Прощалната проповед на Мухаммад

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Прощалната проповед (خطبة الوداع‎, Кхутбату л-Уaдаа) е последната проповед на Мухаммад, пред неговите последователи, която произнесъл малко преди смъртта си през 632 г. В тази автентична версия на проповедта, която е взета от достоверни източници (за разлика от популярната изкривена версия, която не назовава източника), Мухаммад заповядва да се бият непокорните жени, което съответства на 4:34 аят от Корана. Той също така сравнява жените с домашни любимци.

Текстът на прощалната проповед

О, хора, чуйте думите ми! Аз не знам дали ще мога да бъда пак тук с вас отново през следващата година. О, хора, вашата кръв и имотът ви са свещени и неприкосновени, докато не срещнем Господа, както и свещен е за вас този ден и този месец. Няма никакво съмнение, че ще се срещнете с вашия Господ, и той ще ви попита за вашите дела. На мен вече ми е известно това .

Нека този, който е взел заем , да го връща на тоя ,който му го е дал; лихварството беше премахнато ,но вашата собственост си е ваша. Не постъпвайте лошо и с вас няма да постъпят лошо. Аллах постанови да няма повече лихварство и лихварството на Абас ибн Абд ал-Муталиб е премахнато въобще. Кръвта , пролята в езическите времена, няма да се отмъщава. Първата кръв , която отменям е тази на ибн Рабия ибн ал-Харит ибн Абд ал-Муталиб, който е възпитан в БануЛаис. Той беше убит от хората на Бану Хузаил. Това е първата пролята кръв във времената на невежеството, с която започвам. О, хора! Сатана губи надежда, че някой ден на него ще се покланят на тази земя. Но ако му се подчинявате в другите дела , той ще бъде доволен за вашите лоши дела, на които не придавате значение. Така че пазете се от него с вашата религия, о хора! С времето ще има увеличение на неверието, при което неверниците ще се отклоняват от правия път. В една година те ще обявяват един и същ месец са допустим, незабранен, и в същата година ще го обявяват и за забранен и по този начин ще се нарушава заповядания брой от Аллах. Те обявяват незабранени месеци онези, които Аллах е обявил за забранени и забранени - месеци, които Аллах е обявил за незабранени. Времето се движи по същия начин, както в деня, когато Бог сътвори небето и земята. Числото на месеци определени от Аллах е дванадесет, четири от тях с ограничен три [месеци] последователни и месеца Раджаб, [почитаем от племето Мадар], който представлява периода между месеците Джумада и Шабан..

О, хора! Имате право на жените си, и те имат право на вас. Вие сте в правото си [ да изисквате ], да не позволяват на всеки, който ви е противник да ляга на вашето легло и да не вършат никакво открито непристойно деяние. Ако те постъпят така, то Аллах ви позволява да ги затворите в отделни помещения и да ги биете, но не силно. Ако те се въздържат от [зло], те имат право на храна и облекло, в съответствие с обичая. Отнасяйте се с жените добре, защото те [са като] добитъка ви, и не владеят нищо. Вие ги взехте само като доверителна собственост от Аллах, за да получите удоволствие от тях (телата им) в съответствие с Божието слово, така че слушайте и обърнете внимание на думите ми, о, хора.

Предадох ви посланието и ако го следвате, вие никога няма да се заблудите в пътя - книгата на Аллах и Сунната на Неговия Пророк. Чуйте думите ми, о, хора, и се вслушайте [ в тях]. Знам със сигурност, че всеки мюсюлманин е брат на друг мюсюлманин, и че всички мюсюлмани са братя. Да не пожелава човек [брат ] от неговия брат нищо, с изключение на това , което той му дава по собствената си воля , така че не се притесняват един другиго . Разбирахте ли думите ми ?"

Текстовете, свързани с тематиката

Предават думите на Амр ибн ал-Ахваз ал-Джами, че по време на прощалното поклонение Пророка въздал хвала на Аллах и, като Му благодари , след това започна да проповядва и увещава (хората ), като каза: "Винаги се обхождайте с жените си добре, защото те са като пленници във вашите ръце, и нямате право на нищо лошо , освен когато направят нещо явно непристойно .Ако извършат нещо такова, то не споделяйте леглото с тях и ги бийте но не жестоко, но ако ви се покоряват, то не предприемайте нищо против тях. Наистина, имате право над жените си и жените си имат право на вас. Имате право да изисквате от тях, да не позволяват да седят на леглото ви тези, които не ви се харесват и да не се допускат да влиза във вашите домове на някой, когото вие не искате да виждате. Що се отнася до жените ви, то те имат право да изискват от вас вие да сте добре облечени и да ги храните"
Тирмизи, Хадис Номер 104
Предава се, че: Сюлейман бин Амр бин Ахуас каза: "Баща ми ми каза, че е присъствал на последната проповед с Пратеника на Аллах. Той похвали и прослави Аллах, напомняше и увещаваше (народа). Той каза: "Аз повелявам добро лечение на жените, защото са лишени от свобода с теб и ти нямаш право да се отнасяш към тях по друг начин, освен ако не са с ясно неприличие. Ако направят това, тогава ги оставете в леглата си и ги удари, но без да се причинява вреда или да се оставя белег, ако те ви се покоряват, а след това не търси средство на раздразнение срещу тях. Вие имате права над вашите жени и жените имат права над вас. Правата ви над вашите жени са такива, че те не бива да позволяват на никой, който вие не харесвате, да ползва вашето легло(обзавеждане), да не позволяват на никой, който вие не харесвате да влиза във вашите къщи. И тяхно право над вас е да се отнасяте с тях охотно (от сърце) по отношение на тяхното облекло и храна."(Сахих/Достоверен)
Вие имате право на жените си и те имат право на вас . Вие имате право на това те да не оскверняват постелята ви. И те да не се държат открито неприлично.Но ако го правят, то Аллах позволява да ги отделяте в отделни стаи и да ги биете , но не силно. Ако се въздържат от тия деяния, то тогава имат право на храна и облекло с доброта .Налагайте правила над жените с доброта защото те са като пленниците -нямащи никаква власт над себе си. Имайте ги като доверителна собственост ,дадена ви от Аллах, и имайте удоволствието от тях, така го и разбирайте ...
Сират Расул Аллах, стр.651
"Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и [ако трябва]* ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е Всевишен, Превелик."
[ако трябва]* - е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В английският превод тази добавка липсва.

Вижте също

Английски

  • Farewell Sermon - Страница, която води до други статии, свързани с the Farewell Sermon
  • Violence Against Women - Страница, която води до други статии, свързани с Violence Against Women

Преводи

  • Тази страница е достъпна също и на следните езици: Английски. За други езици вижте менюто в ляво.

Външни препратки(Английски)