Сподвижниците на Мухаммад и педофилия

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Както самият Мухаммад е консумирал брака си с 9-годишната[1] Аиша , когато е бил на 54 години, така също и неговите сподвижници са извършвали педофилия.

Бракът на Oмар с Умм Култум

Умар ибн ал-Хаттаб е бил 2-ият праведен халиф за исляма и се е оженил за Умм Култум, дъщеря на Али ибн Абу Талиб (4-ия халиф), през 637-638 г. сл. Хр., като тя все още не е била достигнала пубертет и е била на 10-12 години (някои източници предполагат и по-ранна възраст). Умар е бил на около 58 години по това време.

'Омар поиска от Али ръката на дъщеря му Умм Култум, за да се ожени за нея. Али отговори, че тя още не е била достигнала възрастта (на зрелостта). Oмар отговори: „В името на Аллах, това не е вярно. Ти не искаш тя да се омъжи за мен. Ако тя е малолетна, изпрати я при мен.“ Така Али даде на дъщеря си Умм Култум една премяна и поиска от нея да отиде при Омар и да му каже, че баща му иска да знае за какво е тази премяна. Когато тя отиде при Омар и му предаде съобщението, той грабна ръката ѝ и насила я дърпаше към себе си. Умм Култум поиска той да пусне ръката ѝ, което Омар направи и той каза: „Ти си много възпитана дама с високи нрави. Иди и кажи на баща си, че си много хубава и не си такава каквато той те описа“. С това Али омъжи Умм Култум за Омар.
Тарих Хамеес, том 2, стр. 384 (Дикр Умм Калтум) и Закхаир Ал-Акба, стр. 168
Да сключиш брак на ранна възраст е нещо, което се потвърждава от книгата на Аллах, Сунната на Неговия Пророк (мир нему), от съгласието между учените и от действията на сподвижниците и на мюсюлманите след тях…

Налице са много хадиси, които потвърждават, че бракът в ранна възраст е бил широко застъпен сред сподвижниците и никой не е отричал неговата позволеност. Да сключиш брак в ранна възраст не е било нещо специфично само за Пророка (мир нему), както си мислят някои хора, но е било общоприето за него и неговата Умма (общност).

Изброени са някои от действията на сподвижниците (Сахаба):

1. Али Ибн Аби Талиб, Аллах да го благослови, е омъжил дъщеря си Ум Култум за Омар Ибн Ал-Хаттаб, Аллах да го благослови и тя е родила дете преди смъртта на Пророка (мир нему). Омар се е оженил за нея, когато тя е била много млада и не е била достигнала пубертет. Това се съобщава от Ибн Саад в Ал-Табакат.

2. От Уруа Ибн Зубаир: че Зубаир, Аллах да го благослови, е оженил дъщеря си, когато е била много млада. Това се съобщава от Саеед Ибн Мансур съобщава в неговата Сунна, и от Ибн Аби Шайба в Ал-мусаннаф, наред с достоверна верига от разказвачи.

Ал-Шафие е казал в книгата на Ал-Ум: „Много сподвижници на Пророка (мир нему) омъжиха дъщерите си, когато те бяха много млади."

Отлагането на брака за момичетата в много мюсюлмански страни е нещо ново и противоречи на това, което мюсюлманите са правили в продължение на векове.
Бракът с деца в исляма
Islamweb, Фетва номер 88089, 24 юни 2004 г.

Шиитската гледна точка

Мнозинството шиити признават брака на Омар с Умм Култум бинт Али..

Шиитските автори Мухаммад Ал-Хасун и Умм Али Машкур твърдят следното в своята книга „Алам ал-Нисаа ал-Муминат“:

Бракът на Умм Култум за Омар ибн ал-Хаттаб се смята за един от най-важните проблеми, които ни представя ислямската история, както и като един от въпросите, около които дебатите и научните изследвания са били продължителни – и все още продължават. Тези, които възприемаг този брак като автентичен факт, го използват, за да докажат праведността на нейния съпруг (Омар) и неговото приемане от Али. Иначе защо ще му дава дъщеря си, за да се ожени за нея? А тези, които отхвърлят историческата реалност на брака или са на мнение, че той се е случил под натиск, който Омар е упражнил върху Али, използват този проблем, за да оправдаят неправедността и порочността на Омар, както и че Али не го е приемал.[2]
Алам ал-Нисаае ал-Муминат

Също така и популярният шиитски сайт Al-Shia.com твърди следното в един коментар върху хадиса във Фуру ал-Кафи:

(Относно) Умм Култум, която е дъщеря на Амеер ал-Муминеен Али - Омар е предложил на Али да вземе ръката ѝ за брак по времето на своя халифат (на Омар) и първоначално Али му е отказал. Тогава Омар каза каквото каза и направи каквото направи.[3]

Оригиналният арабски текст е: ام كلثوم هذه هى بنت امير المؤمنين عليه السلام قد خطبها اليه عمر في زمن خلافته فرده اولا فقال عمر ماقال وفعل مافعل

Шиитският учител Абул Касим ал-Куфи (умрял през 352 г. сл. Хиджра) също е вярвал, че именно Умм Култум бинт Али се е омъжила за Омар, но е твърдял, че:

Когато Омар поиска ръката на Умм Култум, Али си е помислил: "Ако кажа „не“, ще се случи онова нещо, което Расул-Аллах се опита да предотврати и поради което той поиска от мен да се упражнявам в търпение – че хората ще паднат във вероотстъпничество.". "Затова по-добре би било да му се даде ръката на Умм Култум"
Ал-Истигата фи Бидаат-Талата, стр. 90

Шейх Табарси също е вярвал, че Умм Култум бинт Али се е омъжила за Омар. Той е написал следното в своята книга „Илам ал-Уара би-Алам ал-Худа“:

Що се отнася до Умм Култоом, тя беше онази, за която Омар ибн ал-Хаттаб се ожени. Нашите съюзници казват, че той (Али) я е омъжил за него, след като преди това е оказал голяма съпротива, сурови откази и оправдания. В крайна сметка той е бил притиснат от обстоятелствата да отнесе въпроса до Аббас ибн Абд ал-Мутталиб, който ги оженил[4]
И'лам ал-Уава би-Алам ал-Худа - Шейх Табарси

Други бележити шиитски учители, които са вярвали, че бракът се е случил са:

 • Ага ал-Тахрани [5]
 • Ал-Хурр Ал-Амили [6]
 • Ал-Мухакик ал-Ардабили [7]
 • Шейх Абу Джаафар ал-Туси [8]
 • Фадил ал-Хинди [9]
 • Мохамад Солейман-Пенех [10]

Докато горепосочените учени са вярвали, че бракът се е състоял, всички те са били на мнение, че имам Али е бил принуден да даде дъщеря си, а не че той щастливо я е омъжил, както се твърди от Ал ал–Сунна.

Сунитската гледна точка

Повечето сунити вярват, че именно Умм Култум бинт Али се е омъжила за Омар, както се твърди от сунитските и шиитските разкази, споменати по-горе. Този възглед, наред с редица други, се поддържа от следните изтъкнати сунитски учители:

 • Ал-Яакуби[11]
 • Ибн Шабба[12]
 • Мухаммад ал-Бухари [13]
 • Ибн Кутайба [14]
 • Имам ал-Байхаг [15]
 • Ал-Дахаби[16]
 • Ал-Навави [17]
 • Ал-Суюти [18]
 • Ибн Катир [19]
 • Ибн Асакир[20]
 • Хаким ал-Нишабури [21]
 • Ибн Абд ал-Барр [22]
Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислям и педофилия, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема

Източници

 1. 9 лунни години. Лунният календар е свързан с фазите на луната и се основава върху тяхната цикличност. В настояще време единственно ислямският календар е същински лунен календар. Лунната година има продължителност 354.36708 денонощия, от което следва, че календарната година може да има или 354 дни (редовна) или 355 дни (високосна).
 2. “A‘lam an-Nisa al-Mu’minat” (стр. 182) от Muhammad al-Hassun and Umm ‘Ali Mashkur
 3. http://www.al-shia.com/html/ara/books/al-kafi-5/213.html
 4. И'лам ал-Уава би-Алам ал-Худа от ал-Табарси, стр.204
 5. Al-Dhari'ah 5:184
 6. Wasa'il al-Shi'a aal al-Bayt 15:19, 17:594, 21:263, 26:314
 7. Majmaa al-Fa’ida vol.11 p.530
 8. al-Mabsut vol.4 p.272
 9. Kashf al-Litham vol 2 pp.312
 10. Mohammad Soleiman Panah - Silence of Imam Ali (AS) - 'Aalim Network QR, May 10, 1996
 11. Tarikh al-Yaqubi глава 2 стр.260
 12. Tarikh al-Madina глава 2, стр.654
 13. Tarikh al-Saghir глава 1, стр.102
 14. Ma'arif стр.107
 15. Sunan al-Kubra глава 4 стр. 33
 16. Siyar Aalam al-Nubalaa 5:22-24
 17. Tahdhib al-Asmaa wa al-Lughat 2:267 #1219
 18. al-Hawi lil Fatawa 2:179
 19. Al-Bidayah wa al-Nihayah глава 8 стр.14
 20. Tarikh Dimasqh|Tarikh al Dimashq 42:555
 21. Al-Mustadrak alaa al-Sahihain, от al-Hakim al-Nishaburi, 3/142
 22. al-Istiab fi ma'rifat al-Ashab глава 4, стр.509