране на мъжки и женски мозъци доказват, че е само за тази група

Ако изследваме мозъците на мъжете и жените с рентгенови лъчи или ЯМР, ще видите, че мозъците на мъжете и жените са еднакви. Не се забелязва никакъв особен характерен дефицит( някаква липса ) на женските мозъци.А защо те трябва да има дефицит по някакъв начин? Жените дори са по-умни и на по-високо интелектуално ниво в много области. ТОЗИ аргумент [който Мухаммад изтъкнал за всички жени] е провал.

Този аргумент е нелогичен, защото съвременната наука показва, че женският мозък не е "недостатъчен", така че Мухаммад не е имал право да определя това за всички жени. Това анулира твърдението на Мухаммад за жените и показва нещо далеч по-приемливо в случая. Факт е, че съвременната наука и здравия разум доказват, че изявлението на Мухаммад, е неправилно!" Раша се опитва да изкара Мухаммад "глупав" просто защото знае със сигурност, че жените не са глупави и даже са равни на мъжете в много области. Но, за да остане обаче под влиянието на някой, когото нарича "глупав ", трябва да използва всичките съвременни знания, за да се преобърнат думите на Мухаммад. По същество, още с изказването си : "Този аргумент е провал" - просто признава, че Мухаммад е бил 100% в грешка при изказването на такова твърдение за жените.

Мухаммад бил използвал хипербола, за да плаши жените да дават милостиня

Пророкът (мир на праха му) се шегувал и употребил силни думи, за да затвърди (наложел) това свое учение в слушателите си. Рукайях Варид Mаксуд пише:

"След последното отслужено поклонение, след молитвата Еид, Пророка вървеше зад мъжете, бяха прегърнати през раменете с Билал, дойде в редиците на жените, които стояха зад тях. Билал простря една дреха и Пророка призова жените да бъдат щедри в милистинята си, защото, когато поглеждал към пламъците на ада, забелязал, че повечето измъчвани там са били жени. Жените били засегнати и една от тях веднага се изправила и смело попитала за причината. "Защото, - отговори той - вие жените се оплаквате прекалено много и показвате неблагодарност към мъжете си! Даже и всичко да ви дадат и да правят все добри неща за вас, вие се ядосвате за най-малкото нещо и казвате: "Аз никога не съм получила никаква добрина от теб!" (Сахих Бухари 1.28, записано от Ибн Абас - който е присъствал по това време - тогава бил все още дете).

„Тогава жените започнали да свалят енергично своите обеци и пръстени, и да ги хвърлят в разпростряната дреха на Билал.”

Това е едно много коварно представяне на уж "доказателства". Това тълкуване се опитва да ползва две серии от различни хадиси едновременно и да ги представя, като че ли се отнасят за едно и също събитие. Първа серия е посоченото по-горе.

Ето и други хадиси за уточняване на това тълкувание (втора серия):

Ибн Абас каза: Присъствах на молитвата на Фитр с Пророка на Аллах (с.а.с.) и Абу Бакр, Умар и "Усман, и всички те изпълняваха тази молитва преди Кутба, а след това той (Пророка Мухаммад) проповядва. След това Пророка на Аллах (с.а.с.) слезе (от мястото на проповедта и аз забелязах, как той разпореди на хората да седнат, с жест на ръката. След това мина през събранието, докато не дойде до жените. Bилал беше с него. Изрецитира (този стих): „ ... О, Пророче, ако дойдат при теб вярващите жени да ти се закълнат, че не ще съдружават нищо с Аллах и ..." - спря (да говори) и след това каза: Ние съобразяваме ли се с това (това, което е казано в този стих)? Само една жена изсред тях отговори:"Да, Пророче на Аллах", но от другите нямаше отговор. Той (разказвача) каза: не можах да установя коя беше тази жена.

Той (Светия Пророк) ги увещаваше да дадат милостиня. Билал разпростря дрехата си и след това каза: елате напред с милостинята. Все едно, че откупувате баща си и майка си. И те започнаха да хвърлят пръстени и гердани на дрехата на Билал.

Ибн Абас разказва: "Предавам ви свидетелство на Пратеника на Аллах (с.а.с.), който отправяше молитва преди Kутба. Той (след молитвите) постанови Kутба, и установявайки, че жените не можеха да го чуят, се приближи към тях и увещаваше ги и проповядваше им и заповяда им да дадат милостиня и Билал простря дрехата си и жените хвърляха пръстени, обеци и други неща."

Този хадис е бил разказан с цялата отговорност и атворитет на Аийуб и е от същата достоверна верига на разказвачи.
Джабир бин Абдулах разказва: Изпълнявайки молитвата заедно с Пратеника на Аллах (с.а.с.) в деня на Иид, той започна да се моли преди проповедта, без Аднан и Игама. След това се обърна към Билал и му заповяда да внимава (срещу злото, за доброто на..) на Аллах и увещаваше (жените) да му се подчинят и проповядваше на хората и увещаваше. След това тръгна и дойде до жените и проповядва и предупреждаваше и ги помоли да дадат милостиня, защото повечето от тях били като гориво за Ада. Една жена с черни петна по бузата се изправи и каза: Защо е така, Пророче на Аллах? Той каза: Защото се оплаквате често и показвате неблагодарност към вашите мъже. И след това те започнаха да дават милостиня - своите украшения обеци и пръстени, които хвърляха върху дрехата на Билал.

Вярно е, че Мухаммад приближи жените след молитвата, в двата комплекта(серии) хадиси и ги увещавал да дадат милостиня. Въпреки това, трябва да се отбележи, че във втората серия се вижда как Мухаммад нито веднъж не прави подобно изявление засягащо интелигентността, ума или религията на жените. Упреква ги само, че са "неблагодарни", за да ги стимулира да дадат повече дарения. Ако това са хадис-разкази на едно и също събитие, то би трябвало да очакваме да е казано нещо за ума,интелигентността и религията им, нали?

Даже и това обяснение да е коректно и вярно, то пак не обяснява защо Мухаммад нарича жените "недостатъчно умни" и посочва стих от Корана 2:282, като доказателство за тяхната не достатъчност. Ако целта е била просто да ги подкани да дарят повече, със сигурност заплахата с Ада, както и наричането им "неблагодарни" е щяло да бъде достатъчно в случая и целта е щяла бъде постигната.

Мухаммад знаел, че огънят на ада е голям мотиватор за неговите последователи. Когато открил, че заплахата работи я е използвал за постигане на всичко, което целял. Поради различията между двете серии от разкази, можем да заключим, че тези две серии от разкази разказват за две отделни събития, и че Мухаммад просто е използвал повторно тактика на страха от Ада.

Дефицитът бил само при даване на свидетелски показания (финансови сделки)

Мухаммад казал, че жените не били надеждни в достоверното свидетелстване относно финанси. След като е ползвал стихът 2:282 от Корана, това показвало, че Мухаммад казал всичко това по отношение само на даването на достоверни свидетелски показания относно финанси, от жените .

Корана 2:282 - „ ..И вземете за свидетели двама от вашите мъже, а ако не са двама, да бъдат мъж и две жени от свидетелите, за които сте съгласни, та заблуди ли се едната, другата да й напомни.. „ Това означава, че жените имат по-лоша памет и са по-склонни от мъжете да забравят детайлите. На пръв поглед, това обяснение изглежда достатъчно разумно. Въпреки това, в тези хадиси, Мухаммад никъде не посочва "това е само в случай на даване на достоверни показания по финанси и сделки, от жените". Ако това е вярно,че се отнася само за достоверни свидетелски показания относно финанси, то би следвало Мухаммад да го посочи изрично. Обаче изявлението му: "Не е ли вярно, че показанията на две жени са равни на тези на един мъж" потвърждава, че се изискват две жени - свидетели за всеки вид свидетелство и по никакъв начин не показва, че важи само за достоверните показания относно финанси.

В крайна сметка, ако "това" е недостатъкът на тяхната интелигентност или ум, то тогава Мухаммад ясно го обяснява с факта, че Аллах е убеден, че жените имат по-лоша памет и "това" е причината, поради която жената е с недостатъчно ум и не интелигентна.

Мухаммад се е шегувал

Мухаммад познавал много добре тези жени и е знаел, че шегата му ще мине пред тях. Когато казал, че те са имали дефицит на ум, интелигентност и недостатъчност в религията, се е шегувал. Те го разбрали..

Това е най-странната теза, която сме срещали относно тези хадиси. Ето как се дава един пример [от този, който прокарва тази теза] който обаче, е неподходящ. Във всеки случай, няма абсолютно никакви доказателства, че това е "шега" между Мухаммад и тези жени от хадисите. Мухаммад дори засилва тези "шеги", като се позовава на Корана, който той очевидно взема насериозно, както би и трябвало да бъде от пророк.

Други доказателства

Aл-Табари

В дискусията досега представихме Сахих хадиси, посветени на Мухаммад и показахме, че писаното във всеки хадис очевидно би могло да се прилага за всички жени и за всички времена. Видяхме опити от страна на мюсюлманите да извъртят казаното от Мухаммад и да твърдят, че казаното в хадисите би следвало да се отнася само за едни определени жени, или в специални ситуации и в никой случай, не би следвало да се прилагат за всички жени от всички времена. Каква е истината? Кой е оригиналният източник на становището на Мухаммад за жените и откъдето произхожда?

Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир Ал Табари е признат за един от най-великите ислямски учени. Не само, че пише един от най-авторитетните Тафсир (коментар по Корана), но също така е написал историята на света (Тарикх) от ислямската гледна точка. Публикувано на английски като "История на Ал Табари" (SUNY Press, NY) в 39 тома, представя историята на света от създаването до унищожаването му, от Ал-Табари. Когато се консултирахме с историята на света на Ал-Табари, там открихме източника на становището на Мухаммад за жените.

Когато Бог създал Адам и Ева и ги поставя в градината, Той е казал да не ядат от определено дърво. Ева била изкушена от Иблис (Сатана) да яде от дървото, и след като яла, дала и на Адам да яде. Адам и Ева се опитали да избяга от Бога, защото се срамували от голотата на интимните си части, тъй като били голи. От този акт на неподчинение на Ева идва Божието проклятие върху жените..

го попита: Адаме и от Мен ли бягаш? Адам отговори: Не, Господи но аз се чувствам неудобно пред Теб. Когато Бог попита какъв е проблема той отговори: Ева Господи. На което Бог казва, сега се задължавам да я направя да кърви всеки месец, както тя направи това дърво да кърви. АЗ СЪЩО ТАКА, ЩЕ Я НАПРАВЯ ГЛУПАВА, въпреки че съм я създал интелигентна (халимах), и ще я накарам да страда в бременноста си. Ибн Зейд продължи: Ако не беше това ,което е извършила Ева, жените от този свят нямаше да имат менструация и биха били интелигентни и когато забременеят щяха да раждат лесно.

В един урок на учителя саудит Абд Ал-Азиз Ал-Фаузаан, излъчен по Al-Majd TV (11 юни 2007 г.), той в отговор на критиките, направени от "врагове" на исляма срещу твърдението на Мухаммад, че "жените са слабоумни (недостатъчни) ", потвърждава обяснението, намерено в Ал-Табари:

Пророкът Мухаммад казал за жените: "Аз не съм виждал някой толкова слаб в ум и в религия, колкото вас. Ако не внимава разумен човек, би могъл да бъде заблуден от някои от вас и така нататък. Този хадис и други като него са неразбрани само от невежите. Корумпирани хора го тълкуват по начин, който се различава от казаното в оригинала. Поради тяхното невежество, тяхната наглост, тяхната глупост, и поради враждебността им към исляма и мюсюлманите, са превърнали тези хадиси в доказателство, че ислямът омаловажава жените, намалява тяхната стойност и ги приема за неадекватни.
. . .

Тези хадиси ни дават някои от най-решаващите доказателствая, че ислямът предпазва жените и гарантира техните права. Ислямът е заобиколил жената с ограда от състрадание и милосърдие. Показа, че трудната им природа идва още от създаването им. Ето как Аллах иска да бъдат жените. Затова съпругът, трябва да се адаптира към нея и да бъде търпелив. Той не трябва да и дава прекалено много неща за вършене или неща, които тя не може да прави. Тя не трябва да върши нищо, което е в противоречие с природата и или това, за което Бог я е създал. В допълнение, той трябва да си затваря очите за грешките, той трябва да търпи нейните гафове и грешки и се примири с всички глупави невежи нещата, които тя може да се каже, тъй като това представлява част от същността на създаването й . В допълнение, жените са контролирани от емоции, които в някои случаи могат да завладеят умовете им. Слабостта , която е дадена на жените, е тайната на тяхната привлекателност за мъжете им. Слабостта на една жена е силата и. Слабостта е източника на прелъстяването на мъже от жените, това е елемента, който укрепва връзката между съпруга и съпругата. Това е едно от най-големите чудеса на Аллах - силата на жената да е точно в слабостта и. Нейната мощ на съблазняване и лъжа в емоциите, от време на време могат да надделеят над съзнанието.
. . .
Било съпругът или съпругата, трябва да отговарят на естествените нужди на техния партньор, както и трябва да се опитат да задоволяват техните желания, стига да могат. Ето защо Пророкът каза: „Когато човек иска жена му да задоволи нуждите му, тя трябва да отиде при него, дори ако тя е заета с фурната" Представете си това: Има огън в пещта, и тя трябва да пече хляба. Но дори и да се занимава с тази работа, която не може да бъде пренебрегната, когато той я повика, тя трябва да напусне фурната и да отиде при съпруга си. Друг хадис казва: "Трябва да отиде при него, дори ако това е на гърба на камила." Тя трябва да отиде при него, дори и тя да язди.

Мъжете трябва да се примиряват с грешките на жените си, "тъй като тази трудна природа на жените произтича от самото им създаване".
Husbands Should Put Up with Their Wives' Slips and Errors, Because the Twisted Nature of Women Stems from Their Very Creation
MEMRI TV Clip No. 1483, излъчен на 11 юни 2007/MEMRI TV, Clip No. 1483, Broadcast: June 11, 2007

Коран 43:16-19

16 Нима от онова, което е сътворил, Той си взе дъщери, а на вас дари синовете? 17 И когато известят някого от тях за раждането на онова, което той приписва на Аллах, лицето му помрачнява и спотайва печал. 18 Нима [Му приписват]* онези, които израстват сред накити и в спора са безсилни? 19 Те сметнаха за женски ангелите, които са рабите на Всемилостивия. Нима присъстваха на тяхното сътворяване? Ще се запише тяхното твърдение и ще бъдат разпитвани.
Коран 43:18/Коран 43:18

([Му приписват]* е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български.В английските преводи тази добавка липсва.)

Следва да се отбележи, че някои съвременни мюсюлмански учени интерпретират 43:18 като позоваване на женски езическите идоли или че Аллах е все още се отнасят до отношението на езичниците към жените. [3] Въпреки това, на следващия стих (43:19) използва Същият модел - декларация за това, което езичниците вярвали, но последвано от въпросителен знак (в смисъл на "Какво"?) и след това опровержение на Аллах ("присъствали ли са те на създаването?"). Така в 43:18 Аллах прави контра-аргумент, което всъщност не цели премахване на невярна представа на езичниците за женските идоли,а е казано точно за дъщерите на Аллах (присъствали ли са ангелите на създаването на жената).

Заключение

Смисълът на този хадис е много ясен. Пророкът Мухаммад е направил това изявление за всяка жена, която е жива , живяла и ще живее в бъдеще по земята. Въпреки многото сътворени и измислени обяснения, които обосновават значението и последиците от тези хадиси, реалните последици не могат да се отрекат. Мухаммад ясно е казал, че жените са с дефицит на интелигентност (умствено недостатъчни), защото в исляма, стойността на показания на жена е равен на половината на този на мъжа. Ако Коранът е книга за всички хора от всички времена, особено след като се признава за такъв, се приема, че Мухаммад е имал предвид всички жени като цяло, а не определена група от жени.

Още размисли по тези хадиси

Тази серия от хадиси ясно показва презрението(омразата) на Мухаммад към жените. Той насажда това правило с цел да бъдат държани под контрола на мъжете си и в състояние на унижение. Вижте трите причини, които Мухаммад изтъква , поради които жените са в ада на Аллах:

1. Недостиг на интелигентност (слабоумни ): Коранът е "разкрит" от Мухаммад от името на въображаемото божество- Аллах. Така Мухаммад сам създал изискването - свидетелските показания на две жени да са равни на това на един мъж. После продължава да казва на жените, че най-вероятно ще попаднат в Ада, защото имат интелектуална недостатъчност (в ум и разум), което понятие е дефинирал сам той, и за което ги бил предупредил. Няма друго потвърждение, освен "Аз ви казах!". Какъв по-добър начин да омаловажи и унижи жените, от това да им се напомня постоянно, че са "глупави".

2. Недостатъчни и в религията: Отново Мухаммад сам "разкрива" целия ислям - неговите правила, разпоредби и изисквания, награди и др ... Какъв по-добър начин за подтискане на жените, да мълчат ? Кажи им, че дори в религията са малоценни и не могат да изпълняват всички добри дела (молитви, пост и др..), просто защото са в цикъл всеки месец. Това ги държи в състояние на страх, защото не могат да компенсират тези дни, когато са били "неизрядни", което ги прави много по-подчинени и покорни на исляма от мъжете. Мухаммад разбира отпосле какво е създал, когато вече е направил това абсурдно изказване (превърнало се в правило) за менструацията и казал вече на жените, че повечето от тях ще попаднат в ада заради това. На практика излиза, че казва думите: "неговата" религия, жените попадат в Ада, просто защото са родени жени.

3. Неблагодарни към мъжете си: Отново Мухаммад искал жените му и всички сръчни и умни жени (в случай, че някоя е искала да се омъжат за него), да са възможно най-скромни. Изплашете ги повече от мъжете с пламъците на ада, за да започнат да се подчиняват и да имат страх от Аллах. И накрая се постига това - жените да са под властта на мъжете си.

В резултат на това и до днес мюсюлманските жени (и жените въобще), са третирани като интелектуално по-нисши от мъжете (съпрузите им). Точно поради тази причина, мюсюлманските жени се опитват да променят смисъла на този хадис и да премахнат изискването за свидетелството в стихът от Корана 2:282. Или е това, или ние сме принудени да признаем и обявим, че Мухаммад е сбъркал.


Вижте също

Английски

Преводи

  • Тази страница е достъпна също и на следните езици: Английски, Италиански. За други езици вижте менюто в ляво.

Външни препратки (Английски)

Източници