Ислям и педофилия

От УикиИслям
Направо към: навигация, търсене


Педофилията е разрешена в Корана, била е практикувана от Пророка Мухаммад и неговите сподвижници, а някои мюсюлмани днес продължават да извършват това престъпление, следвайки примера на своя пророк.

Определение

Педофилията е сексуална аномалия, която се изразява в това, че човекът бива сексуално привлечен от деца, недостигнали пубертет или са пред пубертет.[1][2] Човек с подобни влечения се нарича педофил .

Някои педофили биват сексуално привлечени единствено от деца (абсолютни педофили), докато други биват сексуално привлечени както от деца, така и от възрастни.[3][4]

В контраст с общоприетото медицинско определение, терминът „педофил“ се използва също и разговорно, за да се обозначат значително по-възрастни хора, които са сексуално привлечени от подрастващи,които са под местната възраст за пълнолетие[5], както и такива, които са злоупотребили сексуално с дете.

В съвременните наказателно-правни определения, терминът „педофил“ общо се използва, за да опише хора, които са обвиняеми или осъдени заради сексуално малтретиране на непълнолетни. Педофилията се счита като табу и е незаконна в повечето общества, култури и религии; изключение прави ислямският свят, където се изповядва ислям.

Писанията

Следва резюме от страници, в които се разглежда отношението на исляма към педофилията:

Ислямските писания и педофилията

Налице са множество препратки в автентичните ислямски писания, които се отнасят до допустимостта на педофилията.

Аиша (Аллах да я благослови) съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) се оженил за нея, когато тя е била на седем години и е била заведена в дома му като булка, когато е била на девет години, и куклите ѝ са били с нея; и когато той (Светият Пророк) е умрял, тя е била на 18 години.

Педофилията в Корана

Коранът позволява педофилията. Следният кораничен стих позволява правенето на секс с момичета, недостигнали пубертет, които все още не са имали менструация.

А за онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи неговото дело.
Коран 65:4

Става дума за Иддат (العدة‎), което означава период на изчакване, който една жена трябва да спази преди да се омъжи отново. Според този стих, предписаният период на изчакване за разведено момиче, което все още не е имало менструация, е три месеца.

Мухаммад се вмества в клиничната дефиниция за педофил

Мухаммад е бил педофил, дори и според най-строгите клинични определени за педофилия :

A. За период от поне шест месеца, повтарящи се, интензивно възбуждащи сексуални фантазии, сексуални пориви или поведения, включващи сексуална активност с дете или деца, недостигнали пубертет (обикновено на възраст от 13 или по-малко години);

B. Личността е действала според тези сексуални пориви; или сексуалните пориви или фантазии са причинили подчертано страдание или затруднения в общуването; C. Личността е поне на 16 години или е поне с пет години по-възрастна от детето или децата според Критерий А.


Забележка: Тук не се включва човек в късно юношество, участващ в продължителна сексуално взаимоотношение с 12 или 13-годишно лице

Мухаммад е бил сгоден за Аиша, когато тя е била на 6 години, а той е бил на 51, и е консумирал брака, когато тя все още не е била достигнала пубертет – на възраст от 9 лунни години. По този начин налице са всички три изисквания, необходими за поставяне на позитивна диагноза.

Сподвижниците на Мухаммад и педофилията

Освен самия Мухаммад, неговите сподвижници също са извършвали престъплението педофилия. Умар е бил вторият халиф на исляма и се е оженил за Умм Култум, когато тя е била на 10-12 години. Някои източници дори казват, че тя е била на пет години, когато Умар се е оженил за нея.

"Умар поискал от Али ръката на дъщеря му, Умм Култум, за да се ожени за нея. Али отговорил, че тя все още не е достигнала възрастта (на зрялост). Умар отговорил: в името на Аллах, това не е вярно. Ти не искаш тя да се ожени за мен. Ако тя е малолетна, изпрати ми я.“ И така Али дал на дъщеря си Умм Култум една премяна и поискал от нея да отиде при Умар и да му каже, че нейният баща иска да знае за каква цел е тази премяна. Когато тя дошла при Умар и му предала съобщението, той грабнал ръката ѝ и насила я дръпнал към себе си. Умм Култум поискала той да пусне ръката ѝ, което Умар сторил и казал: „Ти си дама с високи обноски и нравственост. Отиди и кажи на баща си, че си много красива и не си такава каквато той рече, че си.“ С това Али ожени за Умм Култум за Умар"
Tarikh Khamees, Глава 2, стр. 384 ('Дхикр Умм Калтум') и Захаир Ал-Агба, стр. 168 -(Англ.)

Отричащи педофилията в исляма

Някои ислямски източници казват, че Аиша е била всъщност на 17 или 18 години

Някои мюсюлмански апологети наскоро изказаха мнение, че Аиша всъщност е била на по-голяма възраст от 9 лунни години по времето, когато бракът ѝ с Пророка Мухаммад е бил консумиран. Те се опитаха да обяснят, че Аиша всъщност не е била 9-годишна, както твърдят сахих хадисите според нейното собствено свидетелство, но са определили възрастта ѝ чрез неправилно цитиране, непреки източници, неясни техники за датиране и клеветене. Тези съмнителни изследователски техники са довели до няколко конфронтиращи се помежду си хипотези за възрастта на Аиша по време на консумацията ѝ, включително – 12, 14, 15, 17, 18 и 21 години.

Тази статия анализира всеки един аргумент, изтъкнат от тези апологети и предоставя допълнителна информация върху източниците и историята на апологетичните аргументи, че „Аиша е била по-голяма“, като свидетелства и за единствената логична цел, която стои зад тях.

При запознаване по-отблизо с тази полемика, вие ще откриете, че различните твърдения могат общо взето да бъдат категоризирани в следните категории: несправедливи обвинения срещу Хишам ибн Урва и иракските разказвачи, използването на не-сахих (недостоверна) информация, за да се отхвърлят сахих (достоверните) хадисите, които ѝ противоречат, използването на вторични и непреки източници вместо преките свидетелства, използването на „непрецизно“ датиране вместо специфичните дати и твърдения за възрастта, използването на погрешно цитирани препратки и погрешна информация, използването на некоректна логика и лични мнения

Аиша е била на девет лунни години по времето, когато нейният брак с ислямския Пророк е бил консумиран и просто не съществува нито едно валидно доказателство, което да предполага нещо друго. Мнозинството от днешните мюсюлмани, включително учителите и мюсюлманското население като цяло са съгласни по този въпрос. Това е било водещото мюсюлманско разбиране през 1400-годишната история на исляма и мнозина от тези честни мюсюлмани се обиждат от лъжите, пропагандирани от мюсюлманските апологети, смутени от делата на своя Пророк.

The Meaning of 'Consummate'

Some Muslim apologist refuse to accept the existence of narrations given by Aisha in which she states that she was married to Prophet Muhammad when she was six years old and that he consummated his marriage with her when she was nine lunar years of age, even though these are recorded in Bukhari's sahih ahadith collection.

These apologists will usually resort to questioning the English translation of Dr. Mushin Khan, without addressing the ahadith in their original Arabic. A reading of the relevant Bukhari ahadith make it clear that Muhammad had sexual intercourse with Aisha when she was nine years of age.

The terms used are: "udkhilath" and "bana biha", which can only mean "sexual intercourse" in the context of the ahadith. The confusion from Muslims regarding this comes from their lack of understanding regarding the English phrase "consummation of marriage", their ignorance of Arabic and their unwillingness to admit that their prophet had sexual intercourse with a nine year old child.

Pedophilia and the Tu Quoque Defense

This article refutes the claim that Joseph, the husband of Mary (the mother of Jesus Christ), was a pedophile, a popular yet erroneous tu quoque argument used to defend Prophet Muhammad's pedophilic marriage to Aisha.

Upon reading the non-canonical apocrypha, the Christian equivalent of da`if (weak) or maudu (fabricated) hadith, we find it does not say Mary married Joseph when she was aged only 12. It in fact says she was possibly 17 years of age at the time the marriage was eventually consummated, if ever (Mary's perpetual virginity, the belief that Mary remained a virgin her entire life, is an essential article of faith for the majority of the world's Christians).

The most decisive argument against the claim that Joseph was a pedophile is the fact that the same non-canonical writings which are used to gather information on Joseph and Mary's age, also confirm Mary's status as "ever virgin" (in The History of Joseph the Carpenter, Jesus says on Joseph's death "my mother, virgin undefiled").

Miscellaneous Apologetics Used to Defend Muhammad's Actions

This article refutes miscellaneous apologetics which may not be fully covered in our other articles, but are used by some to justify the marriage between the Islamic Prophet Muhammad and his six-year-old bride Aisha.

The 26 different excuses covered include; Muhammad can't be a pedophile because he also had sex with grown women, pedophiles prefer children but Muhammad had many adult wives and only one child-bride, at that time it was okay to have sex with 9 year-olds in Arabia, people lived shorter life spans back then, and menstruation in hot climates starts earlier than in cold ones, so girls in Arabia matured as early as nine.

Modern World

Contemporary Pedophilic Islamic Marriages

Due to its many endorsements within Islamic scripture, child marriages are permitted by the majority of Muslim scholars and leaders, and in many Islamic countries it is common practice. Girls far below the age of puberty are forcibly married to older persons (sometimes in their 50s and later) for various personal gains by the girls' guardian or with the intention to preserve family honor by helping her avoid pre-marital sex.

Pedophilic Islamic marriages are most prevalent in Pakistan and Afghanistan, followed by other countries in the Middle East and Bangladesh.[6][7] This practice may also be prevalent to a lesser extent amongst other Muslim communities, and is on the rise among the growing Muslim populations in many non-Muslim countries, such as the United Kingdom[8] and the United States.[9]

In countries like Yemen, Bangladesh, Iran, and Northern Nigeria, attempts at reforming laws and banning child marriages have been opposed and stopped on the grounds that such a ban would be un-Islamic,[10][11][12][13][14] and in the case of Malaysia, the growing Muslim population has effectively turned back the clock on social progress by passing new laws which allow for the practice of pedophilic marriages specifically between followers of Islam.[15]

So one has to agree that whatever reasons and justification people may give for the prevalence of child marriages in Muslim-majority nations, without Islam this practice would have long been discarded as immoral and unacceptable in the modern world.

Muslim Statistics on Pedophilia

This page consists of various statistics concerning Islam and children. A small sample include:

 1. 4 out of 5 Middle-Eastern women are sexually abused between the ages of 3 and 6 by family members.
 2. More than half of all Yemeni girls are married before reaching the age of puberty.
 3. With more than 3,900 children within 6 months, Indonesia tops the UN bodies list for child trafficking cases
 4. 2,000 child sex abuse claims in 1 year at Pakistani Islamic schools, but not even 1 successful prosecution

Pedophilia Discussed in Arabic/Islamic Media

This hub page contains English translations of various Arabic/Islamic media discussing pedophilia.

The Noble Qur'an has also mentioned the waiting period [i.e. for a divorced wife to remarry] for the wife who has not yet menstruated, saying: "And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated" [Qur'an 65:4]. Since this is not negated later, we can take from this verse that it is permissible to have sexual intercourse with a prepubescent girl. The Qur'an is not like the books of jurisprudence which mention what the implications of things are, even if they are prohibited. It is true that the prophet (PBUH) entered into a marriage contract with 'A'isha when she was six years old, however he did not have sex with her until she was nine years old, according to al-Bukhari. Therefore the issue is fixed in the Qur'an and the Sunnah. There is no jurisprudence without it being accused of being a 'male jurisprudence'!!! For a portion of the women in our day deny the jurisprudential efforts of scholars with the accusation that their masculinity leads them to jurisprudence which is in their best-interest, and against women. It appears that those who are led by this idea have the image stuck in their minds of a father or shaykh of a mosque, who would resort to religion. As this was his (description), it was not desirable. But this is not how it was, according to what was related by Allah Almighty: "But if the right is on their side, they come to him with all submission" [Qur'an 24:49]. Wherefore the history of jurisprudence is abounding [with examples] which dispel this mania, and this is not the place to lay them all out. But what can those who follow the Western feminist agenda say to this Qur'anic text, and to the marriage of the Prophet to 'A'isha (may Allah be pleased with her)!!!
Is it permissible to restrict the age at which girls can marry?
Submitted by Ahmad, IslamOnline, December 24, 2010

Miscellaneous

The Harmful effects of Abuse, Documented in Islamic Scripture

It is no secret that sexual abuse of children has serious consequences on its victims and, among Muslims and non-Muslims alike, it is no longer a secret that the Qur'an explicitly condones pedophilia. Of course, for Muslims to finally acknowledge the harmful effects of abuse on a child it becomes necessary for us to expose those effects through authentic Islamic sources. That is why we find Aisha, Muhammad's third and "favorite" wife, to be the perfect model for assessing pedophilia and its consequences on the victims. The life of Aisha bint Abu Bakr truly was a seventh century tragedy.

Muhammad a Pedophile? Another Look

A second look at the question; was Muhammad a pedophile? One of the most disturbing things about Islam is that it does not categorically condemn pedophilia. Indeed, it cannot, for to do so would draw attention to the pedophilia of Muhammad, the founder of Islam. Many Muslims cannot condemn pedophilia even if they would like to, for they would have to abandon Islam. Muslims tacitly approve of pedophilia, even if they are embarrassed to say so. So mesmerized are Muslims by the example of Muhammad's pedophilia that they are unable to categorically denounce pedophilia or feel shame. It is prevalent in many Muslim countries disguised as child marriage. The UN is today trying to stop the evil of child marriage among the backward Islamic regions of Asia and Africa. The future of some 300 million young girls depends on it.

Aisha was Still Pre-pubescent Aged Fifteen

The doll-playing exegesis used in "Aisha's Age of Consummation" in itself proves Aisha's status as pre-pubescent at the time of the consummation of her marriage to Muhammad, but most Muslims are unaware that the Sahih ahadith say that Aisha, was below the age of puberty when she was at least fourteen years old, and remained in that state till the age of sixteen. This is because they have never read the Sahih ahadith in Arabic.

The narrators of the Sahih ahadith were not ashamed that Muhammad had married and had sexual relations with Aisha when she was below the age of puberty. Hence, from the original Arabic, it is clear that Aisha was below the age of puberty at the age of 14 (at the time of the raid on the Bani Mustaliq) or 15 (at the time of the Ethiopian slaves dancing incident), and begun her first menstrual period at the age of 16 (during the journey for hajj).

Quotes on Muhammad Relating to Pedophilia

This page consists of quotes relating to Muhammad's pedophilia made by notable individuals. For example, Simon Ockley, who was chosen Adams Professor of Arabic at Cambridge University:

An Arabian author cited by Maracci,[16] says that Abubeker was very averse to the giving him his daughter [Ayesha, who was then but seven years old] so young, but that Mohammed pretended a divine command for it; whereupon he sent her to him with a basket of dates, and when the girl was alone with him, he stretched out his blessed hand (these are the author’s words), and rudely took hold of her clothes; upon which she looked fiercely at him, and said, “People call you the faithful man,[17] but your behaviour to me shows you are a perfidious one.” And with these words she got out of his hands, and, composing her clothes, went and complained to her father. The old gentleman, to calm her resentment, told her she was new betrothed to Mohammed, and that made him take liberties with her, as if she had been his wife.[18]

See Also

Articles

 • Concerns with Islam: Child Marriage
 • Sex - Страница, която води до други статии, свързани с Sex
 • Children - Страница, която води до други статии, свързани с Children

Multimedia

Satire

Other Core Articles

Core articles contain an overview of other articles related to a specific issue, and serve as a starting point for anyone wishing to learn about Islam:

External Links

News regarding Pedophilia among non-Muslims

References

 1. Definition and scope of Pedophilia- (Англ.)
 2. РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК за думата Педофилия
 3. Дефинициа за Педофилия, на английски език - MedicineNet, Април 27-ми, 2011г.
 4. Ryan C. W. Hall, MD, and Richard C. W. Hall, MD, PA, - "Прифил на Педофила: Дефиниция, характеристики на нарушителите, рецидивизъм, резултати от лечението и криминални проблеми- (англ.))" - Стр. 459, Април, 2007г.;82(4):457-471 • www.mayoclinicproceedings.com
 5. Ames, A. & Houston, D. A. (1990). "Правни, социални и биологични определения на педофилията." Архиви на сексуално поведение. 19 (4), 333-342. - (Английски език))
 6. America Magazine: Child Marriage in Afghanistan and Pakistan, by Andrew Bushell; March 11, 2002
 7. Americans For UNFPA: Virtual Slavery: The Practice of “Compensation Marriages” by Net Community of AfUNFPA; last retrieved Monday, 08 December 2008
 8. Ten-fold rise in forced marriages in just four years - The Daily Mail July 2, 2009
 9. Christine Vendel - Man charged with statutory rape in ‘marriage’ to 14-year-old girl - The Kansas City Star, November 8, 2009
 10. "Nigeria Child Brides-Broken Lives", Times Online, November 28, 2008 (archived), http://www.wunrn.com/news/2008/11_08/11_24_08/112408_nigeria.htm. 
 11. "I Could Marry Off My Six Year Old Daughter If I So Wished, Senator Ahmed Yerima Replies Critics", The Nigeria Today, July 21, 2013 (archived), http://thenigeriatoday.net/i-could-marry-off-my-six-year-old-daughter-if-i-so-wished-senator-ahmed-yerima-replies-critics/. 
 12. Islamist leader threatens of waging Jihad - Weekly Blitz, April 20, 2011
 13. Yessir - Child Marriage - Death Of 13 Year Old Bride After Wedding - A BIG MESSAGE, April 10, 2010
 14. YEMEN: Deep divisions over child brides - IRIN, March 28, 2010
 15. Outcry over Malaysian child marriages - Sydney Morning Herald, August 4, 2010
 16. Marac. Vita Mahometis, p. 23.
 17. Abulfeda says he was called Al Amin, “the faithful one,” when he was young.
 18. Simon Ockley. The History of the Saracens (Life of Mohammed, Part I). 6th Edition. London: Henry G. Bohn. 1857