Аиша и пубертета

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази страница е независима/допълваща/ спрямо екзегезата на играта с кукли, използвана в статията Мухаммад и клиничната дефиниция за педофилия, където се доказва състоянието на Аиша на полово незряло момиче, когато бракът ѝ е бил консумиран.

Въведение

Повечето мюсюлмани нямат представа от информацията в сахих(достоверни) хадисите, че Аиша, съпругата на Мухаммад, е била под възрастта на пубертета. Това е така, защото те никога не са чели сахих(достоверни) хадиси на арабски. Събирачите на хадисите общо взето не са се срамували от истината. Макар и да са били сред най-ревностните мюсюлмани живели някога, те са запазили заради буквализма си множество автентични разкази, които отразяват по доста нелицеприятен начин характера на Мухаммад. Въпреки това някои съвременни мюсюлмани и апологети на Запад, от срам, че техният пророк се е оженил и е правил секс с полово незряло момиче, може би ще посочат липсата на доказателства Аиша да е била под възрастта на пубертета. Напротив - те вероятно ще настояват, че тя е била преминала възрастта на пубертета, при все че не притежават доказателства за подкрепа на това свое твърдение.

Няма нужда да приемаме на сляпа вяра необоснованите твърдения на тези мюсюлмани, защото разполагаме с оригиналните сахих хадиси. Какво се казва там за положението на Аиша от гледна точка на пубертета? Доказателството е ясно и идва от колекцията на Имам Бухари. Следователно ще построим нашата теза върху популярната статия “Арабско – английски превод на понятията от Сахих Бухари(Английски език)” дело на -р Мухаммад Мухсин Кан, публикувана от Ислямския университет – Ал-Медина Ал-Мунауара, Саудитска Арабия.

Доказателствата

Научни

Преди да се обърнем към доказателствата от писанията, си струва да разгледаме някои биологични истини. Твърденията на апологетите, когато се обръщат към науката, могат да бъдат обобщени чрез следния аргумент.

Жените достигат пубертет на различна възраст – между 8 и 12 години, в зависимост от генетиката, расата и околната среда. Четем, че:

Има несъществена разлика в ръста на момичетата и момчетата до 10-годишна възраст, растежът в пубертета започва по-рано при момичетата, но продължава по-дълго при момчетата.

Четем също така, че:

Първите знаци на пубертета се появяват между 9 и 10-годишна възраст при момичетата и близо до 12-годишната възраст при момчетата.

Жените в по-горещите райони достигат пубертет на доста по-ранна възраст от тези в студените райони:

Средната температура в страната или провинцията се смята тук за главен фактор, не само с оглед на менструацията, но и от гледна точка на цялостното полово развитие през пубертета.

Сключването на брак в ранните години на пубертета е било нещо приемливо в Арабия от 7-ми век, понеже е било социална норма във всички семитски култури – от юдеите до арабите и всички народи, живели в съседство с тях.
Ранният брак на Аиша(R)
Мадрасса Инаамия

Истината тук е, че климатът не оказва някакво сериозно влияние върху възрастта, при която момичетата достигат зрялост (т.е. няма голяма разлика между горещата Арабия и студената Европа)[1] а средната възраст при първа менструация, след като бележи покачване през 19ти век, понастоящем регистрира спад. За момичетата от Близкия изток през Средновековието (между 5ти и 15ти век) , средната възраст на първа менструация е била между 12 и 13 години.

Исторически данни за възрастта на първа менструация

Данни от древността

Древен Рим 12-14

Средновековна Европа 12-14

Близкия изток през Средновековието 12-13

19-ти век

Манчестър през 40-те години на 19-ти век

Жени от работническата класа 15.7
Жени от висшето общество 14.6

Лондон 1855г.(болнични пациентки) 15.5

Германия 1869г. 15.7

Шотландия 1870г. 15.6-16.6

Лондон 1880г. (средна класа) 15

САЩ – в края на 19-ти век 12-14

Началото на 20-ти век

САЩ 1905г. 14-15.7

В опит за „ти също“ (tu quoque) аргументация, апологетът твърди: „Сключването на брак в ранните години на пубертета е било нещо приемливо в Арабия от 7-ми век, понеже е било социална норма във всички семитски култури“. При една незадълбочена проверка на фактите ще видим, че през Средновековието юдейските момичета са били омъжвани традиционно на около 12-13-годишна възраст,[2] което съвпада със средната им възраст при първа менструация. Обаче това единствено утежнява случая с Аиша, в случай че е получила първата си менструация, когато е консумирала брака си с Мухаммад. Това също така се противопоставя на твърдението, че консумирането на брака между един 54-годишен мъж и едно 9-годишно момиче е било прието като културна норма. Всъщност в юдейската култура са се противопоставяли на голямата възрастова разлика между съпрузите,[3][4] , а разликата между Мухаммад и Аиша е била солидна – 45 години. Понеже не са останали никакви писмени записи, няма никакви доказателства, че педофилските бракове са били приети сред арабите не-мюсюлмани от времето на Мухаммад. Единствените източници, с които разполагаме, са мюсюлмански, следователно становището, че бракът с деца е бил културна норма сред всички араби е неоснователно предположение.


За да оправдае още веднъж бракът на Мухаммад, статията завършва със следния пасаж:

Приложение: „9-годишно момиче роди в Тайланд". Новина от New Straits Times, Малайзия от 10 март 2001 г. за 9-годишно момиче от северната част на Тайланд, което е родило момиченце. Фактът, че едно 9-годишно момиче е достатъчно зряло, за да ражда, доказва гореспоменатото твърдение, че момичетата достигат по-рано пубертет от момчетата.
Ранният брак на Аиша(R)
Мадрасса Ин‘аамия

Тук се пропуска обаче, че Коранът всъщност позволява правенето на секс с момичета, които все още не са имали месечен цикъл – един факт, който е съвършено удобен, за да може Мухаммад да прави секс с полово незрялата Аиша. Напротив, много апологети твърдят, че бракът и сексът с момиче, преминало пубертет, е приемливо поведение, което се потвърждава от самата природа. Те обаче не могат да разберат, че природата не е съвършена, а не е и нужно да бъде, защото ние хората притежаваме способност да разсъждаваме.

Лина Медина (род. на 27 септември 1933 г. в Тикрапо, Перу), е получила първата си менструация на 8 месеца,[5] а след като е родила първото си дете на възраст от 5 г. и 7 м. (при неясни обстоятелства), тя е най-младата майка в историята. Ако следваме логиката на мнозинството апологети, това би означавало, че да се прави секс с това дете, когато е било на 8 месеца, представлява приемливо поведение. Раждането на 5-годишна възраст едва ли означава, че това дете е било „зряло“. За да видите снимка на Лина в 8-ия месец на бремеността, кликнете тук.

От Писанията

Да погледнем сега доказателствата от Писанията. Ето някои сахих(достоверни) хадиси, свързани с темата:

Разказва Урса: Аиша каза: „Когато етиопците си играеха със своите малки копия, Пратеникът на Аллах ме скри зад него и аз наблюдавах (тази игра) и продължих да гледам, докато не напуснах сама.“ Следователно можете да прецените до каква възраст едно малко момиче може да се забавлява

[Бележка на автора: в този хадис Аиша е била на 15 години – според Мухсин Кан]


Разказва Аиша: Пророкът ме скри с неговата рида(дреха, която покрива горната част на тялото), докато гледах как етиопците си играеха в двора на джамията. (Продължих да ги гледам), докато не се наситих. Следователно от това събитие можете да прецените как трябва да се отнасяте по този въпрос към едно малко момиче (което все още не е достигнало възрастта на пубертета), което жадува за забавления

[Бележка на автора: в този хадис Аиша все още не е достигнала пубертет – според Мухсин Кан]


За първия хадис Сахих Бухари - 7:62:118(англ.), д-р Мухсин Кан казва в официалния текст, публикуван от Ислямския универститет – Ал-Медина Ал-Мунаууара, Саудитска Арабия: „Тогава Аиша е била на 15 години“. Някои мюсюлмани може би ще кажат, че това е просто личното мнение на Мухсин Кан (че Аиша е била на 15 години по онова време). Но това не е вярно, защото когато Аиша е била на 10 години, Мухаммад със сигурност вече е спал с нея. Това е така, защото случката с абисинците/етиопците, хвърлящи копия в джамията, се е случила в Медина, понеже според Абу Дауд, празникът Ейд ал-Адха (курбан байрам) е бил установен само в Медина.

Разказва Анас ибн Малик: Когато Пратеникът на Аллах дойде в Медина, хората прекараха два дни в игри. Той попита: Какви са тези дни (какво означават)? Те казаха: Това е наш обичай още от пред-ислямския ни период. Пратеникът на Аллах каза: За тях Аллах е разпоредил нещо по-добро, денят на жертвоприношението и денят на отговяването. (Идул-Адха и Идул-Фитр.)
Абу Дауд - 3:1130(англ.)

От другите хадиси знаем, че Мухаммад се оженил за Аиша през месеца Шаууал, 1 г. сл. Хиджра. Обаче първият Еид ал-Адха би трябвало да се е състоял поне два месеца по-късно - през месеца Дул Хиджа. Следователно тези два хадиса (за „Аиша, наблюдаваща етиопците“) ни казват, че тя е била под възрастта на пубертета поне два месеца, след като Мухаммад е правил секс с нея. Мухсин Кан твърди, че това се е случило едва след шест години. Във втория хадис Сахих Бухари - 7:62:163(англ.), Мухсин Кан е добавил израза „която не беше достигнала възрастта на пубертета“ в скоби. Някои мюсюлмани могат да кажат, че понеже този израз е в скоби, това представлява просто неговото лично мнение и не се среща в оригиналния арабски текст. Това обаче е погрешно, защото изречението в скоби обяснява арабския израз „джариятин хадеетаатил санна“. Същият израз се намира и в следния хадис, където Аиша е била на 14 години.

Разказва Аиша: (съпругата на Пророка):… За това, че Пратеникът на Аллах е повикал Бурайра и ѝ казал: „О, Бурайра. Виждала ли си някога нещо, което да породи твоите подозрения спрямо нея?“ Бурайра казала: „Не, в името на Аллах, Който те е пратил с Истината, никога не съм виждала в нея нещо грешно, освен че тя е момиче на незряла възраст, което понякога заспива и оставя козите да ядат тестото..“.. Аз бях малко момиче и нямах големи познания върху Корана.“
Сахих Бухари - 3:48:829(англ.), Виж също: Сахих Бухари - 6:60:274(англ.)

[Бележка на автора: в този хадис Аиша е била на около 14 години]


На арабски език изразът „джариятин хадеетаатил санна“ буквално означава „момиче на млада възраст, което се намира преди пубертет“. Думата „джария“ има няколко значения, но само едно може да се отнася за Аиша. Означава „момиче преди пубертет“, „певица“, „робиня/наложница“, „конкубина“ или „прислужница“. Последните четири определения показват, че това е един пейоративен термин, по подобие на думата „момче“, използвана от белите хора, за да опишат черните мъже-роби, дори и да са вече възрастни.

جارية
момиче-робиня, робиня, прислужница, слугиня, момиче-наложница или конкубина в харем, одалиска[6]

„Джария“ понякога се превежда като “малко игриво момиче“, но никога не бива използвана за описание на зряла жена, в частност – омъжена жена, освен ако въпросната личност се намира под възрастта на пубертета. „Джария” понякога се превежда като „младо момиче“ или „млада жена“. Това обаче не означава, че субектът е преминал възрастта на пубертета, защото арабският израз не е същият като българското разбиране на израза „млада жена“. С други думи арабският термин „джария” носи същото значение както и българското разбиране, че изразът „млада жена“ означава „момиче“ или „девойка“.

Това се доказва от Мюфтия Сайед Абдул Джалеел Сахеб, Шейх –ул – Хадит – Мадресах Талимуддеен, който казва: “В арабския език думата „Джариа“ (Jaria) в общия случай се използва за младо, незряло момиче (което все още не е достигнало възрастта на пубертета.”[7]

Разбирането, че Аиша е била под възрастта на пубертета се подчертава от израза „хадеетаатил санна“, което означава „млада“, „новоначална“ или „начална възраст“. Този израз носи идеята за незрялост, защото това е началната възраст, като имаме предвид, че изразът не означава „нов“ в смисъл на „промяна“, но се отнася за встъпителна фаза или началото на нещо. Ето защо „джариятин хадеетаатил санна“ означава младо момиче в първия период на младостта си, което може да означава само възрастта преди пубертета.

Айеша Беули от Маликитския мазхаб (ислямска религиозна школа) също е превела Сахих Бухари, но е превела този израз просто като „младо момиче“. Това не е истинското значение на израза, понеже не обяснява изрично схващането, че Аиша бинт Абу Бакр е била под възрастта на пубертета. Ето защо някои мюсюлмани вероятно се самозаблуждават, като си мислят, че „младо момиче“ в този превод не казва нищо за пубертета. Но всъщност го казва – на арабски език.


Други хадиси показват също, че Аиша е била „джария“ или пред-пубертетно момиче:

Разказва Юсуф бин Махк:

Докато бях с Аиша, майката на вярващите, един човек от Ирак дойде и попита: „Кой вид було е най-добър?“ Аиша каза: „Аллах да се смили над теб! Какво значение има?“ Той каза: „О, майко на вярващите! Покажи ми (преписа на) твоя Коран“, тя каза: „Защо?“ Той рече: „За да се събере и подреди Корана според него, защото хората рецитират неговите сури в неправилен ред.“ Аиша каза: „Какво значение има коя част четете първо? (Знайте) че първото нещо, което беше разкрито от него беше една Сура от Ал-Муфассал и в нея бяха споменати Рая и Огъня. Когато народът прие исляма, стиховете за позволените и забранените неща бяха разкрити. Ако първото нещо, което бе разкрито беше: „Не пийте алкохолни напитки.“, хората биха казали: „Ние никога няма да спрем да пием алкохолни напитки“, и ако там беше разкрито: „Не вършете незаконни полови сношения“, те биха казали: „Никога няма да се откажем от незаконните полови сношения“. Когато бях малко момиче в детска възраст, следният стих беше разкрит в Мекка на Мухаммад: 'Часът е обещаният им срок. Часът е най-злочестият и най-горчивият.' (Коран 54:46) Сура Ал-Бакара (Кравата) и Сурат Ан-Ниса (Жените) бяха разкрити, докато бях с него." Тогава Аиша извади копието си от Корана заради този човек и му продиктува стиховете от сурите (в техния правилен ред).

Арабската фраза тук е „джариатан ал-абан“


Разказва Юсуф бин Махик:

Бях в дома на ‘Аиша, майката на вярващите. Тя каза: „Това откровение: "Часът е обещаният им срок. Часът е най-злочестият и най-горчивият." (Коран 54:46) беше разкрито на Мухаммад в Мекка, докато бях игриво малко момиче."

Арабският израз тук е “джариятна ал-абан“.


Разказва Джаби бин Абдулла:

Когато се ожених, Пратеникът на Аллах ми каза: „За каква жена се ожени?“ Аз отговорих: „Ожених се за зряла жена“. Той ми каза: „Защо? Не харесваш ли девици, за да ги галиш (еротично)?“ Джабир каза също: „Пратеникът на Аллах каза: „Защо не се ожениш за малко момиче за да можеш да си играеш с него и тя с теб?'

Арабският израз тук е „джариатан тулайбуха“. Показва, че „джария“ е обратното на „зряла жена“.


Narrated Al-Qasim: ‘Разказва Ал-Касим: Аиша каза: „Тръгнахме с единственото намерение да изпълним Хаджа и когато стигнахме Сариф (място на шест мили от Мекка), ми дойде месечния цикъл. Пратеникът на Аллах дойде при мен, докато плачех. Той каза: „Какво ти има? Цикълът ли ти дойде?“ Аз отговорих: „Да“. Той каза: „Това е нещо, което Аллах е наредил за дъщерите на Адам. Така че прави същото каквото правят поклонниците с изключение на Тау-аф (обикалянето) около Кааба.“ Аиша добави: „Пратеникът на Аллах извърши жертвоприношение с крави от името на съпругите си”.


Разказва Ал-Касим бин Мухаммад: Аиша каза: „Тръгнахме с Пратеника на Аллах в месеците на Хаджа и в нощите на Хаджа, във времето и по местата на Хаджа и в страната на Хаджа. Спряхме в Сариф (село на шест мили от Мекка). След това Пророкът се обърна към сподвижниците си и каза: „Всеки, който няма Хади и иска да извърши Умра вместо Хаджа, може да го направи (т.е. Хадж-ал-Таматту) и който има Хади не трябва да завършва Ихрама след като е извършил Умра). (т.е. Хадж-ал-Киран). Аиша добави: „Сподвижниците на Пророка се подчиниха на горните (заповеди) и някои от тях (т.е. които нямаха Хади) завършиха своя Ихрам след Умрата“. Пратеникът на Аллах и някои от неговите сподвижници бяха добре обезпечени и носеха Хади със себе си, те не можеха да извършат (само) Умрата (но трябваше да извършат Хаджа и Умрата с един Ихрам). Аиша добави: „Пратеникът на Аллах дойде при мен и ме видя да плача и каза: „Какво те накара да плачеш, о, Ханта?“ Аз отговорих: „Чух твоя разговор със сподвижниците ти и аз не мога да извърша Умрата“. Той попита: „Какво ти има?“ Аз отговорих: „Не извършвам молитвите (т.е. имам месечен цикъл).“ Той каза: „Това няма да ти навреди, понеже ти си една от дъщерите на Адам, и Аллах е предписал за теб (това състояние), понеже Той го е предписал за тях. Изпълни намеренията си за Хаджа и нека Аллах да те възнагради“. Аиша добави след това: „После продължихме към Хаджа, докато не стигнахме Мина и аз се очистих от месечния си цикъл.

И двата горни хадиса ни казват възрастта на Аиша, когато е получила първия си цикъл. Нейният брак е бил консумиран през 622 г., а това пътуване за хадж се е случило през 629 г. Следователно Аиша е била на около 16 години, когато е получила първата си менструация.

Заключение

Да обобщим - д-р Мухсин Кан в официалния текст, публикуван в Ислямския университет; Ал-Медина Ал-Мунауара, Саудитска Арабия, казва в два свързани хадиса, че Аиша не е достигнала пубертет, когато е била на 15 години, а в други два показва, че е получила първата си менструация на 16 – годишна възраст. Текстът е публикуван от Дар Ал-Фикар, наред с подписан пролог от много учени, и е удостоверен от Мухаммад Амин Ал-Ансари, изпълнителен директор, съветник и ръководител на катедрата по шариат в същия университет.

Следователно от оригиналния арабски става ясно, че Аиша е била под възрастта на пубертета на 14-годишна възраст (по времето на нападението срещу Бани Мусталик) или на 15 (по времето на инцидента с танцуващите етиопци), и е започнала своя първи менструален период на 16 години (по време на пътуването за хаджа). Знаем, че Мухаммад „удкхилатх” (е проникнал сексуално) в нея, когато е била на 9 години, както и че средната възраст на първата менструация е между 12 и 13 години. Следователно, като съберем всички доказателства, няма никакво съмнение, че Мухаммад е правил секс с едно дете под възрастта на пубертета.

Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислям и педофилия, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема

Вижте също

Външни линкове на английски език

Източници

  1. Боджлен и Бенцон – „Влиянието на климата и храненето върху възрастта на първата менструация: исторически преглед и съвременни хипотези“ – (1968)
  2. Kiddushin (tosafot) 41a
  3. Yebamot 44a
  4. Sanhedrin 76a
  5. Шест десетилетия по-късно най-младата майка в света очаква подкрепа - The Telegraph, 27-ти август 2002 г.
  6. Арабски на Английски dictionary.sakhr.com
  7. Цитат взет от QURANIC AYAH WHEREIN ALLAAH T A' ALA HAS DECLARED THE PROHIBITATION OF MUSIC. tazkiyah.info