Мухаммад и клиничната дефиниция за педофилия

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
Разликата в годините между 9-годишната Аиша и 54 годишният Михаммад(когато той е правил секс с нея).

Тази статия разглежда педофилията като вид психическо разстройство според дефиницията на петия Диагностичен и статистически справочник на психичните заболяванияи и цитира сахих (достоверните) хадиси, за да покаже, че Пророкът Мухаммад е бил педофил според клиничната дефиниция.

За всички свързани с темата сахих хадиси, които потвърждават възрастта на Аиша при сключване на брак и неговата консумация, можете да видите статията: Аиша бинт Абу Бакр. Задълбочено изследване, което отхвърля всички твърдения, че Аиша е била на по-голяма възраст от 9 години, можете да прочетете в статията: Възрастта на Аиша при консумацията на брака. Можете да видите всички други апологетични аргументи в статията: Отговори на защитниците: Мухаммад и Аиша.

Педофилията

Мнозина критици на исляма твърдят, че връзката на Мухаммад с Аиша е била от педофилски вид и заради това Мухаммад е бил педофил.

Аиша (Аллах да я благослови) съобщава: „Пратеникът на Аллах (мир нему) се ожени за мен, когато бях на 6 години, а бях приета в дома му, когато бях на 9 години“.

В психиатрията най-използваните критерии за диагностициране на психиатрични отклонения са тези, съдържащи се в Наръчника за диагностика и статистическа класификация на менталните увреждания (англ. – DMS). Последното издание на Наръчника е т.нар. DSM-IV-TR. Класификацията на Наръчника представлява система, която класифицира и определя всички общоприети психиатрични заболявания и симптоми с техните критерии за включване и изключване в него. Това са критериите при педофилия (302.2.):

Педофилията според DSM-IV-TR

A. За период от поне шест месеца, повтарящи се, интензивно възбуждащи сексуални фантазии, сексуални пориви или поведения, включващи сексуална активност с дете или деца, недостигнали пубертет (обикновено на възраст от 13 или по-малко години);

Б. Личността е действала според тези сексуални пориви; или сексуалните пориви или фантазии са причинили подчертано страдание или затруднения в общуването;

В. Личността е поне на 16 години или е поне с пет години по-възрастна от детето или децата според Критерий А.

Забележка: Тук не се включва човек в късно юношество, участващ в продължителна сексуално взаимоотношение с 12 или 13-годишно лице.
Критерий за педофилия
Диагностично и статистическо ръководство на психичните разстройства, Четвърто издание, Psychiatry Online
“Според определението в DSM-IV, педофилията представлява сексуални действия на възрастен човек с дете, не навлязало в пубертет. Някои индивиди предпочитат момиченца, на възраст обикновено между 8 и 10 години. Привлечените от момчета обикновено предпочитат малко по-големи деца. Някои изпитват влечение и към двата пола. Докато някои от педофилите са привлечени само от деца, други понякога са привлечени също така и от възрастни.

Педофилските действия могат да включват събличане и наблюдаване на детето или по-директни физически сексуални действия. Всички тези действия са психологически вредни за детето, я някои могат да бъдат и физически увреждащи. В допълнение, лица с педофилия често изминават дълги разстояния, за да получат снимки, филми или порнографски публикации, които имат фокус върху секса с деца.

Тези лица често обясняват своите действия чрез извинения или рационализации, че този род дейности имат „образователна стойност“ за детето, както и че детето усеща „сексуално удоволствие“ от действията или че детето е „сексуално провокативно“. Въпреки това, детските психиатри и други експерти по развитието на децата твърдят, че децата не са способни да предложат информирано съгласие за правене на секс с възрастен. Освен това, понеже педофилските действия нараняват детето, психиатрите осъждат публикации или организации, които се стремят да поощряват или да направят нормален секса между възрастни и деца."

В настоящата статия ще бъде показано, че връзката на Мухаммад с Аиша наистина покрива всички критерии, които са необходими за поставяне на диагноза „педофилия“ и заради това Мухаммад без съмнение е бил педофил.

Анализ

Апологетите често твърдят, че Аиша е била достигнала полова зрялост, когато Мухаммад се е оженил и е имал сексуален контакт с нея. Обаче те никога не представят надеждни доказателства за това твърдение. Вместо това те се позовават върху пред-ислямската култура и традиционни практики в Арабия през 7-ми век като доказателства за своите твърдения.

За да докажем, че Аиша не е била влязла в пубертет, когато Мухаммад се е оженил за нея и са правили секс, е необходимо да разберем обяснението на Ибн Хаджар относно позволеността за играта с кукли за момичетата, недостигнали пубертет в исляма. Като приложим тълкуванието на играта с кукли към хадисите, в които Аиша сключва брак или прави секс за пръв път с Мухаммад, можем ефективно да покажем, че тя не е била достигнала до полова зрялост в тези случаи. Тези доказателства ще бъдат изследвания в следващите три секции.

Единствено на момичета, които не са влезли в пубертети, им е било позволено да си играят с кукли

Именно това казва големият учител в областта на хадисите, Шейх ал-Ислам Имам Ал-Хафиз Ибн Хаджар Ал-Аскалани, Водач на вярващите в хадисите, Кадия на Египет, по отношение на играта с кукли и малките момичета в своя знаменит коментар върху Сахих Бухари:

Сахих Бухари

Разказва Аиша: Аз си играех с кукли в присъствието на Пророка, а с мен си играеха и моите приятелки. Когато Пратеникът на Аллах влезе, те се скриха, но Пророкът ги призова да се присъединят и да си играят с мен. (Играта с кукли и подобни образи е забранена, но е била позволена за Аиша по онова време, защото тя е била малко момиче, все още недостигнала до пубертет.) (Фатех-ал-Бари, страница 143, том 13)

Как узнаваме, че именно Ибн Хаджар е този, който е направил горното (подчертано) тълкувание върху играта с кукли? Узнаваме това от препратката към Фатех-ал-Бари, а също и благодарение на факта, че когато прочетем други преводи на Бухари 8:73:151, е предадено същото съобщение.

Алтернативни преводи

Първи

Предадено по думите на Аиша (Аллах да я благослови), която е казала: Аз си играех с кукли в присъствието на Пророка (мир нему). И аз бях с мои приятелки (другарки в игрите), които си играеха с мен. Те се скриха (от срам) от него (мир нему), когато той влезе. Но той (мир нему) нареди те да се присъединят към мен и да си играем заедно. (Сахих Бухари и Сахих Муслим)
Малки момичета, които си играят с кукли
The Islamic Ruling Concerning Tasweer, Абу Мухаммад Абдур-Рауф Шакир

След това преводачът представя един вид дискусия върху преводите на различни версии от този хадис, преди самият той да последва Ибн Хаджар и Фатех-ал-Бари:

Ал-Хаафи Ибн Хаджар е казал във Фат ал-Баарее (Фат ал-Барее, номер 6130, Китааб: ал-Адаб, Бааб: ал-Инбисаат илаа ан-Наас): Този хадис е бил използван като доказателство относно позволеността за притежание на кукли и играчки, за да могат малките момичета да си играят с тях. Това е специално изключено от общата забрана за притежаване на изображения.
Малки момичета, които си играят с кукли
The Islamic Ruling Concerning Tasweer, Абу Мухаммад Абдур-Рауф Шакир

Втори

Но ако тези изображения и кукли са играчки за децата, за тях Сунната казва, че са позволени. В Ал-Сахеехаин е разказано, че Ааиша (Аллах да я благослови) е казала: „Аз си играех с кукли в присъствието на Пророка (Аллах да го благослови и да му даде мир) и бях с мои приятелки, които си играеха с мен…“ Ал-Бухари, 6130; Сахих Муслим, 2440.
Ибн Хаджар казва: Този хадис показва, че е позволено притежанието на изображения на момичета (т.е. кукли) и играчки за момичета, за да си играят с тях. Това е изключение от общия смисъл на забраната за притежаването на изображения. Това е посочено от Ияад и е разказано от Голямото мнозинство (учители). Те са разрешили продажбата на кукли за момичета, за да ги учат от малки как да се грижат за техните домове и деца. Ибн Хибаан е посочил, че е позволено на малки момичета да си играят с играчки…

Трети

Ааиша е казала: „Аз си играех с кукли в присъствието на Пророка (мир нему) и моите приятелки си играеха заедно с мен. Когато Пратеникът на Аллах (мир нему) щеше да влезе, те щяха да се скрият от него. И така, той ги повика да си играят с мен“.
В класическия коментар върху Сахеех ал-Бухааре, озаглавен Фат-х ал-Баарее, Ибн Хаджар ал-Аскалаанее е написал следното: „Този хадис се използва като доказателство за позволеността на производството на кукли и играчки с човешки и животински форми с цел момичетата да си играят с тях. Тази категория е била специално изключена от общата забрана за правенето на изображения. Ияад е посочил това като нещо категорично и е съобщил, че това е позицията на мнозинството от учителите. Освен това той добавя, че те са позволили продажбата на играчки за момичета, за да ги обучават от малки в делата на домакинството и отглеждането на децата им…“

Забележете голямото сходство между коментарите на Ибн Хаджар във Фатех ал-Бари с всичките четири версии на този хадис. Думите имат разлики според различните преводачи, но главното послание е непроменено – само на малки момичета (т.е. недостигнали пубертет) е позволено да си играят с кукли.

Дали изразът „малки момичета“ означава „недостигнали пубертет“?

Откъде знаем, че тези „малки момичета“ не са достигнали пубертет? Това се дължи на ислямските обичаи и закони, които специално го посочват.

Например:

Момичетата достигат пубертет и зрялост, когато получат горепосочените три белега. Въпреки това, те имат и четвърти белег, който е менструацията. Когато момичето я получи, тя вече е жена, дори ако е на 12 години
За кого е нужно постенето?
USC - Мюсюлмански студентска организация, Кратко изложение на мюсюлманските текстове
Ислямът и възрастта на пубертета

Ислямът ясно учи, че зрялостта започва, когато човекът е достигнал пубертет.
Ранният брак на Аиша
Мадраса Инаамияа

Тези ислямски уебсайтове ни предоставят доказателството, че в исляма, когато едно момиче достигне пубертет, то престава да бъде смятано за момиче и става жена. Ето защо е необходимо малките момичета да бъдат недостигнали пубертет, според ислямските обичаи и закони.

Налице са също и коментари от учители по хадисите, които затвърждават тази гледна точка:

Ал-Каадее Ияад е посочил тази позиция с категоричност и я е предал като позицията на Мнозинството (Джумхоор) от Учителите; както и че те са обявили за позволена продажбата на играчки/кукли за малки момичета, за да се обучават от детство в отговорностите на домакинството и отглеждането на деца.
Ал-Хаттаабее е казал: … разбираемо е, че играта с кукли не е като занимаването с други изображения, спрямо които е спомената заплахата от наказание. Единствената причина, поради която позволение за това е било дадено на Аиша (Аллах да я благослови) е защото по онова време, тя не е била достигнала възрастта на пубертета
Играта на малки момичета с кукли
Ислямското решение за Тасуиир, Абу Мухаммад Абдур-Рауф Шакир
… … Абу Убаид, който е казал: Не виждаме никаква причина за това (разрешението да играе с куклите си), освен факта, че тези играчки са източник на забавление за децата. Следователно, ако те бъдат притежавани от възрастни, това със сигурност ще бъде отвратително ..
Притежанието на кукли от малки момичета
Ислямското решение за Тасуиир, Абу Мухаммад Абдур-Рауф Шакир

Аиша не е била достигнала до пубертет, когато Мухаммад е консумирал брака

“Майка ми дойде при мен, когато аз се люлеех на една люлка, закачена на два клона и ме свали. Моята бавачка се зае да почисти лицето ми с малко вода и започна да ме води. Когато бях вече пред вратата, тя спря, за да си поема въздух. Влязох вътре, докато Мухаммад седеше на едно легло в нашата къща. Майка ми ме накара да седна в скута му. Другите мъже и жени станаха и напуснаха. Пророкът консумира брака си с мен в моята къща, когато бях на девет години. Нито камила, нито овца бяха заклани заради мен”

В този хадис се предполага, че Мухаммад е правил секс с Аиша в нейната къща в нейния сватбен ден. Но все пак дали това събитие се е случило в нейния сватбен ден? Това се доказва от хадис в Сахих Бухари, посочен по-долу. Можете да забележите сходството в цифрите, макар че хадис 5:58:234 ог Бухари е по-обстоятелен по повод факта, че събитията са се случили в сватбения ден на Аиша:

Разказва Аиша: „Пророкът се сгоди за мен, когато бях 6-годишно момиче. Отидохме в Медина и аз останах в дома на Бани-ал-Харит бин Хазрадж. После се разболях и косата ми окапа. По-късно косата ми порастна отново и майка ми Ум Руман дойде при мен, докато си играех на една люлка с някои мои приятелки. Тя ме повика и аз отидох при нея, като не знаех какво щеше да поиска от мен. Тя ме хвана за ръка и ме накара да застана пред вратата на къщата. Тогава спрях да дишам и когато дишането се възстанови, тя взе малко вода и изтри лицето и главата ми с нея. След това тя ме въведе в къщата. Там в къщата видях някакви жени-ансарки, които казаха: „Пожелаваме ти всичко най-хубаво, благословението на Аллах и добър късмет“. След това тя ме повери на тях и те ме приготвиха (за брака). Неочаквано Пратеникът на Аллах влезе при мен преди обяд и майка ми ме предаде на него, а по онова време бях едно 9-годишно момиче.
Аиша (Аллах да я благослови) съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) се е оженил за нея, когато тя е била на 7 години, а е била заведена в дома му като булка, когато е била на 9 години, и куклите ѝ са били с нея, а когато той (Светият Пророк) е умрял, тя е била на 18 години.

Забележете също така, че Сахих Муслим казва, че Аиша е носила куклите със себе си, когато е била заведена в дома на Мухаммад като булка. Като приложим тълкуванието на Ибн Хаджар върху играта с кукли от Част 1, става ясно, че Аиша не е била влезнала в пубертет, когато е станала булка.

Ето защо, от хадисите става повече от ясно, че Аиша не е била достигнала до пубертет, когато Мухаммад е правил секс с нея в сватбения ѝ ден.

Консумирането на брака означава полово сношение

Сунан Абу Дауд представлява третата по почит колекция от хадиси и съответният разказ, използван тук се смята за сахих (достоверен) от някои сред най-авторитетни учители по ахадисите, в това число Шейх Абдул Азеез ал-Каари (Имам на Масджи Кубаа и професор по Коранично тафсеер рецитиране при Ислямски университет в Медина).

"Аиша е казала: „Пратеникът на Аллах се ожени за мен, когато бях на 7 години.“ (Разказвачът Сюлейман казва: „Или 6 години.“). „Той имаше сношение с мен, когато бях на 9 години.“"
Abu-Dawud 2:2116

Тук виждаме, че Мухаммад е правил секс с Аиша, когато тя е била на 9 лунни години. Дали тази възраст се потвърждава от другите (достоверни) хадиси? Да, така е:

Разказва бащата на Хишам: „Хадиджа умря три години преди Пророка да замине за Медина. Той остана там за около две години и след това се ожени за Аиша, когато тя беше 6-годишно момиче, а консумира [точно така – консумира] този брак, когато тя беше на 9 години.
Разказва Аиша: че Пророкът се е оженил за нея, когато тя е била на 6 години и е консумирал брака си с нея, когато тя е била на 9 години, и след това е останала с него още 9 години (т.е. до смъртта му).
Разказва Аиша: че Пророкът се е оженил за нея, когато е била на 6 години и той е консумирал брака си, когато тя е била на 9 години. Хишам казва: Беше ми съобщено, че Аиша е останала с Пророка в продължение на 9 години (т.е. до смъртта му). Което знаете от Корана (със сърцето си).
Разказва Урса: „Пророкът сключи (брачния договор) с Аиша, когато тя беше на 6 години и консумира брака си с нея, когато тя беше на 9 години и тя остана с него в продължение на 9 години (т.е. до смъртта му).
Разказва Аиша, Уммул Муминин: Пратеникът на Аллах (мир нему) се ожени за мен, когато бях на 7 или на 6 години. Когато дойдохме в Медина, дойдоха някакви жени. Според версията на Бишр: Умм Руман дойде при мен, докато се люлеех. Те ме взеха, приготвиха ме и ме разкрасиха. След това бях заведена при Пратеника на Аллах (мир нему) и той започна съжителството си с мен, когато бях на 9 години. Тя ме спря пред вратата и аз избухнах в смях
Абу Дауд - 41:4915(англ.)

Апологетите настояват, че терминът „консумирам брака“ означава извършването на церемонията „никях)“, а не секс. Това всъщност е превод Абу Дауд хадис том 2, номер 2116, който директно казва „сношение“. Както и да е, дали „консумирам брака“ означава правене на секс? Ето го доказателството, че е така. В Сахих Бухари, том 7, номер 63, изпозвана дума като корен е „дакхала”. Цитираме Арабско-английския речник на Ханс-Уер:

„влизам, прониквам, консумирам брака, съжителствам, спя с жена“.
Ханс-Уер, Арабско-английски речник, стр. 273

Но откъде знаем, че 9-годишната Аиша все още не е била достигнала пубертет? Ето го доказателството от Сунан Абу Дауд, том 3, номер 4914 (Този хадис се повтаря също така и в Сунан Насаи):

Позоваване на Аиша (Аллах да я благослови), че е казала: Пратеникът на Аллах (мир нему) се върна от битката при Табук или Хайбар (разказвачът на хадиса не е бил сигурен, дали му е било казано „Табук“ или „Хайбар“). Имаше перде, което закриваше нейната „сахуа“ (помещение или малка стая пред къщата). Вятърът повдигна част от завесата и откри куклите на Аиша. Той (мир нему) каза: Какво е това, о, Аиша? Тя каза: Това са куклите ми. Тогава той (мир нему) видя сред тях един кон с две крила от парче плат. Той (мир нему) каза: Какво е това каквото виждам сред тях (сред куклите)? Тя каза: Кон. Той попита: Какво има върху него? Тя каза: Две крила. Той (мир нему) попита (с удивление): Кон с две крила? Тя каза: Не си ли чувал, че Сулайман (Соломон) е имал коне с крила? Тя каза: Тогава той (мир нему) се разсмя така, че се видяха дори и кътниците му.[1]
Абу Дауд, Ан-Насаа‘иее ас-Сунан ал-Кубраа, Албани (Аллах да го благослови) казва, че веригата от разказвачи на Ан-Насаа‘ее е автентична (сахеех). Що се отнася до разказвачите на Абу Дааууд, Албани (Аллах да го благослови) също така я е посочил като автентична (сахеех).

Шейх Мухаммад Шамс ал-Хакк ал-Адеем Аабаадее, в своя Шарх (обяснение) върху Сунан Абу Дауд, казва:

Този хадис, както и предхождащият го (Хадис #20), се използва като доказателство, че е позволено притежанието на кукли и играчки, за да си играят малките момичета с тях. Това (позволение) е специално изключение от общата забрана за притежание на образи (suwar). Тази позиция е била заявена със сигурност от Ал-Каадее Ияад, а той я е цитирал като мнението на Джумхоор (Мнозинството учители). Той е казал също така, че Джумхоор са разрешили продажбата на играчки (кукли) за малки момичета, за да се упражняват и подготвят от детинство за делата на домакинството, както и за отглеждането на децата.

Според общоприетото предание, Аиша е била родена около осем години преди Хиджра. Битката при Хайбар се е случила през месец Мухаррам-Сафар в 7-та година след Хиджра. Обсадата на Табук се е случила през месец Раджа в 9-та година сл. Х. Поради тази причина, за да бъдем великодушни, аз ще приема обяснението за Хайбар, а не по-късното обяснение за Табук.

Общоприето е, че Аиша е била сгодена за Мухаммад на 6-годишна възраст през 3-та година преди Хиджра. Това се потвърждава от разкази, че бракът е бил консумиран през месеца Шаууал, който се пада седем месеца преди Хиджрата на Пророка от Макка към Ал-Медина
Шейх Мухаммад Шамс ал-Хакк ал-Адеем Аабаадее

Следователно, хадисът от Абу-Дауд казва, че Аиша все още си е играела с кукли поне до 7-ма год. сл. Х. Това прави 6 или 7 години след брака ѝ. Като използваме тълкуванието за играта с кукли на Ибн Хаджар, Абу Убаид, Ал-Кааде Ияад и Шейх Мухаммад Шамс ал-Хакк, установяваме, че Аиша не е достигнала пубертет поне 6 или 7 години след брака, когато би трябвало да бъде на 15 или 16 години, но нека да сме благородни и да кажем 14 години..

Абу-Дауд Книга 41, номер 4914

Забележете, че някои апологети ще се опитат да кажат, че този хадис не е достоверен(сахих). Те ще използват следния превод на същия хадис и ще подчертаят израза „разказвачът се колебае“:

Разказва Аиша, Уммул Муминин:

Когато Пратеникът на Аллах (мир нему) пристигна след похода към Табук или Хайбар (разказвачът се колебае), въздушното течение повдигна края на завесата, която беше окачена пред нейната стая с вещи, като се видяха някои кукли, които бяха нейно притежание

Той попита: Какво е това? Тя отговори: Куклите ми. Сред тях той видя един кон с крила, направени от плат и попита: Какво е това, което виждам между тях? Тя отговори: Кон. Той попита: Какво има върху него? Тя отговори: Две крила. Той попита: Кон с две крила? Тя отговори: Не си ли чувал, че Соломон е имал коне с криле? Тя каза: При което Пратеникът на Аллах (мир нему) се засмя толкова сърдечно, че можех да видя кътниците му.

Доказателствата, че този хадис всъщност е сахих, както и че изразът „разказвачът се колебае“ няма за цел да внуши, че самият хадис е съмнителен, но става дума за факта, че разказвачът се е колебаел дали му е било казано „Хайбар или Табук“, са следните:

Доказателство 1

Различни версии на този хадис включват потвърждение, че той е сахих/достоверен/автентичен, включително версия, която засяга Сахих Абу-Дауд (колекция от хадиси на Абу-Дауд, които са смятани за сахих):

Предадено по думите на Аиша (Аллах да я благослови), че е казала: Пратеникът на Аллах (мир нему) се завърна от битката при Табук или Хайбар (разказвачът на хадиса се е колебаел дали му е било казано „Табук или „Хайбар“.) Имало е завеса, която е покривала нейната „сахуа“ (помещение или малка стая пред къщата). Вятърът надигнал част от завеста и открил куклите на Аиша. Той (мир нему) казал: Какво е това, о, Аиша? Тя казала: Куклите ми. Той (мир нему) видял сред тях един кон с две крила от парчета плат. Той (мир нему) казал: Какво виждам сред тях (сред куклите)? Тя казала: Кон. Той попитал: Какво има върху него? Тя казала: Две крила. Той (мир нему) попитал (с удивление): Кон с две крила? Тя казала: Не си ли чувал, че Сулайман (Соломон) е имал коне с криле? Тя казала: Тогава той (мир нему) се засмя така, че видях дори кътниците му.[1]
Абу Дааууд, Ан-Насаа‘иее ас-Сунан ал-Кубраа, Албани (Аллах да го благослови) казва, че веригата от разказвачи на Ан-Насаа‘ее е автентична (сахеех). Що се отнася до разказвачите на Абу Дааууд, Албани (Аллах да го благослови) също така я е посочил като автентична (сахеех).
Абу Даауодд и Ан-Насааее са събрали този хадис от друга верига на Аиша, в която тя е казала: „Когато Пратеникът на Аллах (мир нему) пристигна след похода към Табук или Хайбар, вятърът повдигна края на завесата, която висеше пред моя килер, като откри някои кукли, които бяха мои. Той ме попита: „Какво е това?“ Аз отговорих: Куклите ми. Сред тях той видя един кон, направен от парчета плат с криле и попита: „Какво виждам сред тях?“ Аз отговорих: Кон. Той попита: „Кон с криле?“ Аз отговорих: Не си ли чувал, че Соломон е имал коне с криле? Пратеникът на Аллах (мир нему) се засмя толкова сърдечно, че можех да видя кътниците му.“
Сунан Абу Дауд, том 3, стр. 1373, номер 4914 и удостоворено за автентично в Сахеех Сунан Абее Дааууд, том 3, стр. 932, номер 4123.

Този хадис е пределно ясен, че смисълът на играчките, споменати в предишния разказ, не се отнася за хора.[2]

Предадено по думите на Аиша (Аллах да я благослови), която е казала: „Пророкът (мир нему) се завърна от битката при Табук, или може би Хайбар. Имаше завеса пред стаята ми. Вятърът духнал, като повдигна завесата и показа част от моята стая, при което Пророкът (мир нему) видя някои кукли, с които Аа‘иша (Аллах да я благослови) си играела. Той казал: „Какво е това, о, Аа‘иша?“ Тя отговорила: „Дъщерите ми“. (Арабите са наричали куклите „дъщери“). Той видял сред тях един с две крила, направени от парче плат. Той казал: „Какво е това?“ Тя отговорила: „Кон.“ Той казал: „А какво има върху конете?“ Тя отговорила: „Две крила“. Той казал: „Кон с две крила?!“ Аа‘иша казала: „Пророкът се засмя така, че можах да видях кътниците му.“[3]
Автентичен – Абу Даууд Ан Нисаее в Ал-Ишра

Според Албани, тази верига от разказвачи не само, че е автентична, но и други два ислямски източника я наричат „автентична“ или „удостоверена за автентична“.

Доказателство 2

Версията, представена от про-ислямския уебсайт , themuslimwoman.com, твърди, че , “разказвачът на хадиса се е колебаел дали му е било казано "Табук или Хайбар”.[1] Което означава, че не се е колебаел относно хадиса.

Доказателство 3

Алтернативни преводи не съдържат думата ‘колебая се’:

Също предадено по думите на Аиша, която е казала: „Пророкът (мир нему) се завърнал от битката при Табук или Хайбар. Имало завеса пред стаята ѝ. Вятърът духна, като повдигнал завесата и показал част от стаята, в която Пророкът (мир нему) видял някакви кукли, с които Аиша си играела. Той казал: „Какво е това, о, Аиша?“ Тя казала: „Дъщерите ми“. (Арабите са наричали куклите „дъщери“). Той видял сред тях един кон с две крила, направени от парчета плат. Той казал: „А какво е това в средата?“ Тя казала: „Кон“. Той казал: „А какво е това върху коня?“ Тя казала: „Две крила“. Той казал: „Кон с две крила?!“ Аиша казала: „Пророкът (мир нему) се разсмя така, че можех да видя кътниците му.“[4]
Абу Дааууд, Ан-Насааее
Предадено по думите на Аа‘иша (Аллах да я благослови), която е казала: „Пророкът (мир нему) се завърна от битката при Табук, или може би беше Хайбар. Имаше завесата над стаята ми. Вятърът подухна, повдигна завесата и показа част от стаята ми, при което Пророкът (мир нему) видя някакви кукли, с които Аи‘ша (Аллах да я благослови) си играела. Той казал: „Какво е това, о, Аиша?“ Тя отговорила: „Дъщерите ми.“ (Арабите са наричали куклите „дъщери“). Той видял сред тях един кон с две крила, направени от парче плат. Той казал: „Какво е това?“ Тя отговорила: „Кон“. Той казал: „А какво е това върху конете?“ Тя отговорила: „Две крила“. Той казал: „Кон с две крила?“ Аа‘иша казала: „Пророкът се засмя така, че можах да видях кътниците му“.[3]
Автентичен – Або Даууд Ан Нисаее в Ал-Ишрах
Доказателство 4

Авторитетни ислямски учители все още използват този хадис в техните определения спрямо ислямските закони и обичаи. Шейх Абдул Азеез ал-Каари (Имаам на Масджид Кубаа и професор по тафсира и рецитирането на Корана при Ислямския университет в Мадеена) е казал следното относно правенето на изображения в Ал-Усра:

„Относно хадиса за Аиша, която си е играела с кукли в присъствието на Пророка (мир нему), както и че в някои версии на хадиса, че една от играчките е била във формата на крилат кон, и когато Пророкът (мир нему) я попитал за това, тя казала: „Не си ли чувал, че (пророк) Сулайман е имал кон с криле?“, на което Пророкът (мир нему) отговорил със смях; този хадис посочва позволеността на детските фигуративни играчки, тяхното притежание и използване, без значение дали са напълно реалистични или не, и без значение дали са умело или нескопосано направени. В този хадис няма основание да се прави подобно разграничение. Които казват, че куклите на Аиша не са били напълно реалистични, са произнесли произволно съждение, без да имат никакво основание. А какво ще кажат за крилатия кон?[5]
Шейх Абдул Азеез ал-Каари

Как е възможно апологетите да твърдят, че Имамът на Масджид Кубаа и професор по тафсира и рецитирането на Корана при Ислямския университет в Медина използва хадис, които не е сахих, за да определи позволеността на играта с кукли за децата в Саудитска Арабия? Защото изглежда, че за да се позове на него, дори Шейх Абдул Азеез ал-Каари от Саудитска Арабия приема този хадис за сахих.

Ако използва слаб хадис, учителят трябва да предупреди читателя за неговата слабост:

„Генерално погледнато, в ислямското право единствено автентичните (сахих) и добрите (хасан) хадиси биват използвани при установяването на правилата. Слабите (да‘иф) хадиси нямат никаква стойност за целите на Шариата. Въпреки това, учителите по хадисите понякога имат различия помежду си в определянето дали някои хадиси са слаби или не. Понякога учителите използват слаби хадиси заради морални и духовни (фада‘ил) причини. Важно е да се каже, че когато по някаква причина някой използва слаб хадис, той трябва да обясни на хората, че това е слаб хадис и че се използва поради определена причина.“
Каква е стойността на слабите хадиси?
Islam Online, Музаммил Х. Сиддики, Президент на Фикх Съвета – Северна Америка, 22 март 2006 г. - (англ.)

От тази статия става явно, че Шейх Абдул Азеез ал-Каари (Имам на Масджид Кубаа и професор по тафсира и рецитирането на Корана при Ислямския университет в Медина) не е казал нищо в смисъл, че Абу-Дауд 4914 е слаб (хадис) – и така, той не може да бъде считан за такъв.

Забележете също така какво казва препратката в края на статията:

Сунан Абу Даув, том 3, стр. 1373, номер 4914 и удостоверен за автентичен от Сахеех Сунан Абу Дааууд, том 3, стр. 932, номер 4123

Обощение

  • В първата секция беше показано, че в исляма момичетата, които си играят с кукли, не са достигнали пубертет според тълкуванието на Ибн Хаджар за играта с кукли, както и според ислямските закони и обичаи.
  • Във втората секция беше показано чрез тълкуванието на Ибн Хаджар за играта с кукли, че Аиша си е останала недостигнало пубертет дете, когато е била омъжена и е имала полово сношение с Мухаммад.
  • В третата секция беше показано, че Аиша е останала полово незряла поне за 6 или 7 години след брака си с Мухаммад.

Заключение

Дали Мухаммад покрива всички необходими критерии, за да бъде определен като педофил?

Критерий А: За период от поне шест месеца, повтарящи се, интензивно възбуждащи сексуални фантазии, сексуални пориви или поведения, включващи сексуална активност с дете или деца, недостигнали пубертет (обикновено на възраст от 13 или по-малко години);.

Да, Мухаммад е имал полово сношение с недостигнало пубертет дете за дълъг период от време – вероятно става въпрос за минимум 6 или 7 години.

Критерий Б: Личността е действала според тези сексуални пориви; или сексуалните пориви или фантазии са причинили подчертано страдание или затруднения в общуването;

Да, Мухаммад е действал спрямо сексуалните си пориви – както е показано от Ал Табари IX: 131 и различни други хадиси от Бухари, които потвърждават, че консумацията се е случила на 9-годишна възраст, като се е установило, че Аиша влязла пубертет най-рано на 14 години.

Критерий В: Личността е поне на 16 години или е поне с пет години по-възрастна от детето или децата според Критерий А..

Да, Мухаммад е бил на 54 години, докато Аиша е била само на 9 години по време на половото им сношение.

Поради тези причини, дори и според най-точната клинична дефиниция за педофилия, DSM –TV-TR, Мухаммад щеше да бъде признат за виновен.Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислям и педофилия, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема

Вижте също

Външни линкове на английски

Източници

  1. 1,0 1,1 1,2 Притежание на кукли от малки момиченца - Ислямското решение относно Тасвеер от Абу Мухаммад Абдул-Рауф Шакир-(англ)
  2. Фатва за използването на изображения за деца (стр.1) - BilalPhilips.com, Internet Archive Wayback Machine capture dated June 17, 2006 - (англ.)
  3. 3,0 3,1 “И Аллах е направил за вас от вашите домове място за почивка” - Съкратено от съвета за установяване на ислямски дом от Абу Убайда Амр бин Башир - (анг.)
  4. Задължението на Човека да живее с Неговата жена в доброта - Islamic Dawah, Internet Archive Wayback Machine capture dated November 5, 2007 - (англ.)
  5. Фарва относно използването на изображения за деца (стр.2) - BilalPhilips.com, Internet Archive Wayback Machine capture dated June 21, 2006 - (англ)